• Adresse: Rude Havvej 111

Rudes første skole blev oprettet i 1741 og var oprindeligt tænkt som sognets hovedskole, hvor også børnene fra Kysing skulle have deres skolegang, men i 1825 fik Kysing sin egen skole, og Rude Skole blev derfor et noget magert embede.

I 1799 ønskede byens borgere en ny skole, og der indkaldtes til møde. Saxild og Kysings beboere ønskede ikke at bidrage økonomisk til foretagendet, og det endte med, at Rudes borgere lavede en aftale med Jens Michelsen, Rude Hougaard, om at overtage hans humlehave mod et årligt vederlag på 4 Rds. Det forløb ikke helt problemfrit, men det endte da med, at skolebyggeriet blev gennemført.

Vi ved ikke meget om Rude skole fra de første år. Skoleprotokollerne er bevaret fra 1820, og der ud over har skolen et klenodie i form at Peter Abildgaard Lihmes håndskrevne erindringer.

Degne ved Rude Skole

Peter Abildgaard Lihme var lærer i Rude fra 1804 til 1846, og hans liv var en evig kamp for at overleve, idet lønnen for lærerkaldet i Rude alene byggede på befolkningens evne og lyst til at betale.

Skoleloven fra 1814 skulle godt nok sikre lærerne et rimeligt udkomme, og hvor Rude-bymændende tilsyneladende betalte deres naturalier til Lihme, kneb det betragteligt med at få noget ud af Kysing-boerne. Lihme fortæller i 1804 at skolehuset er forholdsvis nyt, men at der ikke er avlsbygninger af nogen art, og ud over at forsørge sig selv, må han det første halve år tillige forsørge forgængerens enke og børn.

Lihme blev efterfulgt af Jens Christian Lang og i 1864 af lærer og sparekassedirektør Rasmus Nielsen.

En lille sjov detalje fra sparekassens protokoller fortæller, at når Rasmus Nielsen manglede penge pantsatte han skolens bogsamling til sparekassen som sikkerhed for et lån ydet af ham selv, og da sparekassen og skolen var på samme matrikel, var der ikke de store gener ved det.

I 1876 blev en ny skolebygning opført i Rude, på adressen Rude Havvej 111. Denne skole fungerede indtil 1901, hvor skolen blev lagt sammen med Saxild Skole som Saxild – Rude Fællesskole.