Nord for Saxild øst for Nølev og sydvest for Norsminde, helt inde i bunden af Kysing fjord ligger Rude, en lille landsby der hører til Saxild kirkesogn, og hvor oldtidsminder fortæller os, at der har været menneskelig aktivitet tusinder af år tilbage i tiden.

I 1203 støder vi for første gang på navnet Saxwælruthu, en sammenskrivning at de to bynavne Saxild og Rude, og med de skriftlige kilder begynder vi at få en lidt mere håndgribelig viden om område.

Navneoprindelse

Navneforskningen tyder på, at Saxild er opstået omkring et kildevæld, og at Rude er et ryddet område, en teori vi senere får bekræftet i navnet Rudhæ, der bærer en tydelig henvisning til det oldnordiske ”ruth”, der betyder rydning.

De første byer i Danmark blev grundlagt i perioden fra år 1000 til og hen imod år 1300, men allerede tilbage i oldtiden må vi formode, at her har været spredte bopladser

Tæt på havet og alligevel godt beskyttede mod vind og vejr inde i de i dengang ufremkommelige skovområder slog vore forfædre sig ned

Her fandt de en lysning, ryddede krat og skov, blev bofaste, begyndte at forme naturen efter de behov de havde

Her har været høvdinge, hirdsmænd, stormænd og småfolk, men historiske kilder beretter også om både kongelig og adelig aktivitet i området, bl.a på Rude Hovgaard.

Video

Saxild Arkiv har lavet en række videoer med fortællinger fra gamle dage. Video-serien kaldes "På sporet af fortiden" og er primært myntet på børn. Gå til videoserien "På sporet af fortiden".

Mere om Rude