Bekendtgørelser

 • Saxild-Nølev Kommune fra 1. til 31. december d.a. vil der hos de handlende være fremlagt lister, på hvilke beboerne kan tegne sig for brænde til husholdningsbrug for tidsrummet 1. juli 1918 til 30. juni 1919.
  Fortegnelse over de offentlige biveje i kommunen ligger til eftersyn i Saxild og Nølev Skoler i 4 uger fra 1. december d.a. at regne.
  Saxild-Nølev Sogneråd den 28. november 1917, Valdemar Jensen


Mærkedage og nekrologer

 • Dødsfald At vor kære tante Mette Nielsen f. Jochumsen i dag er afgået ved døden, bekendtgøres hermed for slægt og venner
  Assedrup den 8. december 1917, på familiens vegne Andres Larsen. Begravelsen foregår fra Nølev Kirke torsdag den 13. december kl. 3
  Mette Jochumsen født 19. juli 1841


Mærkedage og nekrologer

 • Dødsfald
  Min kære hustru Ane Marie Madsen født Nielsen, samt vores lille søn er afgået ved døden.
  Nølev den 14. november 1917.
  På hendes faders, børns og egne vegne Rasmus Madsen
  Begravelsen foregår fra hjemmet mandag den 19. ds. kl. 12
  Ane Marie Nielsen født 16. november 1875 /Anders Madsen født 13. november død 14. november/ red.


Bekendtgørelse

 • Ulykken ved Kysing fjord Maler Bruno Petersen, deer under en jagt ved et vådeskud skød sin kammerat murer Jens Jacobsen, er i dag ved Højesteret idømt 14 dages simpelt fængsel. Hads Herreds Ekstraret idømte 14 dage. Overretten forhøjede til en måned medens Højesteret igen nedsatte dommen. Bruno Petersen dømtes efter straffelovens § 198 for uagtsomt drab.


Bekendtgørelse

 • Mellem Assedrup og Odder påkørte 7-toget til Odder i går aftes et kreatur, der havde forvildet sig ind på banelegemet. Det blev således tilredt, at det måtte dræbes straks


Bekendtgøelser

 • Odder og omegns feriekoloni har for et par dage siden forladt Saxild efter 14 veltilbragte dage.Denne sidste koloni, der blev startet gennem vort "termometer" var en samling af flinke københavnske drenge, som gennemgående var yngre og fra hjem, der var mere fattige end vi plejer at se herovre. ´
  De kom herover med en velsignet appetit, og det var en glæde at se, hvorledes den gode behandling hjalp på dem. De tog afsked med byen under et hurraråb.
  Vi skal i den nærmeste tid offentliggøre regnskabet for, hvorledes pengene er anvendt

 • En uforsigtig skytte En karl fra Norsminde var søndag nat sammen med nogle andre taget ud i en fiskerbåd hvori de havde et ladt gevær. Ved at karlen smed bøssen fra sig gik den af og tilredte ham så slemt, at han straks måtte i land og under lægebehandling.

 • Indbrudstyveri ved Saxild strand I det af installatør Thybo Kristensen og viktualiehndler Sejersen opførte sommerhus ved Saxild Strand, har der forleden været indbrud. Tyven, der menes at have skaffet sig adgang gennem et vindue, har tilvendt sig forskellige fødevarer, et vattæppe, en flaske vin, et primusapparat mm. Politiet efterfølger nu den skyldige.

 • En lille redningsmand En søn af entreprenør Andersen fra Norsminde, Alfred Andersen, reddede i forgårs en kammerat fra at drukne ved Norsminde Strand. Drengene var svømmet for langt ud, og på tilbagevejen kunne den ene ikke længere og ville være druknet, hvis ikke Alfred havde grebet ham og svømmet til land med ham. Redningsmanden var den mindste af de to

 • Ny brandfoged Gdr.Søren Arentoft, Kysing, er under 25. ds. af amtet beskikket som brandfoged for Saxild sogns 3. kreds.


Mærkedage og nekrologer

 • Bryllup´
  På fredag vies i Saxild frk. Tove Askgaard , plejedatter af gårdejer A. Jacobsen, Rude til gårdejer J. Jensen, Sondrup
  Avisen 29. august


Bekendtgørelser

 • Nationaltidendens feriekoloni i Saxild Mangler en tønde kartofler og noget brændsel. Koloniens ledelse står med pengene i hånden til betaling. Findes der ikke blandt vore læsere en eller flere der vil sælge en skæppe eller en tønd kartofler ognoget brændsel?

 • Smørbedømmelse Ved den 220. lovbefalede smørbedømmelse er er Nederholm og Assedrup Mejeri i den bedste trediedel.

 • I Saxild plantage var der i mandags en brand der heldigvis begrænsedes til en skp. land. Årsagen skyldes sandsynligvis en uforsigtig henkasten af en brændende tændstik.

 • Eksamensresultater, Odder
  Realeksamen 11 elever bestod
  Jens Theodor Jensen, Nølev 5,73 point (det højeste der blev afgivet)
  Mellemskoleeksamen 20 elever bestod
  Anders Bertrand Andersen, Assedrup, 4,21
  Astrid Birgitte Christensen, Saxild, 4,82
  Erna Skafte Jepersen, Saxild, 5,71
  Agnes Kristiane Poulsen, Saxild, 5,48
  for bestået eksamen til såvel realeksamen som mellemskoleeksamen krævedes 3,5. Højeste kvotient 6,00

 • Cirkus i Saxild Cirkus Alaska aflægger Saxild et besøg og giver forestilling mandag og tirsdag.

 • Cirkus Alaska kommer til Saxild og giver stor forestilling mandag den 23. og tirsdag den 24, juli, hver aften kl. 8½. Stort artistpersonale og 1. klasses hestedressur. Til slut ved hver forestilling stor wild west chouw, udføres af cowboys og indianere. / Ærb. H. Brun, direktør

  Ny sognefoged i Saxild Fra 1. august er gårdejer Hans Simonsen fratrådt som sognefoged, og amtet har under 82 ds beskikket gårdejer Søren Frandsen, Saxild som sognefoged


Mærkedage og nekrologer

 • Dødsfald
  min kære moder
  Anna Katrine Mathiasen (f. Hansdatter)
  er i dag afgået ved døden. Saxild den 6. juli 1917
  Johs. Mathiasen
  Begravelsen foregår tirsdag den 11. juli fra kapellet
  Anna Katrine Hansdatter født 15. maj 1827/red

 • Dødsfald
  min elskede moder
  Mine Andersen, født Jensen, enke efter højskoleforstander lærer N. Andersen, Saxild
  døde i lørdags 79 år gammel.
  Hendes børn
  Begravelsen sker fra Saxild Kirke fredag den 20. juli kl. 3
  Marie Rasmine Jensen, født 15. december 1837/ red

 • Jordefærd Enkefru Mine Andersen, enke efter højskoleforstander Niels Andersen, Saxild begravedes i går på Saxild Kirkegaard under stor deltagelse.
  I det store følge sås en række af egnens kendt mænd. Pastor Jensen, Saxild, mindedes den afdødes liv, som havde været båret af en stor virksomhedstrang, og hvor hun havde levet i kærlighed til sine børn. Af børn var der ni til stede heriblandt auditør Andersen ved Statsbanerne og kantor lærer Andersen, Odder.
  Efter talen sang lærer Andersen en salme og familie og venner bar den afdøde til graven, hvor lærer Andersen bragte en tak på familiens vegne.
  Pastor Jensen, Saxild, forrettede jordpåkastelsen.


Mærkedage og nekrologer

 • Bryllup ´
  I morgen vies i Saxild Kirke Signe Simonsen til gårdejer Søren Peter Laursen, Fastrup
  Avisen 19. juni
  (Signe Theodora Sørensen født 9. november 1894, datter af gårdejer Rasmus Sørensen og hustru Ane Marie Mikkelsen, Kysing/ red)


Bekendtgørelser

 • Ejendomshandel: Gårdejer Rasmus Rasmussen, Neder Odder har solgt sin gård til skatterådsmedlem Jens M. Jensen, Saxild for 41.300 kr.
  Al udvendig besætning medfølger. Overtagelse 15. maj.

