• Historisk gravminde
Pedersen

Gravsted nr. 534

Gravstenens tekst

Ane Kathrine Pedersen
født i Saxild 20. Februar 1857
død i Odder 5. Januar 1934
Anders Pedersen
født i Saxild 8. august 1856
død i Odder 20. April 1940

Fred

Stenen

Stenen var oprindelig en kamin i grå granit med en tilhugget og indsat plade i poleret sort rønnegranit. Stenen er udsmykket med en blomsterskål i bronze og skriften er indhugget.

Historisk gravminde

Stenen er flyttet fra tidligere gravsted nr. 433 - 434 til den nuværende placering, hvor den står som et af 5 gamle gravminder.

Odder Museum udtog på vegne af Nationalmuseet i 1993 gravsted og gravminde til bevaring blandt andet ud fra gravstedets indretning og afgrænsning med granitstolper forbundet med metalkæder.

Pedersen

Indtil 2023 var gravstedet bevaret, og et skilt med teksten "fredet" fortalte, at her var noget særligt.
I forbindelse med renovering af kirkegården i 2022/2023 viste det sig, at gravstedet på et tidspunkt af Menighedsrådet var udtaget af registrering, og man besluttede af nedlægge gravstedet og flytte stenen, hvilket desværre mislykkedes. I dag er kun den polerede plade bevaret.

Biografi

Ane Kathrine Pedersen blev født på gården Skovlund på Gl. Bygade i 1857. 11 år gammel måtte hun se sit fødehjem brænde ned til grunden sammen med flere andre huse i gaden.
Efter 1868 begyndte en større udflytning byens gårde, og og Ane Margrethes far, Steffen Jensen, genopførte Skovlund et par hundrede meter nord for gaden.
Ejendommen, der siden fik navnet Thøgers gård, er i dag nedbrudt, og jorden udstykket til bl.a. til Skovlundsvej og Skovmærkevej.

Ane Kathrine giftede sig i 1882 med Anders Pedersen, søn af gårdejer Peder Jensen og hustru Ane Margrethe Andersen, og ægteparret overtog 1895 Skovlund som de drev indtil Ane Katrines død i 1934, hvor den overgik til svigersønnen Eskild Eskildsen.

Som en lille krølle kan bemærkes, at Anders Pedersens fødedato iflg. kirkebogen er 9.8. og ikke 8.8., som det fremgår af gravstenen.