Annoncer

Ingen


Bekendtgørelser

Saxild-Nølev Sparekasse afholder terminsdage den 11., 16., 19. og 23. december. Kontortid kl. 2 eftermiddag. Bestyrelsen


Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Taksigelse: Hjertelig tak til alle som fulgte min datter til hendes sidste hvilested på Randlev kirkegaard. Særlig tak til hr. pastor Fryd og hr. pastor Jensen for de mange besøg i afdødes hjem i Saxild, også hr. læge Riis skal have tak for al den venlighed, De har vist os igennem mange år. Niels Eskesen, Saxild.

Annoncer

Ingen

Bekendtgørelser

Ingen


Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Dødsfald: Min kære datter Ida Eskesen er død i dag. Niels Eskesen, Saxild
Begravelsen foregår fra Randlev Kirke fredag den 4. december kl. 12. præcis
(Ida Kristine Eskesen datter af Niels Eskesen og Ane Kirstine Sørensen, Saxild. Født 6.9. 1887 i Neder Randlev/red.)

Annoncer

Ingen


Bekendtgørelser

Ingen


Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

 • En flink pige søges til 1. novembr. Henvendelse til Karen Røjgaard, Vesterskovgaard, Saxild
 • Al jagt forbydes på vore marker og i vore skove. Løsgående hunde vil blive skudt. J.M. jensen, M. Sørensen og Rasmus Jacobsen af Saxild
 • Al jagt forbydes på vore marker og i vore skove. Løsgående hunde vil blive skudt. J.M. jensen, M. Sørensen, Rasmus Jacobsen og P. Askgaard af Saxild
 • Al jagt på min ejendom forbydes. Søren Frandsen, Saxild
 • Jagtaflysning!! Al jagt samt løse hundes jagen på Kysinggaards jorder forbydes. Jagtejeren
 • Al jagen og skydning på P. Christensens mark i Saxild forbydes. Den jagtberettigede
 • Jagtaflysning: Al jagt samt færdsel med hunde i jagtøjemed på gmd. Niels Øvlisens jorder i Saxild forbydes på det strengeste. Jagtlejeren

 • Konsignationslagerne af elektriske lysekroner, ampler m.m. Saxild og Boulstrup er nu åbne hver eftermiddag til den 30. september. ærbødigst Fr. Andersen, Overmontør.

Bekendtgørelser

Ingen


Artikler

Ingen


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

Saxild Badehotel slutter sæsonen for 1914 søndag den 30. august.


Bekendtgørelser

Ingen


Artikler

Nedenstående artikler skal ses i lyset af, at første verdenskrig er brudt ud.

 • Saxild mejeri oplyser at man er nær ved bunden af kulbeholdningen, men der er bestilt 3 vognladninger gennem Jysk Andels Import, og der ankom i mandags en damper til Aarhus, der har lostet nat og dag. Så vidt vides, er i hvert tilfælde ankommet en vogn til Odder, og får vi flere vogne, kan vi køre et par måneder. For øvrigt har vi udsendt anmodning til samtlige andelshavere om foreløbig at spise smør, og vi påtænker derfor i morgen at nedsætte smørpriserne, så de kun bliver en ubetydelighed højere end bedste margarine

 • Assedrup Mejeri

  svarer omtrent som Saxild Mejeri at også her håber man at kunne gennemføre driften indtil november, hvis ikke staten i sidste øjeblik skulle finde på at beslaglægge de kul, der er losset i Aarhus.

  Også Assedrup agter at nedsætte smørpriserne ligesom sødmælkspriserne antagelig vil blive nedsat till ca. 8 øre, men nærmere bestemmelser herom vil blive taget i aften.

 • For Danmark
  Gud holde sin Haand over Danmark, mit Land
  Han give de rette Raad! Nu taarner sig Bølgerne op mod vor Strand;
  den svajer, vor lette Baad.
  Saa let kan vi hvirvles i Dragsuget ned -
  vore Hænder vi løfter: Beskærm os, giv Fred!

  Krigsfaklen er tændt, og dens blodrøde lys
  over Landene kaster sit Skær;
  gennem Folkene gaar der et sitrende Gys.
  Nu rykker vor Skæbne os nær:
  de mægtige kæmper så tæt ved vor bred -
  vore Hænder vi løfter: Beskærm os, giv Fred!

  Her ligger vort Land - saa velsignet og skønt
  med Agre, der bringer os brød,
  med skovklædte Aase, med Græsset så grønt -
  hvor liflige Dage vi nød;
  o, lad det ej rives i Dødsdansen med -
  vore hænder vi løfter: Beskærm os, giv fred!

