Annoncer

 • Kornfede ænder til salg. Tlf. Rude 4. Bedst mellem 8-9 og 12-13
 • Slagtekyllinger kan afhentes 4 og 5 kr. pr. stk., Jørgen Winther Pedersen, Assedrup Tlf. Malling 151

Bekendtgørelser

 • Ingen

Artikler

 • Nye ideer til udvidelse af Norsminde Kro Den landskendte Norsminde gl. Kro, har som nævnt udskrevet privat en konkurrence mellem studerende ved Jysk Teknologisk Institut i Aarhus om skitseforslag til et ønsket nybyggeri, der kan give den berømte kro en facade mod den nyanlagte vej bag kroen og desuden en tilbygning med værelser etc. Forleden modtog værten, Sneborg Alrøe 9 skitseforslag som resultat af denne konkurrence, og en flygtig gennemgang har vist, at der er gode ideer iblandt som måske vil kunne indarbejdes i et endeligt projekt, som det vil blive overdraget en arkitekt at udarbejde.

  De 9 elever som har leveret skitseforslag, vil alle modtage et honorar for deres arbejde, og der vil desuden blive uddelt præmier for de tre bedste forslag, alt sammen til et samlet beløb af 100 kr.

  Når det samlede projekt bliver udarbejdet, vil det afhænge af byggetilladelsen, hvornår byggearbejdet kan komme igang.

 • Dødsdommen afsagt for Norsminde gamle bro Ved Beder-Mallingsognerådsmøde forelå en forespørgsel fra Aarhus Amtsråd om hvorvidt sognerådet var interesseret i at optage den gamle bro i Norsminde samt det nedlagte vejstykke som offentlig vej. Sognerådet vedtog at svare, at man ikke var interesseret heri blandt andet på grund af den gamle bros forfatning, ligesom man også mener, at det er af betydning for strømforholdene, at broen fjernes, hvilket også i sin tid er anbefalet af vandbygningsvæsenet.

  Hvis amtet skulle beslutte sig til at følge denne afgørelse, er der ingen tvivl om, at ejeren af Norsminde Gl. kro H. Sneborg Alrøe vil kæmpe imod med næb og kløer. Sneborg Alrøe mener, at broen er så intimt knyttet til kroen, at hele billedet omkring denne vil blive ødelagt såfremt den fjernes. I en samtale Aarhus Amtstidende havde med ham for en månedstid siden sagde Sneborg Alrøe, at han, såfremt amtet skulle bestemme sig for at bryde den ned, ville forsøge at bevare den ved at påtage sig vedligeholdelsen.


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

 • Ingen
 • Annoncer

  • Kornfede ænder til salg. Tlf. Rude 4. Bedst mellem 8-9 og 12-13
  • Frisk ung mand søges omgående som lærling eller medhjælper. Bagermester O. Houstrup, Saxild. Tlf. Rude 168
  • Bortløbne kvier 2 røde kvier, øremærket 31 og 37. Henvendelse Asger Jensen, Saxild, tlf. Rude 167
  • Roekuledækning udføres. Hans Nielsen, tlf. Rude 37

  Bekendtgørelser

  • Saxild-Nølev Kommune Det bekendtgøres herved, at kommunens regnskab for 1963/64 er fremlagt til eftersyn for kommunens beboere i Saxild Skole og på kommunekontoret i tiden 4. til 17. november 1964.
  • Saxild Foredragsforening afholder møde onsdag den 2. december kl. 20 i Saxild Forsamlingshus. Foredrag ved biskop Henning Højrup, Aarhus. Fælles kaffebord. Efter kaffebordet generalforsamling i foredragsforeningen og biblioteksforeningen. Dagsorden efter lovene. Alle er velkomne. Bestyrelsen
  • Bekendtgørelse angående forbud mod vandafledningsanlæg i Saxild Saxild-Rude Strands vandværk får ved landvæsenskommissionens mellemkomst tilladelse til at udvinde 40.000 kbm vand fra værekets boringer på matr. 9a, 9d og 7c i Rude. Samtidig anmoder sundhedsmyndighederne om at der fastlægges beskyttelsesområder mod forurening omkring boringerne. Bekendtgørelsen kan læses i sin fulde længde i avisen den 27. november og notits om beskyttelsesområde den 30. november

  Artikler

  • Norsminde Kro får facade hvor møddingen ligger Man kan ikke stritte umod udviklingen, det er en gammel kendt sag, og slet ikke når det har noget med bilisme at gøre. Hyggen forsvinder fra vores veje og afløses af af facadeløse asfaltstriber, der kompromisløst skærer sig gennem landskabet. De forretninger, der ligger ved den gamle vej og hvis trivsel til dels afhænger af den forbikørende trafik, overlades til tornerosesøvnen med en lille erkendtlighed fra det offentlige som et plaster på såret.

   Det er dog ikke alle steder, ejerne slår sig til tåls med den skæbne, der er tiltænkt. En af dem er ejeren af Det kongelige priviligerede Wærtshuus "Norsminde Gl. kro", restauratør Hage Sneborg Alrøe, som har besluttet sig til at kæmpe imod det uundgåelige.

   Vi har udskrevet en konkurrence blandt elever på Teknikum i Aarhus med det formål at give kroen blikfang hvor vi nu har mødding, siger Sneborg Alrøe. Vi har udsat et præmiebeløb på 1000 kr. og jeg ved, at otte elever er gået i gang med opgaven. Det er jo en gammel kro, og det vil være særdeles svært at indpasse noget nyt, uden at det forrykker helheden. De forslag de unge mennesker afleverer 1. december, vil vi gennemgå og pille det ud, vi synes er godt. Derefter skal vi have en arkitekt til at udarbejde detailprojekt.

   Artiklen er to spaltet og beretter herudover om de udfordringer den nye bro og vej har givet kroen, om at de gamle avlsbygninger skal nedbrydes og at kroen skal have facade ud mod den nye Norsmindevej. Artiklen kan læses i sin helhed i avisen den 22. november


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • Frisk ung mand søges omgående som lærling eller medhjælper. Bagermester O. Houstrup, Saxild. Tlf. Rude 168
  • En ung pige kan få lærerig plads som elev i køkkenet fra 1. november. Restaurant Bondehuset, Saxild pr. Odder. Tlf. Rude 148. Ingeborg Laursen
  • Kreaturklipning udføres Laurits Jørgensen, Saxild pr. Odder. Bestilling modtages på tlf. Astrup 84

  Bekendtgørelser

  • Saxild-Nølev aftenskole På opfordring opretter skolen kursus i porcelænsmaling under ledelse af fru Aase Hoffmann, Aarhus. Tilmelding senest den 7. oktober til undertegnede. P.s.v. Gunnar Iversen, Tlf. Rude 154
  • Saxild-Nølev Idrætsforening, håndbold Dronningborg, Saxild. Mesterrækken. Odder-Hallen søndag den 11. oktober kl. 16
  • Saxild-Nølev kommune Ansøgning om at komme i betragtning ved uddeling af Otto Mortensens mindelegat må være indsendt til sognerådet senest den 21. oktober 1964./ Sognerådet
  • Bekendtgørelse angående forbud mod vandafledningsanlæg i Kysing Efter begæring fra gårdejer Pouli Nielsen, Kysing, har nedennævnte landvæsenskommission ved kendelse af 10. oktober 1964 tillagt værket ret til i henhold til lov nr. 54 af 31. marts 1926 om vandforsyning at indvinde en årlig vandmængde på 6000 kbm. fra en boring på matr. 8.a Kysing by, Saxild sogn. Samtidig ahr sundhedsmyndighederne anmodet om, at der bliver fastlagt et beskyttelsesområde mod forurening omkring boringen, således som angivet på et kort, der er fremlagt til efersyn på Norsminde Gl. Kro i fire uger fra dato.

