Annoncer

 • Høns til salg fredag og lørdag. 6 kr. pr. stk. Tikøb, Assedrup,Tlf. Rude 67
 • Skat-landbrug håndv., forr. og private Revisorerne Inger og Gunnar Smith Saxildgaard, Saxild, tlg. Rude 101
 • Saxild-Nølev idrætsforening afholder håndboldstævne 2. juledag kl. 14.30 i Odder-Hallen med deltagelse af Hernings 3. div. hold samt mesterrækkeholdene VRI - Odder og Saxild. N.B. Tilskuerklubben gratis adgang.

Bekendtgørelser

 • Saxild Andelsfryseri indkalder til ekstra generalforsamling med henblik på at nedlægge fryseriet. Andelshavere der ikke kommer til generalforsamlingen bedes skriftigt meddele Niels Øvlisen og de ønsker fryseriet nedlagt eller ikke.
 • Aarhus Amtsråd behandler flere sager fra Saxild Sogneråd bl.a. en byplansvedtægt omkring et område med helårsbeboelse og et sommerhusområde.
 • En udstykningsplan vedrørende 27 sommerhusgrunde på Børge Ø Nielsens ejendom i Rude blev godkendt. En plan om udstykning af 30 parceller fra Regnold Sørensens ejendom blev midlertidigt stillet i bero.
 • Bebyggelsesplan for Norsminde-vejen: Odder-Norsminde Landevej er forfremmet fra bivejsstrækning til til landevej af 2. klasse - Amtsrådet beslutter derfor at den skal behæftes med en bestemmelse om at byggeri skal holde en afstand på mindst 15 meter fra vejens midterlinje.
 • Prædiker alligevel: Pastor Otto R. Hansen, Saxild, der knap er ovre sin rekonvalecens efter sygehusopholdet, vil dog alligevel prædike i Saxild Kirke i dag, juleaftensdag om eftermiddagen og i Nølev Kirke juledag om formiddagen.

Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

 • Saxild-Nølev idrætsforening afholder andespil i Saxild Forsamlingshus onsdag den 6. novbr. kl. 20. Der spilles om 20 ænder og en gås. Bestyrelsen
 • 12 fods norsk pram til salg evt. bytte med mindre Rye Petersen, Saxild
 • Dækning af roekuler, Hans Nielsen, Rude, tlf. 37
 • Gymnastik påbegyndes i Saxild Skole torsdag den 14. november kl. 19.30 for herrer kl. 20.30 for kvinder. Saxild Idrætsforening

Bekendtgørelser

Folkedanseropvisning i Saxild

I morgen har Hads Herreds husholdningsforenings Saxild-Nølev kreds andespil på Norsminde Kro. Efter andespillet vil nogle folkedansere give opvisning og senere hen kan medlemmerne selv få lov at vise deres kunne på dansegulvet.


Artikler

 • Tankbiler til mælken

  Andelsmejeriet Kjældsdam i Saxild, der har en årlig mælkemængde på ca. 5 mill. kg. er nu ophørt med at producere smør og fremstiller nu udelukkende ost, dels Danish Blue Cheese og dels flødeoste, af hvilke der fremstilles og pakkes 27.000 om dagen til eksport til Vesttysklands supermarkeder. Dette fremgik af den beretning som formanden gdr. Johs. Kjærsgaard, Bjerager aflagde på mejeriets generalforsamling.

  Formanden oplyste endvidere, at mejeriet vil anskaffe to tankvogne, som hver kan tage 6000 l til transport af mælken til og fra mejeriet, at man agter at oprette en kiosk i Rude som den i Saxild, og at man overvejer, hvad man skal indrette i det nuværende andelsfryseri i Saxild, som ligger på mejeriets grund og som ventes at ophøre til næste forår.

  Af regnskabet fremgik det, at omsætningen har været 4.120.000 kr. Der er solgt smør for 161.000 kr. og ost for 3.312.000 kr. Mejeriet betaler 1 øre ekstra pr. kg 1.kl. mælk. Til bestyrelsen nyvalgtes Niels Øvlisen, Saxild.

 • Underholdende kamp i Odderhallen med 43 mål.

  Artikel om en yderst underholdende herremesterrække håndboldkamp hvor Saxild vinder 23-20 over Hylke. Saxilds målmand var Regnar Rasmussen og blandt spillerne fremhævede man især Gunnar Jensen, Magne Bisgaard, Bent Kruse og Finn Thuesen. Måkscorerne var Gunnar Jensen 9, Paul Erik Hansen 6, Bent Kruse 4 og Magne Bisgaard og Finn Thuensen hver 1.


