TÆNK ENGANG
hvad frivilligt arbejde kan føre til!

20 år som arkivleder i Saxild. Det er lidt vildt at tænke på – der er sket meget i de år.
Fra ”bare” at sidde på arkivet 3 timer hver tirsdag året rundt og betjene de besøgende, er arkivverdenen i dag noget helt andet. Aldrig har interessen for slægts- og lokalhistorie været større.

Det er fortsat frivilligt arbejde, men åbningstiden er blevet minimeret (ikke arbejdstiden), de fleste henvendelser er i dag digitale, og i takt med at adgangsforholdene til arkivet er blevet lidt udfordret, er fokus nu vendt udad – besvarelse af mails, hjemmeside, udstillinger, foredrag og byvandringer! Hvem havde dog set det komme?

Med Saxild Bylaug i ryggen er det fortsat en fornøjelse af være arkivleder, men uden Hanne og Karen var jeg nu ilde stedt! Der er altid nok at rydde op i, registrere og ikke mindst ”grave i,” så historierne kan formidles.

Så selvom jeg dengang for 20 år siden blev leder mere af nød end af lyst, var det nu alligevel ikke så ringe endda. At vi i 2010 endda måtte kæmpe for arkivets overlevelse og Bylauget beredvilligt trådte i kommunens sted, gjorde vel et eller andet sted viljen og lysten til at drive arkivet større.
Hvor har jeg lært meget i de år. Om egnen, om befolkningen, om historien generelt. Det har været givende. Lokal forankring på højt plan.

Hvad der sker i dag, er historie i morgen

Derfor skal du huske det lokalhistoriske arkiv, når der sker noget spændende, når du rydder op i gamle papirer, sælger hus eller andet af historisk interesse. Husk også, hvis du brænder for et emne, så er al hjælp velkommen, også små ad hoc opgaver.