LOKALSTOF FRA ODDER AVIS 1909

Oktober

Saxild Forsamlingshus:

6.10 foredrag v/ højskoleforstander Tange, Langeland

8-10. foredrag v/ forfatter Jacob Knudsen

14.10. Jesper Simonsen, Rude er den 7.10. afgået ved døden 35 år gammel. Dødsannonce underskrevet af hustruen Barbara Simonsen

16.10. J. Christiansen og hustru i Assedrup frabeder sig enhver opmærksomhed i anledning af deres sølvbryllup. Det samme gør Christen Mortensen og hustru i Saxild.

November

9. november:

Dødsannonce for sognets præst Simon Ploug Rasmussen der dør 62 år gammel.

12. november:

Mindeord over Simon Ploug Rasmussen

17. november:

Artikel om Simon Ploug Rasmussens begravelse.

Hans Nielsen og fru Marie, Saxild Nygaard frabeder sig al opmærksomhed i anledning af deres sølvbryllup

19. november:

Dødsannonce for Anders Peter Andersen, Nølev, der dør 69 år gammel.

December

En tak til beboerne i Saxild og Nølev sogne som har rejst et marmorkors på pastor Simon Ploug Rasmussen grav fra hans ægtefælle.

Foredrag i Saxild Forsamlingshus ved højskoleforstander Christensen-Maarssø, Ask.

Dødsannoncer:

Gdr. Rasmus Nielsen Assedrup er afgået ved døden den 4.12. 1909. Begravelsen foregår den 9.12. kl. 2 fra Nølev Kirke. Underskrevet Ane Nielsen født Hansen

Niels Christensen Fisker, Rude er død den 3.12. knap 38 år gammel. Begravelsen foregår fra hjemmet fredag den 10.12. kl. 12. Underskrevet Cecilie Fisker


LOKALSTOF FRA ODDER AVIS 1910

Januar

Avisen meddeler den 25. januar, at den voldsomme storm har lagt sig, men at telefonerne stadig er ude af drift.

Den 27. fortsættes: Sneen er nu ophørt, stormen har lagt sig og mennesket kan igen begynde at tænke på at få kontakt til omverdenen. HHJ har udsendt rydningstog med henved 50 snekastere.

Toget var ved middagstid nået Assedrup, hvor sneen lå 8-9 fod.

Der er tillige en artikel, der fortæller om flere andre store gener pga sneen. Der berettes bl.a. om et brudepar fra Assedrup, der måtte udsætte brylluppet, da hverken præst eller brudefolk kunne komme frem.

Den 28. januar viser kirkebogen et bryllup mellem Anders Jensen Overgaard, Tranbjerggaard og Astrid Erasmine Sørensen, Assedrup.

Lysningsdage er 9.-16. og 23. januar.

Det må formodes, at det er dette brylluppet avisartiklen beretter om.

Mærkedage:

I januar og februar ses ingen annoncer med mærkedage i avisen.

Ved et tjek i kirkebogen ses hverken døde eller fødte i Saxild og Nølev sogne i de to måneder.

Februar

Stillingsopslag

En yngre karl og en dreng søges til april eller maj.Gdr. Røjgaard, Saxild

En pige kan 1. maj få plads hos Hans Øvlisen, Saxild.

En yngre pige til hjælp ved daglig husgerning og malkning søges 1. maj Karen Røjgaard, Saxild

Bekendtgørelse:

Til det ledige præsteembede i Saxild-Nølev Sogne har det tidligere menighedsråd og beboerne vedtaget at indstille flg. 3. ansøgere:

  1. Pastor Jensen, Øland, Limfjorden
  2. Pastor Nørgaard Bangsholm, Lolland,
  3. Pastor Thyge Jensen, Bjerringbro
    (ansat blev nr. 1. pastor L. Jensen Skytte, præst i sognet fra 2.marts 1910 til 8. oktober 1920)

Marts

Annoncer:

En lille lejlighed til leje til 1. maj for et par enlige folk eller helst enlig kvinde. L.Jacobsens enke, Rude pr. Odder

Bekendtgørelse:

Sognepræst for Øland menighed i Aalborg Stift Laurs Jensen, er udnævnt til præst i Saxild og Nølev menigheder i Aarhus Stift.

Mærkedage: Ingen

April 1910

Annonce:

En stærk konfirmeret dreng kan få plads hos Hans Simonsen, Saxild.

Søndag den 10. april vil Saxild Badehotel være åben for besøgende og fremdeles hver søn- og helligdag i april såfremt vejret tillader det. Fra maj er åbent hver dag. Ærbødigst Chr. Pedersen

Bekendtgørelse:

2.-9. april: Pastor Jensen Øland, der som tidligere meddelt er kaldet til sognepræst for Saxild og Nølev menighed, holder på søndag sin afskedsprædiken for sin nuværende menighed.

Skattelister for Saxild, Rude, Kysing, Nølev og Assedrup er offentliggjort i avisen.

Lørdag den 23. april kl. 10, bortsælges ved offentlig auktion på Karetmager Baarks ejendom et godt indbo bestående af sengesteder, sofaer, stole, borde, lamper og malerier, trillebøre m.m. 2 grisepolte, 44 unge hønse samt en del karetmager og snedkerværktøj, bl.a. en høvlebænk.

Efter auktionens tilendeblivelse bortsælges ved Saxild Badehotel, antagelig kl. ca. 3, ikke som tidligere bekendtgjort kl. ca. 1, en 16 fods jolle med sejl og tilbehør, en fladbundet pram, en 19 fods jolle, hyttefade og forskellige fiskeredskaber og garn. Kredit til Mikkelsdag. Odder, den 11. april. H. Sommer

Ved auktionen på karetmager Baarks ejendom den 23. ds. sælges endvidere på begæring af enkefru Ploug-Rasmussen en del bohave, bestående af et divanbord, et spillebord, flere mindre borde, havebænke, 4 kakkelovne, 1 komfur, 1 strygeovn, 1 grubekedel, 2 sæt messing ildtøj, 1 stativ, 1 hjørneskab, flere reoler, kobber og messingkedler, flere kar, 6 rørstole, 1 fodpose en del sengeklæder, 1 jernseng mm.

Maj 1910

Annonce:

Løbende hele måneden: Saxild Badehotel. Det bedste bad på Jyllands østkyst. Udmærket strand, god og billig pension.

Artikler:

Der er afholdt vælgermøde i Saxild. Mødet var godt besøgt med ca. 60 deltagere. Hans Simonsen, Saxild valgtes til dirigent, Fra socialdemokratisk side var foreslået Borregaard, Saxild.

Mærkedage:

Boelsmand Hans Nielsen er i dag afgået ved døden 71 år gammel.Saxild den 1. maj 1910. Rasmine Olsen. Begravelsen foregår fra hjemmet lørdag den 7. maj kl. 12.00

Juni 1910

Annonce:

Løbende hele måneden:Saxild Badehotel. Det bedste bad på Jyllands østkyst.Udmærket strand, god og billig pension.

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Sparekasse afholder teminsdage den 11. 18. og 25. juni kl. 4 eftermiddag. Bestyrelsen

Saxild Badehotel: Der afholdes blus St. Hansaften v/ Saxild Strand.

Mærkedage: Ingen

Artikler: Ingen

Juli 1910

Annonce:

Løbende hele måneden: Saxild Badehotel.Det bedste bad på Jyllands østkyst. Udmærket strand, god og billig pension.

Hundehvalpe sælges: 2 danske hundehvalpe til salg. Johannes Andersen, Nølev

Bekendtgørelser:

En dalmatinerhund er optaget og kan mod betaling af afholdte udgifter afhentes hos ølhandler Schou Malling inden 8 dage.

