• Hans og Oline Simonsen
  • Født: 25. april 1865
  • Død: 18. september 1943

Hans og Oline Simonsen

Hans Simonsen er født i Saxild den 25. april 1865 som ældste søn af Simon Hansen og Mette Marie Iversen på Kjældsdamsgaard.

Han døde den 18. september 1943 i Odder, og er begravet i familiegravstedet på Saxild Kirkegaard.

Biografi

Hans Simonsen levede i en tid med mange forandringer, og han var gennem sit fædrene ophav lært op med, at "kundskab er magt, uvidenhed er trældom." Efter skolegangen i Saxild kom Hans på højskole, og han blev om nogen foregangsmand for vækst og fremgang i Saxild Sogn.

Hans giftede sig i 1886 med Oline Hansine Rasmussen fra Odder Stampemølle (1857 – 1938), og med hende på hjemmefronten, engagerede han sig i det offentlige liv.

I 1891 blev han valgt ind i sognerådet, hvor han påtog sig formandskabet, han købte i 1898 en del af Præstegårdens magre jord ved stranden, som han forærede til byens borgere mod at de tilplantede den med nåletræer, han afgav jord til byens forsamlingshus og han var med, da Saxild-Nølev Fællesskole blev bygget i 1901.

Hans Simonsen fik gennem livet mange tillidsposter. I 1915 påtog han sig hvervet som forstander for Kancelliråd Andersens stiftelse i Odder, hvor han og Oline tilbragte deres sidste år.

Børn i ægteskabet: Jens Simonsen, født 1889.

Arkivet er i besiddelse af yderligere materiale om Hans og Oline Simonsen.

Saxild Kirkegaard: