• Præstegrav

Gravsted 221-222

Gravstenens tekst

Otto R. Hansen
1908-1980
Gudrun Hansen
1909-1992
Sognepræst i Saxild og Nølev
1937-1973

Stenen

Materiale: Grå spætttet granit, poleret buet stele på sokkel.
Skriften er indhugget, skønskrift og udsmykningen er et kors 10,5 x 7,5 cm, indhug

Plade i sort Rønne-granit med undertekst:
Mindes med tak
fra beboerne i Saxild
og Nølev Sogne

Den gamle sten, oh lad den stå

Stenen er, set fra arkivets side, et historisk minde over en af Pastoratets præster, og vi har derfor med tilladelse fra familien, sat en QR kode på gravstedet.


Otto Rikard Hansen blev født den 20. juni 1908 i Hjortlund sogn, han blev student fra Ribe gymnasium i 1929 og fik sin teologiske embedseksamen i 1935.
Otto Rikard Hansen giftede sig den 24. februar 1927 i Hornborg Kirke med lærerinde Gudrun Helga Christiansen Munch, som efter giftermålet flyttede ind i præstegården i Saxild, hvor fru Gudrun på lige fod med sin mand kærede sig om sognebørnene.
Præsteparret var ikke mindst under 2. verdenskrig, samlingspunkt for byens indbyggere, og gennem Gudrun Munck Hansens erindringer og scrapbøger, får vi et fint indblik i livet både under krigen og efterfølgende, og vi får indblik i de mange aktiviteter der gennem årene blev igangsat med kirken som medspiller.
Præsteparret havde stor interesse i deres have, og området omkring præstegården tiltrak ofte besøgende fra Det Jyske haveselskab ligesom pastor Hansen også var en pasioneret biavler.
Ud over at være sin mand en støtte som præstefrue, var fru Gudrun også gennem 14 år organist ved Saxild Kirke.
I 1973 tog Otto Rikard Hansen sin afsked og præteparret flyttede til Rådhusgade i Odder, hvor de levede deres sidste år.