2 danske hundehvalpe til salg. Johannes Andersen, Nølev

Mærkedage: Ingen

Artikler: Ingen

August 1910

Annoncer:

1. august: Min villa beliggende øst for Odder med stor tilplantet have, kan fås til leje til oktober flyttedag. Henvendelse til ejeren. Gdr. Røjgaard, Saxild

10. august: En stuepige der vil deltage i malkningen kan 1. november få plads hos La Cour, Saxildgaarden

11.-13. og 16. august: En nylig konfirmeret pige fra et godt og propert hjem som med venlighed vil passe to børn på 2 og 4 år, kan få plads straks. Nærmere ved henvendelse til Lehmann, Nølevgaard

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Sparekasse afholder generalforsamling i Sparekassens lokale lørdagen den 27. d.m. eftermiddag kl.7

Mærkedage og nekrologer:

Rasmus Overgaaard, Rude døde i dag på Odder Sygehus. Rude den 11. august 1910. Simon Overgaard

Begravelsen foregår 14. august kl. 11 fra Ligkapellet i Saxild

September 1910

Annoncer:

Saxild Badehotel holder åbent sidste dag søndag (avisen 8. september)

Fodermester: En yngre karl, der har lyst til at passe køer, kan få plads hos mig 1. november. Hans Simonsen, Saxild

Mejerielev:

En rask karl i 17-18 års alderen kan antages som elev på Saxild Mejeri fra 1. november.M. Nielsen

En pige kan 1. november få plads hos Søren Frandsen, Saxild

Bekendtgørelser:

Al jagen og Skyden forbydes og omløbende hunde skydes på vore marker. Th. Andreasen, S. Rasmussen, arb. Hansen, J.Jensen, Shr. Christensen. Saxild Mark

Jagtaflysning: Al jagen og skyden på Rude Bys jorder er strengt forbudt

Mærkedage og nekrologer:

Det bekendtgøres hermed for slægt og venner at vor kære fader Simon Jensen (tdl. Nølev) i dag er afgået ved døden på Odder Sygehus 52 år gammel.

Odder, den 22. september 1910. Begravelsen foregår onsdagen den 28. september kl. 1½ fra det gamle kapel./ Hans børn

Hjertelig tak for udvist deltagelse ved vor kære fader Simon Jensens begravelse.

Særlig tak til slagteriarbejdere og funktionærer./ Hans børn

Artikler: Ingen

Oktober 1910

Annoncer:

En karl kan få plads 1. november hos Gdr. Røjgaard, Saxild

Bekendtgørelser:

Tang og sandkørsel ved Saxild Plantage forbydes herved for uvedkommende. Dog kan enkelte få fast akkord ved henvendelse til./ bødker J. Madsen, Saxild

Mærkedage og nekrologer:

Mejeribestyrer Niels Marius Nielsen Mejeriet Kjældsdam, Saxild, ægteviedes i går i Andst Kirke, til frøken Dina Rosenbech Jepsen, datter af skomagermester Jepsen, Andst. Mejeriinteressenter og venner i Saxild og omegn hædrede brudeparret med en smuk og værdifuld festgave ledsaget af en stilfuld adresse udført af Magne ??, Odder

(Iflg. kirkebogen i Andst: Cecilie Kirstine Jepsen)

Artikler:

Saxild Kirke: Saxild Kirke har i det sidste år undergået heldige forandringer med hensyn til indre udstyr.

1908 restaurereredes altertavlen af kunstmaler N Termansen. Det ypperlige snitværk kom herved til at fremtræde med sine oprindelige smukke farver. Nu i år restaureres prædikestolen, der også har særdeles godt billedskærerarbejde. Dette var blevet dækket med et tarveligt farvelag, hvorved bl.a. de malede evangelistskikkelser ganske var forsvundne. Nu er denne maling fjernet og prædikestolen har fået sit oprindelige udseende. Arbejdet er smukt udført af kunstmaler Rahbek.Orgelets giver kollektør Otto Mortensen, Odder (før Saxild) har ønsket, at også orgelet skulle males med farver, der svarer til alterets og prædikestolens, og han har nu truffet overenskomt med hr. Rahbek om arbejdets udførelse.

Mælk og smør

Flere mejerister fra Hads Herred, der havde overværet mejerikongressen i København, vendte i går aftes tilbage til Odder, og vi benyttede da lejligheden til et lille interview med mejeribestyrer Nielsen, Aaholm, der bekræftigede rigtigheden af historien med den omtalte mejeribestyrer på Lolland, der var blevet afskediget, fordi han havde tilbagesendt en spand sur mælk.

Hr. Nielsen oplyste at sagen var blevet debatteret på mødet, hvor der forelå en redegørelse fra bestyrelsen i den pågældende amtskreds........

Der er tillige en længere artikel omkring manglende muligheder for kvalitetskontrol.

I artiklen står at læse:

Det kan være vanskeligt at være mælkedommer, men der er nu fremkommet et apparat til konstatering af urenheder og bakterier i mælken, der virker med forbavsende sikkerhed. I Saxild har man anskaffet et sådant apparat, og det virker lige så nøjagtigt som et termometer og er dertil hurtigere at betjene. Noget må der i alle tilfælde gøres, slutter hr. Nielsen, der er endnu mejerier helt uden køleanlæg, og de ødelægger vort renomme og skader os for millioner af kroner. Ja, det er ikke småsummer, det drejer sig om, det kan De selv regne ud, når De hører, at vi i fjor ved denne tid fik 13 øre mere for pundet af vort smør i England og 6 øre mere i forhold til andre lande.

Alene for mejeriet Aaholm drejer det sig om 300 kr. om ugen, hvad vil det så ikke sige for hele landet?

November 1910

Annoncer: Ingen

Bekendtgørelser:

George Møde i Saxild: Det første af de planlagte møder her i valgkredsen afholdes i Saxild Forsamlingshus torsdag aften.

Husmand Jens Jensen fra Himmerland holdt et særdeles godt og instruktivt foredrag Henry Georgedagen. Han påviste udførligt manglerne ved det nuværende skattesystem, og hvad fortrin grundværdiskatten havde. Foredraget fængslede øjensynligt tilhørerne, og der fulgte en livlig og oplysende diskussion efter.

Vi vil gerne opfordre folk til at komme til disse Henry George-møder.

Saxild Nølev Sparekasse afholder generalforsamling i Sparekassens lokaler lørdagen den 3. december kl. 4 eftermiddag for at foretage valg af medlemmer til kontrolkomiteen./ Bestyrelsen

Artikler:

Det skulle karlen have ladet være med: En yngre karl, der tjente på Nølev Hovgaard, er i går bleven anholdt af Hads Herreds politi da han havde truet ejeren med at svide gården af.

Da der nu blev indledet nærmere undersøgelser, viste det sig, at den håbefulde unge mand tillige havde gjort sig skyldig i forskellige småtyverier i Nølev og han havde ekviperet sig ret rigeligt og gratis hos forskellige handlende i Odder.

I forhøret måtte karlen tilstå sine synder og nu kommer han sikkert til bittert at angre sin svindel.

Mærkedage og nekrologer:

9.11.: Forlovelse: Søren Jensen, Balle Kildegaard og frk. Anna Øvlisen, plejedatter af Gdr. Røjgaard Saxild Tuskjær.

12.11.: Svend Thusbæk død. Ved et tilfælde har vi i dag fået underretning om, at den gamle forfatter og gårdejer Erik Lund (Svend Thusbæk) er død.

Grunden til, at vi har overset dødsfaldet, er naturligt, når man erindrer, af Erik Lund af næsten alle i Odder kun kendtes under sit forfattermærke, hvorunder han også har skrevet en række artikler i "Odder Avis" og senere i "Odder Dagblad".

Svend Thusbæk var ingen stor forfatter, men hans livlige fantasi og hans store lokalkundskab gjorde dog, at hans bøger fandt en stor læsekreds, og når han med bogtasken over skulderen selv gik fra hus til hus, fra gård til gård, og kolporterede sine fortællinger, blev han overalt modtaget med velvilje, og forretningen gik sikkert strygende.

Svend Thusbæk fik for nogle år siden plads på finansloven for at fortsætte med sine studier over livet i Hads-herred i ganle dage, og denne statsanerkendelse glædede den gamle mand meget.

Svend Thusbæk, der vedblev at skrive lige til sind død, begravedes på Halling kirkegård lørdag den 29. oktober.

(Erik Christensen Lund 7.7. 1835 - 23.10.1910 /red)

December 1910

Annoncer:

Til salg: Står hos Hans Mathiasen i Saxild en fordisk med skuffer og hylder 4½ alen lang og en bagdisk med skuffer, hylder og gesims, 5 alen 14 tommer lang, 3 alen 14 tommer høj, så god som ny. Kan sælges billigt, når det kan ske inden nytår.

