Annoncer

 • En ung pige til indvendig gerning søges til 1. januar. Bager Thomsen, Saxild

Bekendtgørelser

 • Stor besætningsauktion i Saxild. På grund af ejendomshandel lader Fr. Krusøe, Odder, afholde auktion lørdagen den 9. december kl. 11 for medlemmer af Hads herreds Landboforening på Johannes Øvlisens Gaard, Saxild Mark, over hele den på gården værende besætning af kvæg og svin. Herefter liste over ejendommens dyr.
 • Saxild Nølev Sparekasse afholder terminsdage den 11., 16., 20. og 30. d.m. Kontortid kl. 2 eftermiddag/Bestyrelsen

Artikler

 • Grusomt vådeskud Murermester Jacob Jacobsens 25 årige søn blev skudt af en kammerat ved en andejagt på Kysing Fjord. En lang artikel om den tragiske hændelse, hvor to kammerater fra Odder er på jagt ved Kysing fjord (i Driften området ved Niels Andersens ejendom) de unge mænd er netop gået i land, da et andetræk kommer over dem og begge skyder, desværre rejser den ene unge mand sig op og rammes derved i baghovedet at kammeratens skud. (Den afdødes navn: Jens Jensen Jacobsen og dødsannoncen siger 24 år)

Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • Ingen

  Bekendtgørelser

  • Intet

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Al opmærksomhed i anledning af vort sølvbryllup frabedes. J. L. Hejgaard og hustru, Saxild

 • Annoncer

  • En ung pige til huslig gerning kan fra 1. novbt. få plads på Saxild Mejeri pr. Odder
  • En pige kan til 1. novbr. få plads hos bager Thomsen, Saxild

  Bekendtgørelser

  • Ny telefoncentral er åbnet i Saxild med 17 abonnenter. Heraf havde de 7 i forvejen telefon gennem centralen i Rørth
  • Til førstelærer-embedet ved Saxild-Rude Fællesskole har Saxild Nølev Sogneråd i dag indstillet følgende lærere: 1:Lærer Arne Pedersen, Aars Skole pr. Tvingstrup, 2: Lærer Frederik Alstrup, Læborg Skole pr. Vejen, 3: Lærer Chr. Heller, Sandet Skole pr. Troldhede
  • En fortegnelse over vurderingerne til ejendomsskyld i Saxild Nølev Kommune vil blive fremlagt til eftersyn i Saxild Skole fra den 23. til den 30. oktober og i Nølev Skole fra den 30. oktober til den 6. november d.a. Saxild Nølev Sogneråd den 19. oktober 1916. P.B.S. Valdemar Jensen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • Saxild Badehotel slutter denne sæson søndag den 10. september med tak for i sommer. Chr. Petersen
  • En pige kan få plads til 1. november. Gdr. M Lilmoes Rude pr. Odder
  • Jagten på undertegnedes ejendomme forbydes. Ole Thuesen, Rude
  • Jagten på Nølev Østergaard aflyses/ Jagtejeren
  • En flink ung pige på 16-17 år kan få plads til novembr. ved indvendig gerning. Bager Thomsen, Saxild. Tlf. Rørth nr. 2
  • En karl helst yngre, kan den 1. november få plads hos Carl Baatrup, Kysing. Telefon nr. 2 Norsminde. En der vil hjælpe med at passe kreaturer, vil blive foretrukket.
  • Al jagt og skyden på min ejendom forbydes. Søren Frandsen, Saxild
  • En karl kan få plads til 1. november ved henvendelse til Hans Simonsen, Saxild Odder
  • En yngre pige fri for malkning og en dreng (konfirmeret) kan få plads 1. novembr. hos gdr. S. Nielsen, Assedrup St.
  • En karl kan få plads 1. novembr. på Vesterskovgaard, Saxild. K. Røjgaard

  Bekendtgørelser

  • Intet

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • En ung orne indkøbt fra Avlscenteret i Gylling, står til bedækning for 3. kr. Jens Jensen, Saxild
  • En god, brugt petroleumsmotor står til salg for 450 kr. Jens Jensen, Saxild
  • Fodermester en ugift fodermester samt en yngre karl kan få plads den 1. november, Hans Simonsen, Saxild
  • Grævlingehundehvalpe racerene, er til salg hos R. Sørensen, Saxildgaarden
  • En flink pige samt en andenkarl søges til 1. novembr. på Vesterskovgaard, Saxild pr. Odder. K. Røjgaard