   Herefter opremses en række paragraffer og restriktioner. Se avisen den 22. oktober 1964.

  • Den ny Norsminde-bro og nye vej er nu åbnet for trafik
  • Saxild-Nølev Idrætsforening, håndbold AGF-Saxild. herremesterrækken i Odder-hallen søndag den 1. november kl. 15.30
  • Saxild-Nølev Sygekasse Kontoret åben for flytninger lørdag den 31. okt. fra kl. 9-12 og 13-19.

  Artikler

  • Den nye Norsmine-bro og den nye vej er åbnet En tre spaltet artikel omkring bro-og vejprojektet, der har kostet 1,8 mill. kr. plus udgifter på omkring 300.000 til det nye sluseanlæg. Artiklen er i avisen den 23. oktober

  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

 • Tak Hjertelig tak for udvist opmærksomhed ved Andreas Christensens begravelse.

  Johanne Christensen, Rude/Sigurd Christensen, Rude

 • Annoncer

  • Rude Strandhotel Sidste dansant lørdag den 5. sept. Telefon Rude 14
  • Sæsonen er slut Udsalg på kolonial, isenkram, souveniers, kosmetik mm. 10% rabat i tiden 4.-12. september. Strandparkens kiosk Saxild Strand (ved rekreationshjemmet) Tlf. Rude 55
  • Sød og høflig ung pige søges til hjælp i hus og forretning fra 15. sept. eller 1. okt. Fru Houstrup, Saxild Bageri, Tlf. Rude 168
  • Lejlighed søges for mor med 3 børn, hvor arbejde muligvis kan fåes fra den 15. okt. eller 1. nov. Erna Iversen, Kysing pr. Odder.

  Bekendtgørelser

  • Ingen

  Artikler

  • Bil knust i Saxild Natten til søndag blev der i Højbjerg ved Aarhus stjålet en personbil, som mandag formiddag blev fundet knust i Plantagen. De formentlige unge biltyve havde været en tur inde på plantagevejen, og på tilbagevejen har de haft for stærk fart på i svinget bag Bondehuset, så de er endt mod et træ. Vognen er så stærkt beskadiget, at man undres over at tyvene er sluppet væk fra uheldet. De menes derefter at være søgt ind til Odder, hvor de på Rørthvej har taget en bil tilhørende en elektriker fra Roslev i Salling, som var på besøg her i byen. Den blev imidlertid fundet uskadt på Randlevvej, hvor den var kørt tør for benzin. Efter dette ufarlige uheld for tyvene har de, efter kl. 2 nat, tilegnet sig købmand H.B. Jensens private bil, en Opel Rekord, ved hans bopæl i Nygaarden, og denne vogn er endnu ikke fundet.

  • Ejendomshandler

   Ingen


   Mærkedage og nekrologer

  • Dødsfald: Vor kære mand og far gårdejer Hans Nielsen Hansen, Nølev Korsgaard, er stille sovet ind på Odder Sygehus den 9. september 64. Tinne Hansen, Signe Spandet Hansen. Begravelsen foregår fra Nølev Kirke tirsdag den 15. september kl. 14
  • Dødsfald Vor kære svoger og farbror R. Andreas Christensen, Hvilehjemmet, Odder, er den 17. sept. 1964 afgået ved døden. Begravelsen foregår mandag den 21. sept. kl. 13.30 fra sygehusets kapel, kl. 14 fra Saxild Kirke. Johanne Christensen, Rude/Sigurd Christensen, Rude
  • Mindeord Gårdejer Hans Nielsen Hansen, Korsgaard, Nølev, er død i en alder af 68 år. Korsgården er afdødes fødehjem, hvor han kæmpede mod sygdom i 32 år, men trods det drev han gården ved hjælp af maskinsation de sidste år. Gårdejer Hans Nielsen deltog ikke i det offentlige liv, men satte alle sine kræfter ind på sin bedrift og sit hjem. Foruden sin hustru efterlader afdøde sig en datter, der er ansat hos boghandler Ejnar Kjeldsen, Odder.

  Annoncer

  • Hjælp søges Mand eller kvinde over 17 år kan få arbejde straks i 6-7 uger. God timeløn eller akkord. Rude Planteskole, tlf. Rude 25
  • 3 ugers ællinger Ællinger, fravænnet varme sælges hver ugedag. Bestilling modtages til senere levering. Heigaards Rugeri, Saxild. Tlf. Rude 121
  • Høns sælges 1 år, til slagte eller levebrug. Tikiøb, Assedrup. Tlf. Rude 67
  • Skalotløg (stokløg) sælges. Aagaard Nielsen, Nølev, tlf. Rude 85

  Bekendtgørelser

  • Vandindvinding I anledning af at andelsselskabet Saxild-Rude Strands vandværk har indgivet begæring om ret til indvinding af yderligere 8.000 kbm. vand årligt fra tidligere godkendte boringer på matr. 9. a Rude By, Saxild Sogn, og fra en ny boring på matr. 7 c sammesteds, indkalder landvæsenskommissionen herved til et møde der afholdes torsdag den 10. september 1964 kl. 15.30. Mødested Norsminde Kro. Efter foretagen besigtigelse afholdes forhandlingsmøde på Norsminde Kro. Sagens dokumenter henligger til eftersyn på Aarhus byrets 3. afdelings kontor, Tinghuset, Vester Allé 10, Aarhus C./Grathe
  • Vandindving I anledning af af gårdejer Pouli Nielsen, Kysing pr. Odder har indgivet begæring om ret til indvinding af 12.000 kbm. vand årligt fra boringer på matr. 8 a og 9 d Kysing by, Saxild Sogn, indkalder landvæsenskommissionen herved til et møde, der afholdes den 10. september 1964 kl. 14.00. Mødested Norsminde Kro. Efter foretagen besigtigelse afholdes forhandlingsmøde på Norsminde Kro. Sagens dokumenter henligger til eftersyn på Aarhus byrets 3. afdelings kontor, Tinghuset, Vester Allé 10, Aarhus C./Grathe
  • 35 km kabel til Samsø Midkraft, som trods Odders protest fik lov af Overfredningsnævnet at føre sin 60 kilovoltledning fra Tvenstrup ved Odder til Kysing gennem en smuk og naturskøn egn og til gene for Odders industrielle udvikling medens Fredningsmyndighederne forhindrede at den førtes over de magre Mols Bjerge, er allerede nået så langt med arbejdet, at det 35 km lange kabel til Samsø ventes udlagt i morgen. Afstanden fra Tvenstrup er 17 km, og når kabelskibet kommer til Samsø klippes kablet over, hvorefter skibet fører halvdelen af kablet tilbage til Kysing. Arbejdet, der vil koste ca. 6½ mill. kr. ventes afsluttet, så der kan sættes strøm på til forsyning af Samsø til okotober.
  • Udpeget til valgbestyrelsen Saxild-Nølev Sogneråd har valgt sognerådsformand gårdejer Niels Fisker, Rude til valgkredsstyrelsen med gårdejer Niels Øvlisen, Saxild som stedfortræder. Til Saxild-Nølev Spare-og Lånekasses bestyrelse nyvalgtes gårdejer Henning Poulsen, Kysing. Til valgstyrelsen valgtes den samlede kommunalbestyrelse og kæmner Sørn Nors, Nølev.
  • Saxild-Nølev Sogneråd har til bestyrelsen for den nedlagte lokale sparekasses legat genvalgt gdr. Hans Jensen, Saxild og nyvalgt gdr. Henning Poulsen, Kysing i stedet for gdr. Hans Hansen. Der behandles en række byggesager, mest sommerhusbyggerier, men også opførelse af enkelte helårshuse på udstykningsområderne.