Bekendtgørelser:

Auktion i Saxild: Tirsdag den 13. ds. middag kl. 12 sælges på købmand Mathiesens bopæl i Saxild et parti manufakturvarer, tvistlærred, alm. lærred, garn, nåle, kantebånd, seler, samt en del indbo, borde, stole kobbergrubekedel, chaiselongue, 1 ny trillebør m.v.Odder, den 6. december 1910/ Boisen

Tvangsauktion: Efter vedkommende pant- og udlægshavers begæring, bliver den snedker Niels Eske Nielsen tilhørende ejendom, skyldsat under matr. 23.c af Saxild By og sogn, hartkorn 2 /4 alen, bygningsassurance 3500 kr., med påstående bygninger og disses mur- og sømfaste tilbehør m.v. stillet til bortsalg ved en eneste tvangsauktion, som afholdes på selve ejendommen tirsdag den 13. december d.a. form. kl. 11 1/4.

Ejendommen står indtil auktionen til eftersyn for lysthavende, når man derom henvender sig på ejendommen, og auktionsvilkårene samt alle salget vedrørende dokumenter henligge fra dato til eftersyn her på kontoret. Hads Herreds kontor, Odder, den 23. novbr. 1910. Heltzen

Saxild-Nølev Sparekasse afholder terminsdage 13.-17.-21.-31. december. Kontortid kl. 2 til 4 eftermiddag./ Bestyrelsen

Tilbud ønskes på opførelsen af et ishus til Assedrup Mejeri. Tegninger og beskrivelse ligger til eftersyn på Centralhotellet fra og med 18.-21.Bestyrelsen

Mærkedage og nekrologer:

Vor kære søn sadelmager Axel Gerhardt Thuesen døde i dag på Odder Sygehus 28 år gammel.

Rude den 30. november 1910 Maren Thuesen, f. Jensen, Søren Thuesen

Begravelsen er bestemt til tirsdagen den 6. december kl. 1 fra kapellet i Saxild


LOKALSTOF FRA ODDER AVIS 1911

Januar

Annoncer: En pige og en konfirmeret dreng kan få plads til 1. maj hos S. Nielsen, Assedrup

Bekendtgørelser:

Tvangsauktion: Efter vedkommende pant- og udlægshavers begæring, bliver den snedker Niels Eske Nielsen tilhørende ejendom, skyldsat under matr. 23.b af Saxild By og sogn, hartkorn 2 ½ alb., areal 2180 alen, bygningsassurance 3200 kr., med påstående bygninger og disses mur- og sømfaste tilbehør m.v. stillet til bortsalg ved en eneste tvangsauktion, som afholdes på selve ejendommen torsdag den 5. januar 1911 eftermiddag kl. 12½.

Ejendommen står indtil auktionen til eftersyn for lysthavende, når man derom henvender sig til ejeren og auktionsvilkårene samt alle salget vedrørende dokumenter henligge fra dato til eftersyn her på kontoret. Hads Herreds kontor, Odder.

Kommunens valglister for Saxild-Nølev Kommune gældende fra 15. februar 1911 til 14. februar 1912 vil blive fremlagt i Saxild og Nølev Skoler fra den 16. til den 31. januar d.a. begge dage indbefattede. Sognerådet

Artikler: Ingen

Ejendomshandler Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Dødsfald:

Vores kære lille søn Hugo døde i dag. Nølev den 16.januar 1911. Begravelsen foregår fra hjemmet fredag den 20. formiddag kl. 11 præcis.(Hugo Kjærsgaard 4½ måned- red)

Det bekendtgøres herved at min kære hustru Louise Bisgaard, tdl. husbestyrerinde på Kancelliråd Andersens Stiftelse i dag er afgået ved døden. 73 år gammel.

Odder den 18. januar 1911 på børn, svigerbørns og egne vegne P. Bisgaard

Begravelsen foregår fra Saxild Kirke onsdagen den 25. d.m. kl. 2 eftermiddag.

(Louise Frederikke Kathrine Scheel f. 13.11. 1837 i Holsten - red.)

Min kære hustru Maren f. Nielsen døde på sygehuset i Odder den 15. ds. /Rs. Mortensen, Saxild

Begravelsen finder sted fra kapellet ved Saxild Kirke lørdag den 21. kl. 2

(Maren Nielsen f. 12.4.1864 i Dalbyover sogn - red.)

Vor kære moder og svigermoder Ane Nielsen f. Hansen er afgået ved døden hvilket herved bekendtgøres for fraværende slægt og venner.

Assedrup den 29.januar 1911 Ane Kristine Nielsen, Søren Nielsen, Kathrine Nielsen, Rasmus Frandsen

Begravelsen er bestemt til lørdag den 4. februar kl. 12½ fra hjemmet. Indbydelsen sker kun på denne måde.

(Ane Nielsen, Marensminde f. 19.4.1837 - red)

Tak til alle, store som små, som viste venlig deltagelse ved min mands død og begravelse.

Saxild Skole den 17. januar 1911 Dorthe Andersen

(Lærer Lars Andersen død 9. januar 1911 - red.)

Februar 1911

Annoncer:

Fodermester: En velanbefalet (ugift) fodermester der vil passe og malke min besætning kan få plads til 1. april el. maj. Hans Simonsen, Saxild

Bekendtgørelser:

Fiskeri og jagt samt færdsel over vore enge forbydes. Lehrmann, Johannes Andersen, Jens Lassen, alle af Nølev.

Søren Nielsen, Søren Andersens enke, Poul Rasmussen, N.J. Kanstrup, Niels Andersen, Rich. Tikiøb, Rasmus Elmose, Jens N. Nielsen, Kristoffer Hansen, Jens Jensen, alle af Assedrup.

Saxild Forsamlingshus

fredagen den 10. ds. aften kl. 8 taler pastor Malling om landboforhold i det 18. århundrede.

Saxild Forsamlingshus: Tirsdagen den 21. februar aften kl. 8 taler højskoleforstander Maarsø, Ask.

Stor besætningsaution på Saxildgaarden afholdes lørdagen den 25. februar kl. 11 over den proprietær La Cour tilhørende fortrinlige besætning hvoraf fremhæves: 26 malkekøer (røde og enkelte jydske) 1 rød tyr 1 3/4 år gammel, 16 ungkvæg, 1 griseso (farer i marts), 4 arbejdsheste, 1 hvid ponnyhest, 2 plage 2 og 1 år gamle.

1 slåmaskine, 1 ny høstmaskine (aflægger), 1 tallerkenharve, 1 fjederlandsharve, 1 kagebrækker, e roeskærer, 1 radrenser, 1 landauer, 1 char-a-banc, 1 lille fjedervogn, seletøj, 2 kar m m m samt kartofler og roer.

Kredittiden er 5 mdr. Salæret 4% men mod kontant kun 1%.

Kun de der har været medlemmer af Hads Herred Landboforening i mindst 2 mdr. har adgang til auktionspladsen mod forevisning af medlemskort. PUV Hans Jensen, formand

I anledning af generalforsamling i Odder Andels Svineslagteri afholder Saxild-Nølev Sparekasse ingen kontordag lørdagen den 18., men derimod lørdagen den 25. d.m. eftermiddag kl. 2. /Bestyrelsen

Folketingsvalglisterne for Saxild-Nølev Kommune, gældende fra 1. april 1911 til 31. marts 1912 vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i Saxild og Nølev skoler fra 1. - 8. marts begge dage medregnede. På samme tid og sted vil tillige en fortegnelse over de højtbeskattede vælgere i landstingskredsen være fremlagt til eftersyn.

Klager over disse lister må være indgivet skriftligt til sognerådet senest den 11. marts d.a.Saxild-Nølev Sogneråd den 20. februar 1911/ Lilmoes, fmd.

I henhold til § 8, Lov om hjælpekasser af 4. maj 1907, var der onsdagen den 22. februar i Saxild-Rude Fællesskole blevet foretaget valg af bestyrelsesmedlemmer til i Saxild - Nølev Kommune.

Den i samme lovs § 10 foreskrevne valgliste vil være fremlagt til almindeligt eftersyn i Saxild og Nølev skoler fra 1. til 10. marts begge dage medregnede.

Klager over denne valgliste må være indsendt skriftligt til sognerådet senest den 12. marts. Saxild - Nølev Sogneråd / M. Lilmoes fmd.

Jordarbejdet

ca. 820 kubfvn mm ved reguleringen af Rævsåen i Assedrup enge udbydes herved i henhold til Landvæsens kommissionskendelse af 16. november 1910 i overenstemmelse med et af Hedeselskabet udarbejdet projekt.

Konditioner og planer er fremlagt til eftersyn i Assedrup Brugsforening, på Hedeselskabets kontor i Viborg og på Ting- og arresthuset i Aarhus.