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

 • Saxild-Nølev Kommune: Ansøgning om at komme i betragtning ved uddelingen af Otto Mortensens mindelegat må være indsendt til sognerådet senest den 24. oktober 1963. (der indkommer 11 ansøgninger)
 • Restaurant Skovbakken: Stort bal: Saxild Nølev Idrætsforening afholder stort bal på Skovbakken den 19. oktober. P.W. Kvartetten spiller. Uden medlemskort ingen adgang. Nye medlemmer på tlf. Rude 133
 • Fine Schæferhvalpe til salg 50 kr. pr. stk. Th. Haar, Nølev Telefon Rude 28
 • Ung pige med realeksamen søger plads på kontor eller i forretning evt. som juleassistance. Karin Elmose Assedrup, tlf. Rude 63

Bekendtgørelser

 • Saxild Nølev Idrætsforening: Håndbold i Odder-hallen søndag den 13. okt. kl. 17.00, Aarhus KFUM-Saxild
 • Aftenskole og motionsgymnastik i Saxild

  Medens ungdomsskolen måtte opgives i Saxild-Nølev Kommune idet der kun var et par tilmeldinger, har man fået tre kurser igang i aftenskolen og de er alle med ca. 15 deltagere. Det er et sløjdkursus med førstelærer Iversen som leder, et kjolesyningskursus med Tove Madsen, Søby og et samaritkursus med Chr. Vedel, Aarhus Røde Kors som instruktør og læge Sperlig, Odder som læge.

  På privat initiativ er oprettet et hold i motionsgymnastik for damer med fru lærer Iversen som lærer.
 • HHH Kursus i Saxild: I dag begynder Hads Herreds Husholdningsforenings Saxild-Nølev kreds et kursus i lampeskærmssyning. Kurset vil blive holdt på Saxild Skole og fru R. Borg Odder, vil lede det.

Artikler

 • Der arbejdes ihærdigt på Norsmindebroen, men der er lang vej igen konkluderes det i en artikel fra 18. oktober om broprojektet.
 • 30. oktober: Norsminde-broen færdig om 3 måneder. En statusrapport om brobyggeriet.

Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

 • Saxild-Nølev Ungdoms-og aftenskole udbyder forskellige kurser.

  Nævnes kan moderne husførelse (Blå Kursus) Sløjd og samfundsbetonede fag. Aftenskolefag: Bogføring, geometris regning, samariterkursus, stoftryk, sløjd og husgerning.

 • Saxild-Nølev badmintonklub: Tilmelding og spilletidsfordeling foregår på skolen fredag den 6. september kl. 20.00

Bekendtgørelser

 • Saxild-Nølev Kommune: Opslag om ændring af vedligeholdelsespligten for sognevandløb.Klassificering af vandløbene fremlægges på Kæmnerkontoret i Assedrup fra 1.9 til 29.9.
 • Saxild-Nølev Kommune: Offentlig vaccination mod kopper tirsdag den 8. oktober 1963

  Nølev Skole kl. 14.00 - Saxild Skole kl. 14.15

  Eftersyn tirsdag den 22. oktober: Nølev Skole kl. 11.00 - Saxild Skole kl. 11.15

Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

 • Saxild-Nølev Kommune: Kommunekontoret er lukket på grund af ferie tirsdag den 6. og torsdag den 8. august Sognerådet
 • Ung mand eller pige over 16 år søges til hjælp med rosenokkulation ca. 7 uger. God løn. Rude Planteskole, Odder, tlf. Rude 25
 • Slagtekyllinger kan afhentes for kr. 4,00 pr stk. Jørgen Winther Petersen; Assedrup Mark, tlf. Malling 151
 • Flink kone til hjælp i køkkenet søges nogle gange ugentligt (aftenarbejde), Norsminde Kro Tlf. Aistrup 31
 • En gig eller jumbe eller anden brugt hestevogn på gummihjul, der står og fylder i Deres vognport, ønskes billigt til købs. Poul Thøgersen, Saxild, tlf. Rude 159
 • Rude Strandhotel: I aften sidste onsdagsdansant i denne sæson (14. august)
 • Rude Strandhotel,Lørdag aften sidste dansant i denne sæson (30. august)

Bekendtgørelser

 • Dristigt biltyveri i Rude

  Et dristigt tyveri af en privat bil er sket i Rude søndag eftermiddag. Fabrikant Knud Søndergaard, Rudehus, havde sin vogn kørt helt ind på den private grund foran sommerhuset, hvortil der kun er adgang gennem en indkørsel. Da han sidst på eftermiddagenv ville benytte bilen var den væk. Ingen i sommerhuset havde bemærket, at der havde været ubudne gæster, men en væltet sten ved indkørslen vidnede om, at den eller de dristige, der havde stjålet bilen, havde haft travlt med at komme væk. Fabrikant Søndergaard meldte tyveriet til politiet i Odder, men endnu har efterlysningen ikke virket. Bilen er en lysegrå Chevrolet aargang 1961, XR 22219

 • Et par dagse senere bekendtgøres det, at bilen fra Rude er fundet i Brønderslev

