• Historisk gravminde
Rasmus Rasmussen

Gravsted nr. 269
Oprindeligt gravsted E 27-28 (Afd. 400)

Gravstenens tekst

Fhv. Smed
Rasmus Rasmussen
født 20.6. 1875 død 20.5. 1945
Kirsten Rasmussen
Født 26.12. 1873 død 12.1. 1954

Stenen

Stenen er en rundbuet stele i mørk granit med indhugget skrift og kors.

Kriterier for bevaring

Fhv. Smed! Sjældent bruger man i dag titler på gravstene, men at Rasmus Rasmussen var fhv. smed, fortæller noget om titlernes betydning i de små samfund, hvor Rasmus Rasmussen kort og var benævnt "smeden."
Rasmus Rasmussen og fru Kirsten kom til Rude fra Venge sogn, og i perioden 1920 til 1924 var han ansat som bysmed. Det vil sige, at han var ansat af Rudes bymænd, der på det tidspunkt fortat ejede den gamle bysmedje. Først i 1934 solgte Rudes bymænd smedjen til privat eje.
Blandt en af de små anekdoter fra smedens tid lyder det, at familien ejede en rød gravhund, kaldet "støsselhunden, med henvisning til en russisk general fra den jap.-russiske krig.

Stenen blev i 2023 i forbindelse med kirkegårdens renovering flyttet fra det gamle lapidarie til den nuværende placering, hvor den står som en af 5 gamle gravsten, som man fra Menighedsrådets side har valgt at bevare.

En gravsten over Rasmus Rasmussens kollega i Saxild, smeden Morten Smed Mortensen, kan ses på gravsted 670.

Mortensen, Morten Smed og Nielsine