  Artikler

  • Sommerhusby skal reguleres På Saxild præstegårdsjord ved stranden er opført ca. 50 sommerhus på lejede grunde uden større plan med hensyn til veje og udstykning, men på foranledning af stiftsøvrigheden skal der nu foretages en regulering. I den anledning er holdt en besigtigelsesforretning, i hvilken stiftamtmand H. Lorentzen, biskop Henning Høirup og amtskontorchef A. Bach, Aarhus, provst Nepper Christensen, Gylling, formanden for sundhedskommissionen i Saxild-Nølev, gdr. Niels Øvlisen, Saxild og formanden for menighedsrådet, sognepræst Otto R. Hansen, Saxild samt kommuneingeniør H.C. Rasmussen, Dyngby m.fl. deltog. På mødet vedtoges det at gennemføre vejreguleringer, som i nogen grad vil gå ud over enkelte sommerhuse især med hensyn til de nedlagte vandledninger, men det er hensigten at lempe planen igennem med størst mulig hensynstagen til sommerhusejerne.

  • Forbrændt af gasflaske Arbejdsmand Andreas J. Frandsen, Solvangsallé 9, Odder blev lørdag aften slemt forbrændt da en gasflaske eksploderede i et sommerhus ved Saxild Strand. Arbejdsmanden blev kørt til læge Bent Olesen, Odder, som fik ham indlagt på Amtssygehuset i Odder.
  • Halvdelen af alle Danmarks ællinger kommer fra Saxild I Danmark vil i år blive spist omkring halvanden million ællinger og halvdelen af disse kommer fra gdr. Tage Hejgaard, Saxild. Efter at have omlagt sin ejendom med 30 tdr. land til udrugning af ællinger, er denne bedrift blevet landets største af sin art. Produktion og eksport af ællinger. En kvart million daggamle ællinger går hvert år fra Saxild til England. Det er landboforeningens blad "Landsbladet" som meddeler dette. Tage Hejgaard beretter til bladet, at han ikke havde lyst til at drive gården videre som almindeligt landbrug, da han overtog den efter sin far. Gården havde bl.a. for dårlige avlsbygninger, så det om vinteren kneb med at få udbytte til svineholdet. Gennem et foredrag af konsulent Aage Christensen, Risskov, fik Tage Hejgaard interesse for fjerkræavl. Han prøvede først med høns, men ægydelsen blev her under det forsvarlige. Så købte Hejgaard 1000 daggamle ænder. Året efter opdrættede han 17.000 ænder. Hejgaard havde nu tilsået alle sine marker med korn, skilt sig af med køerne og i stedet købt rugemaskiner med så stor kapacitet, at han ikke blot kunne ruge til sig selv, men også sælge udrugede ællinger.

   Af forskellige årsager gav æggene ikke så mange ællinger som de skulle, og derfor blev det ikke til ret meget med opdrættet. Til sidst opgav Hejgaard Anderiet, og siden 1959 har han udelukkende haft rugerivirksomhed, og har her udklækket ca. en million ænder årligt.

   Bedriften har en omsætning på over halvanden million kr. den hidtidige rekord for en enkelt landmands produktion her i landet. Hejgaard tjener under normale omstændigheder 15 øre pr. ælling.

   Hejgaard savner ikke det alsidige landbrug. Ved sit specialiserede brug, er han fortsat en fri landmand, og det er ham muligt at tilbyde sine medhjælpere ca. 20.000 årligt. Han har intet besvær med at få arbejdskraft og kender ingen specialiserede drifter, som har sådanne vanskeligheder. Efter en udvidelse af rugeriet skulle han have en ny medhjælper, og på en enkelt annonce fik han ikke mindre end 37 tilbud.


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

 • Jubilæum 1. august: 25 år på Assedrup Station. Fru Helga Winther Pedersen kan i dag fejre 25 års jubilæum på Assedrup Station. Hun er en af de første kvindelige stationsforstandere herhjemme. Hads Ning Herreders Jernbane tog initiativet til at lade kvinder klare det job, og fru Winther Pedersen kom til som nr. to i rækken. Der er rigeligt at lave for en stationsekspeditrice og fru Winther Pedersen må selv klare hele arbejdet på stationen. Den daglige arbejdstid kommer ofte op på tolv timer.
 • Annoncer

  • 3 ugers ællinger Ællinger fravænnet varme sælges hver ugedag. Bestilling modtages til senere levering. Hejgaards Rugeri, Saxild. Tlf. Rude 121
  • Arbejdskraft søges straks til optagning af løg. Aagaard Nielsen, Nølev. Tlf. Rude 85
  • 100 4 måneders hvide hønekyllinger til salg. Anders Simonsen, Svorbæk pr. Assedrup
  • Scooter 150 ccm NSU Prima skat og forsikring betalt. Sælges billigt. Emil Pedersen, Saxild, Odder
  • Til salg 1 stk. 6´Arvika binder med kraftoverføring + 1 stk. 16´ Blom tærskeværk og presser. Tlf. Rude 117

  Bekendtgørelser

  • Fik Sovjetisk orden Blandt otte danske som i onsdags i den sovjetiske ambassade fik overrakt ordensdekorationer for deres indsats for russiske fanger og flygtninger under den tyske besættelse af Danmark, var fisker Thorvald Jensen, Rude Mark ved Odder. Thorvald Jensen boede under krigen på Kysing Næs og skjulte i 1945 tre russere som var flygtet fra en tysk fangetransport i sit hjem.
  • Godt 200 til sommermøde i Saxild Sommermødet på Saxildborg i Saxild der var arrangeret af Indre Mission i Odder havde samlet over 200 deltagere, hvoraf en stor del var børn, som var inviteret af af Odder-egnens søndagsskoler. Der blev talt af missionær K Wedelø, Hadsten, som også om aftenen viste farvelysbilleder der skildrede de 4 årstider.
  • Sommerhusgeneralforsamling Foreningen af sommerhusejere i Saxild holder søndag den 26. juli generalforsamling i Bondehuset ved Saxild Strand. Der skal vælges ny formand, idet den hidtidige formand fabrikant Henry Ottersen, ikke længerre er sommerhusejer i Saxild.
  • Saxild-Nølev Kommune Kæmnerkontoret er lukket i tiden 13. juli til 20. juli 1964 på grund af ferie - dog træffes sognerådsformanden som sædvanligt torsdag den 16. juli. /Sognerådet
  • Mange KFUM'er til Saxildborg Saxildborg, der ejes af KFUM-spejderne i Odder bliver flittigt benyttet i denne tid.Et hold ulveunger fra Hedensted har netop været i sommerlejr i Saxild og de har nu givet plads for30 ulveunger fra KFUM i Nakskov. Ulveungerne har for rigtig at se den østjyske natur lejet en rutebil som de hver dag vil benytte til langfart. Når Nakskov-spejderne rejser hjem på fredag bliver de afløst af et større hold spejdere fra Hasle og Vejen. Efter skoleferiens slutning er der besøg af en mandslejr fra Skanderborgkredsen.
  • Forberedelser til el-linjeføringen Begyndelsen til el-selskabet Midtkrafts linjeføring af højspændingsnettet fra Tvingstrup over Kysing og videre til Samsø, er nu gjort, idet et entreprenørfirma fra Fredericia, der skal deltage i arbejdet, har sendt et større vogntog af sted til Odder. Vogntoget der omfatter materiel, traktorer, skurvogne, master og lignende blev sendt med banen til Odder Jernbanestation.
  • Sommerhusejere klager over snavs Foreningen af Grundejere i Saxild Plantage vil på sin generalforsamling rettet en appel om medvirken til renere forhold i plantagen. Man vil ligeledes gennem politiet søge at bedre parkeringsforholdene i og ved plantagen.


