LOKALSTOF FRA ODDER AVIS 1959

Oktober

Snefogeder:

Gdr. Hans Christian Rasmussen, Saxild er valgt til snefoged i Saxild Thorvald Rasmussen, Kysing er valgt til snefoged i Kysing Børge Thuesen, Rude er valgt til snefoged i Rude Jørgen Hansen, Nølev er valgt til snefoged i Nølev Henrik Tikøb, Assedrup er valgt til snefoged i Assedrup. Alle valg gælder for en treårig periode.

Smed og præst i biluheld

Pastor Otto Hansen Saxild og smed L. Grosser, Rude havde et mindre biluheld ved sognerådsformand Niels Fiskers gård i Rude. Der skete kun materiel skade.

Motorcyklist kørte ind i bil:

Motorcyklist, kontrolassistent Villy Riis Nielsen, Nølev kolliderede i en vejkurve i Rude med vognmand Anker Hansens bil. Sammenstødet var så voldsomt, at Villy Riis Nielsen slyngedes af motorcyklen. Han blev i ambulance kørt til Odder Sygehus. Ved sammenstødet brækkede Villy Riis Nielsen sit ene ben.

Hjem fra USA To unge landmænd, der har opholdt sig i USA i godt et års tid, er nu på vej hjem. Det er Asger Jensen, søn af gdr. Hans Jensen, Saxild Søndergaard og Poul Erik Hansen, søn af gdr. Hans Hansen, Kysing. De unge mennesker har opholdt sig på en farm i Libertyville i Illinois i studieøjemed.

14. oktober: Gdr. Hans Hansen Fellingsborg Kysing fylder 60 år 21. oktober: Agnes Kirstine Rasmussen Rude, død

26. oktober: Hans Waldemar Alrøe fylder 80 år

November:

Bekendtgørelser: Kommunens regnskab for 1958-59 er fremlagt i Saxild Skole fra 5. november til 19.november

Blå kursus (husholdningskursus) er påbegyndt i Saxild med 11 piger.

Ungdomsmøderne i Saxild begynder onsdag den 11. november. Pastor Otto Hansen vil tale og læse op. Møderne holdes i præstegården.

Foredragsrækken er kommet fint fra start, der var ca. 60 til det første møde. Højskolelærer Holger Severinsen, Ry, læste Kjeld Abellls "Anne Sofie Hedvig". Ved generalforsamlingen nyvalgtes planteskoleejer Jørgen Sørensen, Rude, Gdr. Einar Thøgersen, Saxild og fru Inger Hansen, Saxild. Formand pastor Otto Hansen genvalgtes.

Byggeriet på Saxild Skole lakker mod enden. Kun to klasselokaler der skal bygges til den gamle bygning mangler.

Kørte ud foran varebil:

Den 19.årige Irma Jensen, Aalstrup var på cykel på vej til Norsminde for at søge arbejde, da hun pludselig ved Saxild Søndergaard svingede ud foran en varebil. Irma Jensen blev slynget flere meter hen ad vejen. Hun blev bragt til Odder sygehus med et brækket ben og muligvis andre kvæstelser. Der skete en del materiel skade.

Tragedie rammer lille familie i Nølev:

Artikel om boelsmand Magnus Rasmussens ejendom på Nølev Mark der nedbrænder fuldkommen i løbet af ca en time. Det var fru Ellen der opdagede branden kl. 01.00, og man fik i hast familiens 5 børn bragt i sikkerhed, og påbegyndte redingen af diverse indbo. Odder Brandvæsen blev tilkaldt, men bygningerne, der var i bindingsværk og stråtækte, stod ikke at redde. Den store anstrengelse og choket over branden var for meget for Magnus Rasmussen. Under redningsarbejdet sank han bevidstløs om, og læge Vejby Christensen, Odder, der blev tilkaldt, konstaterede at døden var indtrådt. På egnen var Magnus Rasmussen afholdt og værdsat. Om brandårsagen kunne intet oplyses. Muligvis er branden opstået på loftet eller i installationerne. Dødsfald:

Mindeord: Fru Henriette Jacobsen, Rude, er i en alder af 64 år afgået ved døden på Odder Sygehus.Fru Jacobsen var enke efter gdr. Jacob Jacobsen (Ingersminde) der døde i 1947. Fru Jacobsen havde været syg gennem længere tid.

December 1959

Bekendtgørelser:

Saxild foredragsrække afholder møde i Saxild Skole den 2. december kl. 20 hvor pastor Asbjørn Fog, Riiskov taler om Afrika i går, i dag og i morgen.

Jydsk Haveselekab, Odder kreds, holder adventsmøde i Saxild Præstegaard, hvor forstander Lauth, Holsatia i Hou, taler.

Aflysning af alle ture på ruten Odder - Rekonvalecenthjemmet Saxild i perioden 22. december - 5. januar da rekonvalecenthjemmet er jule- og nytårslukket.

Artikel:

Kriminalpolititet i Odder har efterforsket sagen om branden hos boelsmand Magnus Rasmussen i Nølev, som efterfølgende døde, og man har konstateret, at ilden er opstået i skorstenen.

Dødsfald:

Fru Marie Knudsen Nølev er i en alder af 73 år afgået ved døden.

Fru Knudsen har siden 1955 boet på Odderegnen men boede tidligere i Kristrup ved Randers.

Fru Knudsen holdt de seneste år hus for sin datter og svigersøn, gartner Villy Engmann. Foruden datteren efterlader fru Knudsen to sønner.

Fru Magdalene Rasmussen, enke efter gdr. Rafael Rasmussen, Kysing, er i en alder af 75 år afgået ved døden på amtssygehuset i Odder.

Fru Rasmussen, der mistede sin mand i 1934, var de sidste år meget syg. Afdøde efterlader sig to sønner, som driver gården i Kysing videre.

Jordefærd:

Under stor deltagelse af slægt og venner er fru Henriette Jacobsen, Rude, blevet begravet på Malling Kirkegaard. Der var til båren sendt mange blomster og kranse. Pastor Otto Hansen, Saxild, talte i kirken og ved graven takkede pens. lærer H. Pedersen, Højbjerg.

Den 59-årige Magnus Rasmussen, der døde da hans ejendom i Nølev nedbrændte, er under stor deltagelse blevet begravet fra Saxild Kirke.

Til båren var der sendt mange smukke blomster og kranse, og det store følge fyldte kirken og våbenhuset.

Pastor Otto R. Hansen, Saxild talte ud fra salmen "Han som har hjulpet hidindtil" og mindedes den tragiske hændelse i hjemmet i Nølev.

Magnus Rasmussens død kom ikke uventet, hans hjerte var svagt. Pastor Hansen mindedes ham som en glad mand , der havde mange venner, og som trods sygdommen bevarede sin livsglæde.

Førstelærer Gunnar Iversen, Saxild, bragte ved graven familiens tak. Senere vil der blive rejst en mindesten af venner og familie.

Fru Anna Magdalene Rasmussen, Kysing er blevet begravet fra Saxild Kirke. Pastor Otto R. Hansen, Saxild talte over afdøde og mindedes hende som en afholdt og elskværdig kvinde. I de 25 år hun var enke, havde hun en trofast støtte i sine børn.

En søn, gdr. Vagn Rasmussen, Kysing, takkede ved graven for deltagelsen.

Hovedvejen gennem Saxild plantage:

En istandsættelse af hovedvejen gennem Saxild Plantage er hårdt tiltrængt, men grundejerne har ikke kunnet blive enige om udgiftsfordelingen. Saxild-Nølev sogneråd vil nu tage sig af sagen, og har indkaldt til åstedsmøde 8. december.

LOKALSTOF FRA ODDER AVIS 1960

Januar:

Bekendtgørelser:

Saxild foredragsrække afholder møde i Saxild Forsamlingshus onsdag den 27. januar kl. 20. Underholdning ved Odder blandede sangkor og Odder Amatørorkester. Der er fælles kaffebord og alle er velkomne.

Hundetegn:

Hundetegnene for Assedrup og Nølev sogne kan afhentes i Nølev Skole lørdag den 23. januar

21. januar

Der fremlægges folketingsvalglister gældende for 1. marts 1960 til 28. februar 1961.

Listerne er fremlagt til eftersyn fra 1.-8. februar. /Sognerådet

Artikel:

Den solrige sommer satte rekord for turistbesøget.

En længere artikel om at sommeren 1959 var den mest solrige i 12 år, hvilket gjorde, at samtlige campingpladser havde været fyldt op, sommerhuse var udlejet, og der var kommet gode penge til kommunen.

Sognerådet modtager godkendelse fra undervisningsministeriet til tilbygning til den gamle skole. Byggeriet forventes at gå i gang omgående.

Kommunens overslag for skatteåret 1960-61 var til anden behandling i sognerådet. Man vedtog at udskrive 319.000 i skat.

februar:

Bekendtgørelser:

Folketingsvalglister gældende for 1. marts 1960 til 28. februar 1961.

er fremlagt til eftersyn fra 1.-8. februar. /Sognerådet

Mælkekørsel til AM Kjældsdam udbydes i offentlig licitation for perioden 1. maj 1960 til 1. maj 1961.

Saxild Foredragsforening holder møde onsdag den 17. februar kl. 20 i Saxild-Nølev skole. Ungdomssekretær Wingender, Sydslesvig taler. Alle er velkomne.

Bestyrelsen

Handelsmand Peter Christoffersen har solgt sit sommerhus ved Saxild til læge Sven Andersen m.fl., Gjern for 13.300 kr.

24.2.

Det voldsomme snefald, der satte ind i morgentimerne, skabte en del trafikvanskeligheder. På Kystruten måtte man i dag indstille kørselen til Aarhus.

Bilerne kører i dag kun til Saxild.

Mærkedage:

Sognerådsformand Niels Fisker, Rude fylder søndag den 14. februar 50 år. For 12 år siden overtog Niels Fisker fødegården, efter at have boet i Randlev. Han blev ret hurtigt valgt ind i sognerådet, hvor han afløste gdr. Dolberg Bonde som formand.

Niels Fisker er kendt som en rolig og behersket mand, og i besiddelse af et lyst livssyn, og på hele egnen er han både respekteret og afholdt.

Marts 1960

Artikler:

I nogle sommerhuse ved Saxild og Rude Strand, er der begået indbrud, blandt andet hos konditor Petersen, mejeribestyrer Chr. Bække og dyrlæge Jensen Smed.

9. marts:

To længer nedbrændt i Saxild:

Hos Gdr. Tage Hejgaard i Saxild udbrød der i formiddags ild. Med den stærke sydøstenblæst, der efterhånden antog karakterr af storm, brændte to stråtækte længer i løbet af forbavsende kort tid.

Odder Brandvæsen, der hurtigt nåede frem til stedet, havde besværligheder med vandtilførselen, der blev dog gjort en ihærdig indsats for at redde, hvad der reddes kunne. Det lykkedes at få branden slukket i den østre gavl, der rummede en del kostbare rugemaskiner. 35 gæslinger indebrændte. Tage Hejgaards gård var firelænget og opført i bindingsværk, man kan endnu ikke oplyse noget om, hvorledes ilden er opstået.

Færdselsuheld i Odder:

mellem Maskinarb.Hans Carl Hansen, Skolegade 31 og Robert Buur Mikkelsen, Saxild.

Robert Buur Mikkelsen forsøger at undgå uheldet, men forgæves. Hansen kører direkte ind i ham. Der sker stor materiel skade.

Brand i Rude Plantage

En sommerhusbeboer, var beskæftiget med afbrænding, men i den ret kraftige sydøstenblæst tog ilden magten fra ham. Odder brandvæsen fik hurtigt ilden under kontrol og etablerede brandbælter, så de omkringliggende sommerhuse ikke kom i fare. Der var store problemer med vandforsyningen, og forsyninger fra havet var umuliggjort af det stærkt skrånende terræn. Ca. 2 tdr. land blev afsvedet.

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Idrætsforenings amatører opfører "Den svævende Jomfru" i Saxild Forsamlingshus lørdag den 5. marts kl. 20.00. Efter forestillingen bal til 4-mands orkester. Forestillingen gentages i Nølev Skole søndag den 13. marts kl. 19.30

Fhv. smedemester Morten S. Mortensen, Saxild, har solgt sin ejendom til fhv. gårdejer Jens Karl Sørensen, Saxild for 22.000 kr.

Saxild Nølev Sygekasse har afholdt generalforsamling, formanden Carsten Juul Hansen aflagde beretning for året. Kasseren Aage Hejgaard fremlagde regnskabet.

På generalforsamlingen vedtog man at indføre tandpleje fra 1. april. Nyvalgt til bestyrelsen blev V. Simonsen, Saxild.

Oplandsturneringen i skak:

Mester Klasse:

Nr. 1: Niels Øvlisen, 5½ point, pokal.

Saxild-Nølev Skoles elever har opført "Pipi Langstrømpe"- Overskuddet, 425 kr. tilfaldt flygtningehjælpen.

Ivan Dreyers danseskole i Saxild åbner for undervisnin gen torsdag den 31. marts i Saxild Forsamlingshus.

Mærkedage:

24.marts Jenny Baden Jensen, Assedrupgaard 75 år.

Personligt portræt af dagens fødselselar i avisen.

April 1960

Artikler:

11. april:

Fhv. gårdejer Eskild Eskildsen, Saxild blev i lørdags begravet fra Saxild Kirke.

Ved begravelsen var DYV mødt med fane. Paster Otto R. Hansen talte ud fra ordene: Der kommer en nat, hvor ingen kan arbejde, og mindedes E. Eskildsen som et godt menneske, der altid var omhyggelig og hjælpsom over for andre.

Ved graven takkede på familiens vegne lærer Gunnar Iversen. Bagefter var der mindesammenkomst i forsamlingshuset.

25. april:

Odder Roklub holdt i lørdags standerhejsning ved bådebroen i Saxild. Der deltog ca. 19 roere og 5-6 nye medlemmer blev optaget.

På grund af den stærke storm, måtte roerne opgive at komme i vandet.

29. april:

Nedlæggelsen af Balle og Assedrup centraler påbegyndte i går. Efter hvad man oplyser på JTAS kontor vil overførselen til automatcentralen i Odder blive færdig i dag. Det er ikke alle Assedrup-abonnenterne der kommer ind under Odder central, en del kommer under Rude.

Bekendtgørelser:

Plantagevejen

vil koste 35.000 kr.

Ved en indbudt licitation over arbejdet med istandsættelse af hovedvejen gennem Saxild Plantage indkom der to tilbud. Udgifterne til istandsættelsen vil komme til at koste 35.000 kr., de enkelte sommerhusejeres bidrag vil komme på højst 150 kr.

Odder Roklub afholder standerhejsning ved bådebroen i Saxild lørdag den 23. april kl. 16.

Ejendomssalg:

Gartner Anton Sørensen, Assedrup har solgt sin ejendom til frisør Hans Skovhus, Aarhus, for 24.500 kr..

Ny bestyrelse for Venstres ungdom for Odder og omegn, har konstitueret sig med Egon Udi, Ondrup som formand, Jens Bredkjær Mikkelsen, Assedrup som næstformand, Signe Hansen, Odder, som kasserer og MArtin Jensen, Fillerup som sekretær.

Saxild-Nølev Idrætsforening afholder generalforsamling mandag den 2. maj kl. 20.00 i Bondehuset.

Offentlig vaccination mod kopper

finder sted i Nølev Skole mandag den 9. maj kl. 14.00. Eftersyn den 23. maj kl. 11.

I Saxild Skole mandag den 9. maj kl. 14.15. Eftersyn den 23. maj kl. 11.15.

Dåbs- eller fødselsattest medbringes. /Sognerådet.

Mærkedage:

D.Y.V. Broder nr. 1311 Eskild Eskildsen Saxild er afgået ved døden. Begravelsen foregår lørdag den 9. april kl. 14.00 fra Saxild Kirke.

Maj 1960

Bekendtgørelser:

Saxild-Rude Strands vandværk nedlægger total forbud mod havevanding med slange og spredere.

Saxild Nølev Idrætsforening har afholdt generalforsamling.

Til formand valgtes møbelsnedker Regner Rasmussen, Kysing. Til bestyrelsen valgtes landmand Vagn Bisgaard, Saxild, landmand Asger Jensen, Saxild, landmand Viggo Johansen, Nølev, Else Fisker, Rude, Kirsten Mikkelsen, Rude og Villy Riis Nielsen, Saxild. Foreningens omsætning har i vinterens løb været 2300 kr. Foreningens aktiver er på godt 2700 Kr.

Dansk-Svensk Staal afholder campingudstilling i Norsminde. Teltudstillingen vil være temmelig omfattende med både billige telte, telte til bungalows og automobiler.

Saxild-Nølev Skole har haft besøg af Aarhus Skoleorkester på 34 medlemmer.

Tyveri:

Hos pensioneret lærer Chr. Hejgaard, Rude er der fra et hønsehus fjernet en dværghøne med ni kyllinger.Der er intet spor af gerningsmanden, hvad enten det er ræven eller et tobenet væsen.

Hos købmand Antony Rasmussen i Nølev har der været indbrud, det samme hos tømrermester Johs. Andersen, Saxild, hvor der er stjålet 4 l benzin.

Bestået handelsmedhjælpereksamen.

En længere liste fremgår af afvisen, men hos købmand Møller, Saxild er uddannet Lydia Larsen

Istandsættelsen af Plantagevejen gennem Saxild er ved at være færdig. Pris ca. 40.000 kr.

Mærkedage:

Ingen

Juni 1960

Bekendtgørelser:

Det bekendtgøres herved, at der vil blive afholdt syn over amtsvandløb i Aarhus amtsrådskreds således:

Fredag den 17. juni over nr. IV, Rævsaa fra Brohus til reguleringen i Nølev enge. Mødested: Brohus bro kl. 9.

Oprensningsarbejdet skal være fuldført dagen forinden synet skal afholdes.

Førstkommende søndag kl. 14. er der sommermøde i Saxild Præstegårdshave, hvor pastor Sparre, Torrild, taler. Alle er vel komne.

Arbejdsmand Aksel Pedersen, mejerivej 24 Odder, er død efter ogen tids sygdom 63 år gammel.

Aksel Pedersen der var fra Nølev har beskæftiget sig med flere ting, således kørte han for en del år siden fra fra Odder Andels Svineslagteri. Aksel Pedersen efterlader sig hustru, der var ingen børn i ægteskabet. (forkortet)

Husmoderlejr på "Saxildborg"

I tiden fra den 8. til 10. juni afholdes den årlige husmoderlejr på Saxildborg.

Lejrlederne bliver fru Kirsten Nielsen og fru Karen Christensen.

I de tre dage bliver der forskellige arrangementer for deltagerne, der vil bl.a. blive foredrag ved lærerinde fru Leth Larsen, Aarhus, fru pastor Hougaard, Grønbæk, egnshistorie ved stationsforstander E. Kaster, Odder og bibeltime ved frk. Bodil Dahl.

Børnedagen

ved Boulstrup strand

Aarhus Amts Gymnastikforening holder sin årlige børnedag ved Boulstrup Strand. Der er til festen tilmeldt 79 hold med 1265 børn, der vil give gymnastikopvisning og spille håndbold.

Flere skoler og gymnastikforeninger nævnes. Bl.a. deltager hold fra Saxild Skole.

Artikler:

Løsgående hunde på spil

Flere kaniner bidt ihjel.

Hos sognerådsformand Niels Fisker, Rude, er 19 kaniner natten mellem onsdag og torsdag blevet bidt ihjel.

Kaninerne var forsvarligt indelukket i et kyllingehus, hvor de gik i træbure, hvis låger var forsynet med finmasket trådvæv. Ruderne til kyllingehuset er slået ud og trådvævet flået i stykker.

Hos mejerist Riis i Nølev er der ligeledes natten mellem søndag og mandag ihjelbidt 13 kaniner.

Man er ikke i tvivl om, at det er løsgående hunde, der har været på spil. Fra politiets side gør man opmærksom på, at det ifølge hundeloven er pålagt hundens ejer i tiden fra 15. marts til 15. september at drage omsorg for at hundene ikke strejfer omkring.

Mærkedage:

Gårdejer Holger Poulsen, Helenesminde, Kysing fylder onsdag den 22. juni 60 år.

På egnen er Holger Poulsen, der stammer fra Dyngby, kendt som en dygtig og driftig landmand. Ved siden af sit arbejde har han også tid til at beskæftige sig med andre interesser, han er således meget kirkeligt interesseret og kasserer i menighedsrådet. I mange år var han medlem af sognerådet.

Juni 1960

Annoncer:

Pænt sommerhus ved Saxild strand, ligger ned til vandet (lejet grund). pris 5.500.

Odder Ejendomskontor

v. Chr. Schmidt

Flink ung pige gerne kendt med daglig madlavning, dog ingen betingelse, kan til 1. juli få plads på Assedrupgård. Rolige forhold. God løn og frihed for en dygtig og venlig ung pige.

Tlf. Odder 41084

Bekendtgørelser:

Det bekendtgøres herved, at der vil blive afholdt syn over amtsvandløb i Aarhus amtsrådskreds således:

Fredag den 17. juni over nr. IV, Rævsaa fra Brohus til reguleringen i Nølev enge. Mødested: Brohus bro kl. 9.

Oprensningsarbejdet skal være fuldført dagen forinden synet skal afholdes.

Førstkommende søndag kl. 14. er der sommermøde i Saxild Præstegårdshave, hvor pastor Sparre, Torrild, taler. Alle er vel komne.

Husmoderlejr på "Saxildborg"

I tiden fra den 8. til 10. juni afholdes den årlige husmoderlejr på Saxildborg.

Lejrlederne bliver fru Kirsten Nielsen og fru Karen Christensen.

I de tre dage bliver der forskellige arrangementer for deltagerne, der vil bl.a. blive foredrag ved lærerinde fru Leth Larsen, Aarhus, fru pastor Hougaard, Grønbæk, egnshistorie ved stationsforstander E. Kaster, Odder og bibeltime ved frk. Bodil Dahl.

Børnedagen ved Boulstrup strand

Aarhus Amts Gymnastikforening holder sin årlige børnedag ved Boulstrup Strand. Der er til festen tilmeldt 79 hold med 1265 børn, der vil give gymnastikopvisning og spille håndbold.

Flere skoler og gymnastikforeninger nævnes. Bl.a. deltager hold fra Saxild Skole.

Sognerådet i Saxild har fastsat udflugten for de gamle til tirsdag den 5. juli. Turens mål er endnu ikke bestemt, men der sluttes af på Rude Strandhotel.

Artikler:

Løsgående hunde på spil - Flere kaniner bidt ihjel.

Hos sognerådsformand Niels Fisker, Rude, er 19 kaniner natten mellem onsdag og torsdag blevet bidt ihjel.

Kaninerne var forsvarligt indelukket i et kyllingehus, hvor de gik i træbure, hvis låger var forsynet med finmasket trådvæv. Ruderne til kyllingehuset er slået ud og trådvævet flået i stykker.

Hos mejerist Riis i Nølev er der ligeledes natten mellem søndag og mandag ihjelbidt 13 kaniner.

Man er ikke i tvivl om, at det er løsgående hunde, der har været på spil. Fra politiets side gør man opmærksom på, at det ifølge hundeloven er pålagt hundens ejer i tiden fra 15. marts til 15. september at drage omsorg for at hundene ikke strejfer omkring.

Døsighed og de farlige kurver

En ung håndværker, der i lørdags havde været til rejsegilde i Odder og i løbet af dagen havde konsumeret 5-6 øl, kom ud for et biluheld på vejen mellem Studshoved og Nølev.

I en kurve kørte han i grøften med sin DKW, og bilen havnede inde på marken med hjulene i vejret. Bilen blev så totalt ødelagt, at de tilskuere, der beså vognen betragtede det som et mirakel, at føreren af bilen var sluppet fra ulykken med en hjernerystelse.

Den unge mand forklarede, at han et øjeblik under hjemkørselen døsede, hvilket altså bevirkede at han havnede i grøften.

Lystfiskere i havsnød

Odder Roklub holdt i lørdags kanindåb ved bådehuset i Saxild. Netop som man var i gang med "dåben", observerede man, at der blev viftet om hjælp fra en robåd 4 km. ude. der var to mand, og de havde bundet en jakke om en åre for at påkalde sig opmærksomhed. Roerne måtte afbryde deres lille festlighed, satte to både i vandet og fik de nødstedte bjerget i land.

De uheldige var to lystfiskere, som var kommet for langt til havs. I den stærke blæst var deres kræfter brugt op, så de ikke magtede at ro tilbage.

Saxild Skole klar efter sommerferien

Saxild Skole har holdt årsprøve i overværelse af skolekommissionsmedlemmer og forældre.

Foruden årsprøven var der også gymnastikopvisning af pigerne, ligesom der var udstilling af forskellige arbejder, eleverne har præsteret i det forløbne år.

Undervisningen genoptages midt i august og til den tid vil udvidelsen være færdig. I den tilbygning man er i gang med bliver der to klasselokaler. Man er endvidere i færd med at ændre gangforholdene i skolebygningen, hvorefter der vil blive en bedre samling af klasselokalerne.

Skoleelever til Dannevirke

33 elever fra Saxild Skole er i dag med førstelærer Gunnar Iversen og frue taget ud på en fire dages tur til Dybbøl og Dannevirke.

Ejendomshandler:

Snedker Erling Poulsen har solgt halvpart i sit sommerhus i Saxild til kørerlærer Ernst Lorentzen, Hammel for 8.1898 kr.

Mærkedage og nekrologer:

Arbejdsmand Aksel Pedersen, mejerivej 24 Odder, er død efter ogen tids sygdom 63 år gammel.. Aksel Pedersen der var fra Nølev har beskæftiget sig med flere ting, således kørte han for en del år siden fra fra Odder Andels Svineslagteri. Aksel Pedersen efterlader sig hustru, der var ingen børn i ægteskabet. (forkortet).

Gårdejer Holger Poulsen, Helenesminde, Kysing fylder onsdag den 22. juni 60 år.

På egnen er Holger Poulsen, der stammer fra Dyngby, kendt som en dygtig og driftig landmand. Ved siden af sit arbejde har han også tid til at beskæftige sig med andre interesser, han er således meget kirkeligt interesseret og kasserer i menighedsrådet. I mange år var han medlem af sognerådet.

Al opmærksomhed i anledning af min fødselsdag frabedes venligst.

Tinne Hansen

Nølev Korsgaard

Juli 1960

Annoncer:

Friskplukkede jordbær (Senga Sengana) sælges.

Velegnede til frysning, henkogning og syltning.

Rude Planteskole pr. Odder.

Tlf. rude 25

Bekendtgørelser:

Godt år for Saxild Andelsfryseri

Saxild Andelsfryseri har afholdt generalforsamling. Af formanden Hans Rasmussens beretning fremgik, at det har været et økonomisk godt år for andelsfryseriet og man har nu 190 boxe. På generalforsamlingen vedtog man at forhøje gebyret efter lukketid for ekspedition fra 1 til 2 kr.

Formanden ønskede ikke at modtage genvalg. Til bestyrelsen, der senere konstituerede sig, nyvalgtes gdr. Hesselbjerg, Rørth Elle.

DUI's sommerlejr ved Saxild

Søndag den 24. juli åbnes DUI's sommerlejr ved Saxild. Opholdet strækker sig til søndag den 31. juli.

Der er artikler om dette to gange i Juli måned.

Saxild-Nølev Kommunes udflugt

Saxild-Nølev Sogneråd afholdt i går udflugt for kommunens folkepensionister. Der deltog 85 i turen, der gik over Stilling til Kragelund.

Undervejs aflagde man visit i Ole Rømers have og i Mindeparken.

Der sluttedes af på Rude Strandhotel, hvor pastor Hansen, Saxild læste op og sognerådsformand Niels Fisker holdt tale for deltagerne.

På folkepensionisternes vegne rettede Valdemar Jensen en tak til sognerådet for den vellykkede udflugt.

Hønsetyvene blev aflivet

Hos statshusmand Reimer Laursen, Nølev, blev der natten til fredag gjort et voldsomt indhug i hans hønsebestand.

Reimer Laursen mistede på en nat ikke mindre end 37 høns og det var ikke noget opmuntrende syn, der mødte ham i hønsegården om morgenen. 27 høns var bidt ihjel, og de 10 var sporløst forsvundet.

Det lykkedes politiet i løbet af kort tid at få opsnuset ophavsmændene til misgerningen. Det viste sig at være en chäefer og en airdaleterrier, som omgående blev aflivet.

Arbejdernes feriehjem færdig

Arbejderbevægelsen i Odder har indviet deres udvidede og restaurerede feriehjem ved Saxild Strand.

Huset ligger mellem Saxild Plantage og Rekreationshjemmet og fremtræder nu som en smuk og tiltalende bygning.

Foruden den store stue er der et stort køkken og mange køjepladser. Ved indvielsen blev der udtalt rosende ord om den indsats formanden for byggeudvalget Carl Engmann Madsen, har præsteret.

Da det meste af arbejdet er udført af medlemmer af Fællesorganisationen og Socialdemokratisk Forening, kan udgifterne holdes nede på godt en halv snes tusinde kroner.

Hjemmet er nu parat til at modtage de mange feriegæster, der hvert år benytter det.

Sammenkomst for ældre

Der har været afholdt sammenkomst for de ældre i Saxild-Nølev. Der inlededes med altergangsgudstjeneste i Saxild Kirke, hvorefter man samledes i præstegården, hvor pastor Otto Hansen talte.

Campingpladsen i Rude

På campingpladsen i Rude, der drives af den unge Odderbo Thorkild Bach, søn af købmand S. Bach, er der i år kommet en stor dobbeltkiosk.

Det var i 1958 Thorkild Bach begyndte med sin campingplads, der i dag gæstes af mange turister fra nabobyerne. Også af udenlandske gæster har der været en del.

Saxild-Rude Vandværk,

der forsyner mange sommerhuse med vand har også i år kunnet notere stor fremgang i medlemstal. Fra 270 til 312. Dette blev oplyst af formanden direktør E. Andreassen Odder, ved vandværkets generalforsamling på Rude Strandhotel mandag aften. Tilslutningsafgiften er endvidere forhøjet fra 100 til 150 kr., der skal henlægges til kommende udvidelser. Vandværket havde som de fleste andre også måttet forbyde havevanding med slange og turbine. Regnskabet blev forelagt af redaktør Hauerbak, Odder. Dette balancerede med 20.987 kr. og viser et overskud på 4430. kr. Status balancerer med 256.520, og formuen er 12.826 kr. Valgene var genvalg.

Saxild-Nølev Skole

Indskrivning af elever til 1. klasse finder sted tirsdag den 16. august kl. 14 på skolen.

Indskrives skal elever, der er fyldt 7 år inden 1. august 1960. Indskrives kan elever, som fylder 7 år inden 1. februar 1961.

Artikler:

Sammenstød mellem motorcykle og traktor

Maskinarbejder Asger Mandrup Jeppesen, Snærildvej, Odder, er blevet indlagt på Odder Sygehus med brud på den ene arm. Jeppesen var så uheldig forleden morgen, da han kørte til sit arbejde i Aarhus, ved Assedrupgaard at køre ind i en traktor, der ville dreje over vejen.

Saxild Skole .

Efter børnenes sommerferie er håndværkerne nu blevet enerådende på Saxild-Nølev Skole og er i færd med at gøre tilbygningen til skolen færdig til børnene vender tilbage. Først når dette arbejde er sluttet er centralskolen færdig til indvielse.

Hastighedsbegrænsning gennem Saxild Plantage

Mange havde nok frygtet at asfalteringen gennem Saxild Plantage skulle foranledige bilisterne til at sætte farten op. Dette sættes der nu en stopper for, idet der på Foreningen af grundejere i Saxild plantages generalforsamling blev oplyst, at der vil blive sat skilte op med hastighedsbegrænsning på 20 km. i timen.

Herudover blev der talt om hovedvejens istandsættelse. regnskabet blev fremlagt, og foreningen ville rettet henvendelse til Jydsk telefon om opstilling af to telefonskabe i plantagen.

Ejendomshandler:

Gårdejer Magnus Christensen, Saxild, har solgt en grund til salgschef H.E. Berg Christensen, Aarhusvej 19, Odder, for 4.500 kr.

Gårdejer Magnus Justsen, Oldrup har solgt sin gård på ca. 36 tdr. land til ungkarl Bent Jensen, Saxild for 242.500 kr.

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

August 1960

Annoncer:

En ung pige kan få plads straks.

Bondehuset, Saxild

Tlf. 48

Ingeborg Laursen

Ledigt lærerindeembede

Ved Saxild Nølev Kommuneskole er et ledigt lærerindeembede ledigt.

Bekendtgørelser:

Skolen endnu ikke helt færdig

På tirsdag rykker eleverne ind på den nye centralskole i Saxild efter ferien.

Skolen er endnu ikke helt færdig, så indvielsen finder først sted senere.

Eleverne begyndt i Saxild

Ved indskrivningen i går på Saxild Skole meldte 17 ny elever sig. Skolen har nu ca. 115 elever. Skolen er nu syvklasset, og der er ialt knyttet seks lærere til skolen.

Det blå kursus

i Saxild sluttes i løbet af en månedstid. Kurset har fået sit navn efter en betænkning om unge pigers uddannelse. Der vil nu blive søgt skabt interesse for et nyt, muligvis to kursus, et i Saxild og et i Odder.

Saxild Nølev Idrætsforening

afholder i morgen sportsfest, hvor der om eftermiddagen indledes med håndboldkampe på sportspladsen ved Saxild Skole.

Foreningen holder endvidere udflugt til Aalborg den 11. september.

Sidste dansant på Rude

I aften er der for sidste gang denne sommer dansant på Rude Strandhotel.

Saxild Nølev Idrætsforening

afholdt i går sportsfest på pladsen ved Saxild Skole.

I eftermiddagens håndboldkampe blev de vindende hold: Herre A, Gylling, Herre B, Galten, Dame A, Søften og Dame B, Randlev.

Artikler:

Udstykning uden kloakering

Saxild Nølev Sogneråd har holdt møde med sundhedskommissionen angående kloakering på et område ved Saxild Strand som skal udstykkes i 50 parceller.

Sundhedskommissionen ønskede kloakeringen foretaget før udstykningen af området, men sognerådet mente ikke at kunne lade udstykningen være betinget af, at området blev kloakeret.

Såfremt der skal foretages kloakering, mener man fra sognerådets side, at dem må omfatte et større areal end pågældende.

Planen om udstykning uden kloakering, vil nu blive forelagt sognerådet til godkendelse.

DUI sommerlejr ved Saxild Strand er nu afsluttet

En længere artikel om lejren ved Saxild Strand, hvor der har været stor tilslutning og med gæstedelegationer fra både Løgstør og Hou afdelinger.

Varevogn endte i kartoffelmark

Salgschauffør Vagn Krone, Odder, har været ude for et dramatisk færdselsuheld, da han med sin varevogn kom kørende fra Norsminde mod Storenor. På en bakketop kom en vogn kørende fra den modsatte side, og netop som de to vogne passerede hinanden, mistede Vagn krone herredømmet over bilen, der rullede 3-4 gange rundt, før den havnede på en kartoffelmark. Der skete en del materiel skade men ingen personskade.

Indbrudsforsøg i

Saxild Strandkiosk

En 20 årig landbrugsmedhjælper fra Odderegnen forsøgte natten til søndag indbrud i Saxild Strandkiosk, der indehaves af Henning Schwartz, Saxild.

Nogle unge mennesker, der opholdt sig i nærheden var imidlertid blevet opmærksom på den ubudne gæst, der opgav sit forehavende og fjernede sig fra stedet,

I løbet af søndagen lykkedes det kriminalpolitiet i Odder at finde den unge mand, der ved anholdelsen straks tilstod, hvorefter han blev løsladt.

Unge kunstnere fra Odder udstiller på Rude Strandhotel

En sammenslutning af unge kunstnere fra byen holder i den kommende uge udstilling på Odder Strandhotel.

De unge mennesker, der har det fornødne og iøvrigt prisværdige mod til at lægge deres arbejder blot for offentlighedens bedømmelse er Jytte Loft, Tove Hasager, Jørgen Sejr og Karl Henning Jensen.

Udstillingen der rummer forskellige kunstarter åbner lørdag den 13. august og slutter søndag den 21. august. Der er fri adgang til udstillingen (forkortet).

Kørte ind i lastbil

Ved Assedrupvejen mellem Odder og Malling indtraf i lørdags et mærkeligt biluheld. En personbil ført af rørlægger Jørgen Jørgensen, Odder, torpederede med stor kraft en forankørende lastbil ført af chauffør Jørgen Pedersen, firmaet Lyngfeldts maskinhandel, Aarhus.

Vidner der overværede ulykken så pludselig to biler stejle, hvorefter lastbilen blev slynget ned ad skrænten. Personbilen kørte først mod et vejtræ, skred senere over i samme side som lastbilen dog uden at havne i grøften.

Ved sammenstødet pådrog Jørgen Jørgensen sig hjernerystelse og en del småskrammer. Han førtes til Odder Amtssygehus. Lastbilchaufføren slap med skrammer, men var naturligvis chokeret over den voldsomme medfart.

Artikel om de unge kunstnere der udstillede på Rude Strandhotel og som iflg. afvisen fortjente stor opmærksomhed for deres kunnen.

Ejendomshandler:

Gårdejer Reynold Sørensen Saxild, har solgt sin grund til repræsentant Kurt Olsen, Brabrand for 2117 kr.

Lærerindstilling i Saxild Nølev Skole

Til lærerembeder i Saxild Nølev Skole har der været opslået seks ledige stillinger, hvoraf de to nu er besat med vikarer.

Til et af lærerembederne har skolekommissionen nu foretaget indstilling. Til stillingen var der kun to ansøgere som begge var kvalificerede.

Den ene ansøger er gift med en lærerinde, men da hun ikke har den fornødne husholdningsuddannelse, har man kun indstillet den ene ansøger, lærer Ib Kokborg, Silkeborg, som ventes at få embedet.

Til lærerindeembedet var der flere ansøgere, men ingen kunne overtage undervisningen i skolekøkkenet. Indtil videre er husholdningskonsulent frk. Herdis Nielsen, Odder, antaget til at varetage gerningen i skolekøkkenet.

Kommunen kan imidlertid kun få statstilskud til lønnen ved stadige ansøgninger om dispensation.

Man er indstillet på, at der ikke kommer nye ansøgninger i år.

Mærkedage og nekrologer:

40 år i vandbygningsvæsenets tjeneste

I morgen kan distrikts- og havneingeniør Johannes Beck, lederen af statshavnen i Esbjerg, fejre 40 års jubilæum i vandbygningsvæsenets tjeneste.

Johannes Beck er født på Vesterhaugaard ved Odder, men har haft hele sin livsgerning blandt vestjyder.

(forkortet)

September 1960

Annoncer:

Man danser godt hos Algott

Algott Hansen, lærer i moderne dans og børnedans.

Indmeldelse og undervisning begynder:

Saxild Forsamlingshus

Mandag den 19. september 15 - 20

En lille brugt kakkelovn

sort emalje er til salg. Saxild Central

Bekendtgørelser:

Badminton i Saxild

I Saxild er der dannet en selvstændig badmintonklub, for at få spillet, der forrige år fik så stor succes, ind i faste rammer.

Spillet begynder i Oktober og finder sted i Saxild-Rude skole.

Man regner med at komme op på et lignende antal deltagere som sidste år, ca. 90.

Mere garanti til banen

Saxild Nølev Sogneråd har nu vedtaget at fortsætte garantien for Hads Ning Herreders Jernbane i en periode fra april 1960.

Saxild-Nølev Kommune

Organisationer, som mener sig berettiget til at foretage indstilling af medlemmer til ungdomsnævnet, anmodes om at fremsende deres indstilling til Sognerådet senest den 27.9.

Sognerådet

Valg til ungdomsnævnet

I Saxild-Nølev Kommune skal der foretages valg til ungdomsnævnet. Kommunen henleder opmærksomheden på, at organisationer, der vil foretage indstilling af medlemmer til nævnet skal henvende sig til sognerådet senest den 27. september.

Artikler:

Endnu er storken ikke draget mod varmere himmelstrøg. Forleden anbragte en stork sig på toppen af Nølev Kirke. Selv da graveren om morgenen ringede solen op, rørte den sjældne gæst ikke på sig, Tilsyneladende nød den de smukke toner.

Opførelsen af Norsminde-broen lader vente på sig

Det trækker stadigvæk i langdrag med opførelsen af den nye Norsmindebro. Der bliver næppe taget fat på arbejdet før til vinter om muligt ikke før til foråret.

I den nye bro skal der indbygges en sluse, så man kan regulere vandet og dermed undgå de kostbare oversvømmelser af de lave arealer. Der er sagt god for projektetm men man kan ikke komme i gang på grund af den megen overbeskæftigelsem og derfor udebliver arbejdstilladelsen.

Vejtilslutningsarbejdet kommer i anden omgang.

Broen skal først bygges, og der skal transporteres en del jord til Beder-Malling-siden, og det vil være naturligt at udnytte broen til transport.

Mens borgerne var til høstbal

Ikke mindre end tre indbrud er i nat forøvet i Nølev og Rørth Elle, mens sognets beboere var til høstbal.

Hos vognmand Jul. Jensen i Nølev har tyvene skaffet sig adgang ved at slå et vindue ind.

Der er intet fjernet fra huset. Til gengæld har tyvene ikke sparet sig nogen ulejlighed, men endevendt alt, muligvis i håb om at finde kontante værdier.

Hos husmand Hans Jensen, Rørth Elle, har de ubudne gæster ligeledes rodet op i alt, men fandt heller ikke her noget af værdi.

Uden tvivl er det de samme gerningsmænd, der har været på spil.

Hos sognefoged K. Haar, Nølev Østergaard, har man gjort sig ihærdige anstrengelser med at komme ind. Her blev resultatet en ødelagt lås.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Fhv. Lærerinde

Frk. Ane Albæk, Odense, tidligere Nølev er i en alder af 85 år afgået ved døden. Gennem 40 år virkede Ane Albæk som lærerinde i Nølev, hvor hun var kendt som en meget dygtig lærerinde, der besad den sjældne evne både at have kontakt med børnene og forældrene.

Da Ane Albæk tog sin afsked med skolen i Nølev, flyttede hun til sin adoptivdatter, Elise Albæk, der nu er lærerinde i Odense, der var et smukt forhold mellem de to mennesker.

Ane Albæk var en trofast natur og bevarede til stadighed forbindelsen med de mange venner, hendes gerning i Nølev havde bragt hende i forbindelse med.

Ved siden af sin gerning her bestred hun også hvervet som organist i kirken på dygtig vis.

Oktober 1960

Annoncer:

En ung mand 14 - 16 år

søges 1.november.

Møller Sørensen, Saxild

tlf. 15

Bekendtgørelser:

Gdr. Aksel Christiansen har solgt sin gård i Onsted til en hjemvendt dansk-amerikaner Rasmus Madsen, Nølev. 44½ tdr. land med avl, besætning og maskiner for 315.000 kr. Overtagelse 1. november.

13.oktober

HH og SH Saxild-Nølevkredsen udflugt til Aarhus

Knallert stjålet

Fra en gade i Nølev er der i går stjålet en knallert, mrkt. "Mobylette". Knallerten er sort og gul.

Santalmissionen i Saxild

har holdt møde i præstegården, hvor diakon, rejsesekretær Jens Nielsen, Aarhus, talte om kristendom og hedenskab, samt viste en film med tilknytning til emnet.

Plads til flere på "Det blå kursus"

Det blå kursus i Odder, som afholdes af Hads Herreds og Solbjerg Husholdningsforening har stadig plads til flere deltagere.

Det samme er tilfældet for kurset i Saxild, hvor der undervises for elever over 18 år.

Ilanddrevet pram

En hvidmalet pram, 14 fod lang, bred bagende og spidst forparti og rødmalet indvendig er drevet i land ved Norsminde.

Politiet i Odder vil gerne i forbindelse med ejeren.

Artikler:

Alvorligt uheld:

Husmand Ejnar Jacobsen, der har en ejendom ved Saxild, var i formiddags ved at tage roer op med en traktor for gdr. Rasmus Møller, Strandgården, Saxild. Under arbejdet må et eller andet have ramt Ejnar Jacobsen, for gårdens folk fandt ham liggende bevidstløs ved siden af traktoren med et slemt sår i hovedet. Han blev i ambulance ført til Odder Sygehus.

Blomsterdemonstration

Det bliver en interessant demonstration HH og SH har arrangeret for sine medlemmer tirsdag den 25. oktober.

Planteskoleejer frk. Karen Marie Baden Jensen, Assedrup, vil give tilhørerne undervisning i, hvorledes man får mest fornøjelse af blomsterne i hverdagen og ved festlige lejligheder.

Frk. Baden Jensen fortæller, at man på staudeplanteskolen har fået mange nyheder hjem af forskellige liljearter, bl.a. mange danske sorter. Særlig bemærkelsesværdig er Basunliljen og den afrikanske lilje, Agapantus, der tåler nattefrosten.

Ramt af olietromle

Under aflæsning af en olietromle hos købmand Chr. Skaarup, Saxild, havde chauffør Hans Christensen, Risskov, det uheld, at miste fodfæstet, så han faldt ned fra vognen og fik den 100 kg tunge tromle over sig. Han fik et slemt sår og rev en blodåre over. Han blev i ambulance kørt til Odder Sygehus

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

November 1960

Annoncer:

Ingen

Bekendtgørelser:

Saxild foredragsforening

begynder sine møder tirsdag den 8. november. Der vil denne aften blive oplæsning ved forfatteren Chr. Demuth og frue, Aabenraa, A. Mandøe, Ry Højskole holder foredrag.

Det næste møde finder sted torsdag den 8. december, hvor forstander A. Mandøe, Ry Højskole holder foredrag.

Det første møde i det nye år holdes den 17. januar, hvor Vagn Bjørnholt, Silkeborg vil vise filmen "Foraar i Spanien".

Det sidste møde i foredragsforeningen er torsdag den 16. februar, hvor der bliver foredrag ved pastor Siegumfeldt, Aarhus.

Vælgermødet i Saxild

I aftes var besøgt af ca. 50 vælgere. Trods den gode tilslutning var der kun et vælgerindlæg.

Gdr. A. Pedersen, Randlev, ledede mødet, herefter talte folketingskandidaterne, sognerådsformand Aage Knudsen (s), fru Strange Petersen (k), husmand Anton Nielsen (b) og psykotekniker Ib Christensen, (e)

Intet "blaa kursus" i Odder

Husholdningskurset og Det blaa Kursus i Odder og Saxild har holdt indtegning til kurserne. Tilslutningen til kurserne har ikke været overvældende, men man starter alligevel.

Det blaa Kursus, der skulle have været holdt i Odder er blevet flyttet til Saxild, hvor det har været holdt de foregående år. Man har ændret tidspunktet for undervisningen i Det blaa Kursus, idet man i år holder kurset om dagen. Eventuelle interesserede der endnu ikke er tilmeldt, kan komme til kurserne, hvor tilmeldelse kan ske.

Saxild Bibliotek

Udlånet af bøger er steget.

Saxild Biblioteksforening har afholdt generalforsamling. Formanden lærer G. Iversen oplyste i sin beretning, at det havde været et godt år for foreningen.

Bogudlånet er steget, og man gar forøget biblioteket med 98 bind.

Saxild Foredragsforening

afholdt i aftes sit første møde i vinterens foredragsrække. Forfatter Chr. Demuth og frue læste op af forfatteren Carl Gandrup.

Saxild Foredragsforening holdt ved samme lejlighed generalforsamling, hvor der blev foretaget valg til bestyrelsen. Nyvalgt blev fru Johanne Jørgensen, Rude og fru Ragna Sørensen, Saxild. Førstelærer G. Iversen genvalgtes.

Socialdemokratisk Forening

i Saxild Nølev afholdt i aftes møde i "Bondehuset", hvor farvefilmen "Fjerne naboer" forevistes. Der blev endvidere talt af folketingsmand Aage Knudsen, Odder.

Saxild Nølev Kommunes regnskab for året 1959-60 er fremlagt til eftersyn i Saxild og Nølev skoler fra 4. - 18. november.

18.november:

Saxild Nølev Idrætsforening "Bondehuset" generalforsamling.

Saxild Præstegaard

Ungdomsmøde

Ungdomsmøderne i Saxild Præstegaard begynder i aften, hvor pastor Otto Hansen, Saxild holder foredrag. Det næste ungdomsmøde i præstegaarden bliver onsdag den 14. december.

23. november

Saxild Nølev Badmintonklub generalforsamling kl. 20

Saxild Nølev kommune

Ansøgninger om at komme i betragtning ved uddeling af Otto Mortensens legat må være indsendt 29. november.

Sognerådet

Ingen generalforsamling

Da der ingen medlemmer mødte forleden til

Saxild Nølev Badmintonklubs generalforsamling, er generalforsamlingen udskudt til onsdag den 30. december

Legat

Saxild Nølev kommune henleder opmærksomheden på, at Otto Mortensens legat kan søges. Ansøgningen skal være indsendt inden 29. november til Saxild Nølev sogneråd.

Skolefest i Saxild Nølev

Saxild Nølev Skole holder fredag den 2. december skolefest for forældre og søskende.

Det er lærerne ved skolen, der indbyder, og programmet er lagt således at alle børn medvirker ved festen på en eller anden måde enten ved optræden, sang eller blokfløjtekor.

Der opføres Hostrups syngespil "Den tredies" og H C Andersens "12 med posten". Lørdag aften gentages hele skolefesten for andre i kommunen.

Artikler:

Trafikuheld

Under aflæggelse af køreprøve i går formiddags blev telefonistinde fru Lilly Jensen, Randlevvej 45, udsat for et mindre færdselsuheld. Hun kom kørende mod nord, da restauratør Alrø, Norsminde, påkørte bilen. Han havde forinden holdt stille ud for ejendommen Skolegade 8. Efter sammenstødet fortsatte Alrøs bil, og endnu et sammenstød var uundgåeligt, idet han påkørte radioforhandler Grøn Madsens bil. På alle tre biler skete der stor materiel skade.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

60 år

Gdr. Karl Østergaard; Saxild fylder på torsdag 60 år. (Karl Rasmussen Østergaard, 10.11.1900/ red)

Vor kære mor

Margrethe Bisgaard, Saxild

er stille hensovet på Odder Sygehus den 5.11. 1960.

Begravelsen er bestemt til onsdag den 9. kl. 13.15 fra Odder Sygehus, ved Saxild Kirke kl. 14.

Børnene

80 år

Frk. Hansine Sørensen, Saxild fylder i dag 80 år. Hansine Sørensen, der er født i Saxild, har boet her de sidste 20 år. I nogle år var hun hos en søster i Ringkøbing, men flyttede herefter tilbage til sin fødeegn.

Trods den høje alder tager frk. Sørensen levende del i alt, hvad der foregaar.

(Hansine Kathrine Sørensen, 14.11.1880 /red)

Dødsfald

Fru Karoline Christensen, enke efter gdr. Peter Christensen, Saxild, er død i Tørring 89 år gammel.

Hun har siden sin mands død i 1929 haft ophold hos sin eneste datter fru Astrid Hansen. Afdøde har sammen med sin datter boet på Skovvej i Tørring et par år. Fru Christensen var ellers rask og rørig, men for en måneds tid siden blev hun syg.

Fru Christensen begraves u dag fra kirken i Saxild. (19. november)

(Karoline født Jørgensen, født 5.8. 1874 i Dyngby/red)

Fru Karoline Christensen, Tørring, tidligere Saxild er blevet begravet fra Saxild Kirke i overværelse af familie og venner.

Pastor Otto R. Hansen mindedes i sin tale de mange år fru Christensen havde haft sit hjem på Saxild Hougaard nær kirken.

Ved graven takkede en veninde til fru Christensen, fru Musse Christensen, Tørring, på familiens vegne.

Annoncer:

Ingen

Bekendtgørelser:

Saxild Foredragsforening

Torsdag den 8. december kl. 20 foredrag i Saxild Nølev Skole ved forstander A. Mandøe, Ry Højskole.

Alle er velkomne.

Bestyrelsen

Udstykning ved Saxild

Fhv. gårdejer hotelejer P. Horn Faaborg har købt ca. 15 tdr. land som grænser op til rekreationshjemmet i Saxild mod Dyngby, og er skilt ved Spangsbækken. Man har til hensigt at udstykke grunde til ca. et halvt hundrede huse.

Artikler:

Hilsen fra Canada til Assedrup

Radio Canada bringer igen i år programmer med julehilsener fra danske flyveelever i Canada. I udsendelsen vil der også være en hilsen fra sgt. Ove Rasmussen, søn af gdr. Hans Rasmussen, Sletholm pr. Assedrup.

Hilsenerne bliver bragt som led i Radio Canadas sædvanlige danske udsendelser. De kan høres torsdag den 22. december kl. 20.30 dansk tid på bølgelængderne 1684 og 1958 meter.

Ejendom i Rude nedbrændt i morges

Defekt flagermuslygte årsag til branden.

I løbet af en halv time mistede husmand Hans Nielsen og hans familie, Fjordbo, Rude Mark i morges sin ejendom, der nedbrændte.

Under arbejdet i kostalden i morges opdagede Hans Nielsen at det brændte på loftet, og i løbet af en halv time var det hele omspændt af flammer. Odder Brandvæsen kom hurtigt til stedet, men trods ihærdig indsats var det umuligt at dæmpe den kraftige ild, der begunstigedes af den stærke sydøstenvind. I løbet af en halv time var den vinkelbyggede, stråtækte ejendom nedbrændt og kun nogle mure stod tilbage.

Til alt held lykkedes det at redde kreaturerne og en del af indboet. Man mener, at ilden er opstået ved en defekt flagermuslygte, der hængte i kostalden.

Ejendomshandler:

Tinglyst skøde

Fra arvingerne efter Ane Margrethe Nielsen, Saxild til rentier Sofus Bang Jensen, Saxild for 12.000 kr

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

LOKALSTOF FRA ODDER AVIS 1961

Januar:

Annoncer:

Hundetegn

For Assedrup Nølev Sogn udleveres i Nølev Skole lørdag den 28. januar fra kl. 13 til 15.

Ansvarsforsikring skal forevises.

Sognefogeden

Bekendtgørelser:

Ungdomsmøde i Saxild

I Saxild Præstegård genoptager pastor Otto R Hansen i aften ungdomsmøderne. Der bliver i alt tre møder i denne sæson, onsdag den 8. februar og onsdag den 8. marts.

Saxild Foredragsforening

Filmaften tirsdag den 17. januar kl. 20 i Saxild Forsamlingshus:

Forår i Spanien ved Vagn Bjørnholt, Silkeborg.

Fælles kaffebord. Alle er velkomne.

Bestyrelsen

Udlevering af hundetegn

Afhentning af hundetegn skal for beboerne i oplandssognene ske i disse dage.

I Assedrup-Nølev sogn skal hundetegnene udleveres i Nølev Skole lørdag den 28. januar.

Fremlæggelse af valglister: Folketingsvalglisterne gældende fra marts 1961 til 28. februar 1962 er fremlagt til eftersyn i tiden fra den 1. til 8. februar 1961, begge dage inclusive, fra kl. 10 til kl 20 på Saxild og Nølev Skoler.

Artikler:

Hærværk i granplantagerne

Mange af granplantagerne bliver ved juletid hjemsøgt af folk, der vil skaffe sig billigt julepynt. De fleste af disse gæster går varsomt til værks, men i Rude Plantage har man fundet eksempler på det modsatte, og i et enkelt tilfælde har man totalt ribbet et træ.

Lærerboligen

I Saxild Centralskole er man for tiden i færd med at indrette en lærerindebolig, og det skulle blive det sidste byggearbejde, der omfattes af den store udvidelse af skolen. Kommunen har dermed bolig til fem af skolens seks lærerkræfter, en lærerinde har egen bolig i Assedrup. Tilbage bliver nu at ordne skolegården og de øvrige omgivelser.

Landbrugsprogram i radioen

Direktør H. Skov, Hads Herreds Sparekasse talte forleden i radioen om lånemulighederne for unge landboere, der vil købe ejendom.

I forbindelse hermed talte lærer Hans Arne Hansen, Odder, med to landbrugsmedhjælpere fra Saxild om deres syn på mulighederne inden for landbruget. Det var Ungdommens Radiomagasin der stod for udsendelsen.

Hørte og så om Spanien

Mødet i Saxild Foredragsforening i aftes havde samlet henved 60 deltagere. Det var bankassistent Vagn Bjørnholt, Silkeborg, der fremviste sin film "Forår i Spanien". Filmen, der skildrede dagliglivet i Spanien, arbejdet på rismarkerne, i appelsin og citronplantagerne, blev en stor oplevelse for tilskuerne. Der var også interessante afsnit fra spansk marked og tyrefægtning.

Næste møde i Saxild foredragsforening finder sted torsdag den 16. februar, hvor pastor Sigumfeldt, Aarhus vil komme til stede og tale.

Væltede med knallert

En knallertkører, Alfred Pedersen, Rude, væltede i morges på sin knallert i Rørth, da han var på vej til Odder. I faldet slog han sit hoved temmelig hårdt, og i Zonens bil kørtes han til Odder Sygehus, hvor man konstaterede hjernerystelse, muligvis kraniebrud.

Toårig pige drak farlig medicin.

En toårig pige fra Kysing drak forleden af en livsfarlig medicin, som moderen bruger mod astma. På flasken var medicinen ikke afmærket som farlig, så man havde ikke truffet særlige forholdsregler. Heldigvis opdagede moderen i tide det passerede, og en læge fra Odder beordrede pigen indlagt på sygehuset, hvor man pumpede giften ud.

Ejendomshandler:

Overbetjent Andreas Hansen, Odder, har solgt en sommerhusgrund ved Saxild til salgschef Kaj petersen, Aarhus, for 8950 kr.

Mærkedage og nekrologer:

60 år

Gdr. Ingvard Larsen, Saxild, fylder tirsdag den 24. januar 60 år. På egnen er Ingvard Larsen kendt som en dygtig og flittig landmand.

For ca. 12 år siden flyttede familien til Saxild. En overgang var Ingvard Larsen medlem af sognerådet, og han har ligeledes været formand for Venstre vælgerforeningen. Hustruen, der er et virksomt og dygtigt menneske, er medlem af menighedsrådet. Der er i ægteskabet 2 børn.

Februar 1961:

Annoncer:

Andelsmejeriet Kjældsdam

udbyder mælkekørsel til mejeriet i offentlig licitation for tiden 1. maj 1961 til 1. maj 1962.

Og igen:

Andelsmejeriet Kjældsdam

udbyder mælkekørsel til mejeriet i offentlig licitation for tiden 1. maj 1961 til 1. maj 1962.

Betingelserne og konditionerne over mælketurene ligger til eftersyn på mejeriet. Skriftlige tilbud må være mejeriet i hænde senest den 20. februar 1961.

Bestyrelsen

Sommerhus ved Rude

med stue, to køjerum, køkken, indlagt vand, fuldt møbleret, kan ved omgående handel købes fordelagtigt.

Strandgrunde på fin plads ved Saxild, billigt hus i Hou sælges omgående.

Jørgen Larsens Ejendomskontor

Horsensvej 3, tlf. Odder 40498 eller 40649

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Kommune

På grund af skatteligning er kommunekontoret lukket den 15., 16. og 17. februar.

Den 14. februar er kontoret åbent hele dagen.

Sognerådet

Saxild-Nølev Sygekasse

afholder årlig generalforsamling i første halvdel af marts. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder valg af ledelse, bedes indsendt til bestyrelsen senest den 1. marts.

Af bestyrelsen er følgende på valg:

Viggo Rasmussen, Niels Overby, Fritz Mathiasen og K. Juel Hansen samt revisor Chr. Skaarup.

Bestyrelsen

Saxild Foredragsforening

Foredrag torsdag den 16. februar kl. 20 i Saxild-Nølev Skole ved pastor Siegumfeldt, Aarhus.

Alle er velkommen.

Bestyrelsen

Lille skattestigning i Saxild Kommune

Ifølge budgettet vil skatteudskrivningen i Saxild-Nølev Kommune stige med 11.000 kr. Der skal udskrives 335.000 kr. i skatter mod 324.000 i indeværende år. Bestyrelsesudgifterne er beregnet til 31.900 kr. mod 19.700 kr. Udgiften til invalidepension er beregnet til 51.925 kr. mod 44.550 og udgiften til folkepension til folkepension til 244.140 kr. mod 240.460 kr.

Udgifterne til børneværn er sat til 4000 kr., underholdsbidrag 10.000 kr., særhjælp m.v. er stort set uændret, derimod er der kommet en ny post, kronisk syge 2000 kr., Arbejdsanvisningen er sat til 3712 kr. mod 5726.

Refusionerne fra staten ventes at stige fra 211.000 kr. til 234.360 kr. Kommunens egne udgifter til sociale formål bliver derefter 122.000 kr. mod 133.000 kr.

Skolevæsenet er beregnet til 101.000 kr. mod 93.300 kr., vejvæsenet har kostet 36.000 kr. mod 41.000 kr., bandvæsenet 2058. Tilskud til foreninger beløber sig til 4035 kr. Udgifterne til sundhedsvæsenet er uforandret 900 kr.

Budgettet balancerer med kr. 351.300. Der er beregnet et driftsoverskud på 34.125 kr.

Bygningsfradraget er forhøjet til 23.000 kr.

Badminton

Ved den private dyst mellem Odder og Saxild onsdag aften blev der spillet 4 herredoubler og 1 damedouble, alle 5 kampe blev vundet af Odder. Samme aften blev 2.holdet besejret af Stensballe og i aftes spillede 3.holdet mod Skovbakken, Aarhus, her blev resultatet 10-1 til Skovbakken. Odder vandt 1. herredouble ved Peter Skyt og Orla Jensen.

Forpagtning

Gdr. Per Langberg Jensen har forpagtet sin ejendom Nølev Møllegaard, til forpagter Johannes Rasmussen, Gosmer, for 5 år.

Artikler:

Sommerhustyverier ved Rude strand

Tyve har atter været på spil ved Rude Strand. I dette tilfælde drejer det sig om to sommerhuse tilhørende Kai Mildahl Pedersen, Odder og barbermester Kjærsgaard. Hos tømrermester Mildahl Pedersen er der stjålet en gasflaske og en regulator.

Atter et sommerhustyveri

I Ingeniør Jørgen Kornvigs sommerhus på Luganovej i Rude har tyve været på spil. De ubudne gæster har fjernet adskillige genstande, bl.a. gardiner, et bord og nogle hylder.

Ny smøreost til udenlandsk eksport fra Andelsmejeriet Kjældsdam

Osten opkaldt efter Hads Herred pige.

En ny ost er kommet i handelen, det er ingenlunde en sjælden begivenhed, dagligt fanges ens blik af nye varer i fikse pakninger på handelsmarkedet.

Det er imidlertid nok værd at lægge mærke til den nye ost, der er kommet frem, den stammer nemlig fra Andelsmejeriet Kjældsdam i Saxild, og morsomt nok har den fået navn eter en Hads Herred pige "Hanne" som også figurerer på den fikse pakning med sin studenterhue.

Om ostens kvalitet oplyser mejeribestyrer H. Madsen, at det er en smøreost, der kan bruges til andet end brødet, bl.a. til saucer og desserter, men husmødrene vil sikkert snart få øjnene op for denne osts udnyttelse til raffinementer på det kulinariske område.

Det er en helt ny produktion, der er sat i gang på mejeriet, og den eksporteres nu både til Tyskland, England og Amerika, der også har fået smag for den danske ost.

Ny kæmner

Kommunekasserer, gdr. Hans Østergaard, Driften, trækker sig nu tilbage fra det kommunale arbejde i Saxild-Nølev Kommune, og på baggrund af, at kommunernes opgaver er stadig voksende, har sognerådet vedtaget at ansætte en kæmner fra 1. april.

Den nye kæmner er udpeget. Det er den 23 årige kommuneassistent Søren Nors, (Sørn Nors/red.) der er fra Langeland, hvor hans far er kommunekasserer i Snøde-Snoense kommune.

Søren Nors har fået sin uddannelse i Brabrand Aarslev kommune, aftjent sin værnepligt på Grønland og har i halvandet år været assistent på kæmnerkontoret i Velby ved Middelfart.

Den nye kæmner skal indtil videre bo i forskolen i Nølev, hvor der fortsat bliver kontor.

Gdr. Hans Østergaard har i en årrække bestridt kommunekassererposten dygtigt. Han har selv været medlem af sognerådet, og var det også i den første tid, mens han var kommunekasserer.

Han ønsker nu at fratræde på grund af alder.

Brand i Rude plantage

Odder Brandvæsen måtte i aftes rykke ud til brand i Rude Plantage. En sommerhusejer havde brændt affald af, men havde ikke forvisset sig om, at slukningen var effektiv nok, inden han forlod stedet. Ilden hærgede et ret stort areal, og var Odder Brandvæsen ikke nået hurtigt nok frem, ville plantagen og sommerhusene sikkert været blevet genstand for flammernes bytte.

Ny sommerhuskoloni ved Saxild Strand

På 11 tdr. land ved Saxild Dråby Strand (må være Dyngby /red) forberedes i denne tid en sommerhuskoloni m. plads til 66 bebyggelser, 37 byggegrunde vil i første omgang blive gjort byggemodne.

Kolonien har endnu ikke fået navn, men meget tyder på, at den vil blive kaldt op efter Spangsaa, der afgrænser bebyggelsesområdet, som hotelejer P. Horn, "Horselykke", Faaborg, tidligere Saxild Hougaard, har erhvervet særskilt til opholdsplads for beboerne. Der skal investeres 100.000 kr. i sommerhuskolonien, før den bliver klar til at tage i brug.

Udstykningen af de mange grunde er foretaget af landinspektør Chr. Andersen, Odder, og vejentreprenør Magnus Frisch, Hammel, foretager i disse dage anlæg af godt 500 m lang og 8 m bred vej.

Ejendomshandler:

Af de nyudstykkede grunde bag rekreationshjemmet i Saxild er der allerede solgt 40.

Mærkedage og nekrologer:

ingen

Marts 1961:

Annoncer:

Flink, yngre karl

kan 1. maj få plads. Må være interesseret i traktorkørsel og i at lære brugen af mejetærsker.

Ingen køer, kun fedekalve og svin. Megen frihed.

Axel Schmidt

Birthelund

Pederstrup pr. Assedrup

Byggemodne strandgrunde ved Saxild anvises til salg.

Henvendelse Ejendomskontoret

Kildegade 13

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Sygekasse

afholder ordinær generalforsamling i restaurant Bondehuset, Saxild, onsdag den 15. marts kl. 20.00.

Dagsorden:

Beretning

Regnskab

Den nye mønstervedtægt

Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter

Eventuelt

Umiddelbart efter har sygeplejeforeningen ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen

Møder indenfor HH og SH

Konsulent frk. Herdis Nielsen gennemgår emnet Dybfrost for Saxild-Nølev Kredsen tirsdag den 11. april.

Slut med ungdomsmøderne

Pastor Otto Hansen har holdt sæsonens sidste ungdomsmøde. Deltagerne i møderne overrakte pastor Hansen en smuk vinkaraffel og en buket blomster som tak for møderne.

Saxild-Nølev Venstre vælgerforening

afholder generalforsamling i Bondehuset onsdag den 22. marts.

Fru Lis Korsbæk, Holstebro vil tale.

Saxild-Nølev Idrætsforening afholder BAL onsdag den 29. ds. kl. 20 på Restaurant Solvigen.

Fin fin Musik

Bestyrelsen

Generalforsamling i sygekasserne

Saxild-Nølev Sygekasse har afholdt generalforsamling. Formanden gdr. Carsten Hansen aflagde beretning og redegjorde for den nye sygekasselov med de forskellige vedtægter.

Regnskabet balancerede med 93.843 kr. og viste et underskud på 2.165 kr.

Udgifterne til sygehjælp andrager i år 55.203 kr.

Valg til bestyrelsen var genvalg.

Formanden Carsten Hansen ønskede ikke at modtage genvalg. I hans sted valgtes gdr. Aksel Bisgaard.

Som repræsentant for Saxild-Nølev sogneråd valgtes Julius Jensen, Nølev og Niels Øvlisen, Saxild.

150 tyverier

Et par mindre sommerhustyverier ved Rude Strand er opklaret, idet den undvegne Kragskovhedefange Holger Christensen har tilstået disse - bl.a. 150 under sin flugt.

Sadelmager Rasmussen, Holsteinsgade, har til kriminalpolitiet anmeldt tyveri af en gasflaske i hans sommerhus ved Rude Strand.

Saxild-Nølev Kommune

Kommunekontoret er lukket fra 29.3 til 5.4. begge dage incl.

Fra 6.4 er kontoret åbent hver tirsdag og torsdag kl. 9-12 og kl. 15-18.

Torsdag formiddag træffes sognerådsformanden på kontoret.

Sognerådet

Saxild-Nølev Idrætsforening afholder BAL onsdag den 29. ds. kl. 20 på restaurant Solvigen.

Edgar Jensens trio

Bestyrelsen

Artikler:

Nogle tyve brød forleden ind i Pavillonen på Rude Strandhotel og har fra kælderen forsynet sig temmelig rigeligt. De er kommet ind ved at knuse et kældervindue. Blandt de stjålne sager er en del syltetøj, hummer, rejer, grønkål, skinke og meget andet, der nok kan glæde en lækkermund.

Kriminalpolitiet i Odder der arbejder med sagen, er uden spor, men mener at tyveriet er begået inden for de sidste fem dage.

Muligvis har det forbindelse med de mange sommerhustyverier.

Broprojekt ved Norsminde til behandling

I Aarhus amtsråds møde i går var Norsminde-projektet til behandling.

En skrivelse fra Landbrugsministeriet meddelte, at ministeriet yder tilskud og lån til gennemførelse af det af Hedeselskabets kulturtekniske afdeling udarbejdede projekt til etablering af sluseanlæg ved Norsminde i forbindelse med vejdæmning og bro over Kysing fjord.

Udgifterne bliver på 270.000 kr., hertil ydes 50% som tilskud af statskassen, mens restbeløbet foreløbig ydes som lån af statskassen mod garanti af amtsfonden.

Tre uheld på en gang

I Kysing var ikke mindre end 3 biler i går impliceret i færdselsuheld.

Entreprenør Elvin Christensen kom kørende i sin varevogn da han forude observerede en parkeret militærvogn og en modkørende bil ført af arbejdsmand Pauli Hansen, Beder. Elvin Christensen standsede op bag militærbilen for at lade den modkørende bil passere, men ved denne manøvre sprang bremsekablet, og han måtte forsøge at køre imellem de to biler. Det kunne ikke lade sig gøre og alle tre biler blev lettere beskadiget. Der skete ingen personskade

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Al opmærksomhed på min fødselsdag frabedes venligst, men bestemt.

Agnete Rasmussen, Nølev

April 1961:

Annoncer:

Campingudstilling ved Norsminde

Fredag den 28. april (Bededag) er der Akadia Campingudstilling i Norsminde.

Bekendtgørelser:

Ved et medlemsmøde i Saxild Skole i husholdningsforeningens Saxild-Nølev Kreds er fru Mary Nielsen, Lundgaard, Kysing, genvalgt som formand. På mødet demonstrerede konsulent Herdis Nielsen dybfrost.

Artikler:

Stjålne gasflasker vil blive svære at afsætte

Fælles for de mange sommerhustyverier der finder sted ved Rude og Saxild Strand er, at gasflaskerne er et eftertragtet bytte.

Kriminalassistent Kaj Østrup oplyser, at det bliver mere og mere almindeligt, at det er gasflasker, der stjæles.

I modsætning til de andre effekter der stjæles, er det næsten umuligt at efterforske disse flasker, da der intet mærke eller nummer er at gå efter.

Kriminalassistent Østrup har nu henstillet til forsikringsselskaberne, om man ikke kan indføje en passus i policerne, specielt for sommerhusejere, at tyveri af gasflasker kun erstattes i det øjeblik nummeret på gasflasken kan opgives, da det er den eneste måde, hvorpå man kan komme tyverierne til livs. Forsikringsselskaberne er interesseret i forslaget, det vil være til ulempe for sommerhusbeboerne, men til gengæld vil man sikkert kunne bremse tyverierne af gasflaskerne, der er ved at tage overhånd. Det bliver sværere at afsætte disse, når politiet har numrene.

Indbrud i påskedagene

I påskedagene har der æret indbrud i to sommerhus ved Saxild, hvor der er stjålet gasflasker. Indbruddene er sket i sommerhuse tilhørende hotelejer Hans Nielsen, Rosensgade, Odder og grosserer Hans Dahl, Asylgade 23, Odder. Det er vanskeligt at opspore disse gasflasker, og tyvene har let ved at omsætte dem. Kriminalpolitiet har indledt en eftersøgning.

Norsminde bro vil koste 674.000 kr.

Ved en licitation i går med bygning af en ny bro over Norsminde fjord var der en forskel mellem det højeste og det laveste tilbud.

Ingeniørfirmaet Wright Thomsen og Kier var det laveste med 674.000, højest et Aarhus-firma med 1.046.291 kr.

Den nye bro skal bygges på den anden side af Norsminde gl. kro, hvilket vil medføre store vejforlægninger.

Arbejdet vil strække sig over et års tid, hvorefter der skal bygges sluse i broen. Slusen skal bekostes af lodsejerne med 50 pct.

Ved indbygningen af slusen er der mulighed for at regulere vandstanden i den dybe fjord, så oversvømmelser undgaas.

Overholdt ikke vigepligten.

I går indtraf et færdselsuheld i Assedrup forårsaget af, at en bilist ikke overholdt vigepligten.

Repræsentant Bruno Pedersen, Randers, kom kørende af amtsvejen mod nord, på samme tid kom rentier N.P. Eskildsen, Rude, kørende af Assedrupvejen men undlod at holde tilbage.

Bruno Pedersen, der var opmærksom på faren, svingede til venstre for at undgå påkørslen og et sammenstød med autoværnet var uundgåeligt. Der skete dog kun materiel skade på vogn og autoværn.

Ny campingplads ved Saxild Strand.

Der er nu mulighed for en ny campingplads ved Saxild Strand.

Den vil dog tidligst blivet åbnet i sommeren 1962. Grunden hvorpå campingpladsen tænkes etableret tilhører gdr. Rasmus Møller, der netop i disse dagehar indhegnet grunden med popler.

Når campingpladsen ikke åbner før i 1962 skyldes det, at der er sået korn på arealet.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Min og mine forældres

hjerteligste tak

for udvist opmærksomhed ved min konfirmation.

Vagn Lemming ,Saxild

Maj 1961:

Annoncer:

Odder Roklubs standerhejsning søndag den 7. maj kl. 14.

Bestyrelsen

Saxild Nølev Kommune

offentlig vaccination mod kopper vil finde sted tirsdag den 16.maj 1961 således:

Nølev Skole kl. 14.00 prc.

Saxild Skole kl. 14.15 prc.

Eftersyn foretages onsdag den 31. maj 1961 således:

Nølev Skole kl. 11.00 prc.

Saxild Skole kl. 11.15 prc.

Dåbs- eller fødselsattest skal medbringes.

Sognerådet

Bal på Solvigen

onsdag den 10. ds. kl. 20

Musik: Det velkendte orkester Bell Tona.

Saxild Nølev Gymnastikforening.

Flink køkkenhjælp

(kone) søges 2-3 aftener ugentligt.

Norsminde Kro

Tlf. Ajstrup 31

2 sommerhuse på lejet grund.

Et ved Saxild for 6.500 kr. et ved Rude for 6.000 kr. sælges straks.

Henvendelse til

Ejendomskontoret

Kildegade 13 Odder

tlf. 4 06 49 eller 4 04 98

Rs. Jensen

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Sogneråd

har fastsat udflugten for de ældre i kommunen til onsdag den 5. juli. Turens bestemmelsessted er ikke bestemt endnu.

Nye sommerhusgrunde

Udstykning af det 11 tdl. land store areal bag sygekassernes rekonvalescenthjem i Saxild er nu begyndt. Indehaveren af arealet er den tidligere ejer af Saxild Haugaard P. Horn, og det er meningen at udstykke det til sommerhusbeboelse.

4.maj kl. 20

DASF Saxild Nølev afdl. generalforsamling.

HH og SH Saxild Nølev afdeling indleder onsdag den 10. maj en ny kursusrække. Kursus vil bl.a. omfatte emnerne: Rigtig dagskost, budgetlægning og indkøbslære.

Nedgang i skatteprocent

I Saxild Nølev kommune falder den samlede skatteprocent med 0,5. Trods en lille merudskrivning slipper kommunen lidt billigere i skat. I kommunen er den ansatte indkomst i 1960 ophjort til 3.238.000 kr. mod 3.023.000 kr i 1959. En fremgang på 215.000 kr.

Skalaindkomsten er 2.140.850 kr. mod året før 1.802.750 kr. en fremgang på 337.900 kr. Det er af skalaindkomsterne skatterne udskrives.

Når ændringerne med hensyn til børnetilskuddene er beregnet bliver kommunens skatteprocent uforandret 10,8 mens kirkeskatten går ned med 0,5. Ejendomsskyldspromillen er uforandret fastsat til 12,6 medens grundskyldspromillen er faldet fra 16,8 til 15,8.

I personlige skatter udskrives der herefter 230.330 kr., i grundskatter 116.322 kr. og i ejendomsskyld 32.900 kr.

Fredningserstatning for "Næsset" ved Norsminde

Overfredningsnævnet har bestemt, at ejeren af den nu fredede del af "Næsset" ved Norsminde skal have en erstatning på 4.340 kr. og at erstatningen skal afholdes af Aarhus Kommune, statskassen og amtsfonden med en trediedel for hver.

Sommermøde

søndag den 11. juni er der sommermøde i Saxild præstegaard.

Ved denne lejlighed taler pastor Bennedsen, Fruering. Senere er der fælles kaffebord

Artikler:

"Honest John"

affyres fra Kysingnæs

Honest John raketskydningerne der på torsdag og fredag skal foregå over Svanegrunden, sker denne gang fra Kysingnæs. Militærets bestemmelser om at lade raketterne affyre fra et areal 2 km syd for Norsminde er blevet omstødt. Politimester A. Krag, Odder, finder det uforsvarligt at afspærre Kystvejen der går fra Rude til Norsminde.

Militæret har stillet sig forstående overfor problemet og har lejet et areal, tilhørende Pauli Nielsen. Arealet er på 6 tdl. land. Ved omplaceringen af skydeområdet er der den ulempe, at man ikke kan tillade ret mange tilskuere at se på afskydningen, i tilfælde af et stort besøg, vil sikkerhedsafstanden ikke kunne overholdes.

Norsmindeboren dyrere end beregnet

Det lader ikke til at broarbejdet ved Norsminde kommer i gang foreløbig.

Ved den nylig afholdte licitation over broarbejdet var det laveste tilbud på 674.000 kr. og blev afgivet af firmaet Wright Thomsen og Kier. På grund af stadige indgreb fra forskellige myndigheder har der været en del forsinkelser af projektet. Saxild Nølev og Beder Malling kommune ønsker nu at få arbejdet påbegyndt hurtigst muligt, men samtidig vil man sikre sig økonomisk. Det viste sig imidlertid, at det billigste tilbud overskred det sidst godkendte overslag med mere end 100.000 kr.

Da kommunerne er gået ind for bygningen af den nye bro på betingelse af, at man kan opnå 85 % i tilskud af hele arbejdet skal ministeriet for offentlige arbejder nu godkende den nye overslagssum.

Sognerådet ønsker ikke at foretage noget før den endelige godkendelse foreligger.

Campingplads ved Rude Strand

åbner pinselørdag

Købmand Thorkild Bach, Odder har forpagtet sin campingplads ved Rude Strand til salgschauffør A. Adeltoft, København.

Man regner med at åbningen af campingpladsen finder sted pinselørdag, der er en af de dage, hvor man venter særligt stort besøg.

Om kort tid bliver der truffet forberedelser til åbningen.

På campingpladsen vil der forefindes lukkede vaskerum og et rum til rengøring af service.

Toiletforholdene vil også blive forbedrede, der bliver dog ikke i første omgang tale om moderne toiletforhold, men det håber man at kunne gennemføre til næste år.

A. Adeltoft, hvis hustru er fra Odder, datter af afdøde skrædermester M. Jensen, Randlev, skulle have gode forudsætninger for at lede campingpladsen. Ægteparret har gennem syv år været beskæftiget inden for Københavnske ungdomsklubber. Lejrchef bliver Palle Dannerfjord, der også har været beskæftiget indenfor de Københavnske ungdomsklubber.

Campingpladsen åbner under navnet Tobledur.

Drama i andegården

En hund fra oplandet har været på gale veje hos gdr. Tage Hejgaard, Saxild. Her forså den sig på nogle ællinger i andegården, og 27 af den ellers rige bestand måtte bøde med livet.

Man er kommet på sporet af hunden, og dennes ejer og gårdejeren har ordnet sagen i mindelighed.

Hunden må nu sandsynlivis lade livet for sin glubskhed.

Problemer ved sluseportene i Norsminde

Den sluse, som den nye Norsmindebro skal udstyres med, når den engang er færdig er projekteret til 220.000 kr. Heraf skal lodsejerne ved Kysing Fjord betale halvdelen.

Det er et tysk firma, der har projekteret slusen. Hvis dette firma også får udførelsen overdraget, vil et dansk firma komme til at udføre arbejdet på tyske patenter.

Hvis man fra alle sider er tilfreds med det tyske firmas tilbud, vil man søge ministeriets tilladelse til at undgå licitation.

Der bliver imidlertid et problem med sluseportene. Der bliver tre, herskal skal den ene stå konstant åben for sejlads. De to andre må efter de foreløbige bestemmelser kun lukkes, når vandstanden er 30 - 35 cm over daglig vande. Det er af hensyn til fiskeyngelen.

Da sluseportene rager godt i vejret og spærrer udsigten af broen til den ene side vil man søge forhandling om, at portene hele tiden delvis må være lukket i.

Ejendomshandler:

Flere sommerhusudstykninger ved Saxild

Fru Gurli Holm, Fåborg, har solgt tre strandgrunde ved Saxild til henholdsvis lærer Jens P. Andersen, Egmont Højskolen ved Hou for 7.600 kr., til afdelingschef Erik Dyhre Hansen, Brabrand for 10.333 kr. og til bagermester Poul Winther, Aarhus for 7.600. kr..

Mærkedage og nekrologer:

Svendeprøver:

Bent Rasmussen, der er uddannet hos tømrermester H. Juhl Hansen, Saxild har bestået svendeprøve.

70 år

Gårdejer S. Møller Sørensen, Saxild fylder i morgen 70 år.

Møller Sørensen har gennem godt 30 år med dygtighed passet sin ejendom, hvor han særlig har omfattet kvægopdræt med stor interesse. Han har gennem årene hentet mange præmier hjem for besætningens fine stand.

Han har beklædt flere tillidsposter og har også på dette område udført et dygtigt solidt arbejde.

Juni 1961:

Annoncer:

Bal på Solvigen og stor grundlovsfest

søndag den 4. juni kl. 20.00

Musik: Bell Tona.

Saxild Nølev Gymnastikforening.

God kiosk i Saxild

ledig straks.

Henvendelse telefon Aarhus 21699

RUDE STRANDHOTEL

Fredag den 23. juni

Stor Sct. Hansfest og dans

Vi hygger os på strandhotellet med vor kendte anretning

..... lidt men godt kr. 8,50

Ring og bestil i god tid, så står det klart, når De kommer.

Dansant hver onsdag og lørdag

Saxild Nølev Skole Indskrivning af elever

til 1. klasse finder sted på skolen onsdag den 28. juni kl. 14.

Koppe- og dåbsattest bedes medbragt.

Børn som er fyldt 7 år før 1. august 1961 skal indskrives.

Børn som fylder 7 år snest 31. januar 1962 kan indskrives.

Skolen

Hjælp til bærplukning søges straks

Vagn Rasmussen, Kysing. Tlf. Aistrup 33 y

Ung pige ca. 15 år

søges til lettere rengøring i sommerhus ved Saxild, ca. 1 måned fra 1. juli.

Fru skotøjshandler Aage Maltha

Rosensgade 21

Bekendtgørelser:

Ansættelse af kommuneingeniør

Saxild Nølev Sogneråd har drøftet ansættelse af en kommuneingeniør i fællesskab med Randlev Bjerager, som man nu vil drøfte sagen med.

Ny formand i idrætsforeningen

Saxild Nølev idrætsforening har valgt ny formand.

Den tidligerre formand Regnar Rasmussen ønskede ikke genvalg. I hans sted valgtes Poul Erik Hansen, Kysing.

Til bestyrelsen er nyvalgt Ida Lemming, Saxild. Villy Riis og Kirsten Mikkelsen genvalgtes.

Ny branddam

Saxild Nølev sogneråd har fra et Silkeborg firma modtaget tilbud om oprensning af kommunens 4 branddamme. Der skal desuden graves en ny branddam.

Der har været holdt brandeftersyn i kommunen og politimesteren i Odder har henstillet at vandforsyningen til slukningen bringes i orden.

Saxild Andelsfryseri

har afholdt generalforsamling i Bondehuset, Saxild. Formand gdr. Niels Øvlisen aflagde beretning.

Assedrup Brugsforening

indbyder medlemmer med husstand til at bese FDB og Tectum Viby, tirsdag den 15. juni kl. 14.00

Deltagerne, der må befordre sig selv, bedes af hensyn til FDB's kaffebord melde sig senest den 14. ds. til tlf. Rude 68 og 52.

Bestyrelsen

Saxild Nølev Husmandsforening afholder markvandring fredag den 16. juni. Der aflægges bl.a. besøg hos Vagn Th. Rasmussen, Kysing.

Teltudstilling

Vore populære telte er udstillet på

Tobledur Campingplads Saxild (mellem plantagen og Rude Strandhotel)

Dansk Svensk Staal I/S

v/ Tage Hansen, Odder

Gårdejer Pouli Nielsen, Kysing opstillet som kandidat til valg af ny vurderingsformand.

På den nyåbnede campingplads "Tobledur" i Saxild afholder firmaet Dansk Svensk Staal udstilling af telte.

Man vil på udstillingen bemærke både firemands telt, autotelt og et bungalowtelt.

Saxild-Nølev Kommune

Folke- og invalidepensionister samt andre personer over 65 år med ægtefælle indbydes til udflugt den 5.7.

Turen går til vejle Fjord, hvor der drikkes kaffe på Fakkegrav Badehotel. derfra til Karoline Amalielund i Horsens hvor aftensmaden spises.

Rutebil afgår fra Assedrup over Nølev og fra Norsminde over Rude kl. 12.45. Samlet afgang fra Saxild kl. 13.

Tilmelding om deltagelse i turen til sognerådsmedlemmer eller til kæmnerkontoret senest 27.6.

Sognerådet

Indbrud

På landbrugsmedhjælper Hans Foghs værelse "Kysinggaard" der der forleden stjålet en dollarmappe med 100 kr. samt et førerbevis.

Formentlig har den samme tyv været på spil hos Gdr. Hans Midtgaard, Kysing. Hos ham er der stjålet en sort regnfrakke fra forgangen.

Gårdejer Pouli Nielsen, Kysing valgt til ny vurderingsformand.

56 elever har bestået realeksamen

23.juni: Elevliste med navne hvoraf flere er fra Saxild og Nølev sogne.

DUI holder sommerlejr ved Saxild

30. juli til 6. august begge dage medregnede - længere beskrivelse i avisen.

Hvem tog stolene?

To stole med plastikrem på sæder og ryg er blevet fjernet fra

Rude Strandhotel

Artikler:

Efterladt dametaske skabte frygt for drukneulykke

En efterladt dametaske som blev fundet på stranden i Rude ud fra hotelejer Hans Nielsens hus i søndags skabte nervøsitet og bange anelser om, at der skulle være sket en drukneulykke. Dametasken indeholder bl.a. undertøj, busteholder og et lille rejseur. Politiet i Odder tog sig af sagen, og der var grund til ængstelse, da der endnu i går ved middagstid ingen forespørgsler havde været om den fundne genstand.

Men senere på dagen blev der løst op for mysteriet, en mand kom ind på politistationen, hørte om sagen, og sagde at han havde hørt noget om at en ung pige havde mistet sit tøj.

Den unge pige, der bor i Odder, blev afhørt og forklarede, at da hun søndag eftermiddag kom op fra badet, var hendes tøj fjernet. En eftersøgning gav intet resultat, og derfor cyklede hun hjem til Odder i badetøj. Den unge pige havde ikke tænkt på at anmelde sagen, da hun troede, at fjernelsen af tøjet var en spøg fra unge menneskers side.

Fra sommerhus til moderne sommerhotel

19. juni: Længere artikel om Rude Strandhotels ombygning/udbygning samt billede af det første sommerhus i Rude, tilhørende Georg Nielsen, Odder. Foto 1915

Båden drev til søs

To drenge legede søndag formiddag i en båd der lå for anker ud for Saxild Strand.

De fik ankeret op og fralandsvinden førte båden ud. Drengene forsøgte at tøjre båden ved at kaste ankeret ud igen, men forgæves, båden drev til søs. Til alt held nåede en speedbåd hurtigt båden og fik den på slæb ind. Den var da allerede nået temmelig langt ud.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Pensioneret lærer

Chr. Hejgaard, Saxild,

tidligere Ørting er død omkring 69 år gammel. Chr. Hejgaard var dimitteret fra Vordingborg Seminarium i 1916. I nogle år var han friskolelærer og højskolelærer bl.a. i Vrå. Siden fik han ansættelse ved Kirkebakkens Friskole i Odder som da ejedes af Thorvald Madsen. I 1924 fik Chr. Hejgaard embede ved Ørting skole. Her udførte han et stort arbejde der bl.a. omfattede ungdommen, biblioteket, Sønderjysk samfund mv. og desuden havde han tillidshverv inden for kollegernes kreds.

Til trods for at han i de senere år var hæmmet af et svagt syn klarede han sin gerning på udmærket vis.

Chr. Hejgaard efterlader hustru og to børn. En datter der er gift og bor i Rude og en søn, der er apoteker i Aarhus.

Min kære mand, vor gode far og svigerfar, børnenes gode bedstefar

Chresten Hejgaard

er fredagen den 2. juni afgået ved døden.

Kirsten Hejgaard

Gerda og Jens Jakob

Margrethe og Jørgen

Børnebørnene

Begravelsen foregår fra Ørting Kirke onsdag den 7. juni kl. 14.00

Chresten Hejgaards jordefærd

9. juni: Artikel om Chresten Hejgaards jordefærd på Ørting Kirkegaard.

Talere var bl.a. planteskoleejer Arne R. Jensen, en søn cand. pharm Jens Jakob Hejgaard, borderen David Hejgaard, lærer Foged Elsted, lærer Thorp, Farstrup samt fru Maja Lykke.

Juli 1961:

Annoncer:

Rude Strandhotel

Dansant onsdag og lørdag

Telefon Rude 14

(kaldenummer: 4 09 33)

En ung pige

16-18 år søges til 1. august

Mary Nielsen

Kysing Lundgaard

Tlf. Aistrup 84

17" Holbæk tærskeværk

god stand. Kan afhentes for 350 kr.

Smed Grosser

Tlf. Rude 11

Bekendtgørelser:

Niels Øvlisen Saxild vandt 1. præmien i sommerturneringen

Odder Skakklub har sluttet sommerturneringen. Den blev vundet af Niels Øvlisen, Saxild, som fik 1. præmien og pokalen.

DUI's sommerlejr ved Saxild

står nu for døren idet lejren afholdes i tiden 30. juli til 6. august begge dage medregnede.(længere artikel om sommerlejren, priser mv.)

Nye lærere til Saxild Skole

Som lærer ved Saxild Skole er fra 1. august ansat lærer Hans Sigurd Hansen Tromborg, hidtil Godthåb Skole i Øster Hornum kommune.

Endvidere er lærerinde Annelise Lund, født Kristensen, ansat som aspirant til en stilling ved samme skole, ligeledes fra 1. august.

Vejen repareres

Vejen gennem Saxild, hvortil jernbanens store rutebiler på kystruten stadig foretager en afstikker fra hovedvejen, er i denne tid ved at gennemgå en hårdt tiltrængt reparation. Når rutebilerne stadig foretager dette sving fra den lige rute, er det af hensyn til de handlende i Saxild og til ekspeditionen af pakker.

Nær den store alarm

To mænd sejlede i går ud i en speedbåd fra Saxild. Da man efter ca. 8 timers forløb ikke havde set eller hørt noget til dem, begyndte man at ængstes for deres skæbne. Politiet i Odder blev alarmeret, og var nær ved at slå alarm til den helt store eftersøgning med helikoptere. Men lykkeligvis havde de kun fået motorstop, og kom i aftes på slæb ind med en fiskekutter.

Norsminde Bro til 700.00

Kommunerne Beder-Malling og Saxild-Nølev er fælles om det. Broen skal opføres i et stykke fra den nuværende, og i forbindelse med arbejdet skal der laves nye vejtilførsler, der lægger trafikken om på den vestlige side af Norsminde Bro. Broen får en sluse, men vandstanden i Norsminde Fjord kan reguleres. Arbejdet på det store projekt, vil blive påbegyndt snart, idet man håber, broen må stå klar i 1962.

Broen har længe været på tale, men den stadig stigende færdsel med biler på netop dette stykke har fremskyndet nødvendigheden af byggeriet.

Artikler:

Scooter contra bil

Der skete under den store færdsel i Rude i går et mindre færdselsuheld, hvorved specialarbejder Tage Nielsen, Østergade 26, Aarhus, blev lettere kvæstet og indlagt til observation på Odder Sygehus. Skyldsspørgsmålet er ikke fastslået endnu, men øjenvidner fortalte, at Tage Nielsen kom kørende tæt mod den venstre vejbane, hvor han uheldigvis mødte en personbil. Et sammenstød var uundgåeligt og Tage Nielsen blev slynget af scooteren. Føreren af personbilen Bent herman Henriksen, Aabo pr.Orlmslev og dennes passager kom intet til og på bilen heller ingen materiel skade.

Strand-vandværk i stærk vækst

Saxild-Rude Strands vandværk der blev startet for 5 år siden, og da havde vanskeligt ved at samle de 100 medlemmer, der betingede rentabilitet vil i sommer passere de 350 medlemmer, som man regner med, er værkets kapacitet. Med det satdig voksende sommerhusbyggeri i området Rude og Saxild Strand kan det ventes, at tilgangen vil fortsætte, og bestyrelsen forbereder derfor på forskellig måde en udbygning af anlægget.

Mere vand

Fra Saxild Rude Vandværks generalforsamling oplyses, at medlemstallet nu er oppe på 350, hvilket er maksimum for værkets ydeevne. Vandværkets bestyrelse forelagde generalforsamlingen forslag til et suppleringsvandværk til 100.000 kr.

Selskabets konsulent, ingeniør Kaj petersen, Aarhus, redegjorde for den tekniske side af sagen, og vandværkets formand, direktør E. Andreassen, Odder, omtalte det økonomiske grundlag for nyanlægget. Formanden oplyste endvidere i sin beretning, at vandværkets økonomi er god. Der er oparbejdet et tilslutningsfond på 10.000 kr. der med de seneste tilmeldinger, vil komme op på 17.000 kr. Værket har yderligere rådighed over 18.000 kr. Det resterende beløb vil blive optaget som lån.

Der vil nu blive iværksat nye boringer, og når der er fundet en vandåre, og denne er prøvet, vil der blive opført en pumpestation samt foretaget en betydelig udvidelse af ledningsnettet. Der er stadig et livligt byggeri i området, og man venter stor tilgang til værket i det kommende år.

Vandværkets kasserer, redaktør Aage Hauerbach, Odder oplæste regnskabet, der balancerede med 32.569 kr. og viser et overskud på 9920 kr. Status balancerer med 257.743 kr. Alle valg var genvalg.

Ejendomshandler:

Fru Anna Glass, Aarhus har solgt et sommerhus i Saxild til overlæge dr.med. J. Varnek, Odder for 12.400 kr.

Fru Gurli Horn, Faaborg har solgt to sommerhusgrunde ved Saxild til henholdsvis gørtlermester P. Møller Hansen, Silkeborg for 7.240 kr. og afdelingschef Erik Dyhre Hansen, Brabrand for 7.117 kr.

Mærkedage og nekrologer:

2. juli:

Fru Marie Bak, Rørthvej 31, Odder er død 81 år. Fru Bak var ud af en kendt Hads-Herreds-landmandsslægt, født på Engelsborg i Assedrup. Giftermålet med landbrugskandidat K. Bak, førte til Malling Landbrugsskole, hvor K Mak var medforstander i nogle år, til Starupgaard, Faurgaard og til sidst Snærildgaard, der blev familiegården. K. Bak fik mange fremtrædende poster, der ofte krævede hans fravær i hjemmet, og hans hustru var ham her en stilfærdig, men uvurderlig støtte. I det hele har tilbageholdenhed præget fru Marie Bak. Sammen med sin mand skabte hun et hyggeligt og gæstfrit hjem. Sønnen Kr. Bak overtog gårdens drift ved faderens død, og har nu ejet gården i en årrække. Begravelsen sker i stilhed.

( Jensine Marie Jensen, født 8.maj 1880 på Engelsborg/red)

Bryllup

Lørdag den 8. juli vies i Nølev Kirke kontorass. Frk. Karen Rasmussen, Sparekassen Odder, datter af fru K. Rasmussen, Odder til railroad clerk Andreas Jensen Nørgaard, søn af Jens Nørgaard, Kildegaarden, Odder.

August 1961:

Annoncer:

Saxild Nølev Idrætsforening

Sportsfest

Søndag den 6. august kl. 13.

Kl. 20 bal på Solvigen

Musik: Bell Tona

Ingen adgang uden medlemskort

Nye medlemmer ved

tlf. Rude 13 og 15.

Rude Strandhotel

Dansant onsdag og lørdag

Telefon Rude 14

(Kaldenummer 4 09 33)

En god lille kakkelovn købes.

O. Laursen, Bondehuset, Saxild, tlf. Saxild 48

Bekendtgørelser:

Besigtigelse af Saxild Skole

I aften er der af kommune og sogneråd indbudt til en besigtigelse for kommunens beboere af den nye centralskole i Saxild Nølev. Man forventer en ca. 170 deltagere i rundvisningen og det fælles kaffebord, som kommunen er vært ved. Der vil ikke i aften blive tale om den traditionelle skoleindvielse, idet ny- og tilbygningen har stået på gennem de sidste 3 år.

Derfor er man ikke mindre glade for den nye skole, hvor man nu kan dele skolens ca. 100 elever i alle 7 klasser, hvilket vil lette skolens arbejde betydeligt.

Ligeledes er der foretaget visse tilbygninger ved lærerboligerne og en ny lærerindebolig er bygget.

Mange læseheste i Saxild Nølev

Saxild Nølev kommune er godt kørende med biblioteker, man har nu ikke mindre end to biblioteker. Man har hele tiden haft et i den gamle skole, men i kommunens nyindviede skole har man lige taget det nye bibliotek i brug.

Man har åbenbart ikke synes, at det er for meget med to biblioteker i så lille en kommune, og vil fortsat bebeholde dem begge og have et stort samarbejde med hinanden og udveksling af bøger.

Kan det være et tvivls- spørgsmål?

Ved retten i Odder var rentier Eskild Eskildsen, Saxild og repræsentant Bruno Petersen, Aarhus tiltalt for uagtsom kørsel, men Bruno Petersen kunne ikke erklære sig skyldig.

Bruno Petersen måtte på amtslandevejen bremse hårdt op for Eskildsen, der kom ad Assedrupvejen, og herved mistede han herredømmet over sin bil, der blev stærkt beskadiget.

Der blev rejst erstatningskrav på 8000 kr. og sagen blev optaget til doms.

Der skydes fra Kysingnæs

5.-kolonnefolk, spioner og andre der lever af at sæle militære oplysninger til Rusland, har altid betragtet Danmark som værende et slaraffenland for den trafik.

Man abbonnerer blot på et udklipsbureau og kan i løbet af kort tid samle en hel bunke af militære oplysninger som avisudklip, der vistnok skulle være ret indbringende (nu ved De det).

Raketaffyringerne skal foretages på een dag, men hvilken vides endnu ikke. Det afhænger helt og fuldt af vejrforholdene. Foreløbig har man dagene 4., 5., 6. eller 7. september at vælge imellem. Affyringerne foretages som tidligere af 2. feltartilleriregiment fra Holbæk - som kommer til Kysingnæs med tre-fire hundrede mand plus det nødvendige materiel, der som tidligere skal overføres bl.a. via Kalundborg-Aarhus.

Artikler:

Fællesskole i 60 år

I aftes holdt Saxild-Nølev den omtalte besigtigelse af den nye skole for kommunens beboere. Og det blev ikke så lidt af en oplevelse for de mange interesserede at se den meget smukt indrettede skole.

Navnligt et lokale i skole aftvang spontane udbrud, nemlig det kombinerede biblioteks- og undervisningslokale. Lette, elegante stålborde og stole har erstattet de tunge, knirkende træpulte og væggene er malet i lette pastelfarver, og vinduerne er store og lysgivende. Nok er det at gå i skole en individuel sag, men ialtfald har man i Saxild-Nølev Skole formået at gøre miljøet mest mulig indbydende, og det må krible i enhver lærer at komme herind og udfolde sig.

Man havde på grund af det lidt ekstraordinære indvielsesforhold, ladet aftenen forløbe i al beskedenhed, og havde indbudt beboere, forældre og interesserede til kaffebord, hvor sognerådsformanden gav et par oplysninger om fællesskolen gennem de 60 år, den har bestået.

Hvor meget skolen, som den står i dag, alt i alt har kostet, har det ikke været muligt at beregne, for da man ikke ved, hvad det beløb sig til, da man i 1901 byggede en fællesskole for Saxild og Rude til erstatning for de to stedlige skoler. Fællesskolen blev indviet sidst i august 1901 og fylder således i denne måned 60 år.

Den tilbygning, der er sket i de sidste år, har kostet 603.400 kr. Heri er ikke medregnet reguleringen af skolegården, idet man endnu ikke har fået en opgørelse på dette arbejde. For de godt 600.000 kr. har man fået først en ny bygning med bygning med gymnastiksal, skolekøkken og bibliotek, derpå en tilbygning med to nye klasselokaler og endelig modernisering af sløjdlokalerne, istandsættelse af lejlighederne og en ændring af gangene i den gamle skole.

Man begynder med 125 elever

Til gennemførelse af byggeriet har kommunen lånt 320.000, der er modtaget 104.000 kr. i statstilskud for første del af byggeriet og der ventes på tilskud til sidste del.

I sognerådet regner man med, at når dette tilskud er modtaget, vil man kunne klare alle regninger vedrørende skolebyggeriet uden yderligere lån - et anerkendelsesværdigt resultat.

De 320.400 kr. er lånt i kreditforening på to lån, et kortfristet 4% på 100.000, som skal afvikles på 10 år, og et 4½ %'s på 220.000 som skal være betalt om 28 år, men er afdragsfri i de 10 år, man afvikler det første lån. Derved får kommunen en jævn fordeling af afdragene.

Beslutningen om udbygning af Saxild-Rude Fællesskole blev vedtaget den 23. juni 1958, og dette og byggetilladelsen faldt sammen med fremførelsen og vedtagelsen af den nye skolelov. Det, man havde besluttet, nemlig at lave en femklasset centralskole var sket på basis af 1937-loven baseret på et elevantal af 108.

Samtidig med at man senere byggede to klasselokaler mere gik man over til en syvklasset skole.

Når skolen begynder efter sommerferien er der 125 børn, og til næste år vil der blive godt 120.

Fratræder som kirkesanger

Førstelærer Bundgaard Lassen, Nølev, varetager i morgen for sidste gang hvervet som kirkesanger efter i 35 år at have passet denne gerning på samvittighedsfuld måde.

Menigheden vil ved denne lejlighed tage afsked med den afholdte lærer.

Bundgaard Lassen efterfølges af lærer H. Tromborg, Nølev.

En dejlig uge for DUI'erne ved Saxild Strand.

En længere artikel om de mange aktiviteter børnene har haft i ugens løb.

Ejendomshandler:

Til salg:

Grundmuret hus med stråtag og stor have beliggende i Nølev 3 km fra Odder, til salg.

Prisforlangende: 7.000,00 kr. evt. med en mindre udbetaling.

J.M. Skovmand, Skolegade 6, Odder, tlf. 4 07 34

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

September 1961:

Annoncer:

Ingen

Bekendtgørelser:

Saxild Nølev Kommune

I anledning af, at hotelejer H.B. Nielsen, Rude Strandhotel har indgivet ansøgning om fornyet bevilling til gæstgiveri med ret til udskænkning af stærke drikke, bekendtgøres det herved, at sognerådet har vedtaget at anbefale at bevillingen gives.

Såfremt 35 % af de på foreliggende uberigtigede valglister opførte personer inden 14 dage fremsætter egenhændig underskrevet begæring derom, vil spørgsmålet blive gjort til genstand for kommuneafstemning.

Saxild Nølev Sogneråd den 7. september 1961

Niels Fisker

Ringvej fra Skanderborg til Odder og Saxild ?

Omsider ser det ud til at der skal føres realitetsforhandlinger mellem de interesserede kommuner og amterne om amternes overtagelse af af vejen mellem Skanderborg og Odder. Der afholdes i nær fremtid et møde i Odder mellem kommunerne her og Aarhus Amts Vejvæsen m.v.

I den forbindelse er der tale om at også landevejem mellem Odder og Saxild, muligvis hele Kystvejen, skal gøres til amtsvej, og der ymtes mulighed for, at der skal føres en ringvej udenom Odder By, hvorved hovedgaderne i Odder aflastes betydeligt.

Ejendomshandler:

Ælre hus i Saxild til salg

henvendelse Sofus Jensen, Alrø

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Oktober 1961:

Annoncer:

Stauder

Farveprægtige planter og planter egnede til enhver plads

sol - skygge - bed - buket

Karen Marie Baden Jensens Staudeplanteskole

Assedrupgaard -

telefon Odder 4 10 84

HH og SH

afholder mandag den 16.ds. kl. 14 i Saxild fremvisning af mejeri og ostelager.

Film og foredrag ved konsulent Kruse Bech Jensen, Mejerikontoret.

Kaffe

Osteanretning ved konsulent Herdis Nielsen

Saxild-Nølevkredsen

Randlev Bjeragerkredsen

Grønthøstning

og roeoptagning udføres.

Grønthøster udlejes. Vogn kan medfølge.

Hans Kaa, Kysing

Telefon Rude 31

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Kommune

I anledning af, at inspektør H.S. Alrøe, Norsminde, har indgivet ansøgning om overtagelse af bevilling til gæstgiveri med ret til udskænkning af stærke drikke fra Norsminde gamle Kro, bekendtgøres herved, at sognerådet har vedtaget at anbefale, at bevillingen gives.

Såfremt 35% af de på foreliggende uberigtigede valglister opførte personer inden 14 dage fremsætter egenhændig underskrevet begæring derom, vil spørgsmålet blive gjort til genstand for kommunal afstemning.

Sognerådet

Saxild Nølev Kommune

Ansøgning om at komme i betragtning ved uddeling af Otto Mortensens mindelegat må være indsendt til sognerådet senest d. 25. oktober 1961

Artikler:

Mindre ildløs

medførte ældre dames død

Pens. overlærerinde Frk. Margrethe Borregaard, Duevej 106 Fredericia døde i lørdags under triste omstændigheder, idet en mindre ildløs i naboens udhus i Saxild gav den aldrende dame så stor en sindsbevægelse, at hun på stedet døde af chok.

Frk. Borregaard bor hver sommer i sit fødehjem i Saxild by. Lørdag formiddag havde hun sammen med fru Anna Marie Justesen, Saxild, der hjælper hende, taget asken ud af en kakkelovn og smidt den i en askebunke op ad et ældre udhus, tilhørende naboen, boelsmand Søren Sørensen.

Men det må åbenbart have ulmet i asken for senere slog der flammer ud af udhuset og det var ved synet af dette den gamle dame pådrog sig choket.

Kæmpehaj skudt ud for Saxild

En kæmpehaj, den såkaldte sildehaj, havde i går forvildet sig for langt ned i Kattegat og kom ind under kysten ved Saxild, hvor den strandede og forgæves forsøgte at komme ud på dybt vand igen. Herved arbejdede den sig blot ned i sandet og havde tilsidst ingen mulighed for at slippe ud ved egen hjælp. Den kunne have været reddet, hvis man havde spændt en line om kolossen, der vejede godt en ton, og så med en stærk motorbåd trukket den ud på dybere vand. Men af forståelige grunde var der ingen, der ville gå igang med dette arbejde.