 • Socicaldemokratisk forening i Saxild-Nølev nedlægges og underlægges Odder-Foreningen, da den ikke længere har sin eksistensberettigelse.
 • Forretningsophør i Saxild: Træskohandler G. Østergaard, Saxild nedlægger nu sin forretning i Saxild, som han har drevet i henved 40 år. Sammen med sin nu afdøde hustru passede han desuden Saxild Central til denne blev nedlagt for et par år siden.
 • Saxilds dygtige håndboldherrer er blevet amtsmestre og skal repræsentere Aarhus Amts Gymnastikforening i mesterrækken.
 • Ministeriet for offentlige arbejder godkender at område ved Norsmindebroen udvides med en P-Plads med fortov ved Kroen og fjorden, ligesom den gamle bolværk skal sikres. Samtidig hæver staten sit tilskud til 85% af overslagssummen.
 • 5+6. september afholdes skarpskydning med raket ved Kysing. Sejlads og fiskeri forbydes derfor de to dage mellem 10 og 16.
 • Efter den del tovtrækkeri godkender Amtet at Pouli Nielsen Kysing får lov at beholde sin gamle udkørselsvej fra sin gård til den nye vej fra Norsmindebroen.
 • Nyt vandværk til en kvart mill. Saxild-Nølev Sogneråd har godkendt et endeligt tilbud på 254.000 kr. for den vedtagne udbygning af vandværket i Assedrup så det kan forsyne interesserede i Nølev, Rude og Saxild.
 • Sognerådet har godkendt en dispositionsplan for Saxild og har behandlet en snes byggesager af hvilke 11 umiddelbart kunne godkendes.
 • Skolestien til Tuskjær vil blive forsøgt nedlagt.
 • Der bevilges Saxild-Nølev bibliotek et tilskud på 2.100 kr.

Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Mindeord: Fhv. landmand Michael Ilsøe Nielsen, Saxild, er død godt 60 år. Ilsøe Nielsen har haft landejendom, men opgav sit erhverv på grund af sbageligt helbred for en halv snes år siden og flyttede til hustruens fødeby, Saxild. Ægteparret havde netop gjort forberedelse til at flytte til Sønderjylland, hvor en søn har en ejendom. Huset i Saxild er solgt, og flytningen finder derfor sted uanset at den ene af ægtefællerne er død. Ilsøe Nielsen vil af denne grund blive bisat fra Saxild Kirke, men begravelses på Holbøl Kirkegaard i Sønderjylland.

Ilsøe Nielsen var under størstedelen af sit ophold i Saxild noget mærket af sygdom. Han var et venligt og godt menneske, der kun havde venner. Foruden sønnen er der i ægteskabet en datter, der er gift og bor i Gylling.

Annoncer

 • Startede ællinger, mindre partier, 3 ugers ællinger sælges hver uge á 3,50 pr. stk. Hejgaards Anderugeri Tlf. Rude 121

Bekendtgørelser

 • Vandværk: 100 af 160 har meldt sig til nyt vandværk. Ved fristens udløb for tilmelding havde 100 af 160 mulige meldt sig som interesserede i et vandværk der skal forsyne vandfattige områder i Nølev, Saxild, Rude og Assedrup, og det kan næsten tages for givet, at vandværksprojektet gennemføres.

  Der vil i så fald blive foretaget boringer ved Assedrup og blive bygget et nyt vandværk som skal forsyne de nævnte områder. Kommuneingeniøren indhenter nu tilbud på anlægets udførelse, og herefter vil den endelige beslutning blive truffet.

 • Tilfredsstillende boring. Under arbejdet med de gamle boringer har Saxild-Rude Strand Vandværk foretaget boring på et af de sagkyndige tidligere udpeget sted for en ny boring.

  Denne har givet tilfredsstilende resultater, men dag stadigvæk, som man også fra kompetent side fremhæver, kun vandtilførsel til husholdningsbrug, til hvilket hele vandværket er projekteret.

  Der skulle herefter ikke være sikret vandværket rigelig tilførsel fremover, når ikke misbrug finder sted, hvilket der naturligt efter den megen generende afbrydelse i juni vil blive ført yderligere kontrol med.
 • Farligt fund ved sommerhus Under gravearbejde ved et sommerhus i Saxild Plantage stødte ejeren på en nedgravet kasse indeholdende yderst sprængfarlige detonatorer, utvivlsomt tyske efterladenskaber fra besættelsesårene. Kassen blev indleveret på Politistationen i Odder, og politiet sørger nu for, at få de farlige tingester uskadeliggjort.
 • Tyvene spiste - og stjal cigaretter.

  Hotelejer Henning B. Nielsen, Rude Strandhotel, har til kriminalpolitiet i Odder anmeldt, at han har haft besøg af tyve, der har delikateret sig med forskellige spisevarer, ligesom de har taget 300 10 stk. cigaretpakker. Gerningsmændene er antageligt kommet ind gennem et vindue til verandaen.

 • Kommunen vil bygge nyt vandværk

  Saxild-Nølev Sogneråd besluttede forleden at søge projektet til et vandværk til forsyning af Assedrup, Nølev, Saxild og Rude, herunder Saxild-Nølev Skole gennemført.

