• 1887 - 1971
Assedrup Brugs

Med oprettelsen af den første Brugsforening i Thisted i 1866, var ”det første spadestik” til andelsbevægelsen i Danmark taget. Fællesskabstanken nåede også Assedrup, om end der skulle gå hen ved 20 år, før en Brugsforening blev etableret her.

Den 30. januar 1887 afholdtes det første bestyrelsesmøde i Forbrugsforeningen, og snedkermester Jens Frederik Nielsen blev valgt til uddeler. Han indrettede i sin bolig brugsens første forretningslokale, hvor hustruen Ane Margrethe stod for den daglige drift.

I 1894 døde Ane Margrethe sammen med to små tvillingedrenge, og Jens Frederik måtte have hjælp til pasning af forretning og hus. Han søgte bestyrelsen om en lønforhøjelse fra 4 til 5% af omsætningen, hvilket der dog ikke var stemning for at give, så da kroen i 1894 lukkede, købte man denne og ansatte som ny uddeler Ane Margrethes bror, Niels Svejgaard.

I den gamle kro overlevede Assedrup Brugsforening indtil den 1. april 1971, hvor den måtte opgive konkurrencen både pris- og udbudsmæssigt til fordel for det store supermarked, FDB havde ladet bygge i Odder.

ukendt forfatter