  Bekendtgørelser

  • Pension Førstelærer Jespersens enke i Saxild tilkendes i pension 400 kr. samt 150 kr. årligt til 3 ukonfirmerede børn
  • Friplads Til friplads i Odder Realskole tildeles afd. lærer Jespersens datter 25 kr.
  • Saxild og Nølev Sogns spare og lånekasse afholder generalforsamling i sparekassens lokale lørdagen den 2. september kl. 6 eftermid. med følgende dagsorden: a) Det reviderede regnskab fremlægges til decision og eventuelle godkendelse. b) Valg af bestyrelse og revisorer./ Bestyrelsen
  • Embedet som førstelærer ved Saxild Rude fællesskole i Aarhus Amt er ledigt. Dets indtægter er opgivet således:
   1. Begyndelsesløn 1220 kr. plus for tiden 21 kr. hvormed afløst højtidsoffer overstiger afløsningssummen
   2. Kirkelærerløn 20 kr.
   3. Legatrenter 32 kr
   4. Unord. bolig, have og brændsel.

   Den der kaldes til embedet, skal være pligtig til at lede kirkesangen i Saxild Kirke, imod derfor at oppebære det sædvanlige honorar af 100 kr. årligt, hvorhos han må kunne undervise i sløjd, der er obligatorisk fag og indbefattet i de 36 ugentlige timer.
   Ansøgninger om dette embede, skrevne på de af ministeriet anbefalede ansøgningsskemaer, stiles til Biskoppen over Aarhus Stift, og indsendes til Bispekontoret inden den 16. september d.a.


  Artikler

  • Badningen ved Saxild Strand har i den sidste tid antaget hidtil ganske ukendt omfang og tillige hidtil ganske ukendte ugenerte former. Unge mænd og unge piger klæder sig ganske ugenert af lige foran de få beboelseshuse og tager absolut ingen hensyn af nogen art. En ældre embedsmand fra Odder havde således forleden al sin snedighed behov for at forhindre en flok unge piger at klæde sig af lige foran huset og måtte til sidst gribe til det middel at at kalde sine sønner, der var på besøg, ud og først da disse placerede sig foran huset på hver sin stol, sejrede den kvindelige blufærdighed. Efter hvad der forlyder, påtænker beboerne nu at lade opsætte skilte, hvorefter herrer og damer henvises til hver sin del af stranden med et mellemliggende stykke hvor badning forbydes. Det heldigste vil naturligvis være, om man kan undgå enhver tvang, men at de badende må tage skyldige hensyn, siger sig naturligvis selv.
  • I sidste øjeblik En ung mand her fra byen var i aftes på nippet til at drukne i Saxild. I yderste øjeblik observeredes han fra Badehotellets badehuse, hvorfra en anden Odder-borger svømmede ud og fik den druknende bjerget. I dag er den unge mand all right.

  Mærkedage og nekrologer

 • En inderlig Tak til alle, der har bevaret min mand i kærligt og trofast vennesind, det der så smukt og på så mange måder har givet sig til kende nu ved hans bortgang. Tak fra børnene og fra mig for den varme deltagelse, der er udvist imod os. Saxild Rude Fællesskole den 2. august 1916, Mathilde Jespersen

 • Annoncer

  • Ingen

  Bekendtgørelser

  • Mellemskoleeksamen fra Odder Realskole: Jens Theodor Jensen Sejr, Nølev (som den eneste fra Saxild-Nølev området) Gennemsnit: 5,82 - det højeste på listen.
  • Saxild Mejeri er ved statens sidste lovbefalede smørudstilling kommen i den bedste trediedel.

