• Landbrug
  • Matrikel: 17
skovlund

Ejendommen er udflyttet fra Saxild by efter bybranden i 1868. Bygningen kom siden til at hedde Thøgers gård.

Skovlundsvej og Skovmærkevej er udstykket fra Skovlund/Thøgers gård.

Ejendommen er nedbrudt.