 • Saxild Badehotel åbner sæsonen Store Bededag, 4. maj


Mærkedage og nekrologer

 • Dødsfald ´
  Min kære mand
  Rasmus Madsen
  tidligere gårdejer er i dag afgået ved døde, 72 år gammel.
  Nølev, den 20. maj 1917
  Kirsten Madsen, født Rasmussen
  Begravelsen foregår fra Ole Madsens gård fredag den 25. ds. kl. 12 fra Nølev Kirke kl. 2
  (Rasmus Madsen født 30. januar 1845/ red)

Bekendtgørelser

 • Overretsdom i vådeskudsulykke I den tidligere omtalte vådeskudsaffære fra Kysing Strand har Viborg Overret i dag idømt maler Bruno Petersen, odder, en måneds simpel fængsel. Hads Herreds Ret havde idømt samme straf i 14 dage.
 • Sessionsresultater Saxild 244. lægd, 10 mødt, 1 forbigået, 2 utjenstdygtighedspas
  Udskrevne:
  Johannes Madsen Ørting, trainsoldat
  Jens Laurits Rasmussen, trainkonstabel
  Peter Georg Holger Nielsen, trainkonstabel
  Alfred Martin Hansen, fodfolket
  Ejnar Sørensen, militærarbejder
  Sophus Nielsen Meier, trainkonstabel
  Thorvald Julius Jensen, fodfolket
 • Sessionsresultater Nølev 245. lægd, 3 mødt, 1 forbigået, 2 udygtighedspas

 • Saxild-Nølev Kommune De landbrugere i kommunen, der er pligtig il at gøre anmeldelse til korntilsynsmanden, i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse af 3. april 1917 om statens overtagelse af beholdninger af indenlandsk rug og hvede og samme bekendtgørelse af 4. april angående anvendelse af foderkorn, skal gøre disse anmeldelser inden 20. april. d.a. for Saxild sogn til gdr. Morten Lilmoes, Rude og for Nølv sogn til handelsmand Johs. Andersen, Nølev. / Sognerådet

 • Ejendomshandel: Eriksminde i Saxild, 87 tdr. land hartkorn, er af gårdejer skatterådsmedlem Jens M. Jensen solgt til C Carstens og J Krusøe, Odder for 66.000 kr.
  Der medfølger maskiner og redskaber, men ingen levende besætning. Overtagelse 15. maj

 • Gudstjeneste i Saxild og Nølev: Fra og med 29. april holdes formiddagsgudstjenesten kl. 9½ i sommerhalvåret.


Bekendtgørelser

 • Saxild-Nølev Kommunekreds Venstrevælgereforeningen har valgt gårdejer J Laursen Hejgaard, Saxild, som formand og som repræsentanter til hovedbestyrelsen er valgt gårdejer Søren Frandsen, Saxild og gårdejer Valdemar Jensen, Nølev.
 • Saxild-Nølev Sogneråd De beboere i Saxild og Nølev kommune, der ikke ser sig i stand til selv at fremskaffe det nødvendige brænde i 1917, kan ifølge ministeriel cirkulære af 21. februar 11917 muligvis opnå dette ved at indgive bestilling til gårdejer Ander Pedersen, Saxild inden 25. marts 1917.

Artikler

 • Togene og snefoget
  Avisen den 8. marts
  Middagstoget fra Odder kl. 12½ kørte galt mellem Assedrup og Malling, og samtidig løb en vogn af sporet således at banen endnu kl. kl. 3½ ikke var farbar. Man håber dog, at kunne få gjort linjen klar, således at man kan gennemføre middagstoget fra Aarhus hertil, der af den grund ikke kunne komme frem. Der udsendes sandsynligvis ikke flere to i retning af Aarhus i dag. Der afsendes et særtog til Horsens kl. 4.00. Derefter standser trafikken foreløbig.