Skriftlige tilbud modtages af vejinspektøren i Aarhus indtil lørdag den 11. marts kl. 9 formiddag, hvorefter tilbudene åbnes samme dag kl. 11 formiddag på Ting- og arresthuset i Aarhus i overværelse af de bydende, der måtte give møde.

Artikler:

Hædersgave: Stationsforstander Andersen, Assedrup, der i går overtog Boulstrup Station efter hr. Grosen modtog inden sin afrejse fra Assedrup fra beboerne i omegnen et smukt egetræs salonur med sølvplade som tak for sin virksomhed i Assedrup. Såvel hr. Grosens, som hr. Andersens ur er leverede af urmager Jensen, Tværgade, Odder.

Ejendomshandler

Proprietær La Cour, Saxildgård har af proprietær Juhl købt Langkjærgård i Torrild, 95 tdr. land m/ avl og besætning for 67.000 kr. Overtagelsen sker 1. marts.

Mærkedage og nekrologer:

Dødsfald

Vor kære moder og svigermoder Ane Sørensen, Enke efter gårdejer Jens Jørgensen hensov i dag stille og roligt 77 år gammel. Tuskær den 17. februar 1911, Mette Marie og Morten Sørensen

Begravelsen foregår fra hjemmet lørdagen den 25. ds. kl. 12

(Ane Sørensen, Tuskær Skovgaard, født 20.11. 1833/red.)

Hjertelig tak for udvist deltagelse ved vor kære moder og svigermoders begravelse.

Mette Marie og Morten Sørensen, Saxild Tuskær

Marts 1911

Annoncer:

En yngre karl kan få plads 1. maj. Johannes Andersen, Nølev

En pige kan få plads 1. maj hos gdr. Lilmoes

En yngre karl eller konfirmeret dreng, som vil passe kreaturer samt deltage i malkning, søges til april eller maj hos gårdejer K. Røjgaard, Saxild

Saxild Forsamlingshus Tirsdag den 28. ds. aften kl. 8 oplæsning af mejerist Henriksen, Bøgekilde

Havrehalm kan fås til købs hos Rasmus Jacobsen, Saxild

En pige kan få plads til 1. maj Hans Simonsen, Saxild

Fodermester: En ordentlig karl der vil passe en besætning på 16 køer plus opdræt samt deltage i malkning kan få plads 1. maj. Hans Simonsen, Saxild

Bekendtgørelser:

Det bekendtgøres herved, at et uddrag af fortegnelsen over den foreløbige ansættelse til beregning over indkomst- og formueskat til staten i Saxild-Nølev kommune for året 1911-1912, indeholder ansættelsen for de skattepligtige, som ikke have indgivet selvangivelse samt for aktieselskaber og foreninger, ligger til eftersyn fra 1. til 8. april i Saxild-Rude Fællesskole og fra 8. til 15. april i Nølev Skole.

Samme steder ligger til eftersyn fra 1. til 15. april overslag over kommunens indtægter og udgifter 1911 - 1912 og fortegnelse over de skatteyderne pålignede kommunale skatter for samme år. Klager over ansættelsen indgives skriftligt til sognerådet senest den 15. april. Sognerådet.

Artikler: Ingen

Ejendomshandler Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Dødsfald:

Ingen

April 1911

Annoncer:

Fodermester: En ordentlig karl der vil passe en besætning på 18 køer plus opdræt samt deltage i malkningen kan få plads 1. maj hos Hans Simonsen, Saxild

En pige som vil malke kan få plads 1. maj hos Hans Simonsen, Saxild

Havrehalm kan fås til købs hos Rasmus Jacobsen, Saxild

Kartofler up-to-date fine og velsmagende er til salg hos S. Kruse, Rude pr. Odder

Saxild Badehotel: Åbner skærtorsdag bedes i velvillig erindring. Chr. Pedersen

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Kommunes skatteliste

I avisen den 5. april er en længere fortegnelse over opkrævede skatter i Saxild og Nølev sogne.

Alle personer med en opkrævet skat på over 20 kr. er anført med beløbs størrelse. Listen er for omfattende til hjemmesiden, men kan ses på arkivet.

Artikler:

Af Hads Herreds Historie af Johs. Malling

I april måned er der over flere dage fortløbende arktikler om Kysing og Norsmindes historie. Artiklerne er for omfattende til hjemmesiden, men kan ses på arkivet. Det bemærkes, at størsteparten af avisen fra 1911 stadig er med gotisk skrift.

Ejendomshandler Ingen

Mærkedage og nekrologer: Ingen

Maj 1911

Annoncer:

Saxild Badehotel åbner skærtorsdag bedes i velvillig erindring. Chr. Pedersen

Bekendtgørelser: Ingen

Artikler:

Lærerjubilæum i Nølev Den 2. maj var det 25 år siden, at lærer J. Sejr Jensen tiltrådte embedet i Nølev.

I al stilhed var der af beboerne i Nølev og Assedrup truffet foranstaltninger til at fejre dagen. Hedad aften mødte skoledistriktets beboere fuldtalligt i skolens gymnastiksal, der om eftermiddagen var blevet pyntet med flag og grønt.

Gdr. A. Andersen Driften lykønskede på beboernes vegne den overraskede jubilar og bragte en varm tak for de 25 års trofaste og dygtige virksomhed. Han overrakte lærer Jensen en smukt guldur med kæde og fru Jensen nydelige og værdifulde sølvgenstande.

Pastor Jensen, Saxild, bragte på skolekommissionens vegne en tak for dygtigt og ihærdigt arbejde i skolens tjeneste og overbragte smukke gaver fra skolekommission og kommunens lærere og lærerinder i forening. Så serveredes kaffe, vin og kage. Taler og sange vekslede ved det festligt smykkede bord. Et par af sangene var forfattet i dagens anledning.

Taler holdtes af sognerådsformand R. Lilmoes og kommunens lærere. Stort bifald tog især en tale af Gdr. S. Eriksen, Snærild for fru Jensen, der så trofast havde stået ved sin mands side i de 25 år.

Mange telegrammer indløb - fra gamle elever og andre. Lærer Jensen bragte til sidst i en hjertelig tale en tak til beboerne og de andre, der havde været med til at hædre ham.

Hele festen vidnede på den smukkeste måde om det udmærkede forhold, hvori lærer Jensen står til sine sognefolk og de institutioner han som lærer kommer i berøring med.

Ejendomshandler Ingen

Mærkedage og nekrologer: Ingen

Juni 1911

Annoncer:

Saxild - Nølev Sparekasse afholder terminsdage den 13., 17. og 24. juni. Kontortid eftermiddag kl. 4. Bestyrelsen

Bekendtgørelser:

Pludselig død: Snedker Niels Eske Nielsen Saxild faldt i morges ved 6½ tiden om på Saxild gade og var kort efter død.

Den konstituerede distriktslæge der straks blev tilkaldt kunne kun konstatere, at døden skyldtes et hjerteslag. Nielsen var 41 år gammel. (f. 18. juni 1869 i Torrild død 6. juni 1911 i Saxild. red.)

Artikler:p>

Ulykkestilfælde: En ca. 9 årig dreng san af gdr. Marius Christensen Kysing legede i går eftermiddag sammen med sin broder, der havde fået fat på en økse, og broderen kom ved uagtsomhed til at tilføje ham et hug i benet med øksen, så det meste af knæskallen blev omtrent flået af.

Han bragtes til distriktslæge Rise i Odder, der straks tog ham under behandling, og det menes, at drengen atter kan komme til at få sin fulde førlighed tilbage.

Ejendomshandler Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Vor kære fader Jens Poulsen er i går afgået ved døden næsten 79 år gammel.

Rude Mark den 12. juni 1911. Hans efterladte børn. Begravelsen er bestemt til lørdag den 17. ds. kl. 12 fra hjemmet

(født i Kysing den 10. juli 1832 død i Rude den 11. juni 1911 . red.)

Hjertelig tak for udvist deltagelse og hjælpsomhed under vor kære faders sygdom og ved hans begravelse. Jens Poulsens børn, Rude Mark

Juli 1911:

Annoncer:

En pige og en barnepige kan få plads straks eller 1. august. Gmd. S. Nielsen, Assedrup

En dannet ung pige som vil være en ældre dame behjælpelig med husholdning, samt en pige ca. 16 år, kan til 1. november få plads på Nølevgaard pr. Odder. H. Wind

Bekendtgørelser:

Al jagen og skyden på vore ejendomme langs fjord og hav forbydes. Enhver der træffes vil blive draget til ansvar efter loven.

