Kysing Mølle

Kysing Mølle tilhørte ejendomme Fellingsborg i Kysing.

Møllen nedbrændte i 1932, medens møllehusene forblev på området. I 1969 købte staten området som blev udlagt til rekreative formål.

På stedet, hvor møllehusene i sin tid lå, ligger nu Restaurant Himmel og Hav.

Fortællingen om møllen og mølleriet er på vej