Fra Saxild gamle Bylov ved vi, at der allerede i 1705 blev bygget en skole i Saxild, og via et righoldigt arkivmateriale kan vi følge dens vej til moderne folkeskole.

Gennem sognerådsprotokollerne, som er komplette, fra sogneforstanderskaberne blev oprettet i 1841 og frem til kommunesammenlægningen i 1970, kan man blandt andet læse om forskelligt lovmateriale, skolebyggeri og personaleforhold.

I skole- og eksamensprotokollerne, som stort set er bevaret for alle sognets skoler fra midt i 1800-tallet, kan vi følge de enkelte elevers standpunkt og fravær.

Gennem trykte erindringsskrivelser af blandt andre journalist David Hejgaard, Saxild, og arkitekt Søren M. Alrøe, bror til kroejer H. W. Alrøe, Norsminde, gives et mere personligt og nuanceret billede af områdets skoler; det samme gøres der gennem bogen ”Skolerne i Saxild Sogn”, som arkivets tidligere leder, Steve Vinther, udgav i 2001, og som både bygger på interviews og indsamlet fakta-stof.

Et stykke spændende skolehistorie leverer også sognets præst Ole Frederik Bruun, der i 1854 udgav ”En plan om en højere Bondeskole”, som arkivet dog kun har i kopi.