• Tur retur

Ruten fra campingpladsen til Norsminde kan på hele strækningen, køres på cykelsti. Den er ca. 6 km lang og fører gennem sommerhusområdet langs Kystvejen over Rude Strand, hvor man på højre side passerer Seniorhøjskolen Rude Strand.
Lidt længere fremme er der på venstre side skiltning til en langhøj med stenkister fra den tidlige bondestenalder. Langhøjen i Rude - rudestrandhojskole.dk

"Udsigtspunktet" Kysing

Landskabet åbner sig, sommerhusområderne forlades. På venstre side ses de vidstrakte inddæmmede arealer, og snart er man ved Restaurant Himmel og Hav og Naturstyrelsens område med P.plads, borde og bænke.

Det har desværre ikke været muligt at opsætte en historisk infotavle på Naturstyrelsens grund, men det kan anbefales at nyde udsigten over Kattegat, hvor man kan skimte både Mols, Helgenæs, Tunø og Samsø i det fjerne.

Under Napoleonskrigene havde stedet en vigtig mission som udsigtspunkt efter fjendtlige skibe, og her var opsat enkelte kanonstillinger, som efter sigende også kom i brug.

På samme plads blev der i 1832 rejst en Hollandsk mølle med tilhørende møllerhus. Møllen nedbrændte i 1932, og i 1969 købte staten området og udlagde det til rekreative formål.

"Mellem fjord og hav", Norsminde

De sidste 2,6 km af ruten foregår ad cykelstien til Norsminde, forbi Kysing by, gamle slægtsgårde, inddæmmede arealer og den gamle Norsminde Kro.

Spotpunktet "Mellem fjord og Hav" finder man på højre side, lige efter broen der forbinder de gamle Hads og Ning herreder, og som også i dag danner skel mellem Aarhus og Odder Kommuner.

Det gamle handels- og fiskerleje er i dag et eldorado for turister. Her er dejlige spisesteder og såvel jolle- som lystbådehavn.

Scan QR-koden på Spotpunktets informationstavle og få adgang til den righoldige historie. Tag en hvil på "jollen" designet af kunstneren Ole Grøn, besøg "krabbestedet,""Madpakkehuset," eller gå en tur i området, hvor resterne af den gamle Meden Kirke er prydet med en buste af Frederik VII. Se også "Under mågen" en retningsviser, der både viser vej og som i skumringstiden og sender sit fine lys ud over broen og det nærmeste område.

Tur - retur

Tilbageturen til Saksild Strand kan naturligvis følges ad cykelstien, men har man mod på en længere tur, kan man, når man er kommet gennem Kysing dreje til højre ad Rude Havvej, et stræk uden cykelsti men med en smuk natur.
Første stop på vejen er Spotpunktet "I fæstebondens Spor" i Rude, hvorfra man kan vælge at fortsætte ad Rudevej til Saksild by med spotpunktet "Fællesskabets kraft." Herfra kan man tage cykelstien tilbage til campingpladsen eller man kan lave en lille afstikker ad Chr. Petersensvej, gennem Saksild plantage og retur.

"I fæstebondens spor", Rude

Midt i Rude by ved krydset Rude Havvej/ Rudevej ligger spotpunktet "I fæstebondens spor.

Punktet forventes færdigetableret i løbet af foråret 2024, men det kan anbefales at gå en tur i den gamle bymidte, hvor gårdene endnu ligger omtrent som i fæstebondens tid.

Ved brug af QR koden på infotavlen kan man læse om byens spændende historie og ikke mindst, kan man blive klogere på landbrugets historie, som fortælles i både ord og billeder.

Er tiden til det, kan man gå på opdagelse efter de gamle fæstegårde, eller man kan besøge "Det bedste Hug" på Rude Hovgaard, der som regel har meget spændende stenkunst på lager.

Det er muligt fra spotpunktet at fortsætte sin rute ad Rude Havvej mod Nølev og Assedrup, men det anbefales på denne tur at man følger Rudevej mod Saksild, hvor det er muligt at bevæge sig noget mere trafiksikkert.

Afstanden fra Rude til spotpunktet "Byens Plads" i Saksild er 2,4 km.

Følg Rudevej, forbi Saksild Skole, Vorbækgården og Østerlund. Ved Rudevejs udmunding i Strandvejen drejer man til venstre og umiddelbart efter Bagergården drejer man til højre ad Dyngbyvej, hvor man finder "Byens Plads" til venstre ud for den gamle bygade.

"Byens plads", Saksild

Tag et hvil på "Byens Plads," mærk historiens vingesus på lige netop det sted, hvor alle beslutninger i fordums tid blev truffet. Pladsen var byens tingsted, og i 1920 fik fællesskabet endnu en dimension, da Sønderjylland blev genforenet med Danmark, og genforeningssten blev rejst over det ganske land.

Den gamle bymidte, Gl. Bygade, har fortsat mange gamle huse, som fortæller historien om et levende samfund, med mange små håndværkere og med den lille landsbyskole, hvor Bygaden i dag munder ud i Strandvejen.

Også Saksild Kirke er et besøg værd, brug QR koden på infotavlen og tilgå lokalarkivets hjemmeside, hvor de mange historier fortælles.

Fra Saksild bymidte går turen tilbage til campingpladsen enten via cykelstien "Strandvejen - Kystvejen" eller ad Chr. Petersensvej bag kirken, gennem Saksild Plantage, hvor man kan se en blanding af nye og gamle sommerhuse eller besøge Danmarks ældste Minigolfbane før man er tilbage ved Kystvejen og Saksild Strand Camping.