  Der foreligger et projekt til 225.000 kr. udarbejdet af ingeniør Carl fr. Schmidt, Christiansfeld, og der er tegnet 104 forbrugere, men denne tegning skal fornyes, efter at sagen er overgået fra det oprindelige arbejdsudvalg til Sognerådet, som tog initiativet til sagens løsning, der altså nu vil ske på kommunalt grundlag.

 • Lynnedslag raserede i nat en villa i Saxild

  Kl. 4.10 i morges blev arbejdsmand Søren Sørensen og dennes hustru vækket af et øresønderivende brag, hvorved hele den nybyggede villa rystede. Ved et nærmere eftersyn viste det sig, at et lyn fra uvejret, der drev over østjylland, var slået ned i villaens skorsten, hvorved skorstenen og en stor del aftaget var blevet voldsomt beskadiget.


Artikler

 • Bil til den lange posttur til Kysing

  I al beskedenhed kan man på Odder Postkontor nu sige, at man har taget det første skrift til motorosering, idet der er anskaffet en bil til landpostruten på den 35 km lange Kysingrute. Det betyder en hurtigere besørgelse af posten, herunder kommer både ind- og udgaaende pakker. Det er dog endnu ikke aktuelt med motorisering af posthusets andre ruter, oplyser postmester C. E. Hedegaard, Odder Postkontor. Man må dog håbe, at det ikke varer længe inden noget sådant sker. Ofte får folk på landet ikke deres post før hen på eftermiddagen.

 • Skattejagt og olympiade Indre Missions sommerlejr ved Saxildborg for børnene fra Odderkredsens søndagsskoler er nu i fuld gang, og det spændende program er ved at blive afviklet.

  Et af sommerlejrens højdepunkter bliver en festlig arrangeret skattejagt og en anden dag holder man olympiade. De 84 børn er inddelt i patruljer som ved lejrbålet eller foran pejsen i samlingsstuen sørger for alsidig underholdning. Ni mødre virker som "tanter" og dækker på bedste måde de unge menneskers kulinariske behov.


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Al opmærksomhed ved vort guldbryllup frabedes venligst. Marie og Johannes Øvlisen

Annoncer

 • Rude Strandhotel Bal Saxild-Nølev IF afholder bal på Rude Strandhotel Pinsedag fra 20.00 til 01.00. Nye medlemmer skal forudbestille medlemskort senest 3 dage før ved tlf. Rude 133 eller 151. Musik: Boye, 5 mand/ Bestyrelsen
 • Husk bageren i Saxild altid leverer friskbagt brød og lækre kager lige fra ovnen. Prøv vore lækre honningkager. Bestilling på al slags bagværk modtages gerne. Søndag lukkes kl. 18.00, hverdage kl. 18.30. Saxild Bageri v/ Willumsen, tlf. Rude 102
 • Startede ællinger mindre partier 3 ugers ællinger sælges hver uge á 3,5 pr. stk./ Hejgaard Anderugeri Tlf. Rude 121
 • Rude Strandhotel i aften Dansant. Tlf. Rude 14 Kaldenummer 400 33
 • Gratis ferieophold i Saxild Til vor permanente teltudstilling på campingpladsen i Saxild søger vi en familie eller et par unge mennesker, som må bo i et flot villatelt mod at føre tilsyn med alle de udstillede telte. Straks - straks/ Dansk Svensk Staal v/ Tage Hansen Odder
 • Garage til salg- kan flyttes. Vibevej 136 Saxild Plantage
 • Saxild Andelsfryseri afholder generalforsamling i Bondehuset mandag
 • Rude Strandhotel Dansant Sct. Hans Aften v/ Willy Hørtings Orkester
 • Saxild-Nølev Kommune Kommunekontoret er lukket om eftermiddagen tirsdag den 25. juni og torsdag den 27. juni / Sognerådet
 • Saxild Lokalforening Generalforsamling onsdag den 26. juni kl. 13.00 på Centralhotellet. Umiddelbart før H.H.P.s generalforsamling. Dagsorden ifølge lovene. /P.b.v. Søren Vinge Madsen
 • Tlf. Rude 56 Nogle gode bisværme købes./ Frederik Engmann, Nølev
 • Bisværme og bifamilier købes og afhentes./ Rasmus Nielsen, Assedrup, tlf. Rude 96