 • Et alvorligt jernbaneuheld
  avisen 19. marts.
  Et uheld som på et hængende hår kunne have kostet flere mennesker livet, passerede i i nat, idet toget som afgik i går aftes kl. 11.40 fra Aarhus, afsporedes umiddelbart nord for Odder ved 1 tiden. Uheldet skyldtes det stærke tøbrud, som havde bortskyllet et lille stykke af dæmningen. Lokomotivet slap over uden at komme af sporet, men 8 af de efterfølgende 12 vogne løb af sporet, men blev alle stående på dæmningen.
  Banen havde været efterset ved 7-tiden og alt havde da været i orden, og kl. 9½ var det sidste tog til Aarhus uhindret passeret.
  Mange mennesker var i morgenens og formiddagens løbet gået ud for at tage det ramponerede tog i øjesyn, og flere af vognene så ret mishandlede ud og busser og andre vogndele lå spredt omkring. Det synes ganske forbavsende, at ikke hele toget var væltet ned ad den snævre dæmning. Dette var ikke sket, og en stor ulykke er undgået. Årsagen hertil var, at lokomotivet sluppet over, således at ikke hele toget var standset med et slag, thi da ville - efter sagkundig udtalelse - toget uværgerlig være væltet.
  Der kom ingen passagerer til skade, udover de slag, som følger med at blive kastet fra den ene side af kupeen til den anden. Enkelte af de passagerer, som den sene nattetime måtte vade langs dæmningen hen til landevejen, klager over skrammer hist og her. Alle var meget glade ved at være sluppet så heldigt, som tilfældet var.
  For at holde trafikken igang lod banen passagererne, post og gods til morgentogene føre ud på den anden side af dæmningen, hvor der holdt et tog, som kunne køre dem til Aarhus. Der blev således ikke tale om nogen egentlig trafikstandsning, og man gik straks i nattens løb i arbejde med at gøre linjen klar, og ved middagstid var alle vognene ført ind til Odder.
  Derefter går man i gang med at udbedre linjen, men arbejdet vanskeliggøres naturligvis af det stærke tøvejr, og det vil selvfølgelig blive undersøgt, hvorledes en gentagelse af et sådant uheld kan undgås, og det antages, at man vil lægge en større stenkiste.

 • Dæmningsskredet
  avisen 20. marts.
  Dæmningsskredet som forårsagede toguheldet søndag nat er nu foreløbig udbedret, så togene kan føres over. Efter at skaden i går var udbedret ødelagde tøbruddet i aftes hele det udførte arbejde og forårsagede standsning. Men det er i løbet af morgenen lykkedes at udbedre skaden på ny. En enkelt af de rejsende, en ung mand, har fået et ribben brækket, og må søge lægehjælp.

 • Mærkedage og nekrologer

  Dødsfald
  Vi har i dag haft den store sorg at miste vor kære datter og søster
  Ella
  Assedrup station den 21.februar 1917.
  Johanne og F.C. Martens. Margrethe og Chr. Martens. Margrethe og Elisabeth.
  Føres fra hjemmet til det gamle kapel Torsdag aften kl. 6
  (Ella Marie Magdalene Martens født 15. november 1892 i Odder,Begravet på Odder Kirkegaard / Red.)


  Odder Dagblad

  Odder Dagblad, som vitterligt udkommer hver dag, holder i 1917 befolkningen opdateret både på det lokale, det nationale og det globale plan.

  Der er i ny og næ en enkelt annonce fra Saxild og Nølev Sogne, men disse medtages ikke fremover i de afskrevne kilder.

  Bekendtgørelser

  Købmand J. P. Poulsen Saxild, formand for landkøbmændenes landsforening vælges til fungerende formand for et nyt ulykkesforsikringsselskab


  En lille brik i det store hele

  Ude i verden raser første verdenskrig og selvom Danmark formåede at holde sig neutralt sammen med resten af Norden, trak krigen tydelige spor til vores lokalområde.

  I Odder Dagblad kunne man allerede i august 1914 læse, at der var observeret fjendtlige krigsskibe i farvandet mellem Hou og Samsø. Sikringsstyrken blev indkaldt til at supplere den stående hær, og også mænd fra Saxild-Nølevområdet måtte trække i trøjen og rejse væk fra familien i kortere eller længere perioder.

  I sognerådsprotokollen kan vi følge, hvordan det både økonomisk og socialt fik betydning for lokalområdet, når familiefædre og unge karle blev kaldt bort, og af breve og beretninger kan vi læse om angsten for at miste de familiemedlemmer, der var på søen, hvor englænderne totalt havde taget herredømmet efter et gigantisk søslag mod den tyske flåde i 1916.
  Tyskerne kæmpede primært med Ubåde, og den 1. januar 1917 erklærede de den uindskrænkede Ubådskrig, hvorefter alt bevægeligt på havene var i stor fare for at blive bombet - også de fredelige handelskibe som flere søfolk sejlede med.

  På arkivet har vi blandt andet breve og beretninger fra Peter Rasmussen Sjelle, der var født i Rude i 1879, og som sejlede under såvel første som anden verdenskrig.