• Adresse: Rude Havvej
Rude Bysmedje

I gammel tid havde mange landsbyer deres egen bysmed, således også Rude. Smedien ejedes af byens gårdmænd, og den blev lejet ud således, at smeden til enhver tid havde pligt til at forrette smedearbejde for byens borgere.

Af arkivalierne kan vi se, at Hans Jensen Smed i 1851 sælger smedien, matr. 30 Rude by til Rude Bymænd, som efterfølgende har den i eje til 1934.

Smeden var byens altmuligmand, det var her hesten blev skoet og arbejdsredskaberne repareret, men det var også her, en tand kunne trækkes ud, byens anliggender kunne drøftes og en tår brændevin kunne drikkes. Mange er historierne om landsbyernes gamle smedier. Hvordan det har været i Rude, er der ikke mange overleveringer om, dog ved vi, at der i perioden 1924-27 var en del skærmydsler byens borgere og smeden imellem, primært p.g.a. smedekonen, der øjensynligt var ”herre i eget hus”.

Den 10. april 1927 brændte smedehuset, brandårsagen blev aldrig opklaret, men rygterne, om at den skulle være påsat, florerede. Smedien genopførtes til en pris af kr. 3.785,00, men bysmeden havde fået nok at byen – eller var det omvendt, det ved vi ikke, men i alt fald forlader han byen, som de næste år har skiftende smede, indtil den smedien i 1934 igen overgår til privat eje.

I 1960’erne flyttede Grossers smede- og Maskinværksted til Odder, og den gamle smedie i Rude blev nedlagt.

Kendte smede (lejere)

 • 1787 Søren Erichsen
 • 1801 Christen Pedersen
 • 1834 - 1851 Hans Jensen
 • 1850 Peder Sørensen
 • 1860 Jørgen Henningsen
 • 1870 -1893 Jens Mortensen
 • 1893 Peder Rasmussen - årlig leje 30,00
 • 1901 Kresten Nielsen
 • 1901-18 Rasmus Rasmussen - årlig leje 50,00
 • 1918 Niels P. Andreasen
 • 1919 Lars Peter Larsen
 • 1920-24 Rasmus Rasmussen - årlig leje 150,00
 • 1924-27 Martinus Christensen
 • 1927 Chr. Jacobsen - årlig leje 550,00
 • 1928-31 Ejner L. Rasmussen - årlig leje 450,00
 • 1931-34 N. Nielsen - årlig leje 450,00

Kendte smede (ejere)

 • 1851-1934 Rude Bymænd
 • 1934 N. Nielsen
 • Larsen
 • 1946 Robert L.Grosser

Se også

Smeden og hans arbejde