Bekendtgørelser

 • Saxild-Nølev Kommune Kommunes Folke-invalide- og enkepensionister samt personer over 65 år med ægtefælle indbydes til at deltage i Udflugt onsdag den 3. juli 1963. Der drikkes kaffe på hotel Mols Bjerge og aftensmaden spises på Løgten Kro. Anmeldelse om deltagelse til de stedlige sognerådsmedlemmer eller kommunekontoret senest torsdag den 27. juni. Rutebiler afgår fra Norsminde og Saxild over Rude og Nølev kl. 12.30 med samlet afgang fra Assedrup kl. 13.00/Sognerådet
 • Længere redegørelse omkring forbud mod vandafledning i Dyngby-området.(7. juni)
 • Saxild-Nølev Husmandsforening afholder markvandring mandag den 1. juli kl. 19.30 hos Hans Nielsen, Fjordbo, Rude
 • Saxild Nølev Kommune. Da der til vandværket for Assedrup, Nølev, Rude og Saxild er indtegnet ca. 100 forbrugere, har sognerådet efter henstilling fra det nedsatte udvalg vedtaget at udbygge Assedrup Vandværk. Såfremt der i det nævnte område endnu er beboere, som ønsker at indtegne sig, kan dette ske til sognerådet inden 1. juli 1963. Der vil efter denne dato blive afkrævet tilslutningsafgift ved indtegning. Sognerådet
 • Saxild-Nølev Skole. Indskrivning af elever til den nye første klasse finder sted på skolen mandag den 24. juni kl. 14.00. Dåbsattest og koppeattest bedes medbragt. Indskrives skal elever som 1. august 63 er fyldt 7 år, indskrives kan elever som fylder 7 år inden 1. februar 1964./ Gunnar Iversen
 • Sommermøde i Saxild Præstegaard. Søndag den 23. er der sommermøde i Saxild præstegaard. Som sædvanlig serveres der kaffe til medbragt brød. Eftermiddagens taler bliver tidligere højskoleforstander Johannes Therkelsen, Ry. Alle er velkomne til sommerfesten. Der bliver ikke gudstjeneste på søndag i anledning af festen
 • Kirkens Korshær afholder diverse sommerstævner af hver en uges varighed på Saxildborg

Artikler

 • Vellykket lejrskoleophold for eleverne i Saxild. Lejrskoler og udflugter er for Saxild-Nølevs vedkommende afviklet for i sommer. 6. og 7. klassetrin har været på Bornholm med hvor de fik alt af interesse at se. Turen blev ledet af Else Elmose og Ib Kokborg. 4. og 5. klasserne har været i Vingsted ved Vejle med førstelærer G. Iversen og frue. Her beskæftigede man sig især med historiske emner og så blandt andet Jellingestenen og Egtvedpigen. De yngste kom ikke så langt afsted. De var på en heldagsudflugt til den zoologiske have ved Trædballehus.
 • Heldigt for Rude Strands vandværk at vejret ændres. Områdets beboere trodser et forbud mod havevanding med det resultat at vandværket samt to reservetanke tømmes til sidste dråbe. Folk måtte skaffe sig vand hvor der endnu var pumper - især for restautioner og campingplads var situationen avorlig. Fra vandværkets side udtaler man at en brøndgraver er rekvireret, da man endnu ikke har overblik over, om der skal nye boringer til. Avisen 18. juni
 • Saxild-Rude Strands vandværk har atter vand i rørene. (fredag den 21. juni) Den interimistiske ordning med tre mindre pumper til opsugning af vandforekomster i de forskellige boringer, som bestyrelsen for Saxild-Rude vandværk iværksatte efter at værket blev tørlagt i lørdags, har vist sig mere effektiv end man havde turdet regne med. Der var kun givet håb om vandtilførsel en times tid om morgenen, men der har været vand på ledningen hele tiden siden tirsdag morgen. Herefter en længere artikel omkring folks overforbrug af vand samt "samfundssind" i forbindelse med tørlægningen

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer

 • 80 år Fødselsdagsportræt over Søren Arentoft, Højbjerg, tidligere Kysinggaard. Søren Arentoft købte i 1916 Kysinggaard, hvis areal han gennem årene udvidede fra 71 til 93 tdr. land. I 36 år stod Søren Arentoft i spidsen for Mejeriet Kjældsdam, og han fik for sit store landbrugsfaglige arbejde forskellige hædersbevisninger. Blandt andet Gdr. P. Beck, Vesterhaugaards mindelegat. Søren Arentoft var tillige udnævnt som Ridder af Dannebrog. (se hele portrættet i avisen den 29. juni) / Søren Jensen Arentoft født 29. juni 1883 i Gram død 20. december 1966/ red.

Annoncer

 • Startede ællingermindre partier 3 ugers ællinger sælges hver uge á 3,5 pr. stk.

  Hejgaard Anderugeri Tlf. Rude 121

 • Sommerhus til salgEt sommerhus i Saxild Plantage direkte mod stranden sælges. Henvendelse tlf. 4 11 51
 • Slagtekyllingerkan afhentes 4 kr. pr. stk.Jørgen Winther Pedersen Assedrup Mark, tlf. Malling 151

Bekendtgørelser

Saxild-Nølev Kommune Beboere, som er interesseret i oprettelse af vandværk for Assedrup,Nølev, Rude og Saxild, indbydes til møde på Rude Strandhotel tirsdag den 14. maj 1963 kl. 20.00