P. Andersen, forpagter K. Rasmussen, R. Sørensen, R. Nielsen og K. Baatrup, alle af Kysing.

Det årlige eftersyn af Spangsbækken foregår fredagen den 28. juli kl. 5 eftermiddag og begynder ved skellet mellem Bjerager og Saxild. Saxild-Nølev kommunes vandsynsmand

Saxild-Nølev Sparekasse afholder generalforsamling lørdagen den 29. juli eftermiddag kl. 6 hvorpå forhandles følgende:

a) bestyrelsen giver beretning om kassens virksomhed i det forløbne regnskabsår.

b) det reviderede regnskab fremlægges til desicion og eventuelle godkendelse.

c) valg af bestyrelse og revisorer. Bestyrelsen

Tvangsauktion i Saxild: Lørdag den 29. ds. formiddag kl. 10 afholdes på enke Karen Jensens bopæl i Saxild auktion over det hendes tilhørende lager af kolonialverer, tøj etc. samt indbo. Kredit 6 uger. Hads Herredskontor Odder. 27.juli 1911 Heltzen

Artikler:

Præmiering af husmandsbrug: Det fremgår af en artikel at Hads Herreds Landboforening har præmieret en del husmandsbrug i forskellige klasser. Der nævnes i alt 25 husmænd heraf 3 i Saxild, nemlig

2. klasse:

nr. 10: Niels R. Andersen, Saxild

nr. 12: Jørgen B. Jørgensen, Saxild

3. klasse

nr. 24: Niels Bisgaard, Saxild

Ejendomshandler Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Kirkebogen viser: 26. juli død Anton Jakobsen, 9 år, s.a. Jakob Jakobsen og Rasmine Tomine Jakobsen

August 1911:

Annoncer:

En andenkarl samt en kreaturpasser søges snarest hos Gdr. Røjgaard, Saxild

Saxild Badehotels saison slutter 31. august. Chr. Petersen

En pige kan fra 1. november få plads hos gdr. Christiansen, Assedrup st.

Bekendtgørelser:

Kirkekoncert søndag den 27. ds. kl. 7 i Nølev Kirke

af programmet fremhæves: Et uvejr i Alperne, Fantasi for orgel - Jesus af Nazareth, sang af Gounod. Billetter á 50 øre, børn 25 øre fås ved Kirkens indgang. Arthur Allin

Saxild Badehotel slutter i morgen saisonen. Der har i sommerens løb været ret godt besat med fremmede badegæster ligesom en mængde af byens og egnens befolkning har benyttet de herlige bade.

Kirkekoncert i Nølev: Domorganist Arthur Allin og datteren, sopransangerinden Frk. Allin, giver på søndag en kirkekoncert i Nølev Kirke. Vi henviser til annonce.

Odder Bank averterer med en indlånsrente på 4% + ½ % ved 3 mdrs. opsigelse.

Artikler:

Ildebrand i Rude: Ved 8½ tiden i morges opdagede man , at en høstak, der stod ikke mere end en snes favne fra Ole Thuesens gård i Rude var i brand. Ilden opstod i vindhjørnet og bar lige hen mod den stråtækte gård, således at det en tid så ud som om både denne gård og hele den tæt sammenbyggede by skulle blive et sikkert offer for flammerne, men ved en eksempelløs og resolut optræden fra brandvæsenets side, lykkedes det at blive herre over ilden, således kun to høstakke brændte.

Skoldet i kogende vand: Mejerske Abelone Andersen, Saxild Mejeri var i går formiddags så uheldig at glide og falde på gulvet da hun sammen med en anden kom bærende med en stor beholder med kogende vand. Vandet strømmede ned over hende og skoldede slemt begge ben og en arm.

Læge Rise, der hurtigt kom tilstede håbede dog, at hun vil kunne komme op i løbet af en måneds tid.

Hvorledes er høsten i år er det spørgsmål, vi har rettet til en række af herredets mest kendte landmænd: P. Beck, Vesterhougaard, Saxild udtalte på vor forespørgsel: Ja, alle her omkring har jo nu fuldstændigt indhøstet og med hensyn til fyld så er det ganske givet, at det er over middelhøjt, men der er vist ingen endnu, der har tærsket, så man kan vanskeligt udtale sig om kærneudbyttet endnu. Personligt har jeg en formodning om, at kærneudbyttet er mindre tilfredsstillende, da modningen gik så hurtigt for sig, men som sagt, det er kun en formodning, der endnu ikke er bekræftet.

Ejendomshandler Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Kirkebogen viser: 9.8. Osvald Dahl Nielsen, Rude Mark, død 10 dage gl.

September 1911:

Annoncer:

En pige kan fra 1. november få plads hos Grd. Frands Christiansen, Assedrup st.

Al jagt forbydes på Gdr. Simon Nielsens, Hans Simonsens, Niels Madsens og Hans Øvlisens ejendomme. Alle af Saxild

Jagtaflysning: Al jagt på F Sørensens mark i Saxild aflyses. Den jagtberettigede

Advarsel: Al jagen på de af Moesgaard tilhørende arealer ved Norsminde Fjord forbydes herved. På ejerindens vegne: A Pries

Bekendtgørelser:

Vandsyn afholdes 28 september over det mindre offentlige vandløb, der løber fra Bjerager til Saxild Mark og fortsætter gennem Spangsbro til havet. Synet begynder ved Bjerager Hovgaard kl. 11 formiddag. Vandsynsmændene

Tvangsauktion Lørdag den 7. oktober form. kl. 10½ afholdes tvangsauktion på og over enke Karen Jensens hus matr. 46. b Saxild af htk. 1 alb., bygningsassurance 1830 kr. areal 1010 kvad. alen. Konditioner ligger til eftersyn her på kontoret. Hads Herreds kontor Odder, den 29. september 1911, Heltzen

Artikler: Ingen

Ejendomshandler

Husmand Rasmus Hansen Saxild har solgt sin ejendom, ca. 2½ tdl. land, til ungkarl S. Johansen, Kysing for 2800 kr. Udvendig besætning medfølger. Overtagelse 1. november

Mærkedage og nekrologer:

Al opmærksomhed i anledning af vort sølvbryllup frabedes. Mads Andersen og hustru Kirstinelyst, pr. Assedrup

Oktober 1911:

Annoncer:

Til 1. november søges en flink pige til hjælp, dels ved indvendig gerning dels ved ekspedition. Løn 12 kr. mdl. Købmand J.P. Poulsen, Saxild pr. Odder

Bekendtgørelser:

En ældre mand fra Aarhus var i lørdags kommet til Saxild, hvor han gik og tossede rundt på en sådan måde, at man tvivlede på hans forstand, og lod ham indlægge på Odder Sygehus.

På sygehuset mente man imidlertid, at manden ikke "var mere tosset, end man har lov til at være" og man telefonerede derfor til hans familie i Aarhus, der fik ham hentet hjem.

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler

Ejendom til salg i Saxild beliggende midt i byen. Grundmuret hus, stor have, areal i alt 3 tdr. 2 skp. land er til salg på gode betingelser. Lærer Nielsens enke, Saxild pr. Odder

Mærkedage og nekrologer: Ingen

November 1911

Annoncer:

En karl (helst yngre) søges straks hos gårdejer K. Røjgaard, Saxild

Bekendtgørelser: Ingen

Artikler: Ingen

Ejendomshandler Ingen

Mærkedage og nekrologer: Ingen

Kirkebogen viser dog for Nølev sogn: Peder Pedersen, husejer på Assedrup mark død 8. november, født 14.april 1838

December 1911:

Annoncer: Ingen

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev Sparekasse afholder terminsdage den 11., 16., 20. og 30. december d.a. Kontortid eftermiddag kl. 2. Bestyrelsen

Bekendtgørelse fra politiet

1: Da der i dag er konstateret Mund-og klovsyge på gårdejer Chr. Mortensens gård i Saxild Sogn her i jurusdiktionen, bekendtgøres det her ved at bemældte sogn som følge deraf afspærres, hvorved bemærkes: Det er forbudt at udføre klovbærende dyr, kvæg, får, geder eller svin fra Saxild sogn til andre dele af landet eller udlandet.

2: Dræbte, men endnu ikke slagtemæsigt behandlede dyr af de nævnte arter samt klovbærende vildt, hø, halm og gødning må ikke bortføres fra Saxild Sogn.