  Artikler

  • Flyverløjtnant fra Assedrup dræbt ved jet-styrt i Tyskland Den 25-årige flyverløjtnant af reserven Ove Rasmussen, søn af gårdejer H.P. Rasmussen, Assedrup ved Odder, blev i går formiddags dræbt, da hans jetjager styrtede ned sydvest for Emsdetten, tæt ved en klynge gårde i Rheinland-Westfalen i Vesttyskland. Øjenvidner har ifølge det vesttyske telegrambureau DPA forklaret, at maskinen eksploderede i et dyk. Det stedlige politi mener, at maskinen enten har ramt et træ eller en anden genstand i dykket. En dansk haverikommission fløj kl. 13.30 i går fra Værløse for at undersøge de nærmere omstændigheder ved ulykken.
  • Vragstumper spredt over flere hundrede meter Flyverløjtnant Rasmussen fløj sammen med en anden maskine fra Karup kl. 9.05 på en rutinemæssig flyveøvelse, hvor der bl.a. skulle indøves simulerede angreb på mål på jorden. Kl.9.50 var de to maskiner over målet ved Emsdetten, og det var, flyverløjtnant Rasmussen styrtede ned. Han fløj som andenmand i formationen og føreren så ikke, hvordan ulykken skete. Den nedstyrtede maskine var af typen Super Sabre F 100 F. det er en amerikansk maskine og den nyeste type i det danske flyvevåben. Den dræbte flyverløjtnant var ugift. De vesttyske myndigheder fastslog efter undersøgelsen af maskinens vrag, at piloten var blevet dræbt på stedet. Vragstumper var spredt i en radius af flere hundrede meter fra nedstyrtningsstedet
  • Drev til havs på lille gummiflåde Bådfører Poul Christiansen, Hou redde i tirsdags to vesttyske badegæster på Rude Badehotel ved Saxild, da de var drevet til havs på en lille gummiflåde. Poul Christiansen var i Aarhus Stiftstidendes avisbåd "Ternen" på vej fra Tunø til Samsø med dagens aviser, da han sydvest for Tunø opdagede de to tyskere. Klokken var ca. 16 og badegæsterne havde drevet rundt siden kl. 10 om formiddagen. De var meget forkomne. Bådføreren gav dem noget ekstra tøj, som han havde ombord på Ternen. Derefter fulgte de med til Maarup på Samsø, hvor en læge behandlede dem. Sammen med Poul Christiansen gik de i land ved Hou, hvorfra de tog til Badehotellet. Søværnets Operative Kommando i Aarhus havde sat en catalina maskine ind i eftersøgningen, men kort efter at flyet var gået på vingerne fra Karup meddeltes at Ternen havde taget de to ombord.
  • Strid om pedellens løn Saxild Nølev sogneråd har på et ekstraordninært møde behandlet en strid mellem kommunen og en af kommunens tjenestemænd pedel S. Lykke Johansen, Saxild-Nølev Skole, der føler sig forurettet over, at han ikke får lønpålæg for udenomsarbejde. Sognerådet har givet tilbud til forhøjelse af lønnen, men tilbuddet ligger under pedellens krav. Sognerådsmødet gav ikke nogen løsning på striden og Lykke Johansen overvejer nu at sende sit krav til behandling sognerådsforeningens lønudvalg.

  • Strandvejen ved Odder nedlægges Strandvejen fra Rude til Norsminde vil blive nedlagt til næste år. Det sker, når den nye vej der anlægges i forbindelse med Norsmindebroen er færdig. Det er dog hensigten at beholde en del af strækningen - et par hundrede meter på hver side af Norsminde Gl. Kro - af hensyn til sommerhusene ved Norsminde.

   Den første etape af vejarbejdet i forbindelse med den nye forventes færdig 1. august, men det må formentlig strækkes omkring 14 dage endnu. Grunden til at arbejdet er blevet forsinket er, at det viste sig at bunden ikke var så holdbar, som vi havde beregnet oplyser amtsvejinspektør C.A. Christoffersen, Aarhus. Derfor måtte vi lægge sand under kørebanen, og det har betydet større arbejde.

   Det er emningen, at når den del af vejen er tilendebragt vil den nye vej få en midlertidig munding i Kysing i den nuværende vej, men senere skal den føres helt ned til det stykke i Rude der allerede er moderniseret. Det bliver en strækning på 1,4 km.


  • Ejendomshandler

   Ingen


   Mærkedage og nekrologer

  • Dødsfald: Fru Anna Margrete Jakobsen, Saxild er død 82 år. Fru Jakobsen er fra Odder men ved giftermålet overtog hun sammen med sin mand Saxild Søndergaard. I de sidste par år har ægteparret haft Strandkiosken i Saxild. På trods af et svagt helbred de sidste år var fru jakobsen meget energisk og hun syede for venner og bekendte. Foruden sin mand efterlader hun en søn og to døtre, hvoraf den ene er gift med husmand Johs. Rasmussen, Fensholt. Begravelsen finder sted på onsdag fra Saxild Kirke. (Ane Margrete Sørensen født 16.7.1882 gift med Rasmus Peter Jakobsen/red.)

  Annoncer

  • Fragtkørsel til og fra Aarhus så KYSTRUTEN Odder - Saxild - Rude - Norsminde - Aistrup - Aarhus. Afgang Odder kl. 8.00, anfgang Fragtcentralen, Toldbodgade, Aarhus port port 4, rute 45. Ankomst Odder kl. 17.00

   Køres alle hverdage. Georg Hansens eftf. Alfred Madsen, tlf. Rude 110, Saxild. Varer afhentes overalt i Aarhus.

  • Akadia Teltudstillig så slår vi vore teltpæle i jorden og viser vort store udvalg i telte. Denne gang bliver det på campingpladsen i Saxild. Kontant rabat på udstillingsteltene eller gerne på konto. Aftal tid med os i forretningen og vi viser Dem udvalget i Saxild. Dansk Svensk Staal A/S v/ Tage Hansen, Odder.
  • Rude Strandhotel Sct. Hansfest. Der afholdes desuden dansant hver onsdag og lørdag. Telefon Rude 14 (kaldenummer 40933)
  • Ung mand søges Vi søger en 17-20 årig indtil ca. 15. september til hjælp ved rosenokkulation. Har du stor energi, er timelønnen også stor. Rude Planteskole, Odder. Tlf. Rude 25
  • Feriejob Nogle unge mennesker over 15 år søges til jordbærplukning. God fortjeneste til rappe fingre. Rude Planteskole. Tlf. Rude 25

  Bekendtgørelser

  • Saxild Nølev Sygekasse På grund af møde er kontoret lukket lørdag den 6. juni. Kontortiden flyttes herefter til hver søgne torsdag kl. 16-18. Nye hoved- og tillægsvedtægter kan hentes på kontoret/ Bestyrelsen
  • Minestrygning til kabelfelt fra Kysing En minestrygning af et nyt kabelefelt mellem Kysing og Nordsamsø er endelig afgjort. Det er trafikministeriet som har truffet afgørelsen om kabelfeltets etablering på trods af, at der fra flere sider har været ytret betænkelighed. Man har bl.a. henvist til, at det vil være til stor gene for skibsfart og fiskeri.
  • Byggetilladelser og afslag Før Saxild-Nølev Kommune fik bygningsvedtægt har Aarhus Amtsråd behandlet en lang række byggesager fra kommunen og tilladt opførelse af en del sommerhuse samt om-og tilbygninger, medens andre blev nægtet.