Artikler

 • Sommerhus i Saxild kræves fjernetPå Viby Kommunes grund ved Saxild Strand har Viby Kommune ladet opføre et sommerhus beregnet til beboelse for opsynsmanden, men kommunen har ikke søgt om og fået den fornødne tilladelse hertil. Det er endnu amtet, der er bygningsmyndighed i Saxild-Nølev Kommune, hvis bygningsvedtægt endnu ikke er trådt i kraft, og hverken amt eller kommune har set nogen ansøgning. Det er så meget mere pinligt, som huset ikke må ligge på grunden. Der er fem huse i forvejen og med det sjette overskrides bestemmelserne om, hvor meget plads der skal være til hvert sommerhus. Og da kommunen ikke kan lade en bestemmelse en bestemmelse gælde for private og en anden for kommuner, må den lade huset fjerne. Huset er "færdigsyet" og kan let flyttes fra grunden. Også hvis byplansforslaget, der er udarbejdet for strandområdet, går igennem vil huset være i vejen.
 • Værdifulde fund i grusgrav ved Norslund(Avisen den 20. maj) Udgravninger i grusgraven viser fund langs Kysing Fjord, der kan dateres tilbage til Ærtebølletiden. Fundene viser, at der har været en boplads og efter fjernelse af flere lag sand er en gammel køkkenmødding blevet afdækket. (Flere af de fundne genstande er at se på dstillingen På sporet af fortiden, Odder Museum 2013)

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer

 • 75 år Pensioneret førstelærer Arne Pedersen, Højbjerg, tidligere Saxild. der i går fyldte 75 år, udførte i over 40 år en dygtig pædagogisk gerning ved Saxild-Rude fællesskole, som den hed dengang.

  Arne Julius Pedersen født 17 maj 1888/ red.

 • Opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes venligst. Sofus Eriksen, Assedrup

  Erik Sofus Eriksen født 5. juni 1893/ red.

Annoncer

 • Påskebal på Skovbakken lørdag den 13. april kl. 20.00-02.00. Nye medlemmer tlf. Rude 133 og 151. Uden medlemskort ingen adgang.

  Gymnastikopvisning afholdes i Saxild Skole mandag den 8. april kl. 20.00

 • Ung pige 14-16 år som vil hjælpe mig med husgerning samt pasning af 2 børn 2 og 4 år, kan få plads 1. maj. Anna Helene Rasmussen Kysing pr. Odder tlf. Rude 23

Bekendtgørelser

Rude Strandhotel telefon Rude 14. Kaldenummer 40033 åbner sæsonen Skærtorsdag. Vi begynder straks med det bekendte kaffebord.


Artikler

Yndet strandgrund er kun spærret for bilkørsel

Et af de få åndehuller med fri adgang til stranden ved Saxild-Rude er blevet lukket for kørende trafik ved hjælp af 11 store kampesten, som er anbragt tværs over kørevejen til den lille åbne trektant umiddelbart nord for Saxild Plantage, og det har skuffet mange, som ikke har sommerhus eller andet fast tilholdssted ved stranden, der er vant til at køre ind på denne plads.

Man har sagt: Nu har her været offentlig adgang gennem mere end 100 år på dette sted, hvor i fordums tid lå et pakhus for ud- og indskibning af korn til Norge og tømmer derfra- og så bliver det pludselig lukket af.

Den åbne og offentlige strandtrekant tilhører Saxild Bylaug, som beholdt den, da plantagen blev solgt til de næsten 300 sommerhusejere. Nu er pladsen lejet af gdr. Rasmus Møller, Saxild Strandgaard, som har oprettet en fin ny campingplads i nærheden, men på den anden side af amtsvejen, for at skaffe hans campinggæster fri adgang til stranden som et led i hans bestræbelser for at gøre forholdene i den allerede anerkendte campinglejr endnu bedre. Der bygges også i år på pladsen en permanent kiosk, hvor det vil være tilladt at forhandle visse fødevarer på alle ugens dage.

Det er ikke rigtigt, siger Rs. Møller, at Trekanten ved stranden bliver lukket for offentligheden, eller at den skal forbeholdes mine campinggæster. Enhver vil fortsat være velkommen på stedet, hvor der bliver bedre plads til mennesker, når kørsel forhindres. Tidligere var forholdene på pladsen helt kaotiske på varme sommerdage, men nu skulle der blive god plads.

At teltning ikke tillades på trekanten er vel naturligt, når en campingplads med godkendte sanitære forhold findes så tæt ved.

Men hvor skal bilister stille deres vogne under strandopholdet, bliver der spurgt?

Jeg har plads til ca. 150 biler, siger Rs. Møller, og her vil bilisterne ikke blive afkrævet campingtakst for at parkere. Desuden har værten i Bondehuset O. Laursen gratis parkeringsmulighed for 15-20 vogne, ligesom Viby kommunes grund, kan benyttes, når der er plads. Den er iflg. Byplanen tænkt udlagt udelukkende til parkering til sin tid.


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

 • En kendt dame på Saxild-egnen fru Bertha Schmidt-Rasmussen Saxild fylder onsdag den 17. april 70 år.

