Kysing første skole- nu ombygget til bolig

På den nuværende adresse Kystvejen 243 i Kysing blev Kysing Skole bygget i 1825.

Fra begyndelsen var tanken, at børnene fra Kysing skulle gå i Rude Skole, der ved oprettelsen i 1741 var tænkt som sognets hovedskole, men allerede i 1815 opstod tanken om oprettelse af en biskole i Kysing.

Kysing Skole var en gammel bindingsværksbygning med stråtag. Huset rummede både lærerbolig og skolestue. Arkitekt Søren M. Alrøe fortæller i sin levnedsbeskrivelse om sin skolegang i Kysing omkring 1880, at skolestuen var ca. 3,5 m bred og 5 m lang med højtsiddende vinduer, så man ikke kunne kigge ud. I skolestuen var der bræddegulv med sand, som blev fornyet hver lørdag, og under et halvtag ved skolens søndre ende var en retirade, der bestod af et bræt med tre huller og derunder en grube til latrinen, som blev fjernet et par gange om året.

Kysings nye skole

Kysing Skole, klassebillede ca. 1931

Omkring 1887 fik Kysing en ny skolebygning. På et sognerådsmøde hvor inventaret var på dagsordenen udtalte et sognerådsmedlem sig således: ”Den gaang a gik i skuel, bløv der rammet 4 pæl nie i lergvollet te bowe og lissedan te bænk, aa diepaa bløv der lå novve brædder. Vi bløv hverken lam eller stram, vi bløv hverken vind eller skøv, men no ska’et væ mæ mahonieplaader”. Ja, fint skulle det være, mente sognerådsmedlemmet, og fint blev det ganske givet.

Kysing nye skole fungerede indtil 1947 hvor børnene blev overflyttet til Saxild-Rude Fællesskole.

Mere om Kysing Skole