Det samme gælder horn, klove, huder og skind af nævnte dyr, med mindre de er fuldstændigt lufttørrede eller gennemsaltede eller under veterinærpolitiets kontrol behørigt descinficerede.

3: Gennem Saxild Sogn må transport af klovbærende dyr ikke finde sted uden efter særlig tilladelse.

4: I Saxild Sogn skal al unødvendig driven af dyr på alfar vej undgås. Omførsel af dyr til salg i sognet og samlet opkøb må ikke finde sted.

Afholdelse af dyrskuer, markeder eller auktioner over sammenbragte dyr er forbudt, ligeledes anbringelse af klovbærende dyr på fælles græsgang.

5:Til ejendom hvor der findes angreben besætning, må ej føres fremmede klovbærende husdyr, og fremmede heste må ej indstaldes dersteds. Ejheller må uvedkommende personer besøge sådanne ejendomme.

6: Alle hunde i Saxild Sogn skulle holdes bundne eller føres i bånd.

7: Fra mejeriet i Saxild Sogn må ikke udleveres mælk, derunder fløde, skummet mælk, kærnemælk og valle, som ikke har været opvarmet til en varmeenhed af mindst 64 grader Reamur (80 grader Celcius) Det samme gælder Andels- og fællesmejerier udenfor Saxild Sogn forsåvidt de modtage eller i de sidste 8 dage have modtaget mælk fra Saxild Sogn.

Der er løbende bekendtgørelser om forbudet i løbet af december måned.(red)

Odder Andels-Svineslagteri

Efter tilladelse modtager slagteriet svin fra Saxild, Nølev og Bjerager hver tirsdag eftermiddag.

Fra sognene Assedrup, Nølev, Rørth, Rude, Kysing og Saxild mødes ved sogneskellet mellem Nølev og Studshoved (Nølev Bro) kl. 1 og fra Byerne Saxild, Dyngby, Boulstrup, Hølken og Bjerager mødes ved sogneskellet mellem Bjerager og Randlev (Bjerager Hougaards mark) kl. 2

Ved disse mødesteder skal svinene synes af dyrlæge, hvorfor der må mødes præcist. Der må ikke findes halm i vognene. Inden vognene forlader slagteriet vil de blive rengjort og kalkede.

Mund og klovsyge i Rude

Mund-og klovsyge er i dag efter dyrlæge Mikkelsens skøn udbrudt i Søren Christensens enkes besætning i Rude. To køer er angrebet. Der er i middags telegraferet til veterinærmyndigheder.

Skønt stedet ligger knap en fjerdingvej fra Mortensens gård i Saxild, hvor sygdommen først udbrød, har det ikke været muligt at finde nogen forbindelse mellem de to gårde, der kan forklare, hvordan smitten er overført.

Artikler:

Der er en artikel om tro strandinger - en mellem Hou og Gyllingnæs - som beskrives, herefter står at læse:

..... omtrent samtidig strandede i Saxild Bugt fiskerkvasen Valborg, kapt. Martin Olsen af Norsminde.

Kvasen er kastet temmelig langt ind mod land, men vil sikkert kunne bjerges, når søen lægger sig.

Ejendomshandler

Søren Sørensen Saxild har solgt sin gård 80 tdr. land til Jens Jensen, Framlev for 62.500 kr.

Mærkedage og nekrologer:

Min kære hustru Sofie Frederikke Kirstine Nielsen er i dag afgået ved døden 80½ år gammel. Odder den 15. december 1911. Rasmus Nielsen tdl. gårdejer i Saxild. Begravelsen foregår fra kapellet på den nye kirkegård onsdag den 20. ds. kl. 2½.

(født 19 apr 1831 i Bjerager - red.)

Hjertelig tak for udvist deltagelse ved vor kære moder og svigermoders begravelse. Niels Andersen og hustru. Kirstinelyst Assedrup

(af kirkebogen fremgår det, at det er Magdalene Sørensen født 17.1. 1831 enke efter Anders Nielsen)

Hjertelig tak for udvist deltagelse ved min kære hustrus begravelse Rasmus Nielsen, Odder

(Sofie Frederikke Kirstine Nielsen)

Proklama

Alle og enhver der måtte have noget at fordre i boet efter den under 8de november d.a. afdøde husejer Peder Pedersen af Assedrup, Nølev sogn indkaldes herved - under deres rets fortabelse - med 6 måneders varsel til at anmelde og beviseliggøre deres krav for underskrevne executor testamenti i boet, hvori der er vedgået arv og gæld.

Med samme varsel indkaldes afdødes intestatarvinger, idet dog bemærkes, at afdøde ved testamente har disponeret over alle sine efterladenskaber.

Odder den 22. dec. 1911 S. Sejersen Sagfører

(Peder Pedersen, husejer på Assedrup mark død 8. november, født 14.april 1838 /red)


LOKALSTOF FRA ODDER AVIS 1912

December 1912:

Annoncer:

Saxild-Nølev Sparekasse afholder terminsdage den 11., 14. og 21. december. Kontortid kl. 2 eftermiddag. Bestyrelsen

Bekendtgørelser:

Ingen

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler

Gdr. Chr. Mortensen, Saxild, der for nylig har solgt sin gård har af slagter N. Bisgaard, Saxild, købt en byggegrund på ca. 1000 kvadratalen til en pris af 500 kr.

Mærkedage og nekrologer:

Dødsfald

Min kære hustru

Karoline Jakobsen,

født Mogensen,

er i dag afgået ved døden, 56 år gammel.

Saxild deb 5. december 1912

Morten Jacobsen

Begravelsen foregår fra hjemmet torsdag den 12. ds. kl. 12

(Karoline Jensen Mogensen, gårdmandskone Saxild, født i Mejlby 27.4. 1856. Gift med Morten Jakobsen, Saxild /red)

November 1912:

Annoncer:

Kirkekoncert i Saxild Kirke

Torsdag den 28. dennes kl. 6½ præcis af hr. professor Nebelong og hr. Thøger Rasmussen.

Biletter kan forudbestilles á kr. 0,50 i Saxild og Nølev Skoler samt ved indgangen fra kl. 6.

Bekendtgørelser:

Ingen

Artikler:

Skiftedagsglæder

5 karle fra Assedrup, der i dag skulle stilles for at drage hver til sin egn af Danmark, ville i aftes fejre afskeden på en festlig måde, hvorfor de købte et større lager af Bajersk øl og portvin, som de konsumerede i den ene karls kammer. Efter at have udtømt spirituslageret, fandt de på, det ville være fornøjeligt at aflægge en visit på stationen, og dette gjorde de så grundigt, at de brækkede benene af bordet, knuste drikkebægrene og standsede uret alt under vilde hyl og almindelig begejstring.

I dag måtte de 5 herrer erstatte skaden, hvorhos bøden, i betragtning af, at de var så velbeslåede med penge, blev sat til 15 kr. hver.

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Oktober1912:

Annoncer:

2 karle

den ene i 16 års alderen kan få plads 1. november hos

K Røjgaard Saxild pr. Odder

Bekendtgørelser:

Ingen

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen.

I kirkebogen er der dog følgende dødsfald:

Saxild:

Johannes Jensen født 29. marts 1841 i Over Fløjstrup død i Saxild 3. oktober 1912

Nølev: Ingen

September 1912:

Annoncer:

Ingen

Bekendtgørelser:

Ingen

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

August 1912:

Annoncer:

Saxild Badehotel er åben for sidste gang i denne sæson søndag den 1. september.

Jagtaflysning

Al jagen på¨undertegnedes marker er strengt forbudt.

J. Rasmusssen, Saxild, J. Kjærsgaard, N. Nielsen og M. Jensen, alle Nølev

Bekendtgørelser:

Det bekendtgøres herved, at regnskabet over Saxild-Nølev Kommunes indtægter og udgifter i det forløbne år, samt fortegnelse over kommunens formue og gæld vil blive fremlagt til almindeligt eftersyn samtidig i Saxild Fællesskole og Nølev Skole fra den 9. til den 23. august. d.a.