Tilskuerne til sceneriet ringede til Falck i Aarhus, som ufortrødent lånte en båd og roede ud til dyret, men deres anstrengelser for at få dyret fri mislykkedes så de måtte ty til den sidste udvej at skyde dyret, hvorefter de møjsommeligt fik hajen, der havde en længde af fire meter slæbt ind til stranden, hvor den pr. kranvogn blev slæbt til Aarhus og overgivet til Aarhus Naturhistoriske Museum.

HH og SH

Saxild-Nølev og Randlev Bjerager-kredsens damer var i går mødt op i stort tal for at bese mejeriet Kjældsdam, hvor mejeribestyrer H. Madsen gav en grundig orientering om, hvordan mejerigtige produkter bliver til og besvarede beredvilligt på spørgsmålene fra de videbegærlige damer.

Efter rundturen på mejeriet samledes man i forsamlingshuset, hvor konsulent Kruse Bech Jensen fra Mejerikontoret tog forsamlingen med på en 4000 km lang rejse gennem Mellemamerika i lysbilleder, hvor man også så lidt til køer, men køer hvis produktion ikke kommer ret meget over et par liter om dagen,

Efter denne rejse var der dækket kaffebord, hvor man fik lejlighed til at smage på produkter som vores køer kan præstere, når de er bedst.

Der bliver ikke meget tilbage af hajen

Når Naturhistorisk Museums folk er færdige med hajen, der i søndags strandede udfor Saxild, er det tilbageblevne til at have med i en god stor indkøbstaske, så hvis hajen med sin stranding havde ment sig selv berettiget til hæderspladsen på Naturhistorisk Museum, må den tro om igen.

De sørgelige rester, der er ved at blive konserveret i disse dage, bliver blot gællerne og leveren. Man var ellers glad for hajen, og bruger som undskyldning for deres voldsomme fremfærd mod dyret, at man har for lidt plads på museet, og en gård, som er ved at blive lavet specielt til udstilling af større dyr, er endnu ikke færdig. Denne plads, som nu er ved at blive indrettet, kommer til at ligge i det nordvendte hjørne mellem museets laboratoriefløj og udstillingsfløjen.

Blot nu ikke venligsindede mennesker kommer slæbende med en hval, for så er man lige vidt på museet.

Hajen er af typen brugden, og kan blive op til 13 meter, og er selv på den strandede hajs størrelse farlig for sine omgivelser, og kan med lethed knuse en båd med halen. Oprindelig hører den hjemme i Atlanterhavet, men bliver oftere truffet i vore farvande.

Hjem fra det mishandlede Angola

To unge landmænd fra odderegnen, gdr. Peter L Jensen, Nølev Møllegaard og den 24 årige Svend Birkedal Pedersen, Rørth, der i går kom hjem til Odder efter at have ventet på forbindelse til hjemlandet, har ikke bemærket noget til urolighederne i Angola, hvor de har opholdt sig siden foråret.

Da urolighederne i den portugisiske koloni imidlertid fortsætter, vil avlsdyreksportudvalget "Bredania" have sine folk hjem. Da de to unge landmænd rejste derned i marts måned, fandt de en plet mellem urolighederne, hvor de kunne opholde sig, og hvor de gerne ville være blevet, men fra Bredanias side, tør man ikke længere lade dem opholde sig i landet. Begge har haft det udmærket i Angola, og har ikke været berørt af urolighederne, der finder sted i den nordlige del af kolonien, - som følge af de indfødtes retmæssige kamp for medbestemmelse i deres eget land.

Hvor de har opholdt sig, har der ikke været antydling af besvær i nogen retning. Per L. Jensen har endda været så glad ved sit ophold, fra hvilket han bringer flere farvefilm med hjem, at han har fået lyst til at komme ud igen. Derfor har han truffet aftale med Bredania om at blive sendt ud igen, hvorhen ved endnu ingen. Svend Birkedal Pedersen har derimod besluttet sig til at blive hjemme ved det danske landbrug.

Ejendomshandler:

Mærkedage og nekrologer:

Svendeprøve

Grethe Hansen datter af vognmand G. Hansen, Saxild, har bestået svendeprøve som damefrisør med fineste karakterer.

November1961:

Annoncer:

Et par børn kan tages i dagpleje af uddannet børnehavelærerinde. De hentes og bringes.

Besked modtages, Rude 41

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølevs ungdoms- og aftenskole

beder alle interesserede i evt. kurser i vinterens løb om at møde mandag den 6. november kl. 20 på Saxild Skole. Foruden den almindelige ungdomsskole, for de 16 til 18 årige, vil der yderligere søges oprettet kurser i: Engelsk, tysk, maskinskrivning, sløjd og stoftryk.

Saxild Foredragsforening indbyder torsdag den 9. november kl. 20 til foredrag ved pastor Taarup, Tiset.

Efter dette er der fælles kaffebord, hvorefter foredragsforeningen og biblioteksforeningen holder generalforsamling.

Saxild-Nølev Kommunes regnskab for regnskabsåret 1960/61 er fremlagt til eftersyn for kommunens beboere i Saxild Skole og på kæmnerkontoret, Assedrup, fra den 2. til den 16. november.

Menighedsrådsvalg i Saxild-Nølev

I Saxild afholdes prøvevalg i Saxild Skole tirsdag den 7. november kl. 20.

Lister til menighedsrådsvalget skal være indgivet senest den 11. november til sognepræsten. I tilfælde af afholdes dette den 21. november.

I Nølev afholdes prøvevalg i Nølev Skole onsdag den 15. november.

Lister indgives til valgbestyrelsens formand senest den 18. november.

I tilfælde af valg afholdes dette den 23. november.

Valglister skal være underskrevet af mindst 10, højest 25. stillere.

Valgbestyrelsen

Saxild Foredragsforening

Foredrag ved forstander Ovesen, Ask Højskole onsdag den 6. december kl. 20 i Saxild-Nølev Skole.

Alle er velkommen.

Bestyrelsen

Artikler:

Nedlæggelse af vej årsag til stor protest

Når samtlige grundejere ved vejen fra Tvenstrup til Assedrup, som Odder og Saxild-Nølev Sogneråd har nedlagt som offentlig vej, protesterer mod nedlæggelsen, er årsagen, at de når vejen er bivej, skal betale vedligeholdelsesudgifterne.

De finder det forkert, da det i deres skøder er anført, at der fører en offentlig vej til deres engparaceller.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

December 1961:

Annoncer:

Flink ung pige

interesseret i husligt arbejde og kendt med daglig madlavning, kan til 1. februar få plads her, da min nuværende unge pige skal til sygeplejen.

Jenny Baden Jensen

Assedrupgaard, Assedrup Tlf. Odder 41084

Gæs

Ekstra fine, kornfede, forskellig størrelse, sælges for 7 kr. pr. kg.

Chr. Nielsen, Assedrup Tlf. Rude 53

Sandjordskartofler

til salg 26 kr. pr. tønde

Fritz Mathiasen, Assedrup

Bekendtgørelser:

Artikler:

Underholdene skolefest

på Saxild-Nølev Skole

Torsdag den 7. og lørdag den 9. ds. holder Saxild-Nølev Skole fest for hele kommunen med virkelig fin underholdning.

To af skolens lærerstab har iscenesat "Folk og røvere i Kardemomme by", desuden vil børnene give prøver på deres blokfløjte-kunnen. Torsdag aften er helliget eleverne med forældre og søskende, og for at kommunens øvrige beboere ikke skal blive snydt for en sjov aften, holder man lørdag forestilling for dem.

Får Saxild gadebelysning?

Hvorfor skal man undvære gadebelysning, når man bor i en landsby?

På dette punkt mener Saxildboerne noget andet, og man har iværksat en undersøgelse for at finde frem til, om interessen er stor nok til at sådant kan lade sig opføre. Resultatet af en hurtig beregning har vist, at lysanlægget ca. vil koste 3500 kroner, idet man ikke behøver stållysmaste, Hvis 25 melder sig som "betalere" var sagen i orden, men interessen er så stor, at allerede på nuværende tidspunkt har 40 meldt sig.

To mænd har taget det bemærkelsesværdige initiativ og i nærmeste fremtid vil der blive holdt et møde, hvor der vil blive taget stilling til sagen - og afgørelsen vil så foreligge.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

TAK

for udvist deltagelse ved vor kære mand og fars begravelse.

En særlig tak til Frk. Petersen og alle på pjehjemmet i Odder for det, de har gjort for far.

Edele og Jens Rafael Jensen

Driften

(Jens Rafael Jensen født 11.juli 1886)

LOKALSTOF FRA ODDER AVIS 1962

Odder Avis:

December 1962:

Annoncer:

Bestilling på juletræer modtages.

Hans Rasmussen, Rude tlf. 22

Slagtehøns

1 aars sælges 4 kr. pr. stk.

Tikiøb, Assedrup

Tlf. Rude 57

Ænder

Kornfede ænder sælges.

Bestilling til jul modtages.

Chr. Nielsen, Assedrup.

Tlf. Rude 53

Ænder

kan afhentes lørdag og søndag.

16 kr. pr. stk.

Jørgen Winther Pedersen

Assedrup Mark, tlf. Malling 151

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Idrætsforening afholder generalforsamling i Bondehuset torsdag den 13. dec. kl. 20

Bestyrelsen

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Al opmærksomhed på min fødselsdag frabedes venligst.

H. Bundgaard Lassen

(Jens Herluf Bundgaard Lassen, lærer, født 23. 12.1892/red)

Al opmærksomhed i anledning af vort sølvbryllup frabedes venligst.

Helga og Henning B Nielsen

Rude Strandhotel

Dødsfald

Kamilla Poulsen, Kysing gift med gårdejer Holger Poulsen, er død i en alder af 54 år og efterlader mand og to sønner.

(Kamilla Nielsen født 26.8. 1908, død 20.12. 1962/red)

November 1962:

Annoncer:

Lærling

ca. 16 år antages omgående.

Henvendelse Højgaardsvej eller tlf. Rude 11

Amed Grosser, Rude

Oliekamin

til salg grundet på overgang til anden varme.

Møller Sørensen

Saxild, tlf. Rude 115

Roekuleplastik

Tykkelse 003, bredder 3 m, længde 50 m, pris 35 kr. pr. rulle

Endvidere haves på lager 4,5 og 6 m klar plastik, 6 og 8 m svær grøn plastik.

Midtjysk Landbrugsplastik

v/Ejnar Thøgersen

Saxild, tlf. Rude 159

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev aftenskole

Aftenskolen opretter nye hold i sløjd, tysk og stoftrykning, forsåvidt tilstrækkelig tilslutning opnås.

Sløjd begynder torsdag den 8. nov. kl. 20

Tysk begynder mandag den 5. nov. kl. 20

Stoftryk begynder torsdag de 8. nov. kl. 20

Der mangler kun enkelte nye deltagere.

Ungdomsnævnet

Saxild-Nølev Kommune

Det bekendtgøres herved, at Saxild Nølev kommunes regnskab for regnskabsåret 1961/62 er fremlagt til eftersyn for kommunens beboere i Saxild Skole og på kommunekontoret i tiden 1. til 14. november 1962

Sognerådet

Indkaldelse

Den til behandling af et andragende fra gårdejer Peter Baatrup, Kysing om ret til vandindving på ejendommen matr. 9a af Kysing, Saxild sogn nedsatte landkommission afholder møde

lørdag den 15. december 1962 kl. 10 på Norsminde Kro.

I forbindelse med mødet, vil der finde besigtigelse sted af den af andrageren udførte boring og det dertil hørende vandværk.

Til dette møde indkaldes alle, der måtte være interesseret i sagen, hvis akter henligger til eftersyn på Civildommerkontoret.

Tinghuset, Vester Alle 10 Aarhus C

Landvæsenskommissionen for Aarhus Amt den 12. nov. 1962

A Bach

Saxild Foredragsforening

møde i Saxild Nølev Skole mandag den 3. dec. kl. 20 ved pastor Wickmann Houlbjerg

Amerika på godt og ondt

Alle er velkommen

Bestyrelsen

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Oktober 1962:

Annoncer:

Saxild-Nølev badmintonklub

Generalforsamling afholdes i Saxild Skole mandag den 8. oktober 1962 kl. 20.00

Tilmeldelse til vinterens badminton sker samme aften.

Bestyrelsen

Stillingen som

Graver og ringer

ved Nølev Kirke opslåes herved ledig fra 1. januarr 1963.

Ansøgninger indgives til sognepræsten inden 10.november 1962.

Nølev Menighedsråd

Bekendtgørelser:

Hvad ulovlig jagt kan koste

De to aarhusianske jægere, der ved retten i Odder blev tiltalt for ulovlig jagt i fuglereservatet ved Kysing Fjord, har nu fået deres domme, som lyder på 250 kr. for den ene af jægerne og 200 kr. til kammeraten, der deltog i den ulovlige jagt.

Saxild-Nølev Kommune

Ansøgning om at komme i betragtning ved uddeling af Otto Mortensens mindelegat må være indsendt til sognerådet senest den 25. oktober 1962.

Sognerådet

Det bekendtgøres hermed, at et af sognerådet vedtaget og af indenrigsministeriet stadfæstet tillæg til sundhedsvedtægten vedr. afløb til sivebrønde træder i kraft den 1.11. 1962.

Tillægget kan købes for en pris af 25. øre pr. stk. på kommunens kæmnerkontor.

Psv Niels Fisker

Saxild Foredragsforening

Tirsdag den 6. nov. kl. 20: Foredrag med lysbilleder ved konsulent Aage Gylling, Aarhus i Saxild Forsamlingshus. Emne: Rejse gennem Europa til Grækenland.

Fælles kaffebord med påfølgende generalforsamling i foredragsforeningen og biblioteksforeningen.

Dagsorden efter lovene.

Alle er velkomne.

Bestyrelsen

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Nølev: Ingen

September 1962:

Annoncer:

Raketaffyringen

den 6. og 7. ds. ved Kysing Næs aflyses.

Politimesteren

Amtsvejmandsstilling

Stillingen som amtsvejmand på Odder-Norsmindevejen fra km 1,6 Odder gennem Rørth, Saxild og Kysing byer til ca 300 m nord for Norsminde bro, ialt ca. 10,8 km ønskes besat snarest.

Ansættelsen i stillingen finder foreløbig sted på prøve.

Herefter er der en længere redegørelse om diverse betingelser og aflønning.

Aarhus Amts Vejinspektorat

8. september 1962

C.A. Christoffersen

Bekendtgørelser:

Gadebelysning til 4000 kr.

Gennem længere tid har der været arbejdet med at få gadebelysningen i orden i Saxild. Dette er nu sket med en udgift på omkring 4000 kr. Midlerne er skaffet dels ved optagelse af lån. Der er nedsat et udvalg der tager sig af de administrative problemer.

Skolebuskørsel

Lillebilsvognmand Elvin Hansen, Bredgade, Malling har fået overenskomst med Saxild-Nølev kommune om kørsel med skolebørn fra Kysing-Asssedrup og Nølev til Saxild-Nølev Centralskole.

Elvin Hansen har købt den skolebus som tilhører kommunen og tegnet kontrakt for et tidsrum af fem år.

Tyverier

Der har i eftersommeren været en del tyverier i sommerhusene ved Saxild Strand.

Stjal bohavet og sejlede væk i en speedbåd

En odenseaner der besøgte sit sommerhus ved Saxild i weekenden fik en ubehagelig overraskelse, da han opdagede, at alt bohavet var fjernet fra huset - og sejlet væk i en speedbåd.

Hvornår tyveriet er sket, vides ikke, og Viby kriminalpoliti oplyste i aftes, at man står helt uden spor af tyven, møblerne og speedbåden.

Saxild-Nølev Kommune

Kommunekontoret er lukket tirsdag den 25. september 1962

Sognerådet

Saxild-Nølev Sogneråd

Ved Saxild-Nølev sognerådsmøde blev kommunen opdelt i 5 snefogeddistrikter efter indstilling herom fra amtet.

Der blev bevilget et tilskud på 20 kr. til Dansk Blindesamfund og husholdningskurserne i Saxild skole fik tildelt 25 kr. for hver fuldførende elev. Sognerådet fik iøvrigt forelagt en del sommerhusbygningssager. I august udbetaltes arbejdsløshedsunderstøttelse for 101 dage.

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

D Y V

broder nr 759

Rasmus Madsen, Nølev

er afgået ved døden.

Begravelsen foregår lørdag den 8. september fra Nølev Kirke.

Det henstilles til medlemmerne at møde med emblem.

(Rasmus Madsen født 8.juli 1874 i Nølev, død 4. september 1962 i Nølev)

Hjertelig tak

for al opmærksomhed ved vort bryllup.

Maren Lisbeth og Knud Østergaard Christensen

(gift 18.9. 1962 i Saxild Kirke)

(Maren Lisbeth Mikkelsen født 7. marts 1940 i Rude død 21. april 1975

Knud Østergaard Christensen født 19. august 1938 død 12. juli 1992/ red.)

PS fra arkivlederen:

Mange har i 2012 klaget over en våd sommer:

I september 1962 kunne Odder Korn- og Foderstof meddele vandprocenter på op til 40%.

August 1962:

Annoncer:

Rude Strandhotel

Dansant onsdag og lørdag.

Telefon Rude nr. 14

Sommerhus v/ Saxild Strand

Lundbo-typehus på lejet grund. Efterårspris 12.000.

Tlf. Odder 4 08 20

Bekendtgørelser:

Norsmindebroen ramt af byggestoppet:

Netop som man påny troede, at nu var omsider opførelsen af den gennem mange år ventede og hårdt tiltrængte nye bro ved Norsminde sikret ved amtets foranstaltning, er brobyggeriet blevet ramt af det nye byggestop.

Amtet har forgæves søgt at få arbejdet frigivet.

Den brøstfældige gamle bro menes at kunne holde et par år endnu, men teknikerne er forberedt på, at det kan være nødvendigt at nedsætte vægtgrænsen yderligere for køretøjer, der passerer broen.

Kan ikke købe sommerhus

Saxild-Nølev Sogneråd fik ved et møde forleden forelagt en ansøgning gennem en sagfører om dispensation fra de gældende bestemmelser, så han kunne erhverve et sommerhus i kommunen, hvilket sognerådet ikke kunne gå med til.

Artikler:

Svend Thusbek

I Odder Avis 11. august er en længere artikel skrevet af lærer og historiker Thorvald Madsen.

Artiklen relaterer til forskellig lilleratur om Hads Herred, men har især fokus på forfatter Erik Christensen/alias Svend Thusbek, som blev født i Thuskjær i 1835 og som døde i Halling i 1910.

Svend Thusbæks værker tager for størstepartens vedkommende udgangspunkt i gamle beretninger, som han har fået fortalt, men tilsat en godt drys af hans eget krydderi.

Nævnes kan: lensmanden på Aakjær og Jomfruen fra Højby.

Ulovlig jagt i reservatet i Kysing Fjord

I fuglereservatet i Kysing Fjord har nogle Aarhus-jægere i nogen tid ladet hånt om fredningen og skudt løs på vildtet. Sagen blev meldt til politiet, og overbetjent F Grønnebæk, Malling, har overrasket to af jægerne, der sad gemt i sivene, og havde det nedlagte vildt hos sig.

Der vil blive rejst tiltale mod dem.

Jægerne på Odder og Malling-egnen respekterer i det store hele fredningen fuldt ud, og man må regne med, at politiet vil søge fredningen overholdt så strengt som muligt.

Atter ulovlige skydninger ved Norsminde

24. august. Jvf. ovenstående.

Der følges op med endnu en artikel hvor 3 Aarhus-jægere er tages på "fersk gerning" i reservatet.

Odder-Saxildvejen nu Amtsvej

Ministeriet for offentlige arbejder har nu godkendt Aarhus Amts overtagelse af Odder-Saxildvejen som 2. klasses landevej. Det drejer sig i Odder Kommune om strækningen fra punkt 1,6 km øst for Odder til Rørth Bro, i Randlev-Bjerager kommune om den næste vejstrækning som er knap halvanden km, i Saxild-Nølev Kommune om en vejstrækning på ca. 8 km og endelig 300 meter vejen nord for Norsminde i Beder Malling Kommune, Hele den overtagne vejstrækning er på 10,8 km.

Amtsrådet skal i sit næste møde på tirsdag behandle en indstilling fra Vejudvalget om, at der ansættes en amtsvejmand til at passe vejstrækningen.

Trods vejret en god sæson for Saxild Camping.

Saxild Camping åbnede under pæne og moderne forhold først på sommeren, og med det opsving campingferie har taget i løbet af de sidste år, gik man som på alle øvrige campingpladser sæsonen imøde med de bedste forventninger. Men vejret - det utrolig dårlige sommervejr, gjorde sit til at besøget ikke blev det forventede.

Dog oplyser gdr. Rasmus Møller, Saxild, der bestyrer campingpladsen, har der været mange besøgende på campingpladsen. De besøgende har overvejende været københavnere, tyskere og svenskere samt enkelte hollændere og svejtsere. Fælles for alle besøgende er tilfredsheden med de fine camperingsforhold, som åbenbart også har passet campisterne på den overforliggende Viby Kommunes grund. Flere gange har gæsterne på denne plads fundet det ideelt at benytte toiletterne på Saxild Camping. Naturligvis er disse ikke beboere blevet vist væk hurtigst muligt.

Men til næste år begynder en ny sæson, og til den tid er Saxild Camping med i fortegnelsen over alle landets campingpladser, endda med 3-stjernet mærke, der siger en hel del om pladsens kvalitet, endvidere påtænker man opført en legeplads på pladsen.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar

Rasmus Jacobsen, forhen Rude, er afgået ved døden.