  Bertha S Rasmussen er født på gården Nielsminde i Saxild, som hun og hendes mand Anton Rasmussen overtog efter moderens død i 1920. I 1949 solgte ægteparret gården og flyttede til Saxild By, hvor de har et gæstfrit hjem.

  Fru Rasmussen er en venlig og livsglad dame, der stadig har sin ungdoms sundhed og energi.

  En søn bor i Saxild og en datter er gift med købmand A Jessen Gammelgaard, Falling.

 • Al opmærksomhed i anledning af Pers konfirmation frabedes venligst. Karen Marie og Sigvald Andersen, Rude Mark.
 • Al opmærksomhed ved vor drengs konfirmations frabedes. Marta og Niels Nielsen, Assedrup Skovgaard
 • Al opmærksomhed ved Chris' konfirmation frabedes venligst. Karla og Robert Grosser

Annoncer

Pæne sommerhuse til salg i Saxild Plantage og ved Dyngby Strand, Sommerhus ved Rude Strand bygget til helårsbeboelse, Stor moderne, nybygget Villa i Norsminde. /Odder Ejendomskontor


Bekendtgørelser

 • Saxild Foredragsforening: Onsdag den 13. marts er der underholdning i Saxild Forsamlingshus ved Odder blandede sangkor og Amatørorkesteret. Fælles kaffebord. Alle er velkomne.Bestyrelsen
 • Kontingentforhøjelse: På Saxild-Nølev Sygekasses generalforsamling i Bondehuset, vedtoges en kontingentforhøjelse på 1 kr. pr. medlem fra 1. januar 1964. Kasseren gårdejer Axel Bisgaard, Skovvang, læste regnskabet, der balancerer med 129.537 kr. Sygekassen har et driftsoverskud på 13.595,00 og en nettoformue på 47.222 kr. Til formand nyvalgtes gartner Jørgen Sørensen, Rude samt Jørgen Vinther Pedersen, Assedrup.
 • Saxild Nølev Venstrevælgerforening afholder generalforsamling mandag den 25. marts på Bondehuset. Foredrag ved redaktør Thyge Madsen, Aarhus Amtstidende. Sognerådsformand Niels Fisker taler om kommunesammenlægningen. pbv Johannes Jensen
 • Så danses der i Saxild: Tirsdag den 9. april begynder danselærer Dreyer danseundervisng i Saxild Forsamlingshus. Indmeldelse hertil kan ske d. 3. april i Forsamlingshuset
 • Læreransættelse: Aarhus Amts skoledirektion har fast ansat aspirant til en stilling som lærer ved Saxild-Nølev Kommuneskole, Ib Kokborg, i den nævnte stilling fra 1. november 1962 at regne.
 • Mange protester: Uden at der er foretaget endelig tælling, vil jeg regne med, at der er kommet op mod 150 protester mod Saxild-Nølev kommunes byplansvedtægt for sommerhusområdet. Heraf er en betydelig del foranlediget af Saxild-Rude Strand Vandværks henstilling til medlemmerne om at protestere, oplyser kommuneingeniør H.C. Rasmusssen, Dyngby. Det bliver et betydeligt arbejde at komme igennem, men rådet vil nu holde et møde, og tilrettelægge, hvordan sagen skal gribes an.

Artikler

Saxild herrer på vej mod mesterrækken

Søndag eftermiddag understregede Saxilds herrer vor påstand om holdets farlighed ved legende let at besejre Aarhus KFUM med 24-16 efter en føring ved pausen på 11-8. Saxild mangler nu kun 1 point i at nå mesterrækken, det kan og skal scores i sidste kamp mod Samsø. For Saxild scorede Paul Erik Hansen 7 mål, Finn Thuesen 6, Thomas Rasmussen 6, Bent Jensen 2, Gunnar Jensen 2 og Ove Nielsen 1 mål.


Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer

Al opmærksomhed i anledning af vort guldbrullup frabedes venligst, men bestemt. Anna og Rasmus Jacobsen, Saxild

Annoncer

 • Saxild-Nølev Kommune, Kommunekontoret er lukket på grund af ligning tirsdag den 19. februar. Sognerådet
 • Agerhø, godt tørt -presset 2 bånd - til salg. Tlf. Rude 63

Bekendtgørelser

 • Saxild-Nølev Kommune, Byplan 1, I medfør af byplansloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9.maj 1962) har sognerådet ladet udarbejde forslag til en byplansvedtægt for strandområdet i kommunen. Fra Norsminde til Rudevejen afgrænses området mod vest af Amtsvejen og mod øst af Kattegat. Fra Rudevejen til kommunegrænsen ved Spongsaa, begrænses området mod øst af Kattegat og mod vest væsentlig af en linie beliggende 5-600 m fra stranden.