   Det gælder således blandt andet et fra Lars Jørgensen, Norsminde, om tilladelse til opførelse af en kiosk for mælk- og brødforhandling ca. 100 m syd for Norsminde Gamle Kro.

  • Eksamen fra Silkeborg Seminarium Mellem 93 nye lærere der har afsluttet eksamen fra Silkeborg Seminarium er Bent Møller Sørensen, Nølev.
  • Campingpladsen i Saxild var lørdag og søndag så fyldt som nogensinde: Dansk Campingunion holdt stævne. Lørdag aften var der lejrbål og søndag morgen gav værterne gdr. Rs. Møller og frue gratis morgenkaffe.
  • Nok en bøde Den populære fisker Ainor Olsen, Norsminde var i går stillet for retten i Odder, fordi nogle havde ment, at han solgte fisk under uhygiejniske forhold. Det er sket et par gange før, og Ainor Olsen er da også ved at bygge om, således forholdene bliver mere hygiejniske. Men sagen gav fiskeren anledning til i retten at sige, at man snart kunne købe en bil for de penge, han havde betalt i bøder. Han måtte dog også denne gang vedtage en bøde på 600 kr.
  • Saxild-Nølev Kommune Kommunens folke-invalide- og enkepensionister samt personer over 65 år med ægtefælle indbydes til at deltage i udflugt torsdag den 2. juli 1964. Der drikkes kaffe ved Rørbæk sø og aftensmaden spiser vi på Ejer Bavnehøj. Anmeldelse om deltagelse til de stedlige sognerådsmedlemmer eller kommunekontoret senest torsdag den 26, juni 1964. Rutebil afgår fra Assedrup over Nølev og Rude samt fra Norsminde over Rude kl. 12.30 med samlet afgang fra Saxild kl. 13.00 /Sognerådet
  • To vogne knust - førene kvæstet To 18-årige unge mænd Arne Preben Nielsen, Rørthvej og Christian Poulsen, Sander, blev natten til i går indlagt på Amtssygehuset i Odder efter et større færdselsuheld ved Saxild. De to unge mænd kom kørende i en personvogn fra Odder ad Strandvejen, og et kort stykke vej forbi Bondehuset kolliderede de køler mod køler med en parkeret vogn, tilhørende købmand Finn Ellergaard Nielsen, Viby.

   Der var stor skade på begge vogne, men de unge mennesker slap billigt. De blev noget forslået og har fået en del snitsår foruden knoglebrud.


  Artikler

  • Ung mand kvæstet i Saxild To svære byggeplader faldt ned over en ung mand, Erik Kalmeyer fra Viborg, da han var ved at opføre et sommerhus ved Saxild. Han blev slået bevidstløs og blev i Zonens ambulance kørt til Odder Sygehus. Det menes dog ikke, at han er kommet alvorligt til skade.

  • Danmarks største anderugeri Gdr. Tage Hejgaard, Saxild som for nogle år siden etablerede et stort andefederi, mensenere gik over til at udruge ællinger dels til det hjemlige marked og dels til eksport, er nu oppe på at udruge 2½ million ællinger om året og udvider stadig. For tiden således med en ny rugehal til 200.000 andeæg, hvoraf 50.000 udruges og udskiftes hver uge. Hans omsætning nåede i fjor op over 2 mill. kroner.

   De fleste rugeæg leveres af Tage Hejgaard svoger, gdr. Viggo Simonsen, som for nylig har udvidet sit anderi med en meget stor nybygning, medens en anden svoger, Hans Smidt, Rørth Elle aftager en del af de daggamle ællinger til opfedning og slagtning i sit moderne fjerkræslagteri.

  • Må rekonvalecenthjemmet i Saxild Lukke? Rekonvalecenthjemmet Saxild Strand, der drives af Centralforeningen af sygekasser i Aarhus Amt, arbejder med underskud og efter at det for i fjor er steget til 17.000 kr., må man se en lukning af hjemmet i møde, idet sygekassedirektoratet har afslået at give tilladelse til en forhøjelse af dagstaksten fra 13 til 15. kr. pr. rekonvalecent.

   Sagen er nu indbragt for socialministeriet, oplyses det på Centralforeningens generalforsamling i Aarhus i lørdags, og det tilføjes, at ministeren har lovet en afgørelse hurtigst muligt. Man har også orienteret Stiftsamtsmand H. Lorentzen om stillingen af hensyn til en evt. mulighed for et tilskud fra amtsfonden til hjemmets drift.

  • Mørupslægten til stævne i Odder Den kendte Mørup-slægt agter at samles til et stævne i Odder på søndag for at fejre et tredobbelt minde for slægten. Det er 50 år siden, den sidst var samlet på hjemegnen, da på Saxild Badehotel, det er 100 år siden en af slægten, Joachim Otto Jacobsen, deltog i stormen på Dybbøl, og 150 år siden en anden af forfædrene, almindeligvis i slægten kaldet "Sørøveren fra Saxild" vendte hjem fra engelsk krigsfangenskab.

   Mørup-slægten ejede i sin tid gården Stenslund i Odder og det meste af den jord, hvorpå den østlige bydel nu ligger, og den har fostret adskillige medlemmer, som har vundet navnkundighed.

  • Bådudlejning en øget forretning Bådudlejning er blevet en voksende forretning ved Odder Kysterne. I Hou har der i et par år været bådudlejning, og nu er der også startet en udlejningsforretning ved Saxild Strand. I alt er der i Hou og Saxild 25 både til udlejning. Herefter er der en længere beretning om udlejningen og de sikkerhedsregler der er i forbindelse med sejlads og udlejning. Det er lagerekspedient Henry B. henriksen, Randlevvej, Odder, mangeårig indehaver af Odders eneste fugleforretning, der har startet udlejning. Henriksen har foreløbig 10 nye både at udleje.
  • Vand til Saxild-Nølev sidste på sommeren Det ser ud til, at Saxild-Nølev Kommunes bestræbelser for at skaffe vand til de underforsynede områder i Nølev, Rude og Saxild skal falde heldigt ud.

   Kommunen har nu tilendebragt de undersøgelser der har stået på i i godt to år for at skaffe vand, og man er kommet til det resultat, at vandet skal leveres fra Assedrup. Vandværket er bygget for skolen og 7-8 forbrugere, og det vil sige, at det skal udvides betydeligt for at kunne levere vand til de godt 130 forbrugere, som nu kommer til. For at dække vandforbruget skal der blandt andet bygges en ny pumpestation, og der skal nedlægges en ny hovedledning, der bliver 5-6 km lang til områderne Saxild, Nølev og Rude.

   Artiklen er betydelig længere, og der redegøres blandt andet for de øvrige vandværkers dækningsområder, for financieringsomkostninger og tanken om, at vandværket på sigt skal omdannes til et interessentskab.

