Andelstiden 1880 – 1950

Andelstiden er en betegnelse for en tidsperiode i Danmark, hvor man oprettede foreninger der byggede på andelsprincipper, man kalder det derfor også for en andelsbevægelse. Her var områder, hvor det var en fordel at gå sammen med andre. Det kunne være, når varer skulle købes ind eller ved produktion og salg af landbrugets produkter. Formålet med oprettelse af disse foreninger var helt klart ud fra en fælles økonomisk interesse – det kunne være en brugsforening, et mejeri, et slagteri m.v.; men der var også andre mange andre områder hvor man sluttede sig sammen i foredrags – og gymnastikforeninger, kirkelige foreninger og politiske foreninger. Andelstiden var præget af en stor kulturel vækkelse i hele Danmark.

Landsbyerne fortæller Danmarkshistorie

Et undervisningsmateriale for folkeskolerne i Saksild, Hou, Gylling og Hundslund.

Man kan læse mere om andelstiden her: Andelstiden

Andelstiden i Saxild
saxild

Siger man Andelstiden rent lokalt, må man også sige familien Simonsen på Kjældsdamsgaard, Strandvejen 42.

Kvit og frit afgav de jord i den vestlige del af Saxild by, som skulle tjene til fællesskabets bedste. Det drejer sig om de nuværende adresser Strandvejen 33, 35 og 36.

Herudover købte Hans Simonsen i slutningen af 1800-tallet en del af præstegårdens magre jorder ved stranden, som han tilbød samtlige matrikelejere i byen en lod af, mod at de tilplantede den med nåletræer. Saxild Plantningsselskab blev oprettet, og Saxild Plantage blev plantet til. Selvforsynende med tømmer blev man ikke, til gengæld fik man et guldæg af format, efterhånden som området udviklede sig med sommerhuse og sommerturisme.