  Elsenius Jespersen

Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

Ingen


Bekendtgørelser

 • I anledning af Dyrskuet i Odder afholder Saxild-Nølev Sparekasse ingen kontordag før lørdagen den 11. juli, kl. 5 eftermiddag. /Bestyrelsen

Artikler

 • Feriekolonien i Saxild På onsdag aften ankommer 20 københavnske skoledrenge ledsaget af 2 lærere, som straks efter ankomsten skal videre til Saxild, hvor et varmt aftensmåltid står parat til at modtage dem, og hvor de i de følgende 14 dage kan tumle sig frit og og rigtig nyde feriens glæder. En sådan feriekoloni koster ca. 250 kr. at opretholde og pengene dertil kommer for den væsentligste del fra børnehjælpsdagenes overskud. Der vil dog i år knap være penge nok i kassen, men komiteen for kolonien agter at arrangere kirkekoncert i Odder Kirke, der forhåbentligt vil give et sådan overskud, at kolonien kan leve uden næringssorger.

  Foruden Odder er der kun en by til i Danmark, der således giver fuldstændig gratis ferieophold en del københavnske skoledrenge.

 • Feriekolonien ved Saxild De 20 københavnske drenge der i år skal udgøre Odder børnehjælpsdags feriekoloni ankom i aftes med 6½ toget og befordredes straks i to store char-a-bang'er til Saxild Forsamlingshus, hvor der var dækket et festligt bord med blomster og grønt. Drengene der gjorde indtryk af at befinde sig storartet, gjorde et mægtigt indhug i frikadellerne og mellemmadderne. De 10 drenge er fra Sundbyernes skole under lærer Fog, en søn af vor tidligere arrestforvalter og 10 er fra Enghavevejens Skole og ledsages af lærer Jensen. Begge lærere er de samme, som ledsagede kolonien i fjor.

  Efter måltidet var hele kolonien ved stranden, hvor de badede, og snart efter slumrede samtlige 20 drenge sødeligt i lange rader på madrasser på gulvet, medens lærerne bor i et lille tilstødende værelse.

  Ligesom tidligere år er det arrangeret således, at maden bliver lavet i det lille til forsamlingshuset hørende køkken af en kone fra Saxild by


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

Ingen


Bekendtgørelser

 • Saxild Nølev sparekasse afholder terminsdage den 11., 13., 20. og 27. juni. Kontortid kl. 4 eftermiddag. Bestyrelsen
 • Det bekendtgøres herved, at der i Saxild-Rude fællesskole mandag den 29. juni d.a.fra kl. 4 til 7 eftermiddag foretages valg af en valgformand for Saxild-Nølev Kommune til at deltage i det den 10. juli d.a. forestående landstingsvalg for 9. kreds. Bererettiget til at deltage i valgmandsvalget er enhver, som er vælger til folketinget. Saxild-Nølev Sogneråd den 19. juni 1914. P S V Valdemar Jensen

Artikler

Den 10. juni er der en længere beretning om "en sjælden familiefest". Festen afholdes på Saxild Badehotel i anledning af 100-året for frigivelsen af sømand Jens Rasmussen, som havde siddet i engelsk fangenskab under Napoleonskrigen. Jens Rasmussen blev født den 7. april 1786 i Kysing og døde den 20. februar 1862 i Saxild.


Ejendomshandler

Ingen


Mærkedage og nekrologer

Ingen

Annoncer

 • Sv. Sygegymnastik. Massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4 til 6. Nygade 3.1/ Margrethe Pedersen, exam. masseuse, Saxild
 • Saxild Badehotels sæson åbnes søndag den 17. maj/ Chr. Petersen
 • de 3.1/ Margrethe Pedersen, exam. masseuse, Saxild

 • En køkkenpige søges til Saxild Badehotel straks. God løn gives./Konditor Petersen Odder

 • Bekendtgørelser

  Ingen


  Artikler

  Ingen


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

 • Min kære, trofaste hustru Holga Sofie Jensen født Erdmann er i dag afgået ved døden 47 år gammel. Saxild Præstegaard den 30. april 1914. Laurs Jensen, sognepræst. Begravelsen foregår fra Saxild Kirke - på Saxild Kirkegaard onsdagen den 6. maj kl. 3.(Født den 9. december 1866 i Maribo/red)
 • At vor kære mand, fader og svigerfader fhv. gårdfæster Søren Thuesen er afgået ved døden 75 år gammel, bekendtgøes hermed for slægt og venner. Rude den 4. maj 1914. På familiens vegne Maren Thuesen. Begravelsen er bestemt til torsdagen den 7. maj kl. 12 fra hjemmet. (Søren Olesen Thuesen født 21. november 1838 i Rude/red)
 • Vor kære fader og svigerfader fhv. gårdfæster Anders Jensen Lilmoes er i dag afgået ved døden 82 år gammel. Rude den 7. maj 1914 på børn og svigerbørns vegne. Morten A. Lillmoes. Begravelsen foregår fra hjemmet fredagen den 15. maj kl. 12 (Anders Jensen født i Lillemose, Bjerager sogn den 7. april 1832. Død den 8.maj 1914 i Rude)
 • Tak for den overvældende store deltagelse ved min kære hustrus død og jordefærd bringer jeg herved hver eneste mit hjertes varmeste tak. Saxild Præstegård den 9. maj 1914 Laurs Jensen, sognepræst
 • Vor hjerteligste tak for udvist deltagelse ved Søren Thuesens jordefærd. På familiens vegne Maren Thuesen
 • For den overordentlig store hjertelige deltagelse ved vor kære fader og svigerfaders død og begravelse bringes herved hver enkelt vore hjerters varmeste tak. På familiens vegne M. Lilmoes
 • Annoncer