  Bygningsvedtægt I medfør af landbyggeloven (lov nr. 246 af 10.juni 1960) har sognerådet ladet udarbejde et forslag til en bygningsvedtægt for kommunen.I forslaget er udlagt 3 sommerhusområder 1 ved Kysing/Norsminde. 1 ved Saxild/Rude Strand og 1 ved Saxild Plantage. Ovennævnte forslag til vedtægter er fremlagt til offentlig eftersyn i Saxild Skole fra tirsdag den 12.2. 1963 til tirsdag den 5.3. 1963. Eventuelle indsigelser mod ændringsforslag til de fremlagte forslag skal være sognerådet i hænde inden torsdag den 26.3. 1963. P.s.v. Niels Fisker

 • Protest fra Odder til Saxild Kommune. Det kan vist betragtes som sikkert, at der fra Odder Kommunes side vil blive nedlagt protest mod den del af Saxild-Nølev Kommunes byplan, der omfatter kommunens strandgrund ved Saxild. Det drejer sig om et areal, der ligger på "landsiden" af landevejen og som benyttes til camping og parkeringsplads. Saxild-Nølev kommune ønsker her at være berettiget til at udlægge en del af pladsen som offentlig parkeringsplads, og desuden skal der gå en vej over resten af arealet. Odder Kommunes mark-og skovudvalg skal nu se nærmere på forholdene inden sognerådet tager endelig stilling.
 • Saxild-Nølev Sygekasse afholder generalforsamling i første halvdel af marts. På valg er Axel Bisgaard, Frits Mathiasen, Niels Overby og revisor Aage Hejgaard. Evt. forlsag indsendes til formanden inden 1. marts. Bestyrelsen
 • Saxild Foredragsforening, Møde i Saxild Skole tirsdag den 19. februar kl. 20. Foredrag af forstander La Cour Vester Vedsted. Bestyrelsen

Artikler

Ingen

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer

Nekrolog

Fhv. husmand Søren Johansen, Saxild er afgået ved døden 76 år gammel på sygehuset i Odder. Afdøde efterlader sig kone og 4 voksne børn der er gift og bosiddende på egnen. (født 3. juli 1886 i Ormslev/ red)

Annoncer

Ingen

Bekendtgørelser

 • Begyndelsen til den første Norsminde bropille er lagt. Som bebudet har entreprenørfirmaet Wright Thomsen og Kier, Aarhus begyndt opførelsen af den nye bro over Kysing Fjords udløb ved Norsminde, som vil koste ca. trekvart million kr., hvortil kommer vejforlægninger syd for fjorden på 800 meter og nord for på 300 meter, hvilket vil koste ca. 1 million kroner. Man har begyndt med at slå en spunsvæg ned i fjordudløbet, hvor den første bropille set fra nord skal opføres i udertiden temmeligt rivende strøm.
 • Hundetegn for Nølev sogn udleveres i Nølev Skole lørdag den 26. ds. kl. 14-16. Kvittering for ansvarsforsikring forevises. Sognefogeden
 • Hundetegn for Saxild Sogn uddeles mandag den 28. ds. kl. 13-15 på min bopæl. Kvittering for ansvarsforsikring forevises. Sognefogeden
 • Civilforsvarsøvelse i Saxild-Nølev. Civilforsvaret i Saxild-Nølev holdt forleden uder vejledning af politimænd fra Odder en øvelse hvis tema var at 1500 bomberamte aarhusianere skulle evakueres dertil. Øvelsen lededes af sognerådsformand Niels Fisker, Rude fra kæmnerkontoret, og der oprettedes hjælpestationer i Saxild under ledelse af gdr. Niels Øvlisen og Rs. Møller, i Nølev ledet af gdr. Holger Madsen og Aagaard Nielsen. Mange også uventede hændelser, der naturligvis indtræffer under en sådan katastrofe, blev afhjulpet. Man sluttede øvelsen med en drøftelse af dens forløb i Bondehuset, og her som de øvrige egnskommuner fik øvelsen prædikatet vel gennemført.
 • Der indsamles tøj til Algeir i hele Odder Kommune. (Efter en lang periode med borgerkrig og konflikter fik Algeriet den 5. juli 1962 sin uafhængighed. Kulde og sult truede ved årsskiftet til 1963 befolkningen og i hele Danmark påbegyndte man en indsamling af tøj og andre effekter./red) Af Odder Dagblad fremgår det, at pakker med tøj kunne afleveres i Præstegården og i Nølev Skole.

Artikler

Oplæsningsaften ved levende lys. Saxild Foredragsforening havde samlet omkring 25 til sin oplæsningsaften i går i Saxild Forsamlingshus. Mødet var lige ved at blive aflyst, da det elektriske lys pludselig gik ud. Man klarede sig dog med med nogle hurtigt rekvirerede stearinlys, der yderligere understregede den hyggelig stemning. Lærer Arne Giver Andersen, Aabyhøj, læste bl.a. ting af H.C. Andersen, Hans Hartvigh Seedorff Pedersen og Hans Povlsen, ligesom han læste på jysk dialekt. Giver Andersen sluttede med nogle sange, hvortil han selv akkompagnerede på lut.

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer

Ingen