• Historisk gravminde

Moææebygger

Gravsted nr. 667

Gravstenens tekst

Gaard-og Mølleejer
Rasmus Jensen
F. i Kysing 16. Juni 1815
D. sm. St. 4. Juni 1875
og Hustru
Ane Pedersdatter
F i Rørth 23. Februar 1810
D i Kysing 15. April 1895
Hvil I fred

Stenen

Stenen er en høj spids stele, i mørk Rønnegranit og med indhuggede bogstaver. Stenen har desuden et stort indhugget kors.

Kriterie for bevaring

Med titlen Gaard- og Mølleejer er Rasmus Jensens gravsten et oplagt emne i fortællingen om samfundets udvikling og de gamle erhverv.
Rasmus Jensen blev født i 1815 som ældste søn af Jens Rasmussen og Mette Sørensdatter, og han fik titlen mølleejer ved ægteskabet med enke Ane Pedersdatter på Fellingsborg, hvis afdøde mand, Michel Jensen, sammen med sin bror havde opført Kysing Mølle i 1842.
Fellingborgs historie er lang og spændende, Rasmus Jensens historie det samme, han var aktiv i lokalsamfundet, og sad bl.a. i Saxild Sogneråd, og så fik han i Ane en stærk hustru med sine meningers mod.
Stik mod datidens normer valgte Ane, da Rasmus døde i 1875 selv at styre såvel bedrift som pengesager.
I mange år agerede hun bank for både familie og fremmede, og familiens pigebørn der fik navnet Ane i dåb, blev af Ane Pedersdatter ekstra betænkt.
Ane døde i 1895 og først i 1925 kom der en ægteskabslov, hvor kvinden blev stillet lige med manden i forhold til låneoptagning, arv med videre. Den udvikling kunne Ane Pedersdatter ikke vente på.

Gravstenens oprindelige placering er ukendt, men der er en stærk formodning om, at gravstederne 459 - 464 allerede i slutningen af 1800-tallet blev erhvervet af slægten fra Fellingsborg, som fortsat har det i eje. Rasmus og Anes gravsten stod før kirkegårdens renovering i 2022-2023 opbevaret i kirkegårdens lapidarium.

Familierelaterede gravsteder:
Rasmus Jensens forældre: Rasmussen, Jens og Mette