  • Fiskeren fra Kysing fik Sovjet-ordenen Det er nu afgjort at fisker Thorvald Jensen, Kysingnæs der i krigens sidste dage husede tre russiske flygtninge og delte sin ration med dem får "Den røde stjernes orden" eftersom den øverste Sovjet har besluttet at tildele ham ordenen. Samme orden tildeles også to andre der har været russiske flygtninge behjælpelige under krigen. Det menes at være fisker Sigfred Petersen, Norsminde og H. Lund, Højbjerg.
  • Driver to gårde med forskellig driftsform Deltagerne i Hads Herreds landboforenings planteavlsudvalg og Odder-egnens Landboungdoms første markvandring i år fik set to gårde, der havde vidt forskellig driftsform, skønt de drives af samme mand, forpagter og gårdejer Knud Anker Arentoft.

   Man beså først Studshoved Skovgaard, hvor der har været drevet kvægløst landbrug i tretten år, derefter Kysinggaard i Kysing, hvor der er et stort svine- og kvæghold. På den 93 tønder land store gård i Kysing er der 40 sortbrogede malkekøer og gården leverer samtidig 1100-1200 slagtesvin om året. På markerne dyrkes primært græs og roer. Artiklen beretter om de to forskellige driftformer, og slutter af med at de henved 200 deltagere i arrangementet efterfølgende samlede sig i haven på Kysinggaard, hvor de blev budt på en forfriskning, og hvor Knud Anker Arentoft redegjorde for bygningernes indretning. Især kostaldens udrensningsanlæg og rørmalkningsanlæget med mælketank.


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

  • Mindeord: Fhv. gårdejer Rasmus Rasmussen, Saxild er i går død på Odder Sygehus 79 år gammel. Rasmus Rasmussen er født i Saxild, hvor hans far først var forpagter af præstegården, hvorefter han købte nabogården til præstegården. Rasmus Rasmussen overtog denne gård for ca. 50 år siden. Rasmus Rasmussen har taget meget del i sognets kirkelige og folkelige liv, og har været kirkeværge og medlem af menighedsrådet indtil sidste menighedsrådsvalg, hvor han ønskede at trække sig tilbage. Han havde udfyldt denne plads på ypperste måde. Rasmus Rasmussen og hans hustru, med hvem han kunne fejre guldbryllup i foråret, havde et godt familieliv og de blev begge meget afholdte i sognet for deres måde at skabe glæde og hygge. I ægteskabet er der ingen børn, men ægteparret har været stærkt knyttet til en søstersøn, der er opdraget i hjemmet.

   Rasmus Rasmussen født i Saxild den 30. august 1885 søn af forpagter Jens Rasmussen og hustru Ane Kathrine Frandsen. Var gift med Ane Marie Jørgensen / red.

  • Bryllup: Søndag den 28. ds. vies i Saxild Kirke lærerinde Lisa Rossavik Pedersen, datter af fabrikant Hans Pedersen, Odder og lærer Jørgen Rich, søn af sangpædagog fru Helga Rich, Aarhus. Bryllupsmiddag på Rude Strandhotel

   Få dage efter brylluppet bringer avisen en notits om, at mørke skygger kastede sig over brylluppet, idet brudens norske fætter ved ankomsten til Rude Strandhotel får et ildebefindende, og efterfølgene afgår ved døden.

  Annoncer

  • Ung pige søges til hjælp i forretningen fra ca. 1. juni til 15. august. Venlige forhold. Grethe Sørensen, Rude Strandkiosk, Tlf. Rude 6.
  • Rude Strandhotel bal. Lørdag den 9. maj kl. 20 til 2. Vi mødes til en hyggelig aften på Rude Strandhotel og danser til Bell-Tonas 5 mands orkester.No Name Club. Medlemsskab skal bestilles på tlf. (065) 40867
  • Ung pige søges til 1. juni til hjælp i hus og forretning. Brødudsalget, tlf. Rude 153

  Bekendtgørelser

  • De ældres udflugt i Saxild Nølev: Saxild Nølev Sogneråd har drøftet kommunens ældres årlige udflugt. Man har fastsat datoen til 1. juli for at kunne bestiller biler og lignende, men den endelige udformning af programmet er endnu ikke gjort
  • Nyvalg til bestyrelsen i Saxild-Nølev Idrætsforening: På generalforsamlingen i Saxild-Nølev Idrætsforening blev der valgt tre nye medlemmer til bestyrelsen. De nyvalgte er skoleeleverne Bente Thuesen, Rude og Tove Elmose, Astrup samt landbrugsmedhjælper Knud Andersen, Kysing. I sin beretning oplyste formanden kontorelev Jens Møller, Saxild, at klubben har tilmeldt et håndboldhold til Jysk Håndboldforbunds sommerturnering i første division. Desuden regner klubben med at arrangere et sportsstævne i sommerens løb, men planerne skal først behandles i den nye bestyrelse.
  • Norsmindevejens udvidelse: Aarhus Amts Vejvæsen har overdraget entreprenør K.M. Nielsen, Galten det omfattende arbejde med udvidelse og regulering af af Odder-Norsminde Landevej nord og syd for Kysing Fjord. Arbejdet omfatter bl.a. jordarbejde på ca.11.800 kubikmeter og belægningsarbejder på ca. 12.000 kvadratmeter. K.M. Nielsens tilbud lød på 234.083 kr. Arbejdet er begyndt og det ventes færdigt til august.

  Artikler

  • Tankbilsystemet begynder i Saxild: Kjældsdam mejeri i Saxild går nu over til at afhente mælken hos leverandøren i tankbiler og leverer vallen tilbage på samme måde. To tankbiler som skal benyttes hertil, blev leveret forleden eftermiddag.

   Tankbilerne kan rumme henholdsvis 4000 l (afhentningsbilen) og 2000 l. Den store tankbil kører morgen og aften og kan nå samtlige leverandører på 3 - 3½ time. Den første tur af fire køres kl. 5.30 om morgenen. Mens morgenmælken hentes, behandler mejeriet aftenmælken, der har været opbevaret i nedkølet stand. Hver tankvogn er bagi forsynet med et aggregat, der styrer opsugningen og udpumpningen af mælken. Der er to tællere, hvoraf den ene kontrollerer, hvor mange l mælk der hentes hvert sted. Tallet bliver nedskrevet på en tælleliste. Den anden kontrollerer udpumpningen. Samtidig med udpumpningen fyldes en lille beholder med en mælkeprøve, der tappes over i en flaske. Denne forsynes med navn og bringes hjem til laboratoriet til de nødvendige prøver, En del ejendomme har allerede anskaffet tank, men hvor det ikke er tilfældet, henter sugerøret mælken ud i spandene. I nogle tilfælde stilles spandene ved fast vej.

   Hele aggreatet drives under kørselen af en generator, som trækkes af bilens motor. Når vognen er kommet hjem, bliver aggregatet ved hjælp af et indbygget stik tilkoblet mejeriets el-anlæg.

   De to tanke er bygget af De Danske Mejeriers Maskinfabrik og leveret gennem Motorcompagniet i Odder, der også også har leveret chassiet, et Bedford-mærke.

   Tankvognen er forsynet med hver en 6-cylindret dieselmotor, og bruttobelastningen er 11.400 kg.

  • Alle kunder flyttede med fra den første dag: Købmand Chr. Skaarup fik i går på åbningsdagen af sin moderniserede butik synligt bevis for den popularitet, der omgiver købmandsparret. Dagen igennem modtog man en strøm af af blomster og lykønskninger, der talte sit tydelige sprog - også om moderniseringens nødvendighed. Men det har købmands Skaarup været klar over længe, og han omtaler selv moderniseringen som "nødtørftig nødvendig". Foruden at være moderniseret efter tidens krav: Selvbetjeningsystemet, har man desuden flyttet forretningens facade fra den gamle bygade ud mod amtsvejen - den stærkt trafikerede Odder-Rudevej.

   Og en særdeles smuk facade er det blevet til, der uden tvivl vil række indbydende ud efter de mange mennesker, der navnlig i sommerhavåret farter forbi forretningen. Men selvom forretningen er indrettet i selvbetjeningsstil, pointerer købmand Skaarup, at man også i lighed med tidligere foretager mange betjeninger på lige fod med selvbetjeningen og købmanden havde den glæde at se alle sine kunder fra den første dag.

   Det smukke moderniseringsarbejde er udført af følgende: Anker Bjerregaard Petersen, Rørth, tømrermester Karsten Juel Hansen, Saxild, smedemester Viggo Rasmussen, Saxild, installatør Bent Brandbyge, Odder og butiksmonteringen ved DSK


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

  • Mindeord: Fhv. gdr. Marius Jensen er død på plejehjemmet i Odder 91 år. Marius Jensen havde i mange år Nølev Hougaard, men flyttede for en del år siden til Villa Calme i Odder. Han var kendt som en dygtig og meget agtet landmand, og var vellidt af alle, der kendte ham. Han efterlader sig to børn, hvoraf en søn er musiker i Horsens og en datter er gift med gdr. fhv. sognedfoged Carl jensen, Lerdrup ved Gylling.

  Annoncer

 • VU afholder forårsfest. VU for Odder og omegne holder forårsfest på Rude Strandhotel lørdag den 25. april hvor forstander Poul Dybro fra Malling Landbrugsskole taler. Musik ved Trixon band/ bestyrelsen

  NB. Venstrevælgerforeninger indbydes.Medlemskort bestilles 3 dage forud ved henvendelse til repræsentanterne - se liste - eller telefon Odder 40335

 • Slagtekyllinger kan afhentes. 4 kr. stk. Jørgen Winther Pedersen, Assedrup Mark
 • Flink kone til hjælp i køkkenet ca. hver 2. søndag. Norsminde Kro tlf. Aistrup (061) 80211) 31
 • Saxild Bageri genåbnes den 1. maj efter istandsættelse, og anbefaler sig herefter med 1. kl. brød/ Orla Houstrup/ NB. Lærling antages

 • Bekendtgørelser

  • Saxild-Nølev idrætsforening afholder gymnastikopvisningen i Saxild Skole
  • Tåbelige og kostbare raketafskydninger Den 11. og 12 maj. vil der udføres skarpskydninger med Honest John-raketter fra Kysing Lundgaard mark mod Svanegrunden. Man har besluttet at at foretage alle afskydninger ved nattertid melllem kl. 22 og kl. 5 så man kan forstyrre mest muligt med det fuldkommen uanvendelige våben, der iævrigt skal sendes tilbage til Amerika.

  • Stor forskel på tilbud på Strandvejen. Der er indkommet 7 tilbud til amtsvejvæsenet store arbejde med udvidelse af og omlægning af Strandvejen mellem Norsminde og Odder, der har været udbudt i licetation. Arbejdet drejer sig om udflytning af ca. 12.000 kubikmeter jord samt belægning af ca. 12.000 kvm. macadam på en strækning af halvanden km.
  • Saxild-Nølev Idrætsforening: Håndboldtræning påbegyndes onsdag den 29.4. 1964 kl. 19.00. NB Onsdag den 6. maj afholdes generalforsamling i Bondehuset kl. 20.30 /Bestyrelsen

  Artikler

  Overfredningsnævnet har talt. En længere artikel om at Fredningsnævnet stadfæster at Midtkrafts Samsøledning skal kabellægges vest for amtsvejen ved Kysing.


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

  • Al opmærksomhed på vores 50 års bryllupsdag frabedes. Marie og Rasmus Rasmussen, Saxild
  • Al opmærksomhed ved Bjørns konfirmation frabedes. Yrsa og Erling Riis, Nølev
  • Al opmærksomhed i anledning af Heinrichs konfirmation frabedes. Marie og fritz Mathiasen, Assedrup
  • Dødsfald: Fru Anine Kjærsgaard, Hvilehjemmet i Odder er død 88 år. Fru Kjærsgaard er født på Djursland, men drev i mange år sammen med sin nu afdøde mand en gård i Rude, som hun solgte ved mandens død i 1951. Derefter tog fru Kjærsgaard ophold på Hvilehjemmet hvor hun blev kendt som en venlig og stilfærdig kvinde. Hun efterlader to døtre som begge bor i Aarhus. (Født Sørensen, 22.12.1876 i Tirstrup, død 22.4. 1964 Begravet på Odder Valgmenigheds Kirkegaard/ red.)
  • Al opmærksomhed ved vort sølvbryllup frabedes. Marie og Poul Friis-Jensen, Saxild
  • Al opmærksomhed på vores 50 års bryllupsdag frabedes venligst, men bestemt. Fejres kun med familie og indbudte. Ane og Marinus Hansen, Rude

  Annoncer

  • En ung pige der har lyst til servering kan få plads straks eller til 1. april. God løn kan påregnes, frihed efter aftale. O. Laursen, Bondehuset, Saxild pr. Odder. Tlf. Rude 148
  • Mejetærsker, Massey Ferguson selvkørende med presser, brugt, men absolut robust og god, sælges på grund af forpagtning. Et parti byg kan indgå i handelen. Tlf. Rude 53

  Bekendtgørelser

  • Generalforsamling i Saxild-Nølev Sygekasse.Saxild-Nølev Sygekasse afholder generalforsamling fredag den 20. marts. Forslag der ønskes behandlet, bedes indsendt inden lørdag den 7. marts til formanden O.T. Jønsson, Saxild. På valg til bestyrelsen er O.T. Jønsson, A.P. Andersen, Kysing samt revisor købmand Skaarup, Saxild
  • Overtagelse af fragtrute: I denne tid søger fragtmand Georg Hansen, Saxild de koncessionsgivende kommuner om tilladelse til at overdrage sin fragtrute til chauffør Alfred Madsen, Stevnstrup
  • Byggelinjeafstanden fastsat til 15 meter fra vejmidte. Aarhus Amtsråd har meddelt Odder Sogneråd at byggelinjeafstanden på begge sider af Odder-Norsminde Landevej fra 1,6 km til 9,450 km er fastsat til 15 m fra vejmidte. Efter indstilling fra gade- og vejudvalget har Sognerådet fastsat samme byggelinje ved Odder-Torrildvejen dog først gældende fra Edvardsgave på den nordlige side af vejen og fra pensionistboligernes skel på den sydlige side.
  • Saxild-Nølev Skole indskrivning af elever til den nye første klasse sker mandag den 16. marts kl. 14.30 på skolen. Alle der fylder 7 år inden den 1. august 1964 skal indmeldes, medens alle der fylder 7 år i tiden 1. august 1964 - 31. januar 1965 kan indmeldes. Fødsels- og koppeattest skal medbringes. Gunnar Iversen (der indskrives efterfølgende 16 elever)

