• Erik Lund Christensen
  • Født: 7. juli 1835
  • Død: 23. oktober 1910

Svend Thusbeck, med det borgerlige navn Erik Lund Christensen blev født i Tuskær.
I sit voksenliv flyttede han en del omkring, og skønt uddannet landmand, var det forfatterskabet, der kom til at fylde mest i hans liv.
Hans forfatterskab koncentrerede sig primært om lokale fortællinger, som han samlede, når han besøgte de større herregårde på egnen.
Han skrev mange beretninger til Odder Avis, men har også udgivet forskellige værker heriblandt "Lensmanden på Aakjær," og "Jomfruen fra Højby." .