Sognerådet

Saxild-Nølev Sparekasse

afholder generalforsamling

lørdag den 17. august d.a. eftermiddag kl. 7

med følgende dagsorden:

Bestyrelsen giver beretning om Kassens virksomhed i det forløbne regnskabsår

Det reviderede årsregnskab fremlægges til decision og eventuel godkendelse

Optagelse af garanter

Valg af bestyrelse og revisorer

Bestyrelsen

Artikler:

Feriekolonien i Saxild

De 15 Københavnske drenge, som var indkvarterede i Saxild Forsamlingshus, rejste i går, efter at have tilbragt 14 dage hovedsageligt ved Saxild Strand. Drengene har dog også foretaget marchture omkring i egnen, ligesom de af Gdr. Hans Simonsen, Saxild og købmand Hansen Hou blev inviteret på en køretur til Hou, hvor de badede og spiste de medbragte madkurve.Fisker Færgemann gav dem en gratis sejltur, og havnefoged Christoffer Færgemann opvartede dem med kaffe. Drengene har hele tiden opført sig mønsterværdigt og var overordentlig glade ved opholdet.

Forhåbentligt vil det da lykkes næste år at tilvejebringe de nødvendige midler til, at man atter kan arrangere en koloni. Da man jo nu har udstyret, fordres der jo ikke store kapitaler.

Børnekolonien i Saxild

Den endelige opgørelse over udgifterne ved børnekolonien i Saxild foreligger nu og udviser, at samtlige udgifter til leje af forsamlingshuset, kost og fuld forplejning andrager i alt 166 kr. og 46 øre. Regnes kosten alene, andrager den i alt 48 3/4 øre pr. barn dagligt. Dertil kommer udgiften en gang for alle 163. kr. og 50 øre for sengeklæder.

Ved vejninger er det konstateret, at drengene gennemsnitligt har taget 4 pund til i vægt i de 14 dage, hvilket vel må siges at være et ganske glimrende resultat.

En af dem har endog taget 12 pund på, idet han vejede 59 pund ved ankomsten og 71 pund den dag han rejste.

Et sådan lille underværk har fundet sted, og derfor har udvalgets arbejde været taknemmeligt særligt når også hensyn tages til den næsten overvældende velvilje og støtte fra alle sider. En fortsættelse af arbejdet vil derfor sikkert falde let. Den omfattende interesse er jo netop en borgen for, at man her har fundet en sag, som tjener almen støtte.

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Juli 1912:

Annoncer:

Ingen

Bekendtgørelser:

Ingen

Artikler:

Feriekoloni ved Saxild

Børnehjælpskomiteen har nu vedtaget selv at anskaffe det nødvendige sengetøj ved feriekolonien ved Saxild, da det havde vist sig umuligt andetsteds at låne de nødvendige madrasser og tæpper.

Hele sengeudstyret til de 15 børn anddrager ca. 150 kr., og så har man jo sagerne i orden til et andet år.

Børnekolonien ved Saxild

De 15 Københavnske drenge i alderen 10-14 år, der af børnehjælpskomieteen er indkvarterede i Saxild Forsamlingshus, ankom i onsdags aftes med 6½ toget til Odder, og bl straks i to charabancs ført til deres kvarter.Foruden den ledsagende lærer, der med sin hustru følger børnene, fulgte udvalget: Paster Christensen, lærer Jochumsen og boghandler Paludan Andersen med drengene til Saxild, for at overbevise sig om, at alt var, som det skulle være, og det var en fornøjelse at se, hvor drengene strålede af henrykkelse og straks fandt sig til rette. Efter en højst nødvendig storvask, hvor drengene fik jernbanestøvet af sig, blev der serveret varm aftensmad, bestående af frikadeller, kartofler og sauce, og det ville være synd at sige, at drengene var kartoffelforagtere. Det havde de nu heller ingen grund til, påstår Hr. Paludan, med hvem vi i dag havde en samtale, thi vi andre, der også spiste med, måtte indrømme, at alt var fortrinligt tillavet.

Drengene boltrer sig nu hver dag i det fri, bader og lever iøvrigt et herreliv på stranden. I dag skal hele kolonien til chokolade hos lærer Jochumsen og senere venter der drengene endnu flere herligheder.

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Juni 1912:

Annoncer:

Saxild-Nølev Sparekasse afholder terminsdage d. 11., 15., 18., og 21. juni. Kontortid kl. 4 eftermiddag. Bestyrelsen

En pakke

i gråt papir indeholdende et par fjedersko, er tabt fredag den 14. ds. på vejen fra Odder Banegaard til Tuskær. Man bedes aflevere den hos forpagter Voetmann, Tuskær

Bekendtgørelser:

Besætningsauktion

På grund af ejendomshandel lader gdr. Jens Rasmussen bortsælge ved auktion tirsdagen den 25. juni kl. 1½ på hans ejendom på Assedrup Mark hele den ham tilhørende besætning.

( Herefter er en liste over besætning og maskinpark.)

Kun medlemmer af Hads Herreds Landboforening har adgang til auktionen mod forevisning af medlemskort.

Kredittiden er 5 mdr. Salæret 4 % mod kontant kun 1%,

Auktionsudvalget

Artikler:

En feriekoloni i Saxild

Som det vil erindres vedtog udvalget for Børnehjælpsdagen i Odder sidste år at henlægge et mindre beløb til et grundfond til oprettelsen af en koloni af københavnske feriebørn.

Til at ordne det videre fornødne med koloniens indkvartering valgtes der et mindre udvalg, bestående af pastor Malling, bogholder Paludan Andersen og lærer Jochumsen og arbejdet er nu så vidt fremskredet, at man har modtaget løfte fra udvalget i København om at fp ca 15 raske drenge herover i 14 dage eller en måned, hvorlænge er endnu ikke endelig afgjort, da det tildels beror på, hvor langt pengene rækker. En københavnsk lærer vil antagelig følge børnene herover og lede kolonien den halve tid, medens lærer Jochumsen har lovet at varetage ledelsen resten af tiden. Antagelig vil kolonien blive indkvarteret i Saxild Forsamlingshus, som udvalget har tilsagn om på meget fordelagtige vilkår,

Efter pastor Mallings død er udvalget blevet suppleret med pastor J C Christensen, Odder.

Rude fæstegårde

Forhandlingerne om deres overgang til selveje er nu tilendebragt, og der er kun nogle formaliteter tilbage at ordne.

Det er 9 gårde og nogle mindre ejendomme, som nu bliver frit eje.

Fæsterne skal pr. td. hartkorn betale 2000 kr., der dog kan blive stående i ejendommen og er rentefrit i 2 slægtsled. Landgilden (ca. 20 kr for en gårds vedkommende) afløftes med en sum, der er 62 ½ gange større end den årlige ydelse. Denne sum skal udredes straks, såvel som hvad fra den gamle bankhæftelse endnu hviler på ejendommene.

Ejendomshandler

Træskomand og husejer Niels M Andersen, Saxild har til gårdejer i Farstrup Chr. Christensen solgt den ham tilhørende ejendom med 19 skpr. land for en pris af 4800 kr. Besætning medfølger. På ejendommen hviler en bygfgift på ca. 800 kr som køberen overtager udover de 4800 kr. Overtagelsen sker den 11.ds.

Gårdejer Jens Peter Jensen, Kysing har solgt sin ejendom, 12 tdr. land, til Anton Nielsen, Odder, for en købesum af 15.600 kr. Al udvendig besætning medfølger. Overtagelsen sker straks.

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Maj 1912:

Annoncer:

Et hus i Saxild med tilhørende god frugthave kan fås til leje straks. Hans Simonsen

Saxild Badehotel

åbner Kristi Himelfartsdag,

den 16.ds.

Chr. Pedersen

Bekendtgørelser:

Ingen

Artikler:

Det Davidsen'ske Gods i Rude

9 gårde og 2 huse, ca. 39 tdr. hartkorn vil efter forlydende nu kunne købes af de nuværende arvefæstere på gode betingelser, Sagen vil rimeligvis blive endeligt ordnet i den kommende juni-termin. Ordningen af overgangen til selvejer har været meget vanskelig og krævet meget indviklede bestemmelser.

Der har været forhandlet om denne ordning, først i en årrække efter at sagen var rejst i 1860. I slutningen af århundredet fik man meddelelse om, at sagen måtte betragtes som bortfalden.

Den blev så taget op påny 1905 og vil altså nu endelig være tilendebragt i juni termin 1912.

Som det vil være de fleste af vore læsere bekendt, er godset i sin tid opstået ved, at de 9 gårde ved udskiftningen ejedes af student David Davidsen, som havde bopæl i Barrit Præstegaard. Ar 1786 træffer han en bestemmelse, som blev af stor betydning for Rude by.

