Som mange andre steder i landet, fik også Saxild i 1920 en sten til minde om Genforeningen. Den er rejst på stedet, hvor det gamle bystævne lå, midt i byen ved Gl. Bygades udmunding i Dyngbyvej.

Stenen, er en ca. 1 m. høj natursten i lys granit, som er skænket byen af gdr. Rasmus Kjærsgaard, Rude.

Isenkræmmer Søren Madsen og købmand Georg Nielsen bekostede sammen med Saxild Bylaug de øvrige udgifter i forbindelse med genforeningsstenens anbringelse og afsløring. 600 kr. blev tillige båndlagt til vedligeholdelse af anlægget, en opgave som Saxild Bylaug stadig varetager.

På afsløringsdagen den 7. juli 1920 hejstes Dannebrog for første gang på byens flagstang, der blev afholdt festgudstjeneste i Saxild Kirke, og om eftermiddagen samledes byens borgere ved forsamlingshuset og marcherede i sluttet trop med musik og Saxild Skytteforenings fane i spidsen til anlægget, hvor stenen blev afsløret.