  Artikler

  • En tysk flyvemaskine (en dobbeltdækker) fløj i går middags ved 1-tiden hen over Saxild og Hou. Maskinen, der var mærket med en hvid, blå og en rød cirkel inden i hinanden, havde så vidt man kunne se nr. 50 og var bemandet med føreren og en observatør. Mellem Saxild og Hou gik den ganske lavt ned og fløj lige over hustagene i Hou, men hævede sig så atter og styrede ud over vandet. I aftes ved 17 tiden passerede igen en flyvemaskine hen over kysten ved Saxild, men dette menes at være en dansk maskine.
  • Flyveren var dansk I anledning af den fremkomne meddelelse om, at en tysk flyvemaskine med to officerer om bord, søndag er passeret over Saxild og Hou, har vi ved henvendelse i Udenrigsministeriet fået oplyst, at der ikke har været nogen tysk flyver over dansk territorium. Den flyver, der er set, var dansk.
  • Tilkendt ulykkesforsikring I henhold til loven om Landbrugets Ulykkesforsikring har tjenestepige Kathrine Madsen som den 10. oktober i fjord kom til skade under arbejde for gårdejer A Rasmussen, Strandgaarden, Saxild, ved at hun faldt og brækkede højre ankel, fået tilkendt en erstatning af i alt 387 kr. 75 øre, hvilket beløb udredes af af arbejdsgivernes ulykkesforsikring hos hvem den tilskadekomnes arbejdsgiver har tegnet forsikring for sine folk..
  • Saxild Badehotel har nu fuldt hus, idet der er 38 liggende gæster foruden en mængde Odder-boere, som hver dag tager herned pr. vogn og ikke mindst pr. cykle. Særligt i søndags og i aftes var der en mængde mennesker, og det ligefrem kneb til tider for folk at komme i vandet selvom badehusene må siges at være rigelig store til hverdagsbrug.

  Mærkedage og nekrologer

 • Tak Hjertelig tak til enhver der venligst har bidraget til at ferie-kolonien ved Saxild har kunnet eksistere i år. /Udvalget
 • Dødsfald En af egnens mest kendte og afholdte lærere, Elsenius Jespersen, Saxild, er i søndags afgået ved døden efter længere tids sygdom. Elsenius jespersen var en sjældent begavet mand, en ualmindelig lærer og pædagog, hvis lærebøger i geografi vil stå som mønsterlærebøger for børn. Jespersen var, før sygdommen for et par år siden nedbrød hans arbejdskraft, en af "Odder Dagblads" mest skattede medarbejdere, der ofte med stor kraft og ilterhed gik i breschen for den sag, der lå ham på hjerte. Hans artikler var altid prægede af hans person, knap og koncis i formen, ofte svidende men aldrig kedelig. Som menneske var han ualmindelig afholdt i vide kredse, og ikke mindst inden for hans skolekreds vil budskabet om hans død blive modtaget med oprigtig sorg og deltagelse. (Elsenius Jespersen var far til forfatter Dines Skafte Jespersen/ red)
 • Dødsfald Min bedste ven, mine børns gode fader Lærer Elsenius Jespersen, Saxild døde i søndags. Mathilde Jespersen. Begravelsen foregår i stilhed.

 • Annoncer

  • Kran Leif min kårede 3 års hingst Kran Leif der er meget frugtbar står til bedækning for 15 + 25 kr. Saxildgaarden, Rs. Sørensen

  Bekendtgørelser

  • Saxild Nølev Sparekasse afholder terminsdage den 13., 17., 21. og 24. juni. Kontortid kl. 5 eftermiddag. Bestyrelsen
  • Ejendomshandel Propr. Bjerre, Nølevgaard har af propr. Lund, Randlev købt 52 tdr. land ved Kysing Fjord. Prisen er ubekendt. Handlen er ordnet ved Odder Landmandskontor.
  • En flyvemaskine sås i går ved 2 tiden over Saxildbugten, hvor den også var en tur ind over land i nærheden af Badehotellet. Det var ikke muligt at afgøre, hvorvidt det var en dansk eller en fremmed maskine.

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • En flink pige kan få plads til 15. maj eller 1. juni hos Gdr. K Røjgaard, Vesterskovgaard, Saxild
  • En ung pige kan få plads til 1. juni på Saxild Badehotel. Henvendelse til konditor Petersen, Odder

  Bekendtgørelser

  • Ejendomshandel Gdr. S Høisgaard, Nølev, har solgt sin gård, 48 tdr. land, til propr. Lund, Randlev, for kr. 68.000. En værdifuld besætning medfølger. Handelen er ordnet ved Odder Landmandskontor, Fr. Kruse.
  • EjendomshandelPropr. Lund, har af den forleden købte gaard af Gdr. S Høisgaard solgt ca. 20 tdr. land til gdr. Hans Overgaard, Rude for 875 kr. pr. tdl. land
  • Gård til salg straks Den S. Høisgaard tidl. tilh. gård i Nølev, hvortil der nu hører 30 tdr. land 1. kl. jord ønskes solgt straks. Nærmere ved henv. til Frits Krusøe, tlf. 154, Odder Landmandsk.
  • Stor besætningsauktion i Nølev På grund af gårdens udstykning lader gårdejer Chr. Lund afholde auktion for medlemmerne af Hads Herreds Landboforening på den ham tilhørende gård i Nølev Torsdagen den 25. maj kl. 11 over hele den på gården værende besætning. - herefter en liste over de samlede effekter og besætning

