Kultur-spotpunkt "Spor i landskabet" ligger på Assedrupvej i Assedrup, hvor pladsen velvilligt er stillet til rådighed af Søren og Helle Elmose, Assedrup Nygaard.

Pladsen er planlagt til igangsætning i sommeren 2023, og forventes færdiggjort i foråret 2024 som det femte af flere kulturelle spotpunkter, der skal binde Saxild-Nølev sogne sammen via den fælles historie samtidig med, at det er tænkt som en lille rekreativ oase i bysamfundet.

Spor i landskabet er et møde med et område, der med sine vidtstrakte enge og bløde bakker viser den danske natur fra sin smukkeste side samtidig med, at menneskeskabte spor viser en spændende del af den danske historie. Her har boet mennesker siden stenalderen, og det var i vikingetiden muligt at sejle fra Norsminde forbi Assedrup og til Odder.

Jernbanenettets etablering i 1800-tallet skabte både nye spor og nye muligheder for det lille samfund, som fik en kraftig opblomstring med både udvikling og befolkningstilvækst.

Historien er uendelig, for nye historiske spor opstår hele tiden.

Mere om pladsen og spotpunkterne