Aarhus den 18. august 1962

Begravelsen foregår fra Saxild Kirke onsdag den 22. ds. kl. 14

Familien

(Rasmus Jakobsen født 28.8.1871 i Odder gift med Mogensine Caroline Andrea Jørgensen. Jakosen med K ved fødsel)

89 år

Andreas Kristensen Hvilehjemmet Randlevvej fylder i morgen den høje alder 89 år.

Andreas Kristensen kom til Hvilehjemmet for fem siden fra Rude, hvor han er født og har levet hele sit liv. Slægtsgården som fødselaren i sin tid drev, drives nu af en nevø.

(Rasmus Andreas Kristensen, født 23.august 1873, Rude- red.)

Juli 1962:

Annoncer:

Rude Strandhotel

Dansant onsdag og lørdag

Telefon Rude 14

1 stk VW de luxe 1962 til salg

Henning Andersen

Tlf. Rude 6

Bekendtgørelser:

Rekonvalecenthjemmet udvides

Sygekassernes rekonvalecenthjem ved Saxild Strand, som siden 1959 har været konstant belagt med 41 rekonvalecenter og nu har lange ventelister, skal som meddelt udvides. Det vil dreje sig om en tilbygning med 14 enkeltværelser, og man håber, at kunne begynde udvidelsen til foråret.

Trods store udvidelser må der stadig kun vandes med vandkande

Ved udvidelser til en samlet udgift af 91.000 kr. mener vi at have sikret vandforsyngen i området, så vi nu atter kan åbne tilgang af forbrugere, sagde formanden, Direktør E. Andreasen Odder, på Saxild-Rude Strand Vandværks generalforsamling på Rude Strandhotel.

Der er foretaget to nye boringer - en udvidelse af Pumpehuset, hvortil er anskaffet yderligere to pumper og en ekstra reservebeholder. Desuden er der anlagt en 870 meter lang ringledning og forskellige stikledninger. Men vandværket må fortsat håndhæve forbudet mod havevanding med slange og spreder og kun tillade brug af vandkande.

Mange, navnlig i forsommeren overtræder forbudet, og det førte til den store kalamitet i pinsen, da reservetanken blev tømt. Det havde til følge, at pumpen blev ødelagt med det resultat, at vandforsyningen svigtede totalt første pinsedag.

Formanden beklagede, at mange forbrugere glemmer at lukke for deres stophaner om vinteren, hvilket medfører adskillige sprængte vandrør og stort vandspild.

Redaktør Aage Haurbach fremlagde regnskabet.

Som revisor nyvalgtes overass. Frede Juul, Odder.

Saxild Strandparks Grundejerforening er det fornemme navn på en helt ny grundejerforening i det område som fru Gurli Horn har ladet udstykke bag rekreationshjemmet i Saxild.

Det er hensigten at udstykke omkring 60 ret store grunde, så sommerhusbesidderne kan være ugeneret af hinanden. Der er solgt 30 grunde og ca. 20 er bebygget. Vand får man fra Dyngby Vandværk og kloakforholdene klarer man med sivebrønde indtil det kommunale rensningsanlæg er i orden.

Grundejerforeningens opgave er at sørge for renovation og vedligeholdelse af vejene samt opretholdelse af ro og orden. Hele bestyrelsen er fra Aarhus.

Stadig reservat i Kysing

Reservatområdet har endnu ikke afgjort om Kysing Fjord og arealet omkring fjorden i 100 m afstand fra denne, som gennem 20 år har været fuglereservat, fortsat skal vedblive at være fredet.

Jægere og lodsejere er naturligvis interesserede i, at reservatet bibeholdes. Dersom dette ikke sker, ophører fredningen den 1. september dette år. Det henstilles til eventuelle jærere at huske på, at området stadig er fredet, når jagten går ind den 1. og 15. august.

Artikler:

Stor, stærk mand søges

En uheldig trang hos det unge publikum på Rude Strandhotel til at afreagere på en hærværklignende måde på hotellets inventar, har fået hotelejer H.B. Nielsen, Rude hotel, til at overveje om det i det hele taget kan betale sig at holde de ellers så populære og godt besøgte dansanter, idet en væsentlig del af overskuddet går til istandsættelse efter ballerne.

Det er unge i en bestemt alder, der elsker at terrorisere og ofte så groft, at det virker direkte generende og provokerende på hotellets øvrige gæster. Hertil kommer at tyveri også hører med til bedrifterne, således forsvandt fornylig en parasol og nogle havemøbler.

Politiet har ofte været behjælpelig med deres tilstedeværelse, men så snart politiet drager af fortsætter virakken. Hotelejeren ser sig nu nødsaget til at ansætte endnu en mand til håndhævelse af ro og orden - og forudsætter, at denne må være både stor og stærk, så dennes tilstedeværelse alene kan sætte en dæmper på gemytterne.

Flere ting på dagsordenen.

På foreningen af Grundejeres møde i Saxild Plantage oplyste formanden fabrikant Henry Pedersen, Odder, at forholdene er således, at kun 10 % af grundarealet må bebygges, og der skal, når der er tale om udvidelse indgives ansøgning i to eksemplarer til kommuneingeniøren, når det drejer sig om byggeri med tag over.

Der skal endvidere indgives ansøgning til Fredningsnævnet. Om en måneds tid, når kommunens byggevedtægt er i orden, forenkles dette dog noget. Med hensyn til indretning af toiletter med septitank sætter 300 m grænsen fra sivebrønd en stopper for installationen. Det kan først ske, når kommunens rensningsanlæg og kloakanlæg gennemføres om 2-3 år. Grundejerne må forberede sig på en betydelig udgift hertil, når den tid kommer. Formanden oplyste videre at efter den udarbejdede udstykningsplan, må det forventes, at der i de kommende år anlægges en 10 m bred vej bag Plantagen fra Bondehuset syd på mod Rekreationshjemmet.

Jysk Telefon har givet tilsagn om til næste år at oprette en telefonboks i den sydlige del af Plantagen.

Bogbinder Halvor Sørensen fremlagde regnskabet.

Det vedtoges på generalforsamlingen at gå over til specielt imprægnerede papirsække til anvendelse ved dagrenovation. Ordningen træder i kraft ved næste sæsons begyndelse. Sækkeholderne koster 32 kr. stykket som foreningen betaler i første omgang, opkræver derefter beløbet over 2 år. Sækkene, som man regner med kan dække 14 dage, koster ca. 50 øre. Også på dette område foretager foreningen et samlet indkøb, hvorefter medlemmerne kan bestille det ønskede antal.

Et godt handelsobjekt

På trods af det for sommerhusbeboere ugunstige vejr, handles der for tiden livligt med sommerhuse i Saxild Plantage til høje priser, der for et enkelt hus vedkommende har været oppe på 60.000 kr.

Herefter nævnes nogle hushandler.

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Juni 1962:

Annoncer:

Slagtekyllinger

kan afhentes - 4 kr.pr. stk.

Jørgen Winther Pedersen

Assedrup Mark

Tlf. Malling 151

Rude Strandhotel

Dansant lørdag samt hver onsdag

Telefon Rude 14

Bekendtgørelser:

Norsminde - broen ikke væsentligt dyrere

Fa. Wright, Thomsen & Kier, Aarhus der var lavestbydende, da de to kommuner Saxild-Nølev og Beder-Malling i fjor holdt licitation over Norsmindebroen, blev den næstlaveste ved den nye licitation, amtsvejvæsenet holdt på amtsvejinspektør Christoffersens kontor. Det bliver derfor formentlig et andet firma, der får arbejdet. Wright, Thomsen og Kiers tilbud i fjor lød på 764.000 kr.

Herefter er en liste over tilbudsgivere.

Nye lærere

Blandt de 107, der har bestået lærereksamen på Aarhus Seminarium er Tage Munch Hansen, Saxild

Saxild-Nølev Kommune indbyder til udflugt

Det er kommunens folke-invalide- og enkepensionister samt personer over 65 med ægtefælle, der inviteres til udflugt den 4. juli. Der drikkes kaffe på Ny Hattenæs og aftensmaden spises i Dyrehaven i Skanderborg.

Saxild-Nølev Kommunes kæmnerkontor

er lukket tirsdag eftermiddag den 26. juni

Campingplads indvielse i Saxild

Den ny store campingplads som Gdr. rasmus Møller, Saxild har indrettet på et smukt areal vest for plantagen vil blive indviet på lørdag under navnet Saxild Camping.

På pladsen er opført 3 bygninger forbundet med gårde af raftehegn og indeholdende brusebad, vaskerum med 14 vaskekummer, 14 toiletter samt opvaskepladser og køkkenborde med kogeplader. Der er desuden to handelskiosker på pladsen.

Artikler:

Saxild-Nølev overvejer alderdomshjemmet

Uanset byggestop for offentlige bygninger kan et sogneråd udmærket undersøge betimeligheden af at bygge et nyt alderdomshjem. Derfor har Saxild-Nølev Sogneråd planer om at foretage en rejse til forskellige alderdomshjem for at studere indretning og økonomi.

Anledningen er, at det før omtalte rundspørge til kommunens ældste beboere har givet det resultat, at der var vist meget stor interesse for eget alderdomshjem i kommunen - og man har kunnet danne sig et billede, hvorefter et sådant hjem kan forventes belagt så godt som lige fra starten.

Kysten langs Hads Herred er ved at blive et sommerhus-land.

Den 13. juni er der en meget omfattende artikel om sommerhusene langs kysten.

Artiklen er for lang til gengivelse på hjemmesiden, men kan læses i Odder Avis ovennænte dato.

I artiklen kan man læse om den kommende udstykning i Kysing, om de arealer der fastholdes til landbrug samt om udformningen af området i Rude og Saxild ligsom man har store tanker om området der strækker sig over Dyngby, Lyngen, Spøttrup og til Hou.

Der påtænkes at lægge flere fodgængertunneller under Kystvejen, og der skal etableres rensningsanlæg og kloaksystemer ved Kysing, Vorbækken og Spongsåen.

Der påtænkes sågar en bred Kystvej hele vejen fra Saxild om Dyngby og til Hou.

I artiklen berettes også om Rasmus Møllers campingprojekt (Saxild Strand Camping) der næsten står klar til brug.

Uforvarende i ildlinien

Under øvelsesskydning med honest John raketter fra Kysing i går kom to skibe ind i skudfeltet i det afspærrede område ved Svanegrunden.

Det var et tysk og et svensk skib. Militæret tilkaldte en flyvemaskine, som dirigerede skibene bort.

Det svenske skib sejlede væk, mens det tyske lod sig dirigere ind i Hou Havn, hvor kaptajnen forklarede, at han kom fra Grenå, og ikke havde hørt eller læst om afspærringen. Skibenes uventede opdukken sinkede skydningen en times tid.

Saxild Camping indviet

Til landets ca. 300 trestjernede campingpladser er føjet endnu een, idet gdr. Rasmus Møller og hans hustru har holdt indvielse på den nye Saxild Camping, ved Saxild Strand.

Ved den festlige indvielse takkede fru Signe Møller håndværkerne, der efter den store arbejdsindsats på campingpladsen gik i gang med den nye campingpladsindehavers roer.

På turistforeningens vegne ønskede formanden, Søren Nielsen, alt m ulig held og lykke med pladsen og takkede ejerparret for dets initiativ til oprettelse af sådan en plads.

I dagens anledning fik parret overrakt mange blomster, ligesom naboer, venner og repræsentanter var til stede.

Mærkedage og nekrologer:

Dødsfald

Fhv. gårdejerske frk. Anna Hansen, Saxild, er død knap 75 år gammel. Hun var født i Saxild, og hun og en ligeledes ugift bror, Hans Carl Hansen, drev den gård i Saxild, der nu tilhører Hans Chr. Rasmussen. I 1936 solgte de gården, da broderens helbred svigtede, og byggede et hus i Saxild. For en snes år siden døde broderen. Der var et ualmindeligt godt forhold mellem de to søskende, og de var begge kirkeligt og kulturelt interesserede og fulgte godt med. De var bl.a. faste deltagere i foredragsforeningens møder. Anna Hansen var et glad og tilfreds menneske, der gerne ville yde noget og f.eks. ved juletid deltog i pyntningen af kirken. Hun havde mange venner, der kom og besøgte hende i hendes hyggelige, gæstfrie hjem.

(Ane Hansen født 29.juni 1887, Hans Carl Hansen født 29.februar 1884 - ejendommen matr. 13.a, Saxild/red)

Fru Ane Jensen, Plejehjemmet er død i en alder af 89 år.

I maj havde afdøde den glæde at opleve at kunne fejre krondiamantbryllup med sin mand Marius Jensen. De sidste år har ægteparret boet på plejehjemmet, hvortil de ankom fra Nølev Hougaard. Foruden sin mand efterlader afdøde en søn, musiker Jens Jensen, Horsens og en datter der er gift og bor i Gylling.

(Ane Sørensdatter født 10.maj 1873 Smederup, Gosmer sogn, gift med Laurits Marius Jensen/red)

Fødselsdage

75 år

Ringer og graver

Frederik Engmann Madsen, Nølev fylder på onsdag 75 år.

Frederik Engmann er oprindelig landmand og havde for år tilbage en lille landejendom i Rude.

I mange år har han boet i Nølev og herfra arbejdet som tækkemand over hele herredet. Frederik Engmann har altid været snild på fingrene og har i sit lille værksted fremstillet forskelligartede træ- og spånarbejder med salg for øje. Nu er det navnlig gerningen som ringer og graver ved Nølev Kirke, der optager ham.

Det er ham magtpåliggende at alt er i i orden ved den hyggelige kirke, i hvilken han gerne viser rundt, når der kommer besøgende.

(født 20.juni 1887/red)

Maj 1962:

Annoncer:

Saxild Nølev kommune

Stillingen som pedel

ved Saxild Nølev kommuneskole er ledig fra 1. juli 1962.

Begyndelsesløn udgør 10.440 kr. stigende hvert andet år til 12.780 kr. + dyrtidstillæg og overenskomsttillæg. Ansøgning indsendes til sognerådet senest den 23. maj 1962.

P.s.v. Niels Fisker

2 babylifte

billigt til salg.

Magnus Pedersen, Kysing

Læredreng søges

Bagermester Willumsen

Saxild, tlf. Rude 102

Ung pige søges straks

til kiosk ved Rude Strand

Tlf. Rude 6 eller Odder 4 06 43

Landmand: Bekæmp fluerne med afdækning og møddingen med plastik.

Plastik til alle formål indenfor landbruget, såsom dækning af møddinger og roekuler, til ensilering i marken i hobe og til dækning af almindelige siloer i ethvert format, samt til isolering af cementgulve.

Plastik ås i bredder fra 1,20 til 8 m. og i mange forskellige tykkelser.

Ejnar Thøgersen

Saxild, tlf. Rude 159

Saxild-Nølev Idrætsforening

Bal på Solvigen

Torsdag den 17. maj kl. 20, Boye spiller

Nye medlemmer

på tlf. Rude 15 eller 49

Bestyrelsen

Stauder brudeslør

4 forskellige sorter. Fine til rabat og glimrende til afskæring.

Karen Marie Baden Jensens

Staudeplanteskole

Assedrupgaard, tlf. Odder 4 10 84

Ensiler

deres overskudsgræs sommeren igennem med 100% sikkerhed ved brugen.

PRESODAN plastikpresenning der lukker deres silo hermetisk. Fåes til alle silostørrelser.

Alle arter plastik til afdækning føres.

Ejnar Thøgersen

Saxild - tlf. Rude 159

Afpudsning

af hvidkløvermark sælges. Tlf. Rude 135

Rude Strandhotel

Lørdag den 26. maj dansant

Lokalerne er opvarmede. Tlf. Rude 14

Meddelelse

Jeg har hermed fornøjelsen af at meddele Dem, at jeg den 1. juni åbner en

ny damefrisørsalon

i Saxild Plantage.

Lis Mikkelsen

Vibevej 130 Telefon Rude (40933) 86

Bekendtgørelser:

Ingen

Artikler:

Slemt uheld på Saxild mejeri

I går eftermiddag skete et alvorligt uheld på Saxild mejeri.

Man var ved at kalke i mejeriet, da en stige gled, og arbejdsmand Hans Rasmussen, Saxild, faldt fra ret stor højde ned på cementgulvet.

Han fik læderinger i hovedet og brækkede det ene lårben.

Zonens ambulance førte ham til Odder Sygehus.

Trafikuheld

Ved 21.tiden i går aftes skete der et sammenstød ved Norsminde mellem en 16-17 årig knallertkører Jørgen Mikkelsen, Kysing og en bil ført af vognmand Carl Aage Sørensen, Malling. Den unge mand blev indlagt på Odder Sygehus, hvor det har vist sig, at han er sluppet fra uheldet med et kødsår på det ene ben.

Større udrykning til Rude

Politiet i Odder blev lørdag aften kaldt til Rude på opfordring fra bilister, der blev afbrudt i deres kørsel ved at unge elementer der går under betegnelsen læderjakker sprang ud foran bilerne, så bilisterne måtte bremse hårdt op for at undgå påkørsel.

Politiet kom hurtigt til stede og fik fat i urostifterne, der dog værrede sig ved at blive taget med på stationen. Tilskuerne til optrinnet fik en overgang det indtryk, at politiet havde svært ved at få overtaget, og tilkaldte derfor politiet i Aarhus, der kom til stede i udrykningsvogn.

Men på det tidspunkt havde man fået "Tigerbanden" som de hårde fyre vist kalder sig, i vognen og ført til Odder, hvor situationens alvor begyndte at gå op for dem.

Efter endt afhøring og notering lod man de unge mennesker gå igen.

Det drejede sig udelukkende om hård ungdom fra Aarhus, der boede i sommerhus i Rude og fået en væsentlig del af tiden til at gå med at drikke spiritus, hvilket var en af årsagerne til deres farlige adfærd på Strandvejen.

Eleverne må have vand med i skole - også i Saxild Nølev Skole

For nylig blev en stor del af eleverne ved Hundslund skole syge, fordi drikkevandet var blevet forurenet af kloakvand. Nu er der opstået en lignende situation ved en anden skole på Odderegnen. I Saxild Nølev Skole var der på tre dage sygemelding fra et halvt hundrede elever, og selvom der i dagene forinden havde været flere tilfælde af Roskildesyge, fandt skolens ledelse det usædvanligt, at epidemien pludselig skulle få et så voldsomt omfang.

Man havde netop læst om epidemien på Hunslund Skole, og ud fra den teori at der kunne være opstået en lignende situation ved Saxild-Nølev Skole tilkaldtes kredslæge Otto Christensen, Riiskov for at undersøge drikkevandet.

Han var ikke længe om at konstatere, at der var en forurening i vandet, og det blev derfor omgående forbudt at drikke skolens vand, samtidig med at der blev sat en undersøgelse igang til konstatering af hvorfra forureningen stammede,

Det viste sig at være et opstået brud på nogle kloakledninger, så affaldet herfra havde blandet sig med drikkevandet og eleverne, som efterhånden er blevet raske, har fået besked om at tage drikkevand med hjemmefra, hvis de mener, de bliver tørstige i frikvarterene.

De fleste har valgt at tage sodavand med, men der er også en hel del elever, som kommer med kommunevand i mælkeflasker, og de tre lærerfamilier, der bor omkring skolen, er henvist til at hente vand i spande hos deres naboer.

Sodavandsepisoden på Saxild-Nølev Skole har varet en uges tid, og der går antagelig endnu en uge, inden der atter kan drikkes af skolens vand.

Nu sker der noget med Norsmindebroen

Aarhus amts vejinspektorat har nu i licitation udbudt arbejdet med bygning af en bro ved Norsminde, et arbejde deturiststrømmen ad Kystvejen synderligt, idet den nye vej forlægges til den modatte side af kroen.r har ladet vente på sig henved en halv snes år, men som amtet nu har besluttet at få realiseret i forbindelse med planerne til ret omfattende vejarbejder langs Kattegat-kysten.

For et år siden i disse dage udbød Saxild-Nølev kommune det samme arbejde i licitation, og entreprenørfirmaet Wright, Thomsen og Kier var de lavestbydende med en tilbudssum på 674.000 kr. Dette var imidlertid ca. 150.000 mere end den overslagssum, som kommunen havde fået bevilget 85% statstilskud af, og da man ikke kunne få dette tilskud ført ajour med den øgede udgift, kom arbejdet ikke igang.

Broen bliver afgjort ikke billigere at bygge nu. Fra 1.april overtog amtet brobygningsprojektet tillige med diverse vejarbejder i forbindelse hermed, og nu skal det altså være alvor med brobyggeriet.

Brobygningsarbejdet vil ikke genere

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

60 år

En kendt landmand på Odderegnen gdr. Hans Jensen, Saxild Søndergaard, fylder 60 år.

Hans Jensen har haft ejendommen i Saxild i en lang årrække, og han har passet sit landbrug dygtig og anerkendelsesværdig måde. Samtidig har han beklædt flere tillidshverv. Han er således formand for for Hads Herreds Landboforenings regnskabsudvalg, ligesom han har været formand for den nu ophørte Saxild Nølev Sparekasse.

Tak for opmærsomheden ved min konfirmation

Ellen Thomsen

Saxild Bageri

80 år

Mandag den 28. maj fylder tidligere kioskejer Rasmus Jacobsen, Saxild 80 år.

Rasmus Jacobsen er meget ivrig indenfor partiet Venstre og har blandt flere tillidsposter gennem mange år siddet som formand for sognets Venstre-vælgerforening.

For to år siden drev Rasmus Jacobsen kiosk ved Saxild Strand, den har han nu afhændet, men er stadig rask og rørig.

Således passer han selv sin meget velholdte frugthave ved huset i Saxild Kirkeby, og tager hver dag en tur på sin cykel.

Af alle er såvel Rasmus Jacobsen som hans hustru, der den 16. juli ligeledes fylder 80 år, meget afholdte.

April 1962:

Annoncer:

Saxild-Nølev Idrætsforening

Bal på Solvigen onsdag den 18. april kl. 20

Nye medlemmer på tlf. Rude 15 eller 49

NB. Håndboldtræning påbegyndes onsdag den 25. april kl. 18.30

Træner: N.O. Rasmussen

Sommerhus ved Saxild Strand på lejet grund, fint beliggende, meget velholdt.