  Artikler

  Ingen


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

  • Dødsfald: Fhv. gårdejer Søren Kruse er død i en alder af 87 år. Afdødes hustru døde sidste år kort efter at parret havde fejret krondiamantbryllup. Ægteparret har boet alle deres år på Fru Kruses fødegaard i Rude, hvor Søren Kruse var medlem af sognerådet, menighedsrådet og en tid sognefoged. De sidste år var helbredet ikke så godt, men ægteparret fik en kærlig pleje hos sønnen Verner Kruse, som har overtaget gården. Foruden sønnen efterlader Søren Kruse to døtre på Koldingegnen. (Søren Johannes Jensen Kruse, født 12.8. 1876/ hustru Ane Margrethe Eskesen, 1869-1963/red.)
  • Dødsfald: Fru Ingeborg Vestergaard er afgået ved døden på plejehjemmet i Odder 86 år gammel. Ingeborg Vestergaard var gift med Knud Vestergaard, Rude, der døde i 1941. Ægteparret boede på fru Vestergaards fødehjem, hvor hun efter mandens død blev boende hos en datter og svigersøn. For nogle år siden døde datteren, og fru Vestergaard tog ophold på plejehjemmet i Odder. Fru Vestergaard var en stilfærdig kvinde og altid meget gæstfri.(Ingeborg Nielsen født 30.10.1877/Knud Jensen Vestergaard 1874-1941/red)
  • Tak: Hjertelig tak for al opmærksomhed ved vort bryllup. Anna og Jørgen Skovgaard Jørgensen, Saxild Præstegaard

  Annoncer

  • Håndbold i Odder-Hallen Mesterrækken herrer Saxild-Nølev mod Aarhus 1900 søndag den 16. februar kl. 16 prc. Entre 2 kr. Børn og menige soldater halv pris. (En kamp Saxild-Nølev vinder 21-11/red)
  • Saxild Nølev Sygekasse afholder generalforsamling den 20. marts 1964. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen herunder valg til bestyrelse og revision bedes indsendt til formanden O.T. Jønsson, Saxild senest lørdag den 7. marts. På valg er formand O.T. Jønsson, A.P. Andersen, Kysing samt revisor købmand Skaarup, Saxild.

  Bekendtgørelser

  • Der er afholdt møde mellem Amtsfredningsnævnet, Midtkraft og Saxild-Nølev Kommune, idet sidstnævnte protesterer kraftigt mod linjeføringen af en 60.000 volts ledning, der skal føres fra Rold til Kysing og videre i søkabel til Samsø - ledningen påtænkes ført hen over strandområder der er udlagt til offentligheden.
  • Der afsiges kendelse omkring linjeføring af elkabel fra Rold via Kysing til Samsø. Midtkraft får ikke sine krav opfyldt. Ledningen vil blive ført nord om Tvenstrup og nord om Fellingsborg i Kysing, det yderste stykke før havet skal ledningen lægges i kabel, og den kommer således ikke til at berøre offentlige strandområder.
  • Bestyrelsen for Hads Herreds Lærerkreds konstituerer sig med førstelærer Gunnar Iversen, Saxild som formand og kasserer. Lærer Jens Nørgaard, Gylling og lærerinde fru Jørgensen, Ørting skal repræsentere lærerne i Aarhus Amts skoleidræt, formanden tillige i amtskredsbestyrelsen.
  • Saxild-Nølev Kommune: I forbindelse med forslaget til partiel byplansvedtægt nr. 1 for strandområdet i kommunen bekendtgøres det herved, at boligministeriet den 28. januar 1964 har forlænget den i lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962 § 8 stk. 2 fastsatte frist på et år til den 7. august 1964. P.B.V. Niels Fisker
  • Saxild Forsamlingshus: tirsdag den 25. februar kl. 20 farvefilm-foredrag om Portugal ved globetrotter Vagn Bjørnholt, Silkeborg. Fælles kaffebord til medbragt brød. Alle er velkommen. Bestyrelsen

  Artikler

  Finansieringsplanen omkring Saxild Nølev Kommunes nye vandværk er klar, og det forventes at vandværket efter 3 år kan hvile i sig selv. Udgifterne til værket er anslået til 275.000 som tilvejebringes ved at kommunen optager et 20 årigt lån i kommunekreditforeningen. Årlig afgifter til forbrugerne er budgetteret til 27.000. En længere redegørelse om tanker og financiering kan læses i avisen den 26. februar.


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

  Ingen

  Annoncer

  Skat - Landbrug. Håndværk., forr. og private. Inger og Gunnar Smith, Saxildgaard, Saxild. Tlf. Rude 101

  Slagtekyllinger kan afhentes 4 kr. pr. stk. Jørgen Winther Pedersen, Assedrup Mark, tlf. Malling 151


  Bekendtgørelser

  • Håndbold i Odder Hallen søndag den 5. januar kl. 16. Mesterrækken herrer. AGF-SAXILD-NØLEV. Entre 2 kr. Børn og menige soldater halv pris.
  • Ønsker kabler istedet for master: I anledning af at naturfredningsnævnet for Aarhus Amt har udbedt sig erklæring om sognerådets stilling til de planer, elselskabet Midtkraft har om at fremføre en 60 kilo watt luftledning fra Tvenstrup til Kysing som et led i el-forbindelsen til Samsø har Odder Sogneråd vedtaget at indstille at ledningsførelsen sker nord for Tvenstrup, og at der anvendes kabler.

   Saxild-Nølev Kommune har ikke kunnet anbefale fremføringen af ledningen med master, da det vil ødelægge strandområdet. Man er klar over, at kabelnedlægning vil blive kostbart.Man vedtager at besigtige ledningsforbindelsen på strækningen til Kysing

  • Hundetegn for Saxild Sogn uddeles lørdag den 25. ds kl. 13-16 på min bopæl. Gyldig kvittering for ansvarsforsikring medbringes. Sognefogeden
  • Saxild Foredragsforening: foredrag tirsdag den 21. januar kl. 20 i Saxild Skole ved kriminalassistent Kaj Østrup. Emne: Ungdomskriminaliteten. Alle er velkomne./ Bestyrelsen
  • Saxild_Nølev Kommune: Kommunekontoret er lukket torsdag den 6. februar på grund af ligning/Sognerådet

  Artikler

  Udstykning ved Saxild kun til helårsbeboelse

  Den store udstykning gdr. Ejnar Thøgersen, Skovlund lader gennemføre ved Rudevej omfatter 6-7 tdr. land der udstykkes udelukkende grunde til helårsbeboelse, og sådanne grunde er der stærkt behov for. Det er på baggrund af mange henvendelser om muligheden for køb af grunde, gdr. Thøgersen har taget beslutningen, efter at det desuden har vist sig, at arealet ligger inden for det område i den nye dispositionsplan, der må bebygges. Kommunen er interesseret i, at der sker en udstykning og har tilskyndet og fremmet det initiativ gdr. Thøgersen har taget. Der er således fuld forståelse mellem Thøgersen og kommunen om projektet.

  Trådte ud foran bil

  Da arbejdsmand Peter Magnus Pedersen, Kysing, kørte på vejen efter Rude, trådte en ældre dame, fru Anna Marie Rasmussen, Saxild, fhv. gdr. Rs. Rasmussens hustru, ud foran bilen og blev væltet omkuld. Hun fik mange skrammer i ansigtet, en skulder af led og muligvis hjernerystelse. Fru Marie Rasmussen var netop blevet passeret af en forankørende bil, og var ikke opmærksom på, at der fulgte en bil tæt efter.

  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

  Ingen