Da stifter han et legat, hvori bl.a. bestemmes, at de 9 gårde skal være arvefæste i de slægter, som vednævnte tid sidder inde med dem.

I indfæstning skal betales en ringe sum, og den årlige landgilde, er også lille, han bemærker i fundatsen, at da han i mange år har nydt godt af de Rude bønder, skal de også nyde godt af ham.

Han betænker yderligere byen med årlige legater.

Det bestemmes, at skolelæreren skal have 16 Rdlr., fattige børn får til skolegang 4 Rdlr. til deling, skrøbelige og fattige mennesker, hvilke "elendige" først vælges af godset i Rude, får hver 8 Rdlr., 4 fader- og moderløse børn først af godset i Rude, eller andetsteds, får hver 6 Rdlr og til deling mellem soldaterne fra godset er der 8 Rdlr.

År 1798 foretages udskiftning

i Rude, men den gentages i 1801. Den blev lidet bekvem, thi Rude bys jorder er af noget ulige beskaffenhed, og retfærdighed skulle jo ske fyldest ved fordelingen.

Gårdene fik, på 2-3 nær, lange og smalle lodder. Hver gård fik en lod i den såkaldte Rede, hvad nok især attrådedes, da man her bedst forstod af avle rug. Småstykker af jord beliggende på forskellige steder, tillagdes også gårdene, så deres areal gerne kom til at ligge 4-5 forskellige steder. Kunne en eller flere være flyttet ud, ville forholdene være blevet bedre, men efter sigende herskede der da for stor fattigdom i byen til, at det kunne lade sig gøre.

Ved mageskiftet er hist og her rådet en smule bod på den ubekvemme udskiftning, men gennemgående er dog gårdenes tilliggende som for et hundrede år siden. Fæsteforholdet fremmer heller ikke bedre fordeling. Vel hovedsageligt gårdenes beliggenhed har gjort, at ingen af byens gårde er flyttede ud hvorvel en del er ombyggede i nyere tid, og byen nu ikke er så sammentrængt som før.

År 1838 indgår bymændene en forening, hvis regler og bestemmelser endnu haves. De efterfølges så godt som ikke nu. Men der er dog oldermand og stokkemand (skorsmand) i byen. De tilsiger til samlinger. Skifte finder sted til kyndelmissegilde, hvor byens fælles regnskab opgøres.

Den gamle skik, at tiltrædende ejere giver "indgangsgilde" vedligeholdes, men er dog ingen pligt. Indgangsgildet holdes som ethvert andet gilde.

Bymændene har i sin tid givet deres taknemmelighedsfølelse mod David Davidsen et synligt udtryk.

Midt i byen står en mindesten for ham. En tilhugget granitsten, på et trappeformet fundament.

På stenens forside står indhugget: Student David Davidsen, Rude fæsteres velgører. År 1786. Dette monument rejstes 1843.

Derefter følger navnet på daværende fæstere.

På stenens side står

P.A. Lihme, skolelærer.

År 1907 lod bymændene sætte et jernstakit om støtten.

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Hjertelig tak

for udvist opmærksomhed på vor guldbryllupsdag.

Hans Mathiasen og hustru, Andersens stiftelse, Odder

April 1912:

Annoncer:

Hvedehalm

á 1 øre pr. pd. og blandingshalm á 1½ øre pr. pd. er til salg på Nølev Hougaard. Kan fås på auktionsvilkår.

Kalkun-rugeæg kan fås. Saxild Mejeri, Telefon Rørth nr. 3

En pige kan fra 1. maj få plads hos gdr. Frands Christiansen, Assedrup. Megen frihed.

En dygtig og pålidelig karl til at passe og bruge heste samt en yngre karl, der vil deltage i malkningen kan få plads 1. maj til god løn jos Niels Øvlisen. En pige kan få plads samme sted og tid.

Bekendtgørelser:

Stor auktion i Saxild tirsdag ds. eftm. kl. 1 lader boelsmand Laurent Laursen af Saxild på grund af sygdom ved offentlig auktion bortsælge: Sin ejendom i Saxild, areal 4½ tdl. land fortrinelig jord. Brandassurance for bygningerne 3900 kr., gode prioritetsforhold, hele sin besætning ... og herefter følger en liste med kvæg, svin, høns og diverse redskaber og møbler.

Kredit til 1. februar 1913.

Papirerne vedrørende ejendommen ligger til eftersyn hos mig.

Odder den 8. april 1912. Boisen

Saxild-Nølev kommune skatteligning

Herefter kommer en liste med samtlige skatteydere i sognene. (avisen 11. april)

Artikler:

Ingen

Fra den store verden er der dog artikler om om Titanic Forlis - som netop skete i april 1912

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Vor kære faster

Mariane Jensen døde i dag efter længere tids svaghed, 63 år gammel.

Driften den 8. april 1912

På søskende og egne vegne

Mariane Jensen, Edele og Jens R. Jensen.

Begravelsen foregår fra hjemmet tirsdagen deen 16. april kl. 11 ½

Guldbryllup

kan i morgen tirsdag fejres af Hans Mathiesen og hustru, boende på kanceliråd Andersens stiftelse.

Guldbrudeparret har i mange år boet i Saxild, hvor H M drev skrædderforretning og tillige en lille manufakturhandel. Hans Mathiesen og hustru vandt sig ved deres i sjælden grad stræbsomme og redelige handel udelt agtelse hos deres omgivelser. I flere år var H.M. kommunens skatteopkræver. For et par år siden fik ægteparret friplads på Stiftelsen, hvor de to gamle nu nyder en velfortjent hvile. På deres højtidsdag vil deres mange venner sikkert mindes dem.

Marts 1912:

Annoncer:

En pige kan få plads fra 1. maj hos Gdr. Jørgen Jørgensen, Rude

Karle søges

Til 1. april eller maj søges en dygtig forkarl samt en yngre karl vant til at bruge heste.

Hans Simonsen, Saxild

En førstekarl

samt en karl til hjælp ved kreaturpasning søges 1. maj hos gårdejer Røjgaard, Tuskjær pr. Odder

Bekendtgørelser:

Stor besætningsauktion på Nølev Hovgaard

På grund af ejendomssalg lader gdr. Hans Jensen hele den ham tilhørende besætning bortsælge ved auktion fredagen den 29. marts kl. 1.

(Herefter følger en liste med besætning og arbejdsredskaber)

Kun medlemmer af Hads Herreds Landboforening har adgang til auktionen mod forevisning af medlemskort.

Auktionsudvalget (avisen 23. marts)

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler

Til salg er min ejendom, ca. 3 tdl. 2 skp. land, stor have, gode bygninger på gode betingelser når handel kan ske i denne måned.

Lærer Nielsens enke, Saxild

Proprietær Vind, Nølevgaarden har købt 15 tdl land af gdr. P. Pedersen, Nølev. Prisen er ubekendt

Overtagelsen er sket.

Det er køberens hensigt at lægge jorden ind under Nølevgården. Handlen er ordnet ved kommisionær Kruse, Odder Landmandskontor.

Mærkedage og nekrologer:

Ingen

Februar 1912:

Annoncer:

En pige og en karl kan få plads 1. maj hos Søren Pedersen, Saxild, Odder

Bekendtgørelser:

Ingen

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Aftægtsmand Niels Jensen er i dag hensovet stille og roligt, hvilket herved meddeles slægt og venner.

Saxild, den 16. februar 1912

Jens Jensen

Begravelsen foregår fra kapellet fredagen den 23. kl. 1

(f. i Gylling 7.7.1832 red.)

Hjertelig tak for al udvist deltagelse ved vor kære fader og svigerfaders begravelse.

Jens Jensen, Saxild

Januar 1912:

Annoncer:

Fra min gård i Dyngby sælges Hvede, Rug, Havre samt Halm i større og mindre partier.

Saxildgaarden den 25. Jan. 1912

Rs. Sørensen

En yngre pige kan få plads til 1. maj hos Grd. S. Nielsen, Assedrup

Bekendtgørelser:

Saxild-Nølev kommunale valglister gældende fra den 15. februar 1912 til 14. februar 1913, er fremlagt til eftersyn i Saxild og Nølev Skoler fra den 16. til den 31. januar 1912 begge dage incl. Klager over listerne kan fremlægges skriftligt inden 10. februar 1912.

PSV

M. Lilmoes

Artikler:

Ingen

Ejendomshandler

Ingen

Mærkedage og nekrologer:

Ingen