Landbruget har gennem tiden været det vigtigste erhverv i Saxild og Nølev sogne. Landbrugene var mange, kun få er tilbage.

De afbillede ejendomme er for de flestes vedkommende forlængst nedlagt som landbrug, men arkivet er i besiddelse af såvel slægts- som ejendomsoplysninger på størsteparten af dem.

De fleste ejendomme var i 1700-tallet fæstegods under en af egnens store herregårde. Se Fæstegods & Selvejergårde.

Ejendomme

Nølev Byvej 36

Nølev Byvej 11

Assedrupvej 08

Aarhusvej 345

Assedrupvej 25

Gl. Bygade 28

Nølev-Driften 130

Dyngbyvej 25

Kystvejen 205

Rude Havvej 40

Rudevej 120

Rude Havvej 157

Rude Havvej 119

Rudevej 110

Kystvejen 215

Nølev-Driften 140

Assedrupvej 07

Rude Havvej 102

Kamskildevej 25

Kamskildevej 35

Maderiisvej 105

Gl. krovej 20

Strandvejen 22

Rudevej 151

Assedrupvej 111

Rudevej 158

Kystvejen 280

Kystvejen 270

Kystvejen 250 + 255

Chr. Christensensvej

Rudevej 154

Rudevej 150

Tuskærvej 09

Assedrupvej 27

Kystvejen 275 a

Assedrupvej 109

Strandvejen 4 a

Strandvejen 30

Rude Havvej 10

Nølev Byvej 45

Rude Havvej 55

Assedrupvej 100

Kystvejen

Rude Havvej 103

Rude Havvej 155

Rude Havvej 163

Rude Havvej 117

Rude Havvej 115

Rudevej 153

Rude Havvej 109

Rude Havvej 161

Rude Havvej 165

Kystvejen 225

Dyngbyvej 11

Strandvejen 03

Maderiisvej 120

Dyngbyvej 24

Assedrupvej

Landbrug

Nølev-Driften 120

Strandvejen 75

Kystvejen 01

Søndre Skovvej 05

Nølev Byvej 13

Treskovvej 06

Tuskærvej 20

Tuskærvej 30

Assedrupvej 03

Strandvejen 100

Rude Havvej 105

Rude Havvej 101

Tuskærvej 21

Rudevej 50

Nølev Byvej 47

Rudevej 51

Strandvejen 12