saxild

Gennem arkæologiske fund har vi viden om, at der har været aktivitet i Saxild-området helt tilbage til stenalderen, medens vi gennem forskellige skriftlige kilder kan tegne et billede af sognet i tiden efter år 1200.

Saxild nævnes første gang i de skriftlige kilder den 14/11 1203 i formen Saxwæl.

Navneoprindelse

Den officielle tolkning er, at første led er substantivet "saks" i betydningen kniv eller sværd, muligvis anvendt som vandløbsnavn, og hvor sidste led er substantivet "væld", dvs. 'kilde'.

Forskere antager derfor, at navnet betyder "Kilden til vandløbet Saks" eller "Kilden, der glimter som et sværd" - måske simpelthen "Sværdkilden" eller "Knivkilden".

For denne tolkning taler, at man gennem jernalderen ofte foretog våbenofringer i moser, søer og kilder.

Set i forhold til områdets topografi lyder det tilforladeligt, idet vores forfædre primært slog sig ned langs åløb og kyster af hensyn til den lette transport i både, ligesom de slog sig ned, hvor der var rent drikkevand at få.

Saxild ændres til Saksild

Byens navn blev uagtet den gamle stavemåde i 1958 autoriseret i formen Saksild, dels med den begrundelse at udtalen [saws-] svarer til den dialektale udtale af ordet saks, og dels at ’x’ ikke er (var) en del af det danske alfabet. Inden da har stavemåden dog helt konsekvent været med x – også fra offentlig instans:

  • Mandtal 1610 Sauxßilldtt
  • Matrikel 1664 Saxild
  • Matrikel 1688 Saxild
  • Matrikel 1844 Saxild
  • Generalstabens høje målebordsblade 1842-99 Saxild
  • Generalstabens høje målebordsblade 1928-40 Saxild
  • Stednavneudvalgets retskrivningsliste 1958 Saksild

Hvornår præcis retstavningen trådte i kraft i Odder Kommune, har været svært at stedfæste, og der er fortsat overvægt af brugen Saxild i forenings- og firmanavne. Man vil derfor på hjemmesiden primært se den gamle stavemåde. Har man brug for en søgning, kan det anbefales at bruge begge stavemåder.

Mere om Saxild