Prisforlangende 7.000 kr.

Nærmere oplysninger:

Jens Skovmand

Statsex. ejendomsmægler

Skolegade 6, Odder, tlf. 40734

Prøv brød fra Saxild Bageri til påsken.....

Åbent Skærtorsdag og Langfredag og Påskelørdag . Lukket 1. og 2. påskedag.

Fremtidig er forretningen lukket hver mandag istedet for onsdag.

Rude Strandhotel

Telefon Rude 14

(kaldenummer 40933)

Læg turen om ad stranden.

Kaffen og spisekortet venter Dem...

N.B. Lokalerne er opvarmede

Saxild-Nølev Kommune

Offentlig vaccination mod kopper vil finde sted fredag den 4. maj således:

Nølev Skole kl. 14. prc.

Saxild Skole kl. 14.15 prc.

Eftersyn foretages mandag den 21. maj

Nølev Skole kl. 11. prc.

Saxild Skole kl. 11.15 prc.

Dåbs- eller fødselsattest skal medbringes.

Sognerådet

Bekendtgørelser:

Fra 1. april er Kystvejen og Saxildvejen amtsveje.

Saxild-Nølev Venstre vælgerforening

afholder generalforsamling i Bondehuset i Saxild torsdag den 12. april kl. 20.

Sædvanlig dagsorden

Niels Fisker vil tale om kommunens økonomiske forhold.

Bestyrelsen

Saxild-Nølev Ungdomsnævn

Saxild-Nølev Sogneråd har til ungdomsnævnet valgt førstelærer Gunnar Iversen, Saxild, indstillet af fælleslærerrådet, Poul Erik Hansen, fellingsborg, indstillet af Saxild-Nølev Idrætsforening, husmand Søren Møller Sørensen, Saxild, indstillet af Saaxild-Nølev Husmandsforening, fru Ragna Møller, Saxild, indstillet af H.H. og S.H., smedemester Robert Grosser, Rude, og gdr. Niels Øvlisen Saxild begge valgt af Sognerådet.

Til biblioteksbestyrelsen er valgt gdr. Pauli Nielsen, Kysing og murersvend S.P. Hansen, Saxild.

D.A.S.F.

Saxild-Nølev Afdl.

Kontrolkontoret er flyttet til

Gartner Andersen, Saxild, Bestyrelsen

Artikler:

Smuk erkendtlighed til Saxild Centrals afgåede bestyrerpar

Abonnenter og andre venner med ægteparret Nanna og Georg Østergaard, Saxild, har samlet ind til en erindringsgave til ægteparret, som nu er ophørt som centralbestyrere. Gaven blev overrakt i form af et meget smukt sølvkaffestel.

Ægteparret havde også passet centralen i Saxild, der blev nedlagt i fredags, i 35 år.

Når man holdt op nu, så centralen måtte nedlægges, skyldes det, hvad de ikke lægger skjul på, ingenlunde de faste abonnenter, som de gerne havde betjent en tid endnu, men den stadig voksende brug af de to mønttelefoner ved stranden, hvorfra det om sommeren kimede næsten uafbrudt dag og nat, hertil kommer, at brugerne af disse telefoner ikke altid var lige elskværdige. Ægteparret Østergaard havde, da der bebudedes yderligere tre mønttelefoner ved stranden, bedt Jysk Telefon lægge dem ind under automatcentralen i Odder, men de fik afslag og sagde op. Nu er disse telefoner lagt under Odders automatisering.

En smuk påskønnelse

Bestyrelsen for Saxild-Nølev Sogns sygekasse har ved en sammenkomst i Bondehuset, hvori også deltog revisorerne, sagt tak til gdr. Aage Hejgaard, der nu er gået af som kasserer for sygekassen efter 29 års virke.

Der lød fra formanden, gdr. Axel Bisgaards side en varm tak for det store arbejde Aage Hejgaard gennem de mange år har lagt for dagen takken omfattede også fru Hejgaard, idet ekspeditionen foregik i hjemmet, hvor man altid blev vel modtaget. Bestyrelsen overrakte ægteparret et kaffestel i sølv med inskription.

Grundstødning ved Norsminde

For nogle dage siden gik skipper Bent Carl Rasmussen, tidligere vognmand i Odder på grund udfor Norsminde fjord. Men der er ingen fare for at skibet vil blive slået i stykker, da det ligger godt beskyttet, hvor det er stødt på grund.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Al opmærksomhed

i anledning af Pouls konfirmation frabedes venligst.

Elsebeth og Ejner Thøgersen

Saxild

Krondiamantbryllup

Fhv. gårdejer Marius Jensen og hustru, Aarhus Amts plejehjem i Odder, kan på søndag fejre krondiamantbryllup.

Ægteparret drev i mange år Nølev Hovgaard med stor dygtighed. For en del år siden trak ægteparret sig tilbage fra landbruget og købte en villa i Odder. Men for et par år siden svigtede helbreddet de to gamle mennesker. Marius Jensen bliver 90 år førstkommende tirsdag. Man flyttede da ind på Aarhus Amts Plejehjem, hvor ægteparret er meget glade for at være.

Den sjældne mærkedag fejres på plejehjemmet sammen med ægteparrets to børn, hvoraf en søn bor i Horsens, og en datter der er gift bor i Gylling.

Dødsfald:

Ingen

Marts 1962:

Annoncer:

Hallo-hallo

2 flinke unge piger

15-16 år, som har lyst til pasning af telefoncentral kan få plads 1. maj.

God ordnet frihed, eget værelse og adgang til bad.

Nær til skov og strand:

Der er 150 abonnenter og løn 300 kr.

Olga Christensen

Rude Central, Odder

Ænder

Slagtede unge ænder 10 kr. pr. stk.

1 års ænder (til sprængt and) 8 kr. pr. stk.

Vagn Rasmussen

Kysing, tlf. Aistrup 33 y

Forbundter

Absolut kvik og pålidelig mand eller kv. antages fra 1. maj - evt. ung pige, der interesserer sig for faget.

Chr. Skaarup

Købmand

Tlf. Saxild 32

Bekendtgørelser:

Mindeord:

Fru Johanne Jensen, Engelsborg er død efter flere års sygdom, 65 år. Fru Jensen, der var fra Koldingegnen blev gift med gdr. Chr. Jensen, og hun blev en dygtig husmoder på gården, indtil den for nogle år siden blev overdraget til sønnen, Johs. Jensen.

Chr. Jensen og hustru blev dog boende på gården. Fru Johanne Jensen efterlader foruden manden og sønnen en datter, der er lærerinde i Kristrup ved Randers, og en søn, der har en gård på Herningegnen.

Mindeord:

Fru Cecilie Kirstine Nielsen, Rørthvej 63, er død 78 år. Fru Nielsen var gift med mejeribestyrer Nielsen, Saxild, der døde i begyndelsen af fyrrene. Kort efter flyttede hun til Odder. I det udmærkede hjem i Saxild voksede to sønner op, isenkræmmer Anker R. Nielsen og bogholder Anker Nielsen.

(Sønnerne hedder Vagn Rosenbæk Nielsen og Knud Anker Nielsen/red)

Saxild Nølev

A: 77

D: 248

H: Husmandslisten 35 (0)

I: Upolitisk borgerliste 78<

Valget til sognerådet

i Saxild-Nølev bragte flere overraskelser. Socialdemokratiet fik to mandater mod et. Mandaten tog de fra Husmandslisten med hvilket de var i listeforbund, og som således ikke fik nogen valgt. De tre venstre-lister fik fire mand valgt mod fem. Det femte mandat gik til den upolitiske borgerliste. Det var Saxild-listen der mistede sin ene mand, Hans Kyed, der endda var opstillet om nr. 1. Her valgtes nr. 2 Niels Øvlisen. Endelig blev på Rude-Kysing-listen nuværende sognerådsmedlem Peter Baatrup, Kysing passeret af sin nabo Pouli Nielsen, der valgtes som ny mand i sognerådet.

Resultatet af valget blev derefter, at følgende valgtes:

Socialdemokraterne: Søren Peter Hansen, Saxild (ny) og smed Ejnar Elvig Rasmussen, Assedrup (ny). Venstre: Niels Øvlisen, Saxild, Niels Fisker, Rude, Pouli Nielsen, Kysing (ny) og Holger Madsen, Nølev.

Den upolitiske borgerliste: Robert Grosser, Rude (ny). På Husmandslisten var det Søren Møller, Saxild, der gled ud. Stemmeprocenten var 79,03.

Saxild-Nølev Kommune

Det bekendtgøres herved, at Saxild-Nølev Kommunes overslag over indtægter og udgifter i regnskabsåret 1962-63 samt fortegnelse over ansættelse for de skattepligtige, der ikke har indgivet selvangivelse, eller hvis angivelse ikke er indkommet i rette tid, er fremlagt til eftersyn for kommunens beboere i

Saxild Skole 1.-8. april 1962

på kommunekontoret 9-15.

Sognerådet

I morgen nedlægges

Saxild Central

Fra i morgen er der ikke længere nogen telefoncentral i Saxild og fremtidig vil forbindelserne gå over Rude Centra.

Men skulle nogen være uvidende om denne nyordning dreje Saxilds kaldenummer får man alligevel automatisk Rude og derigennem forbindelse.

Baggrunden for denne beslutning er de, at Jysk Telefon længe har ønsket at nedlægge centralen i Saxild, og da nu centralbestyrer G. Østergaard ønsker at holde op, benyttede man sig af lejligheden.

Da samtidig samtalestationen ophører har man fra Jysk telefons side ønsket at biddrage byen med en mønttelefon, der opstilles i en box.

Endvidere går de allerede opstillede mønttelefoner ind under automatiseringen i Odder.

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

TAK

Hjertelig tak for den overvældende opmærksomhed som blev vist os ved vort sølvbryllup og jubilæum. Tak for den smukke pyntning i begge kirker og æresport og flagalle ved præstegården gennem haven til kirkegården.

Tak for de mange venlige hilsener, blomster og gaver. Tk til alle som bidrog til at gøre vore to festdage så skønne og uforglemmelige for os alle i præstegården.

En særlig tak for festen på Norsminde Gl. kro søndag aften.

Gudrun og Otto R. Hansen

Saxild Præstegaard

Dødsfald:

Vor kære mor

Dina Nielsen

er stille sovet ind, Odder den 23. marts 1962

Børnene

Begravelsen finder sted fra Saxild Kirke mandag den 26. marts kl. 14

(Fru Cecilie Kirstine Nielsen

født 14.11. 1884 - fødenavn Jepsen)

Fru Johanne Jensen, Engelsborg

født 1.11.1896

Februar 1962:

Annoncer:

Saxild Andelsfryseri

På grund af sygdom er lukket onsdag og fredag eftermiddag indtil videre.

Saxild-Nølev Kommune

Kommunekontoret er lukket tirsdag den 13. februar 1962

Sognerådet

Saxild Foredragsforening

Onsdag den 14. februar kl. 20, foredrag i Saxild Nølev Skole ved pastor Asbjørn Fogh, Risskov.

Emne: Raceproblemer i Afrika. Alle er velkommen

Bestyrelsen

Saxild-Nølev Sygekasse

Stillingen som kasserer ledig 1. april.

Eventuelle tilbud med lønkrav bedes tilsendt undertegnede senest 24.ds.

Aksel Bisgaard

Saxild-Nølev Sygekasse

afholder ordinær generalforsamling om ca. 2 uger. Forslag som ønskes behandlet, må indsendes til formanden senest 24. februar.

På valg til bestyrelsen er Viggo Rasmussen, Saxild, A.P. Andersen, Kysing og revisor Erling Riis, Nølev.

Bestyrelsen

Bekendtgørelser:

Licitation

Saxild Rude Strand vandværk holdt i går licitation over den bebudede udvidelse af værkets pumpestation og ledningsnet.

Murerarbejdet blev overdraget til murermester Eivind Pedersen, Odder for 15.550 kr. og pumpeinstallation, ledninger mm. blikkenslagermester Regnar Jensen, Gylling for 35.029 kr.

Med grundkøb, boring, teknisk assistance med mere beløber udvidelsen sig til ca. 64.000 kr.

Artikler:

Nyt i Norsminde-sagen

Når begrebet Norsminde kommer på tryk, kan man snart tage det som en selvfølge, at det må være Norsminde-broen, der atter står for skud, hvilket heller ikke denne gang danner nogen undtagelse fra reglen.

Man vil nu forsøge ad nye veje at fremskynde broprojektet, idet amtet efter førte forhandlinger med de stedlige sogneråd skulle have udtalt sig med velvillighed til overtagelse af den pågældende vejstrækning. Får sagen fornøden medvind, hvilket den ikke er forblæst af, skulle amtet kunne overtage arbejdet om et par måneder. Man håber derfor i vide kredse her at have fundet en slags genvej for Norsminde-broens opførelse.

En udstykning af syv sommerhusgrunde ved Rude udsat til planen er færdig

Kommuneingeniøren i Saxild-Nølev er nu ved at udarbejde en udstykningsplan vedrørende hele sommerhusbebyggelsen i kommunen og som følge heraf udsatte amtsrådet i går en sag om udstykning af syv sommerhusgrunde.

Ansøgningen kom fra landsretssagfører Knud Stenov, Aarhus og udstykningen skal ske på et område bagved det nuværende sommerhuskvarter, og der bliver adgang af en privat fællesvej, som udmunder i Rudevej.

Begrundelsen for udsættelsen er en oplysning fra sognerådet om at udstykningen ikke vil komme til at harmonere med den udstykningsplan, der er under udarbejdelse, idet ejendommene ikke vil kunne tilsluttes et fælles kloakanlæg, som skal omfatte hele området, der foreslåes udlagt til sommerhusbebyggelse.

Fru Ellen Rasmussen, Saxild, fik amtsrådets anbefaling af et projekt, hvorefter der på en grund ved vejen, der fra Saxild Kirke fører til stranden, opføres et sommerhus med kiosk.

Over for, på den anden side af vejen, er en købmandshandel ligeledes i forbindelse med sommerhusbeboere.

Sognerådet har ikke ment, at kunne anbefale, men arkitekt O Sahl udtaler, at der ikke i byggeteknisk henseende, er noget til hinder for pågældende byggeri, og derfor kunne amtsrådet kun godkende. Selve projektet skal dog indsendes til godkendelse, før der kan bygges.

Endvidere godkendte amtsrådet ydstykning af en grund til sommerhusbebyggelse fra Anton Rasmussens jorder. Grunden er i forvejen i sin beliggenhed udskilt fra den øvrige grund, hvorpå der er sommerhusbebyggelse.

Norsminde-broen

påbegyndes til foråret

Aarhus Amtsråd har haft en samtale med sognerådsformand Niels Fisker om den nye vending i sagen.

Den udgang der er kommet på Norsminde-broprojektet, kom overraskende for alle ikke implicerede, men det er en løsning, som man i de to kommuner hilser med tilfredshed - af to grunde.

For det første, siger sognerådsformand Niels Fisker, Rude, kommer arbejdet nu i gang, og for det andet sparer kommunerne penge.

Det lå sådan, at efter licitationen, hvor broprojektet blev overskredet med godt 100.000 kr. turde kommunerne ikke selv gå i gang, medmindre vi fik tilsagn om 85 % tilskud også for overskridelsen - for Saxild-Nølev kommune navnlig, da vi også kunne vente overskridelser på vejarbejdet. Den økonomiske risiko var ikke til at overse.

Tanken om at henvende sig til amtet kom frem under forhandlingerne i København i sidste måned. At amtet overtager begge arbejder og derefter bro og vej, indebærer betydelige fordele. For broarbejdet skal vi stadig betale 15% af overslagssummen, men af overskridelserne kun 25%, en besparelse på 25%. Det skyldes, at amtet kan få 75% i tilskud af overskridelserne. På samme måde sparer vi på vejarbejdet, der efterhånden har overskredet millionen. Og vi er ikke mindst glade over, at vi får behandlingen af vejstykket fra Odder til Kysing med ind i projektet. Også der sparer vi 25% fordi amtet kan få større tilskud, og vi slipper for fremtidige vedligeholdelser af denne vej, som er dyr at vedligeholde, synes vi er rimeligt, da vejen benyttes langt mere end en almindelig kommunevej. Det erkendte man i vejdirektoratet.

Og Amtet havde ingen betænkeligheder?

Amtet var straks imødekommende. Overtagelsen giver amtet en del arbejde, men ingen udgifter. Faktisk var arbejdet med brosagen gået i stå. Nu vil der antagelig blive begyndt på opførelsen af broen tidligt i foråret.

Kysing vil fortsat blive genstand for mange raketfyringer

En længere artikel om forsvarets planer med raketaffyringer fra Kysing.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Januar 1962:

Annoncer:

Unge ænder

sælges i denne måned, 3 kr. pr ½ kg. Vagn Rasmussen, Kysing. Tlf Aistrup 33 y

Se her 1962

Jeg kan igen i år levere daggamle kyllinger, 7000 ugentligt til følgende priser:

Hv. Italienere:

Usorterede 80, sorterede 150

Br. Italienere:

Usorterede 85, sorterede 160

New Hampshire

Usorterede 80, sorterede 150

Hv. Italienere x New Hampshire

Usorterede 75, sorterede 150

Br. Italienere x Succes

Usorterede 75, sorterede 150

Hv. Pl.Rocks

Usorterede 75, sorterede 150

Anders Simonsen, Svorbæk, Assedrup

Bekendtgørelser:

Saxild Foredragsforening

Onsdag den 17. januar kl. 20 er der filmaften i Saxild Forsamlingshus ved Vagn Bjørnholt, Silkeborg over emnet Grækenland. Fælles kaffebord.

Alle er velkomne. Bestyrelsen

Flest drenge i 1961

Fra Saxild-Nølev sogne har vi modtaget følgende kirkenyt:

Saxild: Fødte 4 drenge og 1 pige. Døbte 9 drenge og 7 piger, konfirmeret 6 drenge og 3 piger, ægteviede ingen.

Døde 1 mand og 1 kvinde, begravede 1 mand og 3 kvinder.

Nølev: Fødte 3 drenge og ingen piger, døbte 3 drenge og 1 pige, konfirmeret 2 drenge og 2 piger, der har ingen dødsfald været i dette sogn, men der er begravet 2 mænd og 1 kvinde.

Nedlæggelse af offentlig vej:

Ifølge en meddelelse i Statstidende er det nu en kendsgerning, at den lidet befærdede bivej, som fører fra Assedrup til Tvenstrup, er nedlagt som offentlig vej, således at de to kommuner fremtidig ikke har nogen vedligeholdelsespligt af vejen. Der blev altså som ventet ikke taget hensyn til protesterne fra de 17 lodsejere der sommeren igennem har benyttet vejen, når de skal besøge deres engskifter, der er beliggende langs vejen.

Artikler:

Saxild-Nølev Kommune

har det ikke let

Man håber stadig i flere kredse på en afgørelse om broplanen ved Norsminde. Turistforeningen for Odder og omegn håber på en snarlig påbegyndelse, og begrunder det med den stadig stigende strøm af turister der ledes over denne miserable bro, men selvfølgelig er det en sag, der mest ligger det stedlige sogneråd på sinde og ikke mindst sognerådsformand Niels Fisker, der i årevis har ført en utrættelig kamp for broens endelige påbegyndelse, men er man et sted blevet chikaneret af ministeriet for offentlige sager, så er det i Saxild-Nølev Kommune. Men nu vil sognerådsformand Niels Fisker, Saxild-Nølev Kommune og sognerådsformand Harald Holgersen Beder-Malling Kommune gøre turen til Hovedstaden for at forhandle med ministeriet for offentlige sager angående disse årgamle broplaner ved Norsminde, forhåbentlig vil de to mænds initiativ give det fortjente resultat, en ny Norsmindebro, som kommunen, beboerne, bilisterne og turisterne kan være tjent med og trygt kan færdes på.

Det var broen, men kommunen eller kommunerne har endnu et stort problem, som man håber en snarlig løsning på. Det er et alderdomshjem, som der efterhånden er et stort behov for, og ikke mindst ønske om for de ældres side, men det kniber her kommunen at magte spørgsmålet rent økonomisk, men forhåbentligt de undersøgelser der er i gang for at klargøre planen, muliggøre en sådan plan. En anden løsning kan endvidere blive at to kommuner går sammen om opførelse af et alderdomshjem.

For 70.000 kr.'s udvidelse

Saxild Rude Strands Vandværks bestyrelse vedtog forleden med en beregnet udgift på omkring 70.000 kr. at udvide værkets pumpestation i Rude.

Dette i forbindelse med de to nye boringer vil øge kapaciteten så antallet af medlemmer, der i øjeblikket er 350 vil kunne forhøjes til 500, hvilket tal man venter at komme op på i løbet af få år.

Selskabets tekniske konsulent, ingeniør Kaj Petersen, Aarhus, redegjorde for projektet, der foruden en udbygning af selve pumpestationen omfatter anskaffelse af 3 ekstra pumper samt endnu en 50 kubikmeter rentvands-beholder. Hertil kommer etablering af af en 800 m lang ledning til forsyning af det nordligste af vandværkets område. De to nye boringer, der er udført af brøndborer Karl Jensen, Hadsten, er foretaget på gdr. Magnus Jensens ejendom i Rude, hvor også de første boringer fandt sted. Prøveboringerne har vist rigeligt vand, ca. 35 kubikmeter i timen, og analysen godtgør, at vandet er tilfredsstillende på alle måder.

Der vil blive indhentet tilbud på de forskellige arbejder. Samtidig vedtoges at forhøje afgiften for optagelse af nye medlemmer fra 200 til 250 kr.

Ejendomshandler:

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Al opmærksomhed

på min fødselsdag frabedes venligst, men bestemt.

Hans Østergaard, Assedrup (født 4. februar 1892 red.)