• Registreret gravminde
Jørgen Rasmussen

Gravsted nr. 526-528

Gravstenens tekst

Anna Rasmussen f. Jensen
født i Ustrup 17.1. 1855
gift 19.10.1880 med nedennævnte
(dengang Lærer i Langebæk)
død i Odder 18.1. 1930
og Ægtefælle
Jørgen Rasmussen
født i Aalstrup 3.2.1850
Sognepræst i Hunstrup - Østerild 1899 - 1920
død 21.1. 1942

Jeg vil synge for Herren
thi Han har gjort vl imod mig
13.6

Stenen

Stenen er en kamin med plade i sort poleret Rønnegranit. Skriften er indhugget og der er under gravstedet et muret gravkammer,

Kriterier for bevaring
Jørgen Rasmussen

Gravstedet er af Odder Museum på vegne af Nationalmuseet udtaget til bevaring ikke mindst på grund af sin ganske specielle tekst men også på grund af gravkammeret, som er det eneste af sin art på Saksild Kirkegaard.

At en sognepræst fra Hunstrup-Østerild Sogn i Thy er begravet på Saksild kirkegaad, har en naturlig forklaring idet hustruen Anna har stærke familierelationer til området, idet hun er datter af Karen Jensdatter (datter af Jens Rasmussen og Mette Sørensdatter på Saxild Hougaard).
Jørgen og Anna Rasmussen flyttede ved deres pensionering til Odder, hvor de levede de sidste mange år af deres liv.

Familierelation til gravsted 537

Rasmussen, Jens og Mette