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Hjertelig Tak for udvist deltagelse ved vor kære faders begravelse. Cecilie Fisker, Rude

 • Annoncer

  • Saxild Badehotel søger 1. maj 1 køkkenpige og 1 stuepige med henvendelse på Conditoriet i Odder
  • Saxild Badehotel åbner sæsonen 1916 Skærtorsdag den 20. april. /Chr. Petersen

  Bekendtgørelser

  • Saxild Badehotel der nu er åbnet, havde vældigt besøg i det prægtige påskevejr i går

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Dødsfald Vor kære fader, svigerfader og bedstefader fhv. gårdejer Rasmus Nielsen af Rude er i dag afgået ved døden 80½ år gammel. Rude den 24. april 1916. På familiens vegne Cæcilie Fisker. Begravelsen er bestemt til mandagen den 1. maj kl. 12 fra hjemmet.(født 3. september 1835 i Nølev/ Red.

 • Annoncer

  • Kartofler ca. 50 tdr. kartofler er til salg hos Søren Højsgaard, Rude pr. Odder
  • Kran Leif Min kårede 3 års hingst Kran leif der er meget frugtbar, står til bedækning for 15 + 25 kr. /Saxildgaarden, marts 1916, Rs. Sørensen
  • Tørv Et parti tørv ønskes til levering straks. Tilbud med pris bedes sendt til Hans Simonsen, Saxild

  Bekendtgørelser

  • Ingen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • En konfirmeret dreng eller en yngre karl kan få plads til april eller maj hos Gdr. Holger Bank, Viskjær pr. Assedrup
  • En ung pige søger plads ved indvendig gerning i Odder eller omegn 1. maj. Henvendelse Else Hejgaard, Saxild
  • En flink pige samt en yngre karl søges til 1. maj på Vesterskovgaard, Saxild pr. Odder/ K. Røjgaard

  Bekendtgørelser

  • Saxild Nølev Kommune De af kommunens beboere, som ønsker at komme i betragtning ved forsyning med naturalier til nedsat pris i henhold til dyrtidsloven, kan henvende sig til et af sognerådets medlemmer eller til undertegnede. Saxild Nølev Sogneråd den 29. januar 1916 / Valdemar Jensen
  • Kysinggaaard pr. Odder, 128 tdr. land, 10½ td. hartkorn er i dag af gdr. J. Jørgensen med delvis besætning solgt til proprietær Lund Randlev, for 110.000 kr. Overtagelse 15. marts. Handlen er ordnet ved Odder Landmandskontor. / Fr. Kruse
  • Kutter strandet Kutteren Schrødersminde af Norsminde er strandet ved Langøre. Kutteren er bjerget og indbragt til Langøre Havn. De tre ombordværende var meget forkomne.

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen

 • Annoncer

  • En karl kan få plads til april. /Samme sted kan en pige antages til 1. maj. / Emanuel Højsgaard, Assedrup

  Bekendtgørelser

  • De kommunale valglister, gældende fra den 15. februar 1916 til 14. februar 1917, vil blive fremlagt til eftersyn i Saxild og Nølev koler fra den 16. til den 31. januar d.a. Klage over listerne må indsendes skriftligt til sognerådet inden 10. februar 1916. / Saxild Nølev Sogneråd . P.S.V. Valdemar Jensen
  • Brødkornsligningslisten, for Saxild Nølev Kommune fremlægges til almindeligt eftersyn i Nølev Skole 26. og 27. januar, i Saxild Fællesskole 29.-31. januar og i Kysing Skole 2. og 3. februar. Fremlæggelsen tjener som meddelelse til enhver landbruger i kommunen om, hvor meget hvede og rug der skal forbeholdes som brødkorn. Da der mangler noget i den mængde rug, som skulle lignes, opretholdes opfodringsforbudet for denne kornarts vedkommende i hele sit omfang. / Sognerådet
  • Saxild Nølev Kommune De af kommunens beboere, som ønsker at komme i betragtning ved forsyning med naturalier til nedsat pris i henhold til dyrtidsloven, kan henvende sig til et af sognerådets medlemmer eller til undertegnede. Saxild Nølev Sogneråd den 29. januar 1916 / Valdemar Jensen

  Artikler

  • Ingen

  Mærkedage og nekrologer

 • Ingen