  Sv. Sygegymnastik. Massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning. Træffes mandag, onsdag og fredag fra 4 til 6. Nygade 3.1/ Margrethe Pedersen, exam. masseuse, Saxild


  Bekendtgørelser

 • Ulykkestilfælde: En ung mand, en 21 årig søn af Jac. Hejgaard, Saxild blev i lørdags så alvorligt klemt mellem en vogn og indkørselsporten, at den tilkaldte læge, Dr. Rise nærede alvorlig bekymring for at rygraden havde taget skade og beordrede den unge mand indlagt på sygehuset. Den tilskadekomne havde det dog i går bedre og det menes, at han vil slippe over det uden varige følger.

 • Artikler

  Ingen


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

  Ingen

  Annoncer

  Sv. sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning.Træffes mandag onsdag og fredag fra 4 til 6. Nygade 3 -1., Margrethe Pedersen, Exam. masseuse, Saxild


  Bekendtgørelser

  Ingen


  Artikler

  Ingen


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

  Ingen

  Annoncer

  • Sv. sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning.Træffes mandag onsdag og fredag fra 4 til 6. Nygade 3 -1., Margrethe Pedersen, Exam. masseuse, Saxild

  Bekendtgørelser

  • Saxild-Nølev sygeplejeforening afholdt i fredags generalforsamling i Saxild-Rude Fællesskole Formanden, gdr. Rs. Kjærsgaard, Rude, fremlagde regnskabet der balancerede med 735 kr 63 øre, godkendtes. Som nye bestyrelsesmedlemmer for Nølev Sogn valgtes gdr. Johs. Christensen, Driften, fru gdr. R. Madsen, Nølev og fru Kaustrup, Assedrup. Som revisor genvalgtes fhv. gdr Kr. Pedersen, Saxild
  • Folketingsvalglisterne samt en liste over de højstbeskattede vælgere som kunne deltage i landstingsvalg gældende for 1. april 1914 til 31. marts 1915 vil blive fremlagt til almindeligt eftersyn i Saxild og Nølev Skoler fra 1. marts til 8. marts. d.a. Evt. klager indgives skriftligt til Sognerådet senest 11. marts. Saxild-Nølev Sogneråd den 19. februar 1914 Valdemar Jensen

  Artikler

  Ingen


  Ejendomshandler

  Saxild Strandgaard ca 42 tdr. land er af gårdejer Niels Madsen solgt til landmand Anton Rasmussen, Saxild for 54.000 kr. Al udvendig besætning med undtagelse af en hest, en ko og nogle slagtesvin medfølger. Overtagelsen sker 1. maj. Handlen er ordnet ved Kruse Odder Landmandskontor


  Mærkedage og nekrologer

  Ingen

  Annoncer

  • En karl kan få plads straks hos Hans Simonsen, Saxild
  • En pige kan til 1. maj få plads hos Carl Baatrup, Kysing pr. Odder
  • Sv. sygegymnastik, massage samt elektrisk behandling gives efter lægeanordning.Træffes mandag onsdag og fredag fra 4 til 6. Nygade 3 -1., Margrethe Pedersen, Exam. masseuse, Saxild

  Bekendtgørelser

  • Saxild-Nølev Kommunes kommunale valglister samt hjælpekassevalglisten gældende fra 15. februar 1914 til 14. februar 1915 vil blive fremlagt til almindeligt gennemsyn i Saxild og Nølev Skoler fra den 16. til den 31. janaur.Klager over listerne kan fremsendes skriftligt til sognerådet inden 10. februar d.a.

  Artikler

  Ingen


  Ejendomshandler

  Ingen


  Mærkedage og nekrologer

  At vor kære elskede søn og forlovede Ejler Magnus Kristensen i dag er afgået ved en blid og rolig død bekendtgøres herved for fraværende slægt og venner, Saxild den 27. januar 1914.

  Hans dybtsørgende mor og forlovede Karen Jensen og Boline Terkelsen

  Begravelsen foregår fra kapellet ved Saxild Kirke tirsdagen den 3. februar kl. 2

  (søn af husejer Jens Kristensen og hustru Karen Jensen Saxild by, født 21. juni 1890/red.)