• Indviet 24.4. 2022

Kultur-spotpunkt "Smedens Hjørne" i Nølev er beliggende øst for Nølev Kirke.

Det er etableret i 2021 som et af flere hotspot i Saksild og Nølev sogne med det formål at binde områderne sammen via den fælles historie samtidig med, at det er tænkt som en lille rekreativ oase i bysamfundet.

Fælles for Spotpunkterne er, at en gruppe lokale kunstnere sammen med Lokalarkivet, har indrettet hjørnet med lokal kunst med afsæt i historien.

Den gamle bysmed var en central og vigtig del af de gamle bysamfund.

Hvor "Smedens hjørne" er indrettet var i fordums tid en gammel branddam, men området levnede også plads til forskellig smedeaktivitet som skoning af heste og opmagasinering af gammelt jern og diverse materiel.

Smedjen lå i både sidste og forrige århundrede på den nuværende adresse Nølev Byvej 4, og dens historie fortælles gennem såvel skriftlige som mundtlige kilder.

"Smedens Hjørne" er i dag ejet af kirken, men området er velvilligt stillet til rådighed til det kulturhistoriske projekt.

Et spotpunkt bliver til

Fra tom grund til historisk oase.

Idéen til en omlægning af "Smedens Grund" blev taget i efteråret 2020 i forbindelse med projektgruppens søgning efter spændende steder at fortælle historie.

Et er at finde et egnet sted. Noget andet af finde historien. I Nølev var det helt oplagt. Den lille lidt undseelige grund ved siden af kirken kaldte næsten på os, og ved synet af resterne af en gammel møllesten der for 100 år tilbage blev brugt til at lægge hjulringe på, når smeden skulle køle dem ned, var beslutningen taget. Smedens historie skulle fortælles.

Et spotpunkt bliver til

Billederne viser
 • Infotavlen sættes op
 • Paradisæbletræet plantes
 • Billedkunstner Ole Grøn, Tage Bonde fra lokalarkivet, Graver Dorthe Hansen og Menighedsrådsformand Hans Mogensen debatterer keglens placering

Kildemateriale

Den lokale smedehistorie er dokumenteret via:

 • Kirkebøger, folketællinger og diverse materiale fra Saxild-Nølev Lokalhistoriske Arkiv
 • "Stærke kræfter på spil - 100 år med Metal i Odder 1905-2005"
 • Interviews med blandt andre Ulla Bogh, Gerda Basse og Ib Grosser, alle med tilknytning til Nølev.
 • Poul Henning Jensen, Ørting samt besøg på Industrimuseet i Horsens og Det Grønne Museum, Gammel Estrup
 • Den moderne teknologi beskrives via filmklip og interviews fra blandt andet "System TM," "Stærmose Industri"

Sponsorer

 • Smedens hjørne er er blevet financieret via:
 • Frivilligt arbejde
 • Odder Kommunes kulturpulje i samarbejde med Odder Kulturforening
 • Saksild - Nølev Menighedsråd
 • Fælleslokalrådet i Odder Kommune
 • System TM, Skovdalsvej 35, 8300 Odder

Mere